IK WEET
JIJ WEET
WIJ WETEN
ALLEMAAL WETEN WEL IETS OM ELKAAR TE HELPEN ALS HET NODIG IS.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI