Volle maan, maar wat klopt er van de mythes en verhalen? “Tijdens volle maan hebben katten en honden meer kans op een ongeval”

Van alle gedaanten die onze maan aanneemt, is volle maan wellicht de bekendste. “Doorgaans krijgen we er zo twaalf per jaar te zien, mooi verdeeld over de maanden. Al zijn er eens om de 2,7 jaar twee volle manen in één maand, waarbij die tweede de titel ‘blauwe maan’ krijgt, van het Engelse ‘once in a blue moon’”, zegt Peters. Op de eerstvolgende blauwe maan is het wachten tot 31 augustus 2023.
Naast de bekendste is de volle maan ook de meest tot de verbeelding sprekende schijngestalte. “Talloze eigenschappen zijn toegeschreven aan volle manen, van mensen die zich vreemder gedragen — denk aan ‘lunatic’, het Engelse woord voor ‘krankzinnig’ — tot veranderen in weerwolven. Broodjeaapverhalen, maar er zijn ook beweringen die wél wetenschappelijk zijn getoetst.”

Volle maan heeft invloed op de aarde: feit

“Deze bewering klopt, want bij volle maan zijn er straffere getijden”, zegt Martijn Peters. “Eb en vloed ontstaan immers door de zwaartekracht van de maan. En als maan, zon en aarde zich op één lijn bevinden komt daar nog de zwaartekracht van de zon bij. Eb en vloed komen hierdoor 20 procent hoger en lager te liggen. Dat kan natuurrampen versterken, zoals overstromingen bij stormen of orkanen, doordat het water hoger komt te staan bij vloed.”
Over de invloed van volle manen op aardbevingen spreken onderzoekers elkaar tegen. “Een studie zag géén verband bij meer dan 200 zeer zware aardbevingen (vanaf 8 op de schaal van Richter) in de voorbije vier eeuwen”, zegt Peters. “Een andere, waarbij wetenschappers keken naar tienduizend aardbevingen vanaf 5.5 op de schaal van Richter, concludeerde dat ze heviger werden bij volle of nieuwe maan. Oorzaak zou de verhoogde druk zijn die het getijde uitoefent op breuklijnen in onze aardkorst. Maar zelfs al zou de volle maan de kans op een aardbeving verhogen, zou die volgens wetenschappers minder zijn dan 1 procent. Haast verwaarloosbaar.”
Door diezelfde zwaartekracht van de maan valt er wél minder regen. “Dat zagen wetenschappers die weerdata over een periode van honderd jaar bestudeerden. Door de aantrekkingskracht zet de atmosfeer uit in de richting van de maan, stijgt de luchtdruk en daalt de kans op regen. Maar ook dat zal je zelf niet opmerken.”

Volle maan heeft invloed op ons lichaam: fabel

Al in de Griekse Oudheid opperde de filosoof Aristoteles dat ons brein, dat voor 73 procent uit water bestaat, misschien vatbaar is voor de invloed van de maan. En tot op vandaag geloven velen dat ons lichaam zich vreemder gedraagt bij volle maan. “De wetenschap ontkracht dat”, stelt Peters. “
Ten eerste is het effect van de zwaartekracht niet sterk genoeg om veranderingen in de hersenen te veroorzaken. En als die er zouden zijn, moet je die evengoed zien bij nieuwe maan, terwijl er daarover geen vreemde verhalen circuleren. Studie na studie wijst uit dat er níet meer bevallingen, psychologische problemen, gewelddaden, misdaden en zelfmoorden plaatsvinden bij volle maan. Ook epilepsie- en hartaanvallen, spoedopnames, verkeersongelukken, mislukte operaties, hersenbloedingen, nierstenen enzovoorts zouden zogezegd vaker voorkomen, maar niets is minder waar. Enkel over het effect op de nachtrust is er nog discussie.”

Volle maan heeft invloed op fauna en flora: feit

Het planten- en dierenrijk ondervindt wel degelijk effect van een volle maan. “Opmerkelijke vaststelling na het bestuderen van bijna 12.000 dierenartsbezoeken: rond volle maan hebben katten en honden respectievelijk 23 procent en 28 procent meer kans op een ongeval, al is de reden niet bekend”, zegt Martijn Peters. “Even opvallend is een studie die aantoont dat mensen vaker gebeten worden door dieren tijdens nachten met een volle maan.”
Prooidieren blijken dan ook voorzichtiger te worden. “Wellicht omdat ze kwetsbaarder zijn voor roofdieren”, aldus Peters. “Zo kampt de das met ‘voortplantingsangst’ bij volle maan. Om te compenseren zullen roofdieren in de dagen na een volle maan sneller overdag jagen. Je past dus beter extra op.”
Het koraal van het Groot Barrièrerif in Australië vindt het licht van de volle maan dan weer zeer romantisch. “Ergens in december lost het hele rif massaal eitjes en sperma en verandert de zee heel even in een winterwonderland.”
Tot slot is er ook nog de aanname dat er meer paddenstoelen opduiken rond volle maan. “Dat klopt dan weer niet, bewijst een studie uit 2011.”

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-en-planeet/vanavond-is-het-volle-maan-maar-wat-klopt-er-van-de-mythes-en-verhalen-tijdens-volle-maan-hebben-katten-en-honden-meer-kans-op-een-ongeval~ae24b851/

Eigenlijk heb ik het moeilijk als men spreekt over een wetenschappelijke studie en volle maan. Men heeft volle maan, laatste kwartier, nieuwe maan, eerste kwartier. Die eigenlijk allemaal een invloed hebben op ons. Of beter op de energie rond ons. Velen spreken alleen over de volle maan net als hier in deze tekst. Men mag niet vergeten dat eigenlijk de wicca hiermee werkt. Ook het spirituele aspect werken ermee. Ook mensen die werken met edelstenen weten dat de manen belangrijk zijn voor het opladen ervan.
Volle maan heeft zeker invloed op de menstruatie op dieren en ook op ons zelf. Zelfs bepaalde zullen het moeilijk hebben met slapen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Advertentie