Archive for 8 maart 2022


Tijd nemen voor jezelf.

Hier schrijf ik nog het liefst over. Juist omdat vele er niet bij stil staan dat het zo nodig is. Tijd voor jezelf nemen. Hoe moeilijk is dat toch voor bepaalde mensen. We zijn allemaal verplicht van te werken. Van bepaalde verwachtingen die ze van ons verwachten. Maar vaak vergeten we ons zelf. We hebben in ons leven bepaalde verplichtingen te vervullen. Willen we eten op tafel kunnen zetten. En andere dingen kunnen kopen en doen.  Maar men moet ook tijd voor jezelf kunnen nemen. Toch zijn we eigenlijk opgevoed om te werken en eigenlijk nooit is geleerd om tijd voor jezelf te nemen. Of tijd vrijmaken om aan jezelf te denken. Dat is dus iets wat men zichzelf moet aanleren.
Juist omdat onze ouders en wij zelf zeggen. Werken is nodig om te leven en te overleven. En dat onze ouders nooit gezegd hebben nu moet je even rust nemen en aan jezelf denken. Spijtig genoeg zijn er maar bepaalde tijden in het jaar waar mensen rust vinden. Als ze vakantie hebben. 14dagen doen ze niets, alhoewel er dan nog zijn die hun mails bekijken of hun gsm even bekijken. Dan bedoel ik die van hun werk. Eigenlijk zou dat niet alleen in die dagen moeten zijn dat men de rust neemt en vind. Het zou een stukje van je dagelijks doen moeten zijn. Alhoewel het voor mannen makkelijker is als voor vrouwen. Als er dan nog eens kinderen zijn. Dan weten we allemaal dat vaak een vrouw moeder niet echt tijd maakt voor zichzelf.

De vraag die vaak gesteld wordt is. Hoe moet men tijd vrijmaken voor tijd aan mezelf te kunnen geven. Men heeft zoveel verplichtingen. Men kan perfect zeggen wel van dat uur tot dat uur is het mijn tijd. Je lekker verwennen in bad of douche. Of gewoon even een wandeling of iets creatiefs gaan doen. Of gewoon je rust nemen in de zetel. Het kan even heel moeilijk zijn voor je medemensen maar voor jezelf kan het alleen maar positief zijn.
Als men het spiritueel bekijkt is het ooit anders geweest. Was er altijd tijd voor een moment van rust. Juist omdat nu alles zo gejaagd en snel moet gaan. Dat de meeste allemaal gaan werken en geen verdeling in het huishouden hebben. Vroeger waren de taken ook meer verdeelt. Alhoewel dan ook vrouwen vaak laat bezig waren. Nu vergeten ze gewoon hun zelf. Het is daarom niet verkeerd om een eigen plekje te creëren. Zelfs in een gezin moet dit kunnen. Ook kinderen hebben dit nodig. Al moet je soms zoeken om hun dat plekje te geven en te creëren. Want iedere gelegenheid zal je in een andere fase brengen. Denk aan schoolgaande kinderen, partner werkt en jij zelf, ziekte in het gezin, pensioen. Dan kan het soms weer zoeken zijn naar je plekje om tot rust te komen. Het kan ook nuttig zijn om er over te praten en zelfs afspraken rond te maken.
Zoals bijvoorbeeld ’s morgens als je even alleen bent dat iedereen nog in bed ligt. Dat je dan totaal even de rust aan jezelf kan geven bij een kopje thee of koffie.
De badkamer of ja mensen de wc om even de rust te vinden.

Alleen even een wandeling maken.
Tot zelfs de liefde bedrijven met jezelf als je helemaal alleen bent.
Ook dit wordt vaak vergeten als men het over tijd nemen voor jezelf gaat. Ik hoor bepaalde al denken. Ja maar in een relatie hoeft dit toch niet. Wel eigenlijk door dit ga je merken dat men nadien vol energie zit. Juist omdat je tijd voor jezelf genomen hebt. Dat men iets lichamelijk hebt laten stromen innerlijk.
Mensen tijd nemen voor jezelf hebben we nodig. Dat is ook denken aan jezelf en aan je lichaam.
Met jezelf bezig zijn zonder dat men gedachte laat spelen van dit of dat moet nog gedaan worden. Dat gevoel aanvoelen dat men tijd kan nemen voor jezelf voor je lichaam voor je rust op allerlei vlakken. Is zo belangrijk.

Even terug spiritueel. Als je weet dat een monnik enkele malen per dag zijn/haar rust neemt. Vaak om een mantra op te zeggen in stilte of gewoon om te mediteren of aan een meditatiewandeling te doen. Zo brengen ze hun lichaam hun geest tot rust. In onze maatschappij kunnen we dat natuurlijk niet overdag. Dan is het om juist je eigen momenten te kiezen om jezelf de rust te geven. Om even in wijze van spreken de maatschappij los te laten even je gezin los te laten. Gewoon weg en aan jezelf denken.
Men kan zoveel geven aan jezelf in die tijd.
Men kan zoveel rust vinden dat energie spontaan begint te stromen.
Men krijgt het gevoel ik kan er weer helemaal tegenaan.

Het wordt ons niet aangeleerd.
Men moet dit echt vanuit jezelf je dit leren geven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

WIL MEN IETS KUNNEN VERANDEREN MOET MEN STERK ZIJN MOET MEN DE OERKRACHT IN ZICH VOELEN STROMEN. DAN PAS KAN MEN IETS VERWEZENLIJKEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Analyse van de sinificatie Tibetanen in de Chinese natiestaat

Voor de uitvoering van het ontwerp op topniveau van de “Sinisering” van de Tibetanen in een Chinese natiestaat heeft de Chinese Communistische Partij begin februari een “etnische werkconferentie” bijeengeroepen in Lhasa, de hoofdstad van Tibet.

De provinciale leiders van de Communistische Partij van de Tibetaanse Autonome Regio, de regering, het politieke orgaan, de rechterlijke macht, het leger en de gewapende politie woonden de bijeenkomst op 9 februari 2022 bij. Volgens de Tibet Daily, een uitgave van de staatsmedia, is de “etnische conferentie” bijeengeroepen vanwege het belang ervan voor “de eenheid van het moederland, de stabiliteit van de grenzen, de nationale eenheid, de sociale stabiliteit, het geluk van het land op lange termijn en de verjonging van het volk”.
De “etnische conferentie” volgt op het tiende partijcongres van de TAR eind november 2021. In zijn verslag aan het 10e congres omschreef TAR-partijsecretaris Wang Junzheng de verplichte uitvoering van het beleid en de strategieën van de partij in Tibet als de “welwillendheid” van de Chinese president Xi Jinping, en prees hij onder meer het succes van de partij bij het siniseren van de Tibetanen in de afgelopen vijf jaar. Als vervolg op het congres riep de partij de laatste Tibetaanse etnische conferentie bijeen om Pekings agenda van “het smeden van een gemeenschapsgevoel van de Chinese natie” verder te verankeren. De zinsnede “het smeden van een Chinees gemeenschapsbewustzijn” werd verankerd in de grondwet van de partij op het 19e partijcongres in 2017.
Nu het Tibetaanse verzet stevig is onderdrukt door middel van verschillende preventieve “stabiliteitsbehoud”-mechanismen, lijkt de partij zich klaar te maken om meer bestuursmaatregelen uit te rollen, terwijl ze ook waakzaam is om “grote risico’s en verborgen gevaren op etnisch gebied te zoeken en te voorkomen.” Twee gebieden van zorg springen eruit bij de analyse van het discours tijdens de laatste etnische werkconferentie van de Tibetaanse partij en het 10e partijcongres. De partij lijkt veranderingen aan te brengen in het bestuurssysteem wat betreft de “capaciteit voor etnische zaken in Tibet” en het opvoeren van de migratie in twee richtingen naar en buiten Tibet.

Kaderleden van etnische minderheden gebruiken voor legitimiteit

Tijdens de centrale conferentie voor etnisch werk in 2014 verklaarde Xi Jinping dat “om goed werk te leveren met etnisch werk, de kaders van etnische minderheden belangrijke bruggen en verbindingen zijn. Laat hen veel van de zaken voor ons afhandelen, omdat de kans groter is dat zij door etnische minderheden worden geaccepteerd; zij zullen op kritieke momenten tevoorschijn komen en het effect zal beter zijn.” Toegepast op Tibet is dit een strategische zet om de controle van Tibetanen over Tibetanen op te voeren voor de binnenlandse legitimiteit van de partij, terwijl de centrale leiders die aan de touwtjes trekken 1600 mijl verderop zitten in Zhongnanhai, het centrale hoofdkwartier van de Communistische Partij in Beijing.
De partij weet dat haar legitimiteit in Tibet oppervlakkig is en erkent de noodzaak om de ideologie van haar 82.000 TAR-Tibetaanse partijleden uit te roeien en te zuiveren door zich te richten op hun politieke en religieuze opvattingen. Zo heeft de partij medio vorig jaar een gedragscode voor haar Tibetaanse leden uitgevaardigd waarin hen wordt bevolen zich van elke vorm van religiositeit te onthouden – een maatregel die al herhaaldelijk in verschillende vormen is genomen. In februari 2021 herhaalde het permanente comité van de TAR-partij in zijn “strijd tegen onderwereldkrachten” zijn voornemen om “mensen met twee gezichten” die in de gelederen van partijleden en kaderleden verscholen zitten, te identificeren en te elimineren”. Talrijke Tibetaanse partijleden en regeringsmedewerkers zijn door de commissie voor discipline-inspectie en toezicht van de partij onderzocht als “twee gezichten” en vervolgens uit hun functie gezet omdat zij vasthielden aan hun Tibetaanse identiteit en waarden. Deze uitzettingen worden in de staatsmedia dubbelzinnig omschreven als uitzettingen wegens “schending van de politieke discipline van de partij, de organisatiediscipline, de integriteitdiscipline en de discipline op het werk en in het leven”. De laatste uitwijzing van Apo, de Tibetaanse partijsecretaris van Chamdo stad, op 11 februari 2022, net als die van de uitwijzing van voormalig accountant Phurbu Tsering van Lhoka’s Nakartse county in september 2021 en de uitwijzing van TAR regeringsfunctionaris Tashi Gyatso in mei 2020, volgt een patroon van dergelijke uitwijzingen in naam van het hard aanpakken van corruptie, een structureel probleem zonder echte vooruitgang sinds de lancering van een anti-corruptie campagne in 2012.
Wang Junzheng benadrukt de rol van kaderleden in de partijopbouw in de TAR en roept op tot een alomvattende versterking van het partijleiderschap door “vast te houden aan de normen van goede kaderleden in het nieuwe tijdperk en de politieke normen van goede kaderleden in etnische gebieden om de basis voor het etnische werk en het partijleiderschap te consolideren”. Nu China vanaf 2011 tientallen ambtenaren en partijkaderleden naar het platteland stuurt in het kader van het programma “Benefit the Masses”, lijkt Wang zich te richten op het beheer van de prestaties van de kaderleden voor partijopbouw in Tibet. Het benadrukken van de prestaties van de kaders in de partijopbouw is in het recente verleden naar voren gekomen in werkverslagen van de lokale overheid. Zo wordt in het jaarverslag 2021 van de volksregering van het district Dranggo (Chinees: Luhuo) over de opbouw van een rechtsstaatregering (webpagina nu verwijderd) gewezen op de tekortkomingen in de uitvoering van de rechtsstaatregering door de partijleden en de kaders, en op de gevolgen daarvan voor de tekortkomingen in de taakvervulling. In de Chinese context betekent “regering van de rechtsstaat” in wezen de rechtsstaat zoals die door en voor de CCP is gedefinieerd. Het onder druk zetten van partijleden en kaderleden op lokaal niveau door de hoogste leiders heeft in het verleden geleid tot het verkeerd rapporteren van lokale omstandigheden om de leiders in de hoge echelons van de partijstaat tevreden te stellen. In de vroege revolutionaire jaren had het verkeerd rapporteren door partijleden geleid tot Mao’s rampzalige Grote Sprong Voorwaarts campagne; een campagne die oorspronkelijk bedoeld was om China’s industriële en landbouwproblemen op te lossen, maar die leidde tot de hongerdood van miljoenen in China.

Migratie in twee richtingen

Het tweede punt van zorg is de migratie in twee richtingen naar en uit Tibet. Met de officiële aanwijzing van een Tibet zonde armoede eind 2019, wijst Wang Junzheng op de etnische werkconferentie van de CCP in Lhasa op het belang van migratie in de “nieuwe reis” naar een “socialistisch gemoderniseerd nieuw Tibet”. Door te verklaren dat “het noodzakelijk is om de uitwisselingen en integratie van alle etnische groepen verder te bevorderen, en ernaar te streven sociale omstandigheden te creëren waarin de mensen van alle etnische groepen samen kunnen leven, samen kunnen leren, samen kunnen bouwen en delen, samen kunnen werken, samen plezier kunnen maken en elkaar stevig kunnen omhelzen als granaatappelpitten”, geeft Wang aan dat er geleidelijk een migratiestrategie wordt uitgerold; een belangrijk onderdeel van het etnische beleid van de CCP om de Tibetaanse meerderheids stem te laten verwateren door de gelijkheid van alle etnische groepen in een gebied te benadrukken. De Tibetaanse meerderheidsdemografie in Tibet en China’s vroege, op de Sovjet-Unie geïnspireerde autonomiewet zijn als problematisch ervaren bij het smeden van een bewustzijn van Chinees-zijn onder de Tibetaanse bevolking. Al meer dan een decennium pleiten invloedrijke Chinese intellectuelen op het gebied van etnisch beleid, zoals Ma Rong en Hu Angang, voor afschaffing van China’s wet op etnische autonomie en in plaats daarvan de nadruk te leggen op “gelijkheid” van allen, hetgeen zou betekenen dat alle etnische groepen worden gesiniciseerd. Hoewel ooit een stem in de marge, had de centrale leiding de gedachten van de intellectuelen serieus overwogen in de zoektocht van de partij naar een nieuw etnisch beleid, culminerend in de Centrale Etnische Werkconferentie van 2014 in Beijing.
Naast de verwoording als “gemeenschappelijke beweging van alle etnische groepen naar socialistische modernisering…waardoor mensen van alle etnische groepen een beter leven kunnen opbouwen en ontwikkelingsresultaten kunnen delen, en gezamenlijk de nationale eenheid kunnen bevorderen,” droegen de staatsmedia citaten van een lokale partijleider van een handelsmaatschappij in Lhoka (Chinees: Shannan) stad en de afdeling Publiciteit en Onderwijs van het Comité voor Etnische Zaken van Chamdo, waarin werd benadrukt dat “mensen van alle etnische groepen zij aan zij werken, hand in hand, van hart tot hart” en “mensen van alle etnische groepen zich vermengen en van elkaar leren, elkaar helpen en gezamenlijk een mooi thuis bouwen. ” Door in de staatsmedia prominent aandacht te vragen voor de succesbeweging van alle etnische groepen, geeft de partij in ontwikkelingstaal een duidelijke boodschap af dat migratie de sleutel is tot de aanpak van het etnische vraagstuk.
In de marge van de etnische conferentie in Lhasa werden vorige week de voorwaarden en beperkingen voor de registratie van stedelijke huishoudens in Lhasa afgeschaft. De International Campaign for Tibet merkt op dat, hoewel de onbeperkte registratie van stedelijke huishoudens in de herfst van 2021 bekend werd gemaakt, het beleid van kracht werd na de etnische conferentie in Lhasa. De afschaffing van de beperkingen op de stedelijke hukou (registratie van huishoudens), die wordt voorgesteld als een vestigingsbeleid zonder drempels, maakt in feite de weg vrij voor de niet-hukou-bevolking om zich in stedelijke gebieden te vestigen. Nu de onbeperkte stedelijke gezinsregistratie van kracht is, citeerden de staatsmedia een opgewonden heer Zhang, een migrerende arbeider uit Sichuan, die zei: “Het is geweldig om je eindelijk te kunnen vestigen!
In de afgelopen tien jaar heeft de demografie van Lhasa een snelle verandering van 55% ondergaan, van 559.423 inwoners in 2010 tot 867.891 in 2020. Net als bij de vorige volkstellingen werden de zeer talrijke seizoensarbeiders van de Han-migranten in Lhasa niet meegeteld bij de volkstelling van 2020. Nu de nieuwe registratie van stedelijke huishoudens in Lhasa van kracht is, maakt de ICT zich zorgen over de instroom van Han-kolonisten in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, waarvan de gevolgen zich geleidelijk verspreiden over de officieel heringedeelde stedelijke gebieden in Tibet. Met een toename van 80% (245.263 in 2010 tot 443.370 in 2020) van de Han-bevolking in de TAR versterkt het nieuwe beleid van registratie van stedelijke huishoudens de vrees voor een officieel begin van kolonisatie van Tibet onder het mom van een langdurig natuurlijk proces van ontwikkelingshulp.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/analyse-van-de-sinificatie-van-tibetanen-in-de-chinese-natiestaat/

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: