GERAPPORTEERDE MASSALE DNA-VERZAMELING HEEFT TOT DOEL DE TIBETAANSE IDENTITEIT TE ONDERMIJNEN

Twee recente rapporten documenteren een systematisch programma voor het verzamelen van DNA waarbij Tibetanen betrokken zijn, waarvan het politieke doel alleen de ondermijning van de Tibetaanse identiteit kan zijn.
In een vandaag, 13 september gepubliceerd rapport, constateert Citizen Lab dat de Chinese politie in de afgelopen zes jaar tussen de 920.000 en 1,2 miljoen DNA-monsters heeft verzameld in de Tibetaanse Autonome Regio. Die cijfers vertegenwoordigen een kwart tot een derde van de totale bevolking van de TAR, die het grootste deel van West-Tibet overspant.
Human Rights Watch heeft vorige week ook een rapport uitgebracht waarin staat dat de Chinese autoriteiten systematisch DNA verzamelen van inwoners van de TAR, onder meer door bloed af te nemen van kinderen vanaf 5 jaar zonder toestemming van hun ouders.
“China’s massale DNA-verzameling van Tibetanen is schandalig, maar het is niet geheel verrassend”, zei ICT, een belangenorganisatie die mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk promoot. “Sinds China zijn illegale bezetting van Tibet meer dan 60 jaar geleden begon, heeft het Tibet gebruikt als een laboratorium voor zijn dwingende methoden van sociale controle, waaronder constante massabewaking, het stationeren van kaderleden van de Communistische Partij in boeddhistische kloosters en pogingen om Tibetanen te dwingen tot spionage. op hun eigen buren.
“Een dergelijk opdringerig systeem maakt deel uit van de benadering van de Chinese regering waarin zij geen grenzen aan haar gezag erkent, een klimaat van angst oplegt en elk aspect van het openbare en privéleven probeert te reguleren. Het einddoel is niet alleen om Tibetanen in het gareel te krijgen, maar om hun unieke identiteit helemaal te ondermijnen, zodat hun recht om hun eigen lot te bepalen er niet meer toe doet.
“Als reactie op de voortdurende schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht door China, roept de International Campaign for Tibet het Congres op om de tweeledige bevordering van een resolutie voor de Tibet-China Conflict Act goed te keuren , die het recht van Tibetanen op zelfbeschikking erkent en China onder druk zet. om de onderhandelingen met gezanten van de Dalai Lama over een vreedzame regeling voor de toekomst van Tibet te hervatten.” 

DNA-verzameling

In zijn rapport zegt Citizen Lab dat het DNA-verzamelprogramma niets te maken heeft met strafrecht. “Onze analyse geeft aan dat de politie in heel Tibet jarenlang DNA-monsters heeft verzameld van mannen, vrouwen en kinderen, die geen van allen criminele verdachten lijken te zijn”, zegt Citizen Lab.
De politie richt zich ook niet op specifieke groepen zoals activisten of regeringscritici. In plaats daarvan verzamelen ze DNA van hele gemeenschappen.
Evenzo zegt Human Rights Watch in zijn rapport: “Er is geen openbaar bewijs dat suggereert dat mensen kunnen weigeren om deel te nemen” aan de DNA-verzameling, “of dat de politie geloofwaardig bewijs heeft van crimineel gedrag dat een dergelijke verzameling zou kunnen rechtvaardigen.”
Enkele van de meest verontrustende bevindingen van Human Rights Watch hebben betrekking op bloedafname bij kinderen. Dat omvat het afnemen van bloed van kleuters in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, en het verzamelen van DNA van alle jongens van 5 jaar en ouder in een Tibetaanse township in de provincie Qinghai.

Historische context

Volgens Citizen Lab begon het massale door de politie geleide DNA-verzamelingsprogramma in de TAR in juni 2016 tijdens de laatste maanden van Chen Quanguo’s ambtstermijn als secretaris van de Chinese Communistische Partij van de TAR.
Na het opzetten van een systeem van constant massaal toezicht, marteling en militarisering in de TAR, ging Chen verder met dezelfde rol in Xinjiang (dat de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan). Daar leidde hij China’s genocide op de Oeigoeren.
Chens brutaliteit jegens Oeigoeren laat zien hoe China’s onderdrukking van Tibetanen zich uitbreidt naar andere groepen – niet alleen binnen de Volksrepubliek China, maar ook steeds meer daarbuiten, en Peking exporteert zijn bewakingstechnologie naar het buitenland.
Tegelijkertijd laat de voortdurende DNA-verzameling in de TAR zien dat de onderdrukking daar niet is afgenomen sinds Chen’s vertrek.

Lees het rapport van Citizen Lab.

Lees het rapport van Human Rights Watch.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/reported-mass-dna-collection-aims-to-undermine-tibetan-identity/

De tekst is te lezen op de site in het Engels ik heb deze vertaalt met vertalen.nu
Hoe ver gaan ze nog gaan dat stel ik me de vraag.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI