Archive for 11 maart 2023


WETEN

ALS MENS KUNNEN WE NIET ALLES WETEN EN MOETEN WE VOOR DIT SOMS ONDERZOEK DOEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

SOLIDARITEIT MET TIBET OP DE 64STE HERDENKING VAN DE VOLKSOPSTAND

ICT Europe betuigt haar solidariteit met het Tibetaanse volk op de 64e herdenking van de Dag van de Tibetaanse Opstand van 10 maart 1959.
Op 10 maart 1959 kwamen de Tibetanen als één man in opstand tegen de bezetting door China en riepen op tot hun recht om hun eigen zaken te regelen. Vierenzestig jaar later is de situatie in Tibet alleen maar verslechterd. Tibet is het minst vrije land ter wereld, samen met Zuid-Soedan en Syrië, volgens een nieuwe ranglijst van Freedom House op 9 maart 2023.
Om de Dag van de Tibetaanse Opstand  te herdenken, organiseerde ICT Europe vandaag met hulp van de TSG, de Tibetaanse Gemeenschap en SFT Rotterdam een protest voor de Chinese ambassade in Den Haag. Gedurende twee uur zongen meer dan 50 demonstranten en riepen op tot een vrij Tibet. Evenals protesten in elke belangrijke stad, 15 gemeenschappen en verenigingen uit Europa die ongeveer 60.000 Tibetanen vertegenwoordigen hebben elkaar vandaag in Rome ontmoet

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/solidariteit-met-tibet-op-de-64ste-herdenking-van-de-volksopstand/

Via de link kan je ook foto’s bekijken. Die herdenking mag nooit weggaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

VN-RECHTENORGANISATIE ROEPT OP TOT BEËINDIGING VAN KOSTSCHOLEN IN TIBET

De VN-commissie voor economische, sociale en culturele rechten heeft op maandag 6 maart haar bezorgdheid uitgesproken over het feit dat Tibetanen, naast anderen die onder het repressieve bestuur van China leven, “ernstige beperkingen ondervinden bij de uitoefening van hun recht om deel te nemen aan het culturele leven, met inbegrip van het recht om minderheidstalen, geschiedenis en cultuur te gebruiken en te onderwijzen”. De commissie is “ook bezorgd over meldingen van systematische en massale vernietiging van religieuze plaatsen zoals moskeeën, kloosters, heiligdommen en begraafplaatsen, met name in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang (sic) en in de autonome regio Tibet”.
“De slotopmerkingen van de VN-commissie zijn een aanklacht tegen het beleid van de Chinese regering in Tibet,” verklaarde ICT Duitsland Executive Director Kai Mueller. “Het Tibetaanse volk is onderworpen aan een beleid dat systematisch het voortbestaan van zijn cultuur en identiteit bedreigt. De internationale gemeenschap moet het voorbeeld van de commissie volgen en dringend oproepen tot beëindiging van deze rechtenschendingen, met name het internaatsysteem en de massale verhuizingen die in Tibet plaatsvinden.”
Het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten heeft op 15 en 16 februari 2023 de uitvoering door China van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten geëvalueerd, waarbij de nadruk lag op het uitgebreide relocatiebeleid van de Chinese regering en de gedwongen assimilatie van Tibetaanse kinderen in kostscholen, waarover onafhankelijke VN-mensenrechtendeskundigen onlangs de noodklok luidden.
De Chinese delegatie was niet in staat belangrijke vragen van de commissieleden te beantwoorden, waaronder vragen of Tibetanen die het slachtoffer zijn van drastische maatregelen van de autoriteiten zonder angst voor vervolging toegang hebben tot rechtbanken. Ook werd kritiek geuit op de massale inmenging van Peking in de vrije uitoefening van godsdienst in Tibet.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-rechtorganisatie-roept-op-tot-afschaffing-van-kostscholen-tibet/

Zo lang dat china het daarvoor het zeggen heeft zal dit nog niet snel gebeuren. Want het is china die de tibetaanse jongeren onder hun gezag wil hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

fashion mom blog

Lifestyle. Fashion. Art.

Krater Café

Words and Images by Richard Reeve

ATFK

𝖠𝗇𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖶𝗈𝗋𝖽𝖯𝗋𝖾𝗌𝗌.𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗂𝗍𝖾.

Trektweloptimist

Positiviteit & Tips

Sparks in Shar

Sharmine Amparo's personal blog

Deborah Hamar

Just me . . .

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life.

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

Denise Blogt

Blogs, Reviews, Edelstenen

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

%d bloggers liken dit: