Archive for 5 oktober 2022


Kiest onze ziel altijd voor een incarnatie? Inzicht in een diepere realiteit

In toenemende mate hoor ik van mensen dat ze ervan overtuigd zijn dat ze niet voor dit leven, deze incarnatie hebben gekozen. Hun woorden gaan gepaard met een diepe pijn, woede en verdriet. Ze voelen zich verraden en in de steek gelaten door hun ziel en de Bron. Alsof ze verstoten zijn en verbannen uit het Hof van Eden.
Vertrouwen hebben in het goddelijke is dan ook onmogelijk, alsof die toegang gesloten is. Wat mij iedere keer treft, is de overtuigingskracht waarmee deze mensen dit delen. Vanuit het diepst van hun ziel, een innerlijk weten. En zeker niet vanuit een slachtofferpositie.

Onze kennis is groeiende

Veel spirituele informatie stelt dat we als ziel hebben gekozen voor dit leven. Dit wordt gebracht als vaststaand gegeven. Als ik één ding heb geleerd van het werken met en voor het universum, is dat ‘nooit’ en ‘altijd’ niet bestaan binnen de realiteit van de kosmos. Dit zijn aardse begrippen. In de kosmos is er een gelaagdheid, waarbij het van belang is om overtuigingen of wetmatigheden niet te zien als vaststaande feiten. Omdat de realiteit van ons oneindige universum zo immens is en moeilijk te bevatten voor ons menselijke verstand, ontdekken we als mensheid steeds een diepere laag gedurende de tijd. Stukje bij beetje doorgronden we de mysteriën van de kosmos.
Mogelijk ligt er een diepere laag onder de kennis die we tot dit moment als collectief verworven hebben. Ook ik geloofde lange tijd in het gegeven dat de ziel voor een bepaald leven kiest. Al vele jaren volg ik het werk van Dolores Cannon, waarin ze dit beschrijft dat we ons fysieke lichaam, onze ouders en andere omstandigheden en lessen kiezen. Deze informatie kwam tot haar via talloze sessies met cliënten die onder een specifieke vorm van hypnose waren.

Lessen voor de ziel

Via de sessies die ik begeleid, waarin mensen in contact zijn met hun ziel en Hoger Zelf, komt ook soortgelijke kennis aan het licht. Ervaringen en ontmoetingen in dit leven hebben een basis in vorige levens. Wanneer een thema of les in een vorig leven niet afgerond is, maken we dit nu weer mee om het in dit leven te leren en te helen. Naast het feit dat het inzicht geeft in huidige patronen, heeft het ook iets troostends en stelt het in zekere mate gerust; als we er zelf voor gekozen hebben, zijn we minder overgeleverd aan de grillen van het lot dan we vreesden. Het biedt een vorm van veiligheid en geruststelling.
Tegelijkertijd leidt het er soms toe dat mensen de pijn die ze ervaren in hun leven, niet toelaten. Alsof het ongeoorloofd is, omdat er door het kiezen voor dit leven een zekere mate van instemming was. Dit is een valkuil die jouw spirituele ontwikkeling danig kan doen stagneren. Want voelen is een voorwaarde tot spirituele groei.
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen jouw zielenbewustzijn en je bestaan als aardse mens, beide zijn belangrijk.

Inzicht over incarnatie

Maar is het altijd de keuze van de ziel die bepaalt hoe en wanneer we incarneren? In hoeverre kiezen zielen bewust voor het incarnatieproces en de daarbij behorende ervaringen? Wederom vond het universum het tijd om mij een groter perspectief op een spiritueel vraagstuk te laten zien. Wanneer het tijd is om mijn universele kennis te vergroten, gebeurt dat onder andere via de sessies die ik begeleid. Via mijn artikelen kan ik deze kennis vervolgens delen.
Binnen enkele maanden ervoer ik met verschillende vrouwen dat hun ziel helemaal niet had gekozen voor deze incarnatie. Enkelen zeiden dit al vooraf. Omdat ik ervan doordrongen ben dat we als mensheid nog maar een fractie weten van de kosmische en zielen wereld, zag ik het als mogelijkheid. Onder andere de sessie met Christien bracht licht op deze kwestie.

Urgentie vanuit het universum

Christien wordt teruggebracht naar haar moment van incarnatie in dit leven en ontdekt dat ze op halve kracht is geïncarneerd. Met slechts één vleugel heeft zij de duik naar de aarde volbracht. Er was haast geboden bij het incarneren, deze haast kwam voort uit de Bron. Er moesten zoveel mogelijk hoog bewuste zielen incarneren om het bewustzijn op aarde te vergroten. Ze ziet het beeld van zo veel mogelijk zaad schieten in de hoop te overleven. Het was een natuurlijk proces.
Christien ziet als metafoor een zwembad waar ze zonder bandjes in is gegooid, ze is als het ware in haar incarnatieproces geduwd. Ze ziet dat ze in vliegende vaart naar aarde incarneert en dat ze met een rotvaart langs de randen van de blauw-groene aardbol gaat.
Ze hoort dat ze sneller was dan andere zielen die incarneerden. Er zit een energetisch vlies rondom de aarde waar ze via haar verhoogde bewustzijn gebruik van maakt en op een ander niveau inplugt. Daardoor raakt ze minder verzand in het alledaagse drama. Als ze ontkoppeld raakt van het vlies en zichzelf verliest in de waan van de dag, verliest ze veel energie.
Christien is een schakel tussen het vlies en de aarde. Het vlies heeft de functie van healing en ontwikkeling, het is belangrijk in de transformatie van de mensheid. Christien levert haar bijdrage door te Zijn in haar eigen energie. Dat is telkens weer een uitdaging, blijkt in deze incarnatie.
Om zich meer thuis te voelen op aarde en haar missie te kunnen vervullen, is het belangrijk dat ze zichzelf heelt en ze haar andere vleugel energetisch herstelt.
Bovendien hoort Christien de volgende boodschap, die voor ons allemaal van belang is: “Blijf alert dat je energie niet weglekt via aards ‘gedoe’ (manipulatie, list en bedrog) en negativiteit van anderen. Blijf dicht bij je eigen licht.”

Delen van ervaringen

Ik pretendeer niet de ware kennis te hebben en de waarheid te verkondigen. Ik denk dat we als mensheid waakzaam mogen zijn in het delen van kennis in de zin dat het absolute kennis zou zijn. We zijn aan het evolueren en ontsluieren steeds meer van de kosmische realiteit.
Mocht  je soortgelijke of andere ervaringen hebben wat betreft het incarnatieproces, dan nodig ik je uit om dit te delen in de reacties. We hoeven niet tot een conclusie of waarheid te komen, maar via diverse ervaringen verkrijgen we een groter perspectief. Door het delen van ervaringen komen de gnostici al eeuwen tot wijsheid. Ik zet deze traditie graag voort!

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/kiest-onze-ziel-altijd-voor-een-incarnatie-inzicht-in-een-diepere-realiteit/

Een tekst die ons weer even tot nadenken zet en wie weet een discussie kan teweeg brengen.
Wat betekent incarneert?
betekent vleeswording, het aannemen van een menselijk lichaam door een goddelijk wezen of door een menselijke ziel. In den Christelijken godsdienst is de incarnatie de neerdaling van God den Zoon in het lichaam als Jezus van Nazareth.
In het boeddhisme spreekt men.
Wat gebeurt er na de dood volgens het boeddhisme?
Bij boeddhisten betekent de dood niet het einde, maar juist het begin van de overgang van het ene leven naar een nieuw leven. Zij geloven namelijk in reïncarnatie.

Men zou de vraag kunnen stellen. Kiest men zelf bewust voor dit leven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

BEGIN JE DAG MET EEN GLIMLACH EN EINDIG JE DAG MET EEN GLIMLACH

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: