Aantal meldingen over gender- en seksuele discriminatie neemt sterk toe. Wat is er aan de hand?

Vorig jaar heeft het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen maar liefst 16 procent meer meldingen van genderdiscriminatie ontvangen dan het jaar voordien. Meestal ging het over discriminatie op de werkvloer, maar ook seksuele intimidatie en ‘wraakporno’ worden opvallend vaker gemeld. “Moeder worden is nog al te vaak een belemmering voor de carrière van vrouwen.”

1.020 meldingen over genderdiscriminatie: het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen kreeg vorig jaar een hele boterham aan klachten, vragen over juridische informatie en mededelingen te verwerken. Een pak meer dan vorig jaar, 16 procent om precies te zijn. Willen de toenemende cijfers ook echt zeggen dat het aantal gevallen van genderdiscriminatie de hoogte inschiet? Of spelen er ook andere factoren mee? “De maatschappij is zich steeds meer bewust van het probleem van seksuele intimidatie, seksistische opmerkingen en het fenomeen van niet-consensuele verspreiding van intieme beelden (of de zogenaamde ‘wraakporno’)”, verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. “Ook de media en de sociale netwerken besteden meer aandacht aan de gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze twee trends spelen ongetwijfeld een rol bij de toename van het aantal burgers dat melding doet van discriminaties die zij hebben ondervonden of waarvan ze getuige zijn geweest.”

Discriminatie op de werkvloer 

De werkvloer blijft, met voorsprong, de meest gevoelige omgeving voor genderdiscriminatie: 34 procent van alle meldingen hadden betrekking tot het professionele leven.  Het ging daarbij vooral over de arbeidsomstandigheden en het loon (38 procent), de toegang tot een job (30 procent) en het einde van de arbeidsrelatie (18 procent).

Het is opvallend dat zwanger­schap en moeder­schap in de loop der jaren nog steeds gronden voor discrimina­tie of intimida­tie op het werk blijven.Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen

Bijna een op de drie meldingen rond werk (30 procent) hield verband met zwangerschap of moederschap. “Het is opvallend dat zwangerschap en moederschap in de loop der jaren nog steeds gronden voor discriminatie of intimidatie op het werk blijven”, zegt Liesbet Stevens. “En dit cijfer is nog maar het topje van de ijsberg, want weinig vrouwen durven hun rechten te laten gelden. Moeder worden is nog al te vaak een belemmering voor de carrière van vrouwen.”
Ook seksuele intimidatie wordt steeds vaker bij het Instituut gemeld, en dan opnieuw in het bijzonder op het werk: een stijging met 37 procent ten opzichte van 2020. Een merkwaardig cijfer, aangezien veel mensen vaker telewerken.

Seksistische intimidatie in de openbare ruimte

De ‘openbare ruimte’ is het tweede meest vertegenwoordigde domein, met 21 procent van de meldingen. Het aantal meldingen van digitale seksistische intimidatie blijft toenemen: het gaat om een stijging van 23 procent. Het gaat onder meer over ‘wraakporno’, oftewel de verspreiding van intieme beelden zonder dat je er toestemming voor hebt gegeven, dreigingen om dergelijke beelden te verspreiden en voyeurisme.

Met het Instituut als centraal aanspreek­punt voor de bijstand van slachtof­fers van digitaal seksueel geweld komt de wet tegemoet aan een reële behoefteLiesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen

Dat kan volgens het Instituut gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat de instelling met een recente wet bevoegd werd voor de ondersteuning van slachtoffers van niet-consensuele verspreiding van intieme beelden (de zogenaamde ‘wraakporno’). “Door van het Instituut een centraal aanspreekpunt te maken voor de bijstand van slachtoffers van digitaal seksueel geweld komt de wet tegemoet aan een reële behoefte.”
Eveneens hallucinant: het aantal meldingen van seksistische intimidatie op straat is in een jaar tijd gestegen met 75 procent. Dat komt enerzijds omdat we ons als maatschappij steeds meer bewust worden van de problematiek, maar volgens het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dragen ook nieuwe methoden sterk bij. Zo patrouilleren agenten in sommige politiezones vaak in burger.

Transgender personen

Opvallend zijn tot slot de cijfers over discriminatie van transgender personen: 13 procent van alle meldingen had betrekking op hen, dat is meer dan een kwart (28 procent) meer dan het jaar ervoor. “Deze meldingen gaan voornamelijk over problemen die zich voordoen bij het wijzigen van de geslachtsregistratie in een officieel document. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat steeds meer transgender personen deze stap zetten. Op plaats 2 en 3 prijken ‘openbare ruimte’ en – het zal u intussen niet meer verbazen – werk.”

BRON: https://www.hln.be/gezond-en-gelukkig/aantal-meldingen-over-gender-en-seksuele-discriminatie-neemt-sterk-toe-wat-is-er-aan-de-hand~a8d5b686/

Het meeste komt het voor op de werkvloer maar ook in vriendenkring. Toch erg dat een vrouw meisjes soms daar een angst voor moet hebben. Dat ze niet kunnen zijn en doen wat ze willen.
Natuurlijk en dat mogen we ook niet vergeten. Sommige vrouwen spelen er ook mee en nadien worden ze boos. Net zoals dat sommigen het kunnen verdragen van iemand maar van de ander niet. Grenzen stellen is belangrijk. Maar sommigen luisteren of zien daar ook weer niet naar. Dus het is echt erg en spijtig genoeg worden vrouwen of meisjes daarin niet gehoord.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM