Archive for 10 juni 2022


MOOI

ALLEMAAL ZIJN WE MOOI OP ONZE EIGEN MANIER EN MET AL ONZE GEBREKEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Aantal meldingen over gender- en seksuele discriminatie neemt sterk toe. Wat is er aan de hand?

Vorig jaar heeft het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen maar liefst 16 procent meer meldingen van genderdiscriminatie ontvangen dan het jaar voordien. Meestal ging het over discriminatie op de werkvloer, maar ook seksuele intimidatie en ‘wraakporno’ worden opvallend vaker gemeld. “Moeder worden is nog al te vaak een belemmering voor de carrière van vrouwen.”

1.020 meldingen over genderdiscriminatie: het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen kreeg vorig jaar een hele boterham aan klachten, vragen over juridische informatie en mededelingen te verwerken. Een pak meer dan vorig jaar, 16 procent om precies te zijn. Willen de toenemende cijfers ook echt zeggen dat het aantal gevallen van genderdiscriminatie de hoogte inschiet? Of spelen er ook andere factoren mee? “De maatschappij is zich steeds meer bewust van het probleem van seksuele intimidatie, seksistische opmerkingen en het fenomeen van niet-consensuele verspreiding van intieme beelden (of de zogenaamde ‘wraakporno’)”, verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. “Ook de media en de sociale netwerken besteden meer aandacht aan de gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze twee trends spelen ongetwijfeld een rol bij de toename van het aantal burgers dat melding doet van discriminaties die zij hebben ondervonden of waarvan ze getuige zijn geweest.”

Discriminatie op de werkvloer 

De werkvloer blijft, met voorsprong, de meest gevoelige omgeving voor genderdiscriminatie: 34 procent van alle meldingen hadden betrekking tot het professionele leven.  Het ging daarbij vooral over de arbeidsomstandigheden en het loon (38 procent), de toegang tot een job (30 procent) en het einde van de arbeidsrelatie (18 procent).

Het is opvallend dat zwanger­schap en moeder­schap in de loop der jaren nog steeds gronden voor discrimina­tie of intimida­tie op het werk blijven.Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen

Bijna een op de drie meldingen rond werk (30 procent) hield verband met zwangerschap of moederschap. “Het is opvallend dat zwangerschap en moederschap in de loop der jaren nog steeds gronden voor discriminatie of intimidatie op het werk blijven”, zegt Liesbet Stevens. “En dit cijfer is nog maar het topje van de ijsberg, want weinig vrouwen durven hun rechten te laten gelden. Moeder worden is nog al te vaak een belemmering voor de carrière van vrouwen.”
Ook seksuele intimidatie wordt steeds vaker bij het Instituut gemeld, en dan opnieuw in het bijzonder op het werk: een stijging met 37 procent ten opzichte van 2020. Een merkwaardig cijfer, aangezien veel mensen vaker telewerken.

Seksistische intimidatie in de openbare ruimte

De ‘openbare ruimte’ is het tweede meest vertegenwoordigde domein, met 21 procent van de meldingen. Het aantal meldingen van digitale seksistische intimidatie blijft toenemen: het gaat om een stijging van 23 procent. Het gaat onder meer over ‘wraakporno’, oftewel de verspreiding van intieme beelden zonder dat je er toestemming voor hebt gegeven, dreigingen om dergelijke beelden te verspreiden en voyeurisme.

Met het Instituut als centraal aanspreek­punt voor de bijstand van slachtof­fers van digitaal seksueel geweld komt de wet tegemoet aan een reële behoefteLiesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen

Dat kan volgens het Instituut gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat de instelling met een recente wet bevoegd werd voor de ondersteuning van slachtoffers van niet-consensuele verspreiding van intieme beelden (de zogenaamde ‘wraakporno’). “Door van het Instituut een centraal aanspreekpunt te maken voor de bijstand van slachtoffers van digitaal seksueel geweld komt de wet tegemoet aan een reële behoefte.”
Eveneens hallucinant: het aantal meldingen van seksistische intimidatie op straat is in een jaar tijd gestegen met 75 procent. Dat komt enerzijds omdat we ons als maatschappij steeds meer bewust worden van de problematiek, maar volgens het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dragen ook nieuwe methoden sterk bij. Zo patrouilleren agenten in sommige politiezones vaak in burger.

Transgender personen

Opvallend zijn tot slot de cijfers over discriminatie van transgender personen: 13 procent van alle meldingen had betrekking op hen, dat is meer dan een kwart (28 procent) meer dan het jaar ervoor. “Deze meldingen gaan voornamelijk over problemen die zich voordoen bij het wijzigen van de geslachtsregistratie in een officieel document. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat steeds meer transgender personen deze stap zetten. Op plaats 2 en 3 prijken ‘openbare ruimte’ en – het zal u intussen niet meer verbazen – werk.”

BRON: https://www.hln.be/gezond-en-gelukkig/aantal-meldingen-over-gender-en-seksuele-discriminatie-neemt-sterk-toe-wat-is-er-aan-de-hand~a8d5b686/

Het meeste komt het voor op de werkvloer maar ook in vriendenkring. Toch erg dat een vrouw meisjes soms daar een angst voor moet hebben. Dat ze niet kunnen zijn en doen wat ze willen.
Natuurlijk en dat mogen we ook niet vergeten. Sommige vrouwen spelen er ook mee en nadien worden ze boos. Net zoals dat sommigen het kunnen verdragen van iemand maar van de ander niet. Grenzen stellen is belangrijk. Maar sommigen luisteren of zien daar ook weer niet naar. Dus het is echt erg en spijtig genoeg worden vrouwen of meisjes daarin niet gehoord.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nieuwe studie legt verband bloot tussen nachtmerries en de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is de snelstgroeiende hersenziekte in de wereld. Meer zelfs: het aantal parkinsonpatiënten wereldwijd zal tegen 2040 waarschijnlijk verdubbeld zijn. Hoe eerder de diagnose gesteld wordt, hoe beter de neurologische aandoening onder controle gehouden kan worden. Precies daarom is een nieuwe wetenschappelijke studie zo relevant: onderzoekers ontdekten wat je nachtmerries je kunnen vertellen over het risico op parkinson. 

Man, vrouw, jong, oud: de ziekte van Parkinson discrimineert niet. Volgens de Vlaamse Parkinsonliga leven alleen in Vlaanderen al 20.000 mensen met de diagnose. Meestal zijn het oudere mensen die met de aandoening kampen, maar bij zeker 10 procent van de parkinsonpatiënten vangt de ziekte al voor het vijftigste levensjaar aan.
De ongelooflijk complexe ziekte, vooral gekend als ‘de bibberziekte’, evolueert over het algemeen heel traag. En net zoals er niet één vorm van parkinson bestaat, kent de ziekte ook niet één oorzaak. Wel treedt er bij elke parkinsonpatiënt in meer of mindere mate een dopaminetekort op. En het allerbelangrijkste: hoe sneller de diagnose gesteld wordt, hoe groter de kans om de ziekte lange tijd onder controle te houden. 
Onderzoekers zetten daarom alles op alles om oorzaken, symptomen en behandelingen van de ziekte van Parkinson in kaart te brengen. Zoals de wetenschappers van de universiteit van Birmingham, die onderzoek deden naar het verband tussen nachtmerries en de degeneratieve aandoening. Verontrustende dromen worden al langer in verband gebracht met parkinson, en dan vooral bij mannen. Maar dit is de eerste studie die onderzocht of je nachtmerries ook echt als een waarschuwing voor parkinson kan beschouwen, of dat het eerder een neveneffect is van de ziekte. 

Frequent nachtmerries  

De onderzoekers volgende gedurende twaalf jaar nauwgezet de gezondheid van 3.818 oudere mannen op en ontdekten dat degenen die frequent nachtmerries hadden, twee keer zoveel risico liepen om parkinson te ontwikkelen. De meeste diagnoses werden binnen de eerste vijf jaar van het onderzoek gesteld. 
Bovendien bleek uit een eerdere studie van dezelfde onderzoeker dat patiënten met verontrustende dromen vijf keer meer kans hebben dat de ziekte zich snel ontwikkelt. “Hoewel het echt nuttig kan zijn om de ziekte van Parkinson vroeg te diagnosticeren, zijn er zeer weinig risico-indicatoren. En veel hiervan vereisen dure ziekenhuistesten of zijn te algemeen, zoals diabetes”, legt neuroloog Abidemi Otaiku van de Universiteit van Birmingham uit. 

Vroegtijdige diagnose 

Een van de grootste uitdagingen bij de ziekte van Parkinson is inderdaad een vroege diagnose. Tegen de tijd dat de meeste mensen erachter komen dat ze de ziekte hebben, hebben ze al tussen de 60 en 80 procent van de dopamine-producerende neuronen in een deel van hun hersenstam verloren. Door op tijd in te grijpen, kan je het begin van fysieke symptomen zoals tremoren, stijfheid en traagheid, vertragen.

Het identifice­ren van nachtmer­ries zou erop kunnen wijzen dat oudere personen die veranderin­gen in hun dromen ervaren, zonder duidelijke aanleiding, medisch advies moeten vragen.Neuroloog Abidemi Otaiku van de Universiteit van Birmingham

Hoewel de neuroloog benadrukt dat er nog verder onderzoek nodig is, komt uit de onderzoeksresultaten naar voren dat oudere volwassenen gescreend zouden kunnen worden op parkinson door bij hen te polsen naar de inhoud van hun dromen. “Het identificeren van nachtmerries zou erop kunnen wijzen dat personen die op oudere leeftijd veranderingen in hun dromen ervaren, zonder duidelijke aanleiding, medisch advies moeten vragen.” 

Bijkomstig hersenonderzoek 

Zonder verder onderzoek om hersenactiviteit tijdens de slaap te meten, is het moeilijk te zeggen wat er op biologisch niveau aan de hand is bij parkinsonpatiënten die nachtmerries ervaren. Mannen met parkinson hebben vaker nachtmerries dan vrouwen met parkinson, maar waarom is niet duidelijk. Vrouwen hebben dan weer significant meer kans op regelmatige nachtmerries vroeg in hun leven, maar na de leeftijd van 65 beginnen mannen hun achterstand dus in te halen. Onderzoekers zijn nu van plan om de elektrische activiteit in de hersenen te meten om erachter te komen wat dat zou kunnen betekenen. 

BRON: https://www.hln.be/gezond-en-gelukkig/nieuwe-studie-legt-verband-bloot-tussen-nachtmerries-en-de-ziekte-van-parkinson~a2a9ae86/

Misschien dat ze toch eens mee dromen moeten gaan bestuderen om te kijken dat er niet meer aan verbonden zou kunnen zijn. Vaak hebben dromen met een bepaalde stress of angst te maken. Maar ook dat kan gekoppeld worden misschien aan bepaalde ziekte symptomen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: