Archive for 22 februari 2022


KLEIN DETAIL

SOMS HANGT HET GEWOON VAN DE KLEINE DETAILS AF OM IETS AF TE WERKEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Autisme- De Werkelijke Betekenis van 1 op de 68 

Filosofische gedachten over de functie van mensen met autisme in onze samenleving

Autisme

1 op de 68. Wat zeggen die getallen jou?

Terwijl je daar over nadenkt ben ik zo vrij om wat te vertellen over wat het voor mij betekent.

Voor mij betekent het dat we een groot deel van de bevolking zijn – groter dan iemand ooit vermoedde. Met de laatste cijfers zijn we talrijker dan het aantal Japanse immigranten, Amerikaanse Joden, of de oorspronkelijke Amerikanen, om maar drie voorbeelden te noemen. Net als bij deze groepen, zijn er onder de leden mensen die succesvol en anderen die dat niet zijn. Net als bij deze groepen zijn we lange tijd slachtoffer geweest van uitsluiting en discriminatie. Maar nu gaan we voor onze rechten opkomen.

door John Elder Robison

De afgelopen twintig jaar zijn onze aantallen gestaag toegenomen, omdat we autisme preciezer hebben omschreven. Of door psychologische tests of door afmeten aan biologische maatstaven, wordt de groep van autisten steeds groter. We beseffen dat er niet maar een soort autisme is; er zijn vele paden die leiden naar een gemeenschappelijke aantal gedragskenmerken dat we het autistisch spectrum noemen (ASS). In Amerika is die trend nog duidelijker doordat in de DSM5 (handboek voor de classificatie van psychische stoornissen) Asperger, PDD-NOS en het traditionele autisme onder de gezamenlijke noemer van ASS bij elkaar zijn gebracht.
Critici vragen zich af of we niet aan het over-diagnosticeren zijn, maar ik denk dat het correcter is om te zeggen dat we meer mensen herkennen, omdat artsen leren bepaald gedrag als kenmerken van autisme te zien. Daarnaast komen wetenschappers die werken aan het ontwikkelen van biologische tests – zoals bloed en DNA analyses, herkenning van patronen in hersenen met MRI – met steeds grotere groepen mensen. En de uitkomsten  van de experimentele tests worden ondersteund door een gulden maatstaf als ADOS (Autisme Diagnostisch Observatie Schema).
De cijfers van het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) over hoe vaak het voorkomt zijn gebaseerd op studies onder kinderen, waardoor sommige mensen aannemen dat er een epidemie onder kinderen heerst. Wellicht realiseren zij zich niet dat studies onder volwassenen met dezelfde aantallen mensen met autisme  komen als de nieuwere evaluatietechnieken en criteria worden toegepast. Dat draagt bij aan een groeiend inzicht  dat autisme altijd al onder ons is geweest, zij het onopgemerkt.
We meenden altijd dat de meeste autistische mensen intellectueel niet veel waard waren. Die beperkte visie kwam voort uit een beperkt begrip van wat autisme precies inhoudt. Nu onze kennis toeneemt zien we dat er meer mensen zijn met wat als een normale intelligentie gezien kan worden, en sommigen zelfs buitengewoon intelligent zijn. Hoe meer autisme als zodanig wordt vastgesteld, hoe meer de verdeling van intelligentie onder onze gemeenschap gelijk op loopt met die van de bevolking in het algemeen.
Eén ding blijft nog zorgwekkend anders – we hebben veel meer medische en psychische problemen dan de rest van de bevolking. Sommigen van ons zijn al ziek vanaf hun geboorte. Anderen kunnen zich niet makkelijk uitdrukken, of kunnen anderen moeilijk begrijpen. Volwassen lijken eerder oud te worden en in de loop van hun leven andere medische complicaties te ontwikkelen. Sommigen van ons zijn ernstig gehandicapt. Daarnaast zijn er depressies, angsten en veel andere psychiatrische problemen.
We hebben nog een ding gemeen: we zijn in het nadeel als het gaat om de omgang met de “normale” wereld, de meerderheid van de mensheid. Interessant genoeg kan dit ook gezegd worden van andere minderheidsgroepen in Amerika.
Het grootste verschil tussen ons en andere minderheidsgroepen is dat we tot voor kort onzichtbaar waren. We zien er niet anders uit en voor de opkomst van psychologische tests was er geen manier om er achter te komen wie we waren. Misschien dat we naar anderen keken en verwante zielen zagen, maar door het gebrek aan kennis over autisme wisten we nooit dat het meer was dan dat.
Onze identiteit kregen we tegen een hoge prijs. Voor velen betekende het label autisme een stigma. Autisme neigt ons in sociaal opzicht te isoleren, en de meeste volwassenen van mijn leeftijd werden pas op latere leeftijd als autistisch herkend. En als het dan zover was, werd de diagnose gebruikt om ons probleem te beschrijven en niet als een stuk van onze identiteit.
Dit is nu allemaal aan het veranderen.
Nu er een groepsidentiteit ontstaat, beginnen we controle te krijgen over ons lot. Sommigen van ons zijn agressief, anderen zijn kwaad. Sommigen zijn bescheiden, maar ook dat is aan het veranderen. We laten van ons horen. We krijgen meer grip op het brede scala aan voorzieningen en diensten die we nodig hebben om in de samenleving te kunnen leven. We erkennen eindelijk de behoeften van volwassenen en oudere mensen met autisme We laten meer en meer van ons horen en maken duidelijk wat we nodig hebben op het gebied van onderwijs, geneeskunde, arbeidsplaatsvoorzieningen en de openbare beleidsmaatregelen.
En we worden ons ook nog bewust van iets echt interessants nu duidelijk wordt wat de werkelijke omvang is van onze gemeenschap: we worden ons bewust dat een groot deel van ons veronderstelde onvermogen een bedenksel van de moderne samenleving is.
Dat zien we als we naar de geschiedenis kijken en ons afvragen wat autistische mensen deden zo’n 100, 500 of 2000 jaar geleden. Toen gedacht werd dat we zeldzaam waren, was het makkelijk om net te doen alsof we niet bestonden. Maar nu, met het besef dat er in elke paar dozijn huishoudens waarschijnlijk altijd wel autistische familieleden zijn geweest, en dat autisme vaak wordt overgedragen van vader op zoon op kleinzoon, moeten we ons beeld herzien. Zo algemeen als autisme is – en geweest is – vragen we ons af hoe het zolang onzichtbaar is gebleven.
Het onvermijdelijke antwoord is dat we ons hebben aangepast. We groeiden op en gingen werken, net als ieder ander. De sociale verschillen die ons tegenwoordig verlammen maakten ons in vroeger tijden minder ongeschikt, toen mensen hun hele leven in dezelfde kleine groepen leefden en werkten. De sporen van autistisch denken en uitdrukken in geschriften uit het verleden laten zien dat we niet alleen maar bestonden, maar dat sommigen van ons leidende denkers waren. Een groot deel, bijvoorbeeld, van De kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu is eigenlijk een verslag van een Asperger manier van denken over militair succes. En er zijn meer van zulke voorbeelden te vinden in geschriften van grote religies, en bij veel van de grote filosofen.
We kunnen bijna zeggen dat  een “onzichtbare hand” van autistisch denken betrokken was bij de vorming van religies en logische geschriften in de afgelopen millennia. Dat is een van de dingen die ik heb bestudeerd hier op William & Mary (universiteit in Williamsburg, VS)
Autistisch gedrag werd onderkend, maar autisme als een bepaalde staat van zijn werd voor de 20ste eeuw nooit zo beschreven, omdat we ons redelijk voegden binnen de sociale structuren van toen. Onze voorouders hadden vast en zeker dezelfde bijzonderheden, buitensporigheden, gaven en uitdagingen als mensen met autisme van vandaag de dag hebben, maar ze werden aanvaard als een natuurlijke variatie van het mens zijn.
Toen kwam er een tijd waarin we vroegen: Wat is er mis aan mensen met autisme? We horen er niet bij. En nu beginnen we te zien wat de werkelijke vraag is: Wat is er mis gegaan met de samenleving, dat wij er nu buitenvallen?
Er zijn veel antwoorden. Het leren in de praktijk is vervangen door abstract onderwijs op basis van boeken en in een kunstmatige omgeving. Boerenwerk is vervangen door industrie. Het werken in kleine groepen is vervangen door grote bedrijven. En we zijn afhankelijker geworden van nieuwe cognitieve vaardigheden. Er worden tegenwoordig van mensen met autisme dingen gevraagd die mensen nooit eerder deden. Voor sommige dingen zijn we niet zo geschikt. De kunstmatige omgeving waarin we gevraagd worden te werken, overprikkelen onze zintuigen.
Tot op heden was dit alles ons probleem.  Wij moesten veranderen, ons aanpassen. Nu we ons bewust worden dat we ons al aanpasten – tot aan de vorige eeuw – vragen we nu de samenleving om te veranderen en ons weer welkom te heten. Tenslotte heeft de overige 98% ons net zo nodig als wij hen. Wij zijn degenen die jullie het analyseren, Pokemon, allerlei kunst, technologie brachten en een creatieve vuur dat de wereld vooruit drijft. Door alles heen, zijn we samen mens.
In plaats van te wachten op “iemand anders” om ons te helpen, nemen we ons eigen lot in handen.Autistische mensen beginnen, in plaats van toeschouwers te zijn, op te komen voor wat we willen en nodig hebben. Diegenen onder ons die het woord doen komen op voor degenen die daar minder toe in staat zijn. Ouders en deskundigen hebben nog steeds een functie maar nu is het tijd voor ons Autistische mensen om de hoofdrol te gaan spelen. Meerdere van ons nemen leidende functies in in de organisaties die ons ondersteunen.

Een nieuwe dageraad gloort voor onze gemeenschap.

John Elder Robison is een autistische volwassene en pleitbezorger voor mensen met neurologische afwijkingen. Hij is de schrijver van Look Me in the Eye, Raising Cubby en het binnenkort verschijnende Switches On. Hij werkt voor het Interagency Autism Coordinating Committee van het departement voor Health and Human Services in de VS. Hij is medeoprichter van de TCS Auto Progam School en Neurodiversity Scholar in Residence aan de universiteit William&Mary. De bovenstaande zienswijzen zijn van hem persoonlijk.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/autisme-de-werkelijke-betekenis-van-1-op-de-68/

Zalig om zo een tekst te lezen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dit kun je doen voor een goede nachtrust

Wie goed slaapt, wordt uitgerust wakker en kan de nieuwe dag weer aan. Helaas ligt 25 procent van de volwassenen regelmatig wakker. Neuroloog en somnoloog Myrthe Boss vertelt wat je zelf kunt doen voor een goede nachtrust.

Een mens slaapt een derde van zijn leven. In die uren krijgt je lichaam tijd om tot rust te komen, afvalstoffen in de hersenen worden opgeruimd en de emoties en herinneringen van de dag worden in je langetermijngeheugen opgeslagen. Terwijl je slaapt, gebeurt er van alles in je hoofd. Chemische processen worden gestart en zenuwen gaan anders werken. “Er gaan andere systemen aan”, zegt slaapdeskundige Myrthe Boss. Zij werkt als neuroloog en somnoloog in het slaapcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. “Je hebt een waak- en een slaapsysteem en bij slaap gaat er automatisch een schakelaar om. Twee belangrijke processen reguleren de slaap: de slaapdruk en de biologische klok. De biologische klok is overdag actief en werkt ’s nachts minder. Zodra het licht wordt in de ochtend gaat de klok weer in de waakstand en word je wakker. De slaapdruk loopt op gedurende de dag. Aan het begin van de nacht is de slaapdruk het hoogst. Daarom heb je aan het begin van de nacht een periode waarin je diep slaapt. Naarmate je langer slaapt, wordt de slaapdruk minder en slaap je lichter.” Per nacht heeft een gemiddelde volwassene zeven tot acht uur slaap nodig. Hoeveel precies, dat wisselt per persoon. Als kind slaap je het beste. Naarmate je ouder wordt, heb je minder slaap nodig. “De meeste ouderen hebben genoeg aan zeven tot zevenenhalf uur per nacht. Dit is een glijdende schaal, je kunt niet zeggen vanaf welke leeftijd dit geldt.”

Lichte slaap, diepe slaap

Bij slapeloosheid (insomnia) werkt de schakelaar van slapen en waken niet zo automatisch. Je kunt niet goed inslapen, wordt ’s nachts wakker en ligt een paar uur te woelen of wordt vroeg in de ochtend wakker en komt niet meer in slaap. Dit kan komen door een onderliggende aandoening, maar ook door bijvoorbeeld leefstijl.
Zo’n 8 procent van de mensen heeft te maken met chronische slapeloosheid. Daarbij blijft het waaksysteem een beetje ‘aan’ staan tijdens de slaap. “Dan blijf je alert in je slaap”, legt Myrthe Boss uit. “Dit kan zich uiten in slaapproblemen zoals in- en doorslaapproblemen, vroeg wakker worden of een combinatie van klachten. We spreken van een slaapstoornis als dit ook overdag tot klachten leidt, zoals vermoeidheid, slaperigheid, concentratieproblemen en je zorgen maken over het slapen.”
Bij een normaal slaappatroon doorloop je een aantal slaapcycli. Zo’n slaapcyclus duurt anderhalf tot twee uur en per nacht herhaal je die vier tot vijf keer. Het is normaal dat je aan het eind van een slaapcyclus even wakker wordt. “Dan ga je van lichte naar diepe slaap of weer terug naar lichte slaap of droomslaap. Toch voelt het voor sommige mensen als een slaapstoornis omdat je aan het eind van de nacht meer lichte slaap en droomslaap hebt. Tijdens die slaap kun je denken dat je wakker bent. Je weet echter wel wanneer je wakker bent, maar niet wanneer je slaapt, want je tijdsbesef is anders. Gelukkig rust je in die periode wel uit. Als je echt lang wakker ligt, doe je er goed aan om er even uit te gaan in plaats van te gaan liggen piekeren.”

Lekker actief

Goede slaapomstandigheden bevorderen de nachtrust, denk hierbij aan een comfortabel bed en een goed geventileerde slaapkamer. Myrthe Boss: “Zorg wel dat je niet langer dan de benodigde slaaptijd op bed ligt, anders bestaat het risico dat je slechter gaat slapen. Dat komt doordat je lichaam als het goed is het verband legt: ik lig in bed en ga slapen. Als je je bed ook gebruikt terwijl je wakker bent, wordt dat verband afgezwakt en slaap je slechter. Probeer verder om de dag goed af te bouwen. Als je overdag maar door raast en niet de tijd neemt om tot rust te komen, ook niet in de avond, kan dat je nachtrust negatief beïnvloeden.” Ook een aanpassing van leefstijl kan helpen om beter te slapen. Zo kan zwaar tafelen in de avond de slaap negatief beïnvloeden. Heb je hier last van, dan kan het helpen om tussen de middag warm te eten. Verder is voldoende beweging overdag, ieder op zijn eigen niveau, goed voor de nachtrust. Flinke activiteit in de avond is juist weer niet zo handig, want daarmee activeer je ook het waakritme in je biologische klok. Het klinkt misschien gek, maar goed wakker worden is een onderdeel van goed slapen. Boss adviseert om ’s morgens het ochtendlicht op te zoeken. “Dit helpt om echt wakker te worden, zeker in de wintermaanden als je het moeilijk vindt om op te staan.”

Ochtendmens/avondmens

Mensen die morgens moeite hebben met wakker worden, hebben ’s avonds vaak geen zin om naar bed te gaan. Dit zijn zogeheten avondmensen. Daartegenover staan mensen die ’s avonds bijtijds onder de wol willen en ’s morgens al vroeg klaarwakker zijn. Dit heeft alles te maken met het type persoon dat je bent. “Het ritme van je biologische klok bepaalt je type. De lengte van het ritme is iets meer dan vierentwintig uur. Als het bij jou korter is, ben je ochtendmens en word je al vroeg in de ochtend wakker. Is de lengte juist langer, dan ben je een avondmens. Je biologische klok bepaalt wat voor jou de beste tijd is om naar bed te gaan. Dit ritme verandert in de loop der jaren. Over het algemeen zijn pubers avondmensen. Naarmate je ouder wordt, word je meestal meer een ochtendmens. Doorgaans krijg je met het klimmen der jaren minder diepe slaap en word je vaker wakker in de nacht. Dat is normaal. Zo lang het niet tot klachten leidt, zien we het niet als een slaapstoornis.”

Dutjesdilemma

Wie ’s nachts slecht slaapt, is overdag waarschijnlijk wat minder fit. Is een siësta dan een goed idee? “Een dutje is prima”, zegt Boss. “Maar het moet geen vervanging zijn van de nachtelijke slaap. Als je slaapproblemen in de nacht hebt, is het niet handig om ter vervanging overdag te gaan slapen. Dat heeft alles te maken met de slaapdruk die oploopt gedurende de dag. Doe je een dutje, dan neemt de slaapdruk af en kun je ’s nachts slechter gaan slapen. Zolang een siësta geen negatief effect heeft op de diepe slaap ’s nachts, is het geen probleem. Maar rust dan liefst aan het begin van de middag, niet aan het einde. Hoe dichter een dutje bij je bedtijd zit, hoe groter het negatieve effect op de nachtelijke slaap. Rust overdag maximaal twintig minuten. Als je dutje langer duurt, kun je in een diepe slaap terechtkomen en dat zorgt er weer voor dat de slaapdruk afneemt.”

Blauw licht in de ban

Wat je ook beter kunt laten: ’s avonds koffiedrinken. Koffie bevat immers de opwekkende stof cafeïne. Het is verstandig om de zes uren voordat je naar bed gaat geen koffie te drinken, maar ook thee en alcohol kun je beter vermijden als je moeite hebt met slapen.
Een slaappil innemen, zoals benzodiazepine, is volgens Boss eveneens een slecht idee. “Ik vind het gevaarlijk. Door die pil ben je minder in balans als je uit bed gaat om bijvoorbeeld te gaan plassen. Ouderen die benzodiazepines gebruiken hebben 60 procent meer kans om hun heup te breken dan ouderen die dit middel niet gebruiken. Slaapmedicatie heeft een bepaalde werkingsduur, en bij ouderen werkt deze vaak langer door. Dus ook het instabiel zijn houdt langer aan. Gebruik ook geen melatonine op eigen initiatief, dit hormoon kan je biologische klok in de war kan brengen en daarmee meer schade toebrengen dan dat het helpt. In zeldzame gevallen wordt melatonine voorgeschreven door de arts, maar dan gebruik je het onder begeleiding en word je goed gemonitord.”
Een laatste advies: mijd blauw licht in de avond. Je ziet het niet, maar dit licht wordt onder meer uitgestraald door de beeldschermen van je televisie, mobiele telefoon, computer en tablet. Je kunt het neutraliseren door een blauwlichtfilter te gebruiken. In normaal lamplicht zit niet veel blauw licht, dus nog wat lezen in bed zal weinig invloed hebben op de slaap.

Van kruiden tot zware deken

Er zijn nogal wat middeltjes op de markt waarvan de makers claimen dat ze helpen om beter te slapen. Denk hierbij aan kruiden, een zware deken en apparaten zoals een slaaprobot of slaapdetector. Slaapdeskundige Myrthe Boss heeft nog geen overtuigende bewijzen gezien dat deze middelen helpen. “Veel moet nog beter onderzocht worden. Belangrijker is eigenlijk de vraag: wat zijn de factoren die ervoor zorgen dat de slaapproblemen aanhouden? Daar kan de huisarts eerst eens naar kijken. Als het nodig is, kan het ook worden uitgezocht in de slaappolikliniek. Wat we willen weten, is: van welke slaapstoornis is er sprake. Als iemand wakker ligt door zorgen of een burn-out, is het belangrijk om te kijken wat daar aan kan worden gedaan. Slaapproblemen moeten niet chronisch worden, en dat is het geval als ze langer dan drie maanden duren.”

Patroon doorbreken

Wie slaapproblemen heeft en er zelf niet uitkomt kan dus het beste eerst naar de huisarts gaan. Die helpt uitzoeken wat het probleem zou kunnen zijn, eventueel samen met een ggz-praktijkondersteuner, en geeft slaaptips. Is er sprake is van een psychisch probleem, dan kun je worden doorverwezen naar een psycholoog. Mensen kunnen door verschillende oorzaken last krijgen van slapeloosheid, zoals een ingrijpende gebeurtenis, een verlies of stress op het werk. Daarnaast lopen bepaalde mensen meer risico op slaapproblemen. “Dit zijn vaak mensen met specifieke karaktertrekken zoals controledrang, een neurotische aanleg en perfectionisme. Als je al met een stressgevoel naar bed gaat, lukt slapen meestal niet meer. Het verband tussen slaap en bed is dan niet meer zo sterk. Dat zijn factoren die slaapproblemen in stand houden. Maar cognitieve gedragstherapie voor insomnia zorgt bij 70 tot 80 procent van de patiënten voor verbetering. Er zijn dus gelukkig manieren om patronen te doorbreken.”

Niet te lang!

De ultieme slaaptip van neuroloog Myrthe Boss: lig niet te lang in bed. Dit kan betekenen dat je minder tijd in je bed gaat doorbrengen dan je nu doet. Ga later naar bed en sta vroeger op en houd dit een paar weken vol. Lig je nu negen uren in bed? Verkort de ligduur dan met anderhalf uur.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/geestenlichaam/dit-kun-je-doen-voor-een-goede-nachtrust/ar-AAU7L0G?li=BBDNPrw

Een goede nachtrust is belangrijk. Zet in de kamer dan ook verlichting uit en verban je gsm toestel. Zodat deze niet kan bekijken voor je gaat slapen. Ook de temperatuur is een belangrijke. Niet te warm maar het mag ook niet te koud zijn in de slaapkamer. Een vast patroon om te gaan slapen kan ook helpen om een goede nachtrust te hebben.
Ook je rust vinden voor je naar bed gaat. Ik bedoel ga niet met bepaalde gedachten naar bed of met ruzie. Los dit op voor men gaat slapen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: