Archive for 9 september 2022


REGENGORDIJN

AL TREKT MEN HET REGENGORDIJN OPEN DAN NOG KAN MEN ER VAN GENIETEN EN DE RUST ERIN VINDEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Als negatieve gedachten blijven hangen.

Allemaal krijgen we dat wel eens te horen.
Een opmerking over jezelf, je kleding. Dit kan gevoelsmatig pijn doen. En soms zelfs je veranderen juist om de opmerking niet meer te moeten horen. Maar zo ga je eigenlijk je laten domineren. En ben jezelf niet meer.
Men gaat twijfelen aan jezelf. Men gaat emoties voelen opkomen.
Woorden kunnen hard aankomen. Dat de andere soms niet beseft. Het zou ook bewezen zijn dat negatieve uitspraken langen in onze gedachten blijven hangen dan complimentjes.
Men gaat in zo een geval in een negatief gevoel blijven hangen en dat maakt dat je eigenlijk jezelf niet meer wilt zijn.

Men ziet dit heel vaak bij jongere mensen. Ze spreken iets negatiefs uit en de andere barst in huilen uit.
Ook is het wel zo als men een bepaald gevoel krijgt bij het horen van een negatieve opmerking. Dat er een draad speelt naar je opvoeding of naar de jeugdjaren. Ook komt het vaak door onze eigen interpretatie aan dit te geven. Op de bus staat een jong iemand voor je op en zegt ga maar zitten mevrouw. Dat woord mevrouw kan juist op dat moment voor jezelf negatief aanvoelen en men word innerlijk boos. Mevrouw halo ik ben nog maar 30 hoor. Wat denk je wel over mij dat zijn dus zuiver je eigen gedachten. Die eigenlijk van iets positiefs iets negatiefs maken.
Er zijn een paar hulpmiddelen om niet al te snel dat negatief gevoel te moeten voelen.
Goed slapen is belangrijk. Een goede slaap is een heldere geest. Als men niet goed slaapt kan je chagrijnig zijn en op zo een moment ga je ook alles negatief aanvoelen.

Beweging en je even losmaken van je dagelijks sleur. Mentaal zal dit je opgewekter maken. Door te bewegen ga je ook je lichaam en ziel vrijmaken. Alle als men dit kan. Want velen gaan wandelen en komen nog thuis met een vol hoofd.
Ga eens na zo een omstandigheid voor een spiegel staan. En roep het voor jezelf en tegen jezelf hard uit. Dit kan je ook doen door het te bespreken met een vriend(in) of zelfs tegen je huisdier. Durf het ook eens in een dagboek of schriftje te schrijven. Men noemt dit ventileren.
Dagelijks is men vaak hard bezig werken misschien opvoeding kinderen gezin onderhouden. Maar durf je iedere dag ook even je rust te nemen.

Een pauze bij het koffiemachine. Even op de stoel gaan zitten. Echt gewoon aan jezelf denken. Kan ook helpen om niet alles zo negatief op te nemen.
En een zeer belangrijke je grenzen stellen. Zeggen met dat ben ik niet gediend als men zo tegen me spreekt. Ook kinderen je partner vrienden of je werkgever daar kan je dit tegen zeggen. Door dit zal je ook meer zelfvertrouwen krijgen maar ook laat men dat door lichaamstaal ook zien. Dat zeker voor jezelf ten goede komt.
Blijf geloven in jezelf. Al krijg je opmerking op iets blijf jezelf. Niemand kan jou veranderen. Men kan alleen jezelf veranderen als men dat nodig vind
.
Een negatieve opmerking kan je raken en kraken. Laat dat niet gebeuren en denk bij jezelf ik ben ik.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Dalai Lama schokt met opmerkingen over de vluchtelingencrisis: maar heeft hij gelijk?

De feiten: op spreekgelegenheden door heel Europa heeft de Dalai Lama herhaaldelijk gezegd dat de vluchtelingen die Europa de afgelopen jaren zijn binnengestroomd, plannen moeten hebben om uiteindelijk terug te keren naar hun eigen land.

Om over na te denken: Kunnen we een stap terug doen en de grotere context snappen voor deze uitspraak van de Dalai Lama, zodat we wat van de nuance kunnen waarderen die hij dit onderwerp brengt?

We leven in een bruisende tijd. We hebben een ongekende hoeveelheid informatie tot onze beschikking op draagbare elektronische apparaten. En het vermogen om met die apparaten onze mening te verkondigen vergt niet meer dan een paar swipes. We hebben de kans op interactie, om onze mening te geven over wat mensen zeggen terwijl ze in de echte wereld duizenden kilometers van ons vandaan leven.

Deze kans zouden we kunnen gebruiken om de dialoog te verdiepen van ons persoonlijk en collectief begrip van het leven, om kennis en inzichten te delen waar iedereen profijt van heeft. In de realiteit is het echter maar al te vaak een forum van voorspelbare reacties en simplistische zwart-of-wit typeringen van belangrijke zaken, waarmee we onszelf eerder uiteendrijven dan dat we de discussie op gang brengen.

Wat de Dalai Lama over vluchtelingen zegt

De opmerkingen van de Dalai Lama over immigratie en de vluchtelingencrisis die hij onlangs in Europa maakte, zijn hier een goed voorbeeld van. Ik denk dat we allemaal wel weten dat de Dalai Lama best een intelligente man is en dat hij echt gelooft in compassie voor heel de mensheid. Hij is wellicht niet het meest welbespraakt in het Engels, dus hij is niet altijd in staat alle nuances over te brengen wanneer hij spreekt over zeer beladen geopolitieke zaken, zoals de vluchtelingen. Dat gezegd hebbende, is het de moeite waard om een stap terug te nemen en de grotere context achter zijn ideeën te bekijken. Dat is niet alleen de context van zijn Boeddhistische geloof, maar ook de realiteit van de geopolitiek van de materiële wereld.

Terwijl hij een publiek toesprak in Rotterdam, te zien in onderstaande video, vertelde iemand hem dat ze verbaasd was over een aantal beweringen die van de Dalai Lama afkomstig waren, meer bepaald dat ‘Europa van de Europeanen is’ en dat de vluchtelingen terug moeten naar hun thuisland. Ze vroeg hem om meer details over hoe dit past bij alle fantastische dingen die hij heeft gezegd over liefde, acceptatie en gelijkheid. De Dalai Lama geeft toe dat landen de verantwoordelijkheid hebben om onderdak en andere benodigdheden te bieden aan mensen die wegvluchten uit onbewoonbare en gevaarlijke omstandigheden, maar blijft bij zijn punt over dit onderwerp:

“De vluchtelingen, uit verschillende landen, denken waarschijnlijk zelf ook dat hun thuis hun eigen land is. Dus, in hun thuis, daar doden ze, pesten ze, er is zoveel leed, en daarom kiezen ze voor een soort van ontsnapping, dus moeten Europese landen ze onderdak bieden… Het doel is dat ze, uiteindelijk, terug kunnen naar hun eigen land, hun land weer kunnen opbouwen. Dat is mijn standpunt, van meet af aan.”

De reactie op social media

Voor veel mensen die de woorden van de Dalai Lama zo simplistisch en gepolariseerd interpreteerden als het maar kan, bleek social media de perfecte uitlaatklep te zijn. Daar vatten ze zijn woorden erg persoonlijk op en gingen ze er hard tegenin:

“Dalai Lama: Europa is van de Europeanen. Vluchtelingen moeten naar huis.”

“Mr Lama:
Waar was u toen deze Europese landen deze islamitische landen bombardeerden en alles kapotmaakten. U bent een vieze hypocriet en een hielenlikker.
@DalaiLama

– Younis A Bhat | یونس بٹ (@NtzYBhat)

“Dalai is zo schijnheilig als het maar kan. “De Tibetaanse spirituele leider, de Dalai Lama, zegt zijn publiek in Malmö dat vluchtelingen terug moeten naar hun thuisland om ze weer op te bouwen.” Moet de Dalai dan niet het voorbeeld geven door terug te gaan naar Tibet. https://t.co/jcUrgvg3la

– Sabina Basha (@SabinaBasha) 13 september, 2018

Deze vorm van mini-communicatie, waarin alle context ontbreekt en woorden en zinnen worden benadrukt om ze extremistisch te interpreteren, voegt niets toe aan de ontwikkeling van deze discussie over immigratie. Ik denk dat de woorden van de Dalai Lama, waarmee hij een gedurfde stap zet binnen de materiële wereld van de geopolitiek, de moeite zijn om over na te denken binnen een simpele context over cultuur, landen en grenzen.

Cultuur

Probeer eens alle culturen te zien als collectieve experimenten. Elke cultuur bevat een moraal, een notie van wat goed en kwaad is. Friedrich Nietzsche, veelal geprezen als de grote ‘Historicus van de Cultuur’, sprak als volgt in zijn epische allegorie Aldus sprak Zarathoestra:

“Vele landen zag Zarathoestra en vele volkeren: zo ontdekte hij veler volkeren goed en kwaad. Geen groter macht vond Zarathoestra op aarde dan goed en kwaad. Leven kon geen enkel volk zonder eerst te schatten; wil het zich echter handhaven, dan mag het niet zo schatten als zijn buurman schat.”

“Veel dat door dit volk goed werd geheten, heette een ander volk hoon en smaad: aldus vond ik het. Veel vond ik hier slecht genoemd en ginds met purperen ere gedost. Nimmer verstond de ene buurman de andere: steeds verwonderde zich zijn ziel over buurmans waan en slechtheid.”

“Een wetstafel van alle goed hangt boven ieder volk. Zie, het is de tafel van zijn overwinningen; zie, het is de stem van zijn wil tot macht. Loflijk is, wat hij zwaar vindt; wat onvermijdelijk is en moeilijk, heet goed; en wat nog uit bangste nood bevrijdt, het zeldzame, het moeilijkste, – dat wordt heilig geprezen.”

(Vertaling: dr. P. Endt en H. Marsman, Wereldbibliotheek: Amsterdam, 2016)

Elke cultuur ontwikkeld zich en wordt sterk (of verzwakt en bezwijkt) op basis van de effectiviteit van hun ‘wetstafel’, hun ideeën over wat goed is en wat slecht. Des te meer de inwoners van een cultuur allemaal reiken naar de dingen die moeilijk zijn, maar ook onmisbaar (dat wat zij als ‘juiste handeling’ zien), des te sterker ze als collectief staan.
Let op dat ‘cultuur’ vaak wordt geassocieerd met ‘ras’, terwijl dit twee verschillende dingen zijn. Ras is genetisch, cultuur is ideologisch. Daarom kunnen meerdere rassen deel uitmaken van dezelfde cultuur.

Landen en grenzen

Laten we nu denken over de landen met grenzen als de couveuse voor hun experiment met cultuur, waarin ze een territorium hebben waarbinnen het veilig en mogelijk is om het experiment te voeren van de moraal van die specifieke cultuur.
We moeten landen en grenzen niet zien als beperkingen van de menselijke ervaring of als de ‘bron’ van alle oorlog in de wereld. Laten we eerst erkennen dat veel van de menselijke vooruitgang is geboekt dankzij de incubatie van culturen in begrensde gebieden. Dat wil niet zeggen dat landen en grenzen de ultieme middelen voor menselijke evolutie zijn; nogmaals, laten we een gepast perspectief houden.

De woorden van de Dalai Lama opnieuw in context

Als we het eens kunnen zijn over de algemene definities die ik hierboven voorstel, dan kunnen we zien dat de Dalai Lama juist spreekt met een zeer diep begrip over het doel achter culturen, landen en grenzen. In het huidige stadium van de menselijke evolutie zijn we nog niet bereid om het model van land/grens achter te laten, omdat de verschillende culturele experimenten nog niet voltooid zijn; we hebben nog geen landen ontwikkeld tot hun volledig potentie. Momenteel is geen land soeverein genoeg om in de positie te verkeren waarin ze alleen maar alle andere landen tot dienst hoeven te zijn.
En daarom, terwijl de Dalai Lama aan de ene kant liefde, menselijkheid, acceptatie en liefdadigheid omhelst als aspecten van een diep menselijke ervaring, erkent de hij ook dat het patroon van stijging in vluchtelingenmigratie over de hele wereld een serieuze belemmering vormt in de ‘ontwikkelingsexperimenten’ die in ieder gastland worden uitgevoerd, tot op het punt dat de omstandigheden voor menselijk leven en ontwikkeling wereldwijd verslechteren. Ik geloof dat de Dalai Lama, met verregaande compassie voor het hele menselijk ras en voor ons vooruitzicht om collectief tot een betere wereld te komen, zegt dat vluchtelingen in hun hart de optie moeten overwegen om misschien terug te gaan naar hun thuisland als de omstandigheden dit toestaan.

De les

Hoewel veel mensen nog steeds te snel de beweringen van prominente figuren veroordelen, is het onze taak binnen de ontwakende gemeenschap om de heerlijke diepte van nuance in deze complexe zaken te waarderen, zelfs ervan te genieten. Zo zegt de Dalai Lama bijvoorbeeld niet dat mensen niet mogen emigreren naar een ander land als ze een sterke wens hebben om zich aan de cultuur van dat land aan te passen. Hij heeft het hier over de enorme exodus van de ene cultuur naar een andere, waarin de betrokkenen niet per sé een bewuste keuze hebben gemaakt om hun cultuur achter te laten en een nieuwe aan te nemen, om het culturele experiment te versterken waaraan ze deel gaan nemen.
Natuurlijk het is doel uiteindelijk eenheid, en het grootste experiment dat boven alle andere experimenten uittorent is die van de eliminatie van alle grenzen, landen en culturele identiteiten, waarmee het menselijk collectief één kan worden. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen en laten we onze woorden en ideeën plaatsen in een besef van waar de menselijke evolutie op dit moment is. Dat is denk ik precies wat de Dalai Lama doet.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/vluchtelingencrisis-dalai-lama-schokt-met-opmerkingen-heeft-hij-gelijk/

Spijtig dat een Dalai Lama zo een uitspraak doet of deed. Want dit is zeker niet goed te keuren. Als men weet dat heel wat Tibetanen ook gevlucht zijn en niet kunnen naar hun eigen land gaan. Wegens doodstraf of gemarteld te worden.
Ik kan best begrijpen als er in een land een oorlog heerst dat mensen geholpen moeten worden. Maar wat ik dan niet begrijp is dat ze deze mensen ook nog goed gaan ondersteunen met geld te geven. En land kan goed zijn maar te goed is ook weer niet nodig.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

Cherie White

Author and Anti-Bullying Advocate

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

%d bloggers liken dit: