ER ZIJN MAAR WEINIGEN DIE EEN DISCUSSIE KUNNEN VOEREN ZONDER HUN WOORD TE LATEN GELDEN

Aum Shanti