Archive for 20 februari 2022


ERGENS HET NUT VAN INZIEN

MENSEN WORDEN WAKKER ALS ZE ERGENS HET NUT VAN INZIEN EN DAT HET HELPT

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Traumatherapie op basis van oogbewegingen raakt steeds meer ingeburgerd: “EMDR is geen wondermiddel, maar je kan er verrassend veel mee”

Het lijkt wel hocus pocus: snelle oogbewegingen van links naar rechts die helpen om een trauma te verwerken. Maar psychoanalyticus Freek Dhooghe ziet de effecten van oogbewegingstherapie (EMDR) elke dag. “Plots raken dingen opgelost waar patiënten soms al jaren mee worstelen.”

“Het is al een tijd lang erg druk”, zegt Freek Dhooghe, klinisch psycholoog en voorzitter van EMDR Belgium. “De tv-uitzending ‘Therapie’ heeft EMDR nog een extra duwtje gegeven, maar er waren al bijna overal wachtlijsten.”
Hoewel de therapie erg succesvol is en in de ons omringende landen voor diverse thematieken wordt toegepast, heeft EMDR – een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing – in België lang op de reservebank gezeten: een interessante en bekwame speler, maar alleen te gebruiken als de rest van de ploeg het laat afweten. De techniek staat wat aanzien betreft nog steeds niet op dezelfde hoogte als in Nederland, Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. “Ondanks het grote aantal patiënten dat een behandelaar zoekt, raakt het hier moeilijker geïntegreerd”, zegt Dhooghe. “Er zijn om te beginnen maar 200 therapeuten erkend door EMDR Europa. En er is slechts één erkende Belgische trainer die opleidingen mag geven.”

Waarom staan of stonden therapeuten en psychologen in België zo weigerachtig tegenover de aanpak?

“Er leefde lang een vertekend beeld van EMDR, dat gekleurd was door een vermoeden van kwakzalverij. Alsof het een magisch wondermiddel was. Begrijp me niet verkeerd, oogbewegingstherapie heeft een hoge genezingsscore en kan verbazend snel aanslaan, maar het is geen circusact. Je moet nog steeds een vertrouwensband met je patiënt ontwikkelen en een gedegen opleiding als basis hebben. Als je het reduceert tot wat gegoochel met oogbewegingen, doe je de therapie onrecht aan.” 
“Om aan het EMDR-traject te kunnen beginnen, moet je psycholoog of psychiater zijn, of een therapeutische opleiding van minstens drie jaar achter de rug hebben. EMDR is een erkende en wetenschappelijk onderzochte benadering, ontwikkeld door dr. Francine Shapiro. Vroeger werd het vooral gebruikt voor traumabehandeling. Omdat tegenwoordig wordt gedacht dat trauma ook een rol speelt bij andere menselijke problemen, wordt het nu ook ingezet bij angst, dwang, verslaving, burn-out, depressie en psychose.”

Wat is EMDR precies?

“Het is een therapeutische techniek waarbij de patiënt zich een negatieve levenservaring voor de geest haalt en die als het ware herbeleeft, terwijl hij met de ogen de vingers van de therapeut volgt die heen en weer gaan. Het kunnen ook bewegende lichtjes op een scherm zijn, tikjes op de knieën, of geluidjes links en rechts uit een koptelefoon.”

EMDR kan ons helpen om de bron van zelfheling aan te boren, als de patiënt er klaar voor is. Het vraagt therapeuti­sche voorberei­ding om een pijnlijk moment te willen herbeleven.

“Als mens hebben wij een zelfhelende kracht in ons. Als die kracht geblokkeerd is omdat het gebeurde te verschrikkelijk is, kan EMDR ons helpen om die bron van zelfheling terug aan te boren. Als de patiënt er klaar voor is tenminste; het vraagt therapeutische voorbereiding om een pijnlijk moment te willen herbeleven. Je hebt een goed opgeleide behandelaar nodig die je veerkracht voldoende kan inschatten, want je eigen trauma-film blijven bekijken, dat kan behoorlijk intens zijn. Maar als de patiënt er klaar voor is, stellen we vast dat door het herbeleven van de negatieve levenservaring, gecombineerd met de oogbewegingen, de pijn van de herinnering langzaamaan verdwijnt.”

Niet altijd langzaamaan, ik heb vrienden die zich na één of twee sessies al beter voelden. Uw collega Ad de Jongh in Nederland zegt dat hij ooit al een goed resultaat heeft bereikt na vijf minuten.

“Ad de Jongh is een gerespecteerd therapeut die al sinds 1993 met EMDR bezig is, en ik geloof hem als hij dat zegt. Maar Nederland is een ander land. Hun zorgverlening is anders gestructureerd, meer multidisciplinair. EMDR kadert er in een ruimere aanpak, heeft er een andere voorgeschiedenis en is al meer ingeburgerd.” 
“Wij willen niet het beeld benadrukken van EMDR als fast fix. Er gebeurt iets tijdens de sessies wat ik zelden bij andere therapieën heb meegemaakt, maar dat is niet in elke sessie zo, en het gebeurt ook niet per definitie meteen. Het zou jammer zijn als ‘snelheid’ deel gaat uitmaken van het verwachtingspatroon. Dat veroorzaakt alleen maar ontgoocheling als meerdere sessies nodig zijn. Het proces om zo’n negatieve levenservaring om te buigen, verschilt van patiënt tot patiënt. Soms kan je in één sessie al iets ontknopen, soms zijn er tien of twintig beurten nodig. We mogen niet per se snel willen gaan, dan loopt het mis.”

Duurt een sessie een uur zoals andere therapieën? Dat lijkt me lang om een trauma te herbeleven.

“Dat uur is een opeenvolging van verschillende korte oogbewegingsessies, maar het is intens, dat wel. De vermoeidheid na de behandeling is groot, maar het is een positieve moeheid, van de ontlading en ontspanning die de therapie met zich heeft meegebracht. Veel mensen worden loom tijdens een sessie. Voor mij is dat een teken dat dingen op hun plaats vallen.”

Vreemd genoeg weten we blijkbaar niet hoe EMDR werkt. 

Eén theorie stelt dat door de oogbewegingen de linker- en hersenhelft met elkaar communiceren, zodat de rationele linkerhelft, de rauwe emoties in de rechterhelft kan helpen verwerken. “Dat is inderdaad een hypothese, maar eigenlijk hebben we geen sluitende verklaring. Twee jaar geleden is er een Europees congres geweest daarover: hoe functioneert EMDR nu eigenlijk?” 
“Een andere, meer aannemelijke theorie is dat we door het oproepen van het trauma gecombineerd met de oogbewegingen het werkgeheugen overbelasten, waardoor de herinnering minder bedreigend wordt. Ons werkgeheugen kan in principe maar één ding tegelijk. Omdat de oogbewegingen ons brein bezighouden, is er minder aandacht voor de pijn van de negatieve levenservaring en nemen we wat afstand. Uiteindelijk wordt de kwetsuur een beetje weggewist, of beter: overschreven op een minder geladen manier. Het trauma krijgt draaglijke proporties, wordt vager, minder krachtig.” 
“Een derde theorie stelt dat EMDR de oogbewegingen nabootst die we in onze remslaap maken, het moment bij uitstek waarop we herinneringen verwerken en een plaats geven. Onze hersenen vertonen tijdens een EMDR-sessie inderdaad een gelijkaardig patroon als tijdens onze diepe slaap, dat heeft neurowetenschapper Marco Pagani onderzocht. In de drie hypotheses zit een kern van waarheid, maar geen enkele theorie is afdoende bewezen. Feit is: EMDR werkt.”

In Nederland gaat het niet alleen om bewegende vingers, maar daar laat men de patiënt ook wandelen of een computerspelletje spelen.

“In Nederland zet men vaker in op de werkgeheugentheorie. Daar laat men sommige patiënten tijdens het herbeleven van hun trauma Tetris spelen of hoofdrekensommetjes maken, in de overtuiging dat hoe meer je dat werkgeheugen belast, des te sneller het trauma overschreven wordt. Dat is niet de stijl in de rest van de wereld. Ook wij kiezen voor een rustigere aanpak. Zelfgenezing is niet alleen de lading van de herinnering halen, maar ook de verwerking en de nieuwe vrijgekomen perspectieven ruimte geven.”

Psychologe Francine Shapiro, die EMDR ontwikkelde, werkte met Vietnamveteranen. Daardoor bestaat de misvatting dat de techniek uitsluitend geschikt is voor erg zware trauma’s.

“EMDR haalt erg goede resultaten bij duidelijke kwetsuren en zeer concrete negatieve levenservaringen: een overval, aanranding, auto-ongeluk, seksueel misbruik… Bij trauma’s waarbij je een afgelijnd beeld of gevoel kan oproepen. Bij andere therapieën wordt er vooral veel gepraat, en dat kan erg nuttig en helend zijn, maar het unieke aan EMDR is dat je doorgaat waar woorden tekortschieten. Als de patiënt begint te huilen of buikpijn krijgt en niets meer kan uitbrengen, kan je met EMDR net heel goed verder.” 

Essentieel is dat de herinne­ring een herbele­ving is. Je moet er opnieuw middenin zitten.Freek Dhooghe

“Neem nu iemand die een auto-ongeval meemaakte. EMDR werkt met een gevoel (angst), een beeld (de andere auto die op je afkomt), zelfs met geluid (gierende remmen) of geur (verbrand rubber). Er is oneindig veel mogelijk. Essentieel is dat de herinnering een herbeleving is. Je moet er opnieuw middenin zitten. Dat is zwaar en daar moeten therapeut en patiënt op voorbereid zijn. Daarom is het belangrijk om goed opgeleide therapeuten te hebben die meer kunnen dan hun vingers heen en weer bewegen.
“Nu, het moet niet altijd om een zware geschiedenis gaan. Een trauma is zelden simpel, en kan ook het resultaat zijn van een opeenstapeling van zaken. Een timide kind dat door een leerkracht voor schut wordt gezet in de klas, zich buitengesloten voelt, misschien zelfs gepest wordt… Als je later op je werk in een situatie komt met een baas of collega die een soortgelijk gevoel opwekt, kan je vastlopen. Al die zaken apart zijn misschien geen schokkend zware kwetsuren, maar de combinatie van alle elementen kan heel pijnlijk zijn en sporen nalaten.”

Intussen gebruikt men EMDR-therapie ook voor andere aandoeningen: borderline, ingebeeld lelijkheidssydroom, autisme en zelfs slaapproblemen.

“Nogmaals, EMDR is geen wondermiddel, maar je kan er verrassend veel mee. We hebben er zelfs al tinnitus (oorsuizen) mee verholpen. Voor sommige problematieken is het beter als de techniek in een bredere context wordt ingeschakeld. Zo werd er verbazend werk geleverd bij anorexiapatiënten, omdat EMDR daar deel uitmaakte van een groter aantal behandelingen. Ook bij autisme of psychoses kan het iets betekenen, maar vooral als de hulpverlener al in de thematiek gespecialiseerd is. De techniek moet in een bredere kennis ingebed zijn.”

De meest gehoorde opmerking in mijn praktijk is: eigenlijk wist ik het allemaal wel, maar er veranderde nooit iets. Met EMDR is er eindelijk binnenin iets gewijzigd.Freek Dhooghe

Wat overtuigde u bij EMDR?

“Toen ik in 2006 met EMDR startte, was ik al vijftien jaar psychoanalyticus – een mooie en beproefde aanpak, maar wel een van de lange termijn en met veel gepraat – en werkte ik in de psychiatrie met erg zware problematieken. Ik had daar een aantal patiënten die schokkende zaken hadden meegemaakt, van wie ik me afvroeg: hoe gaan zij daar ooit doorkomen? Met EMDR zag ik na een aantal sessies al lichte verbetering, waar ze vroeger muurvast zaten.” 
“Ik herinner me een wat oudere, zwaar depressieve patiënt met drankproblemen. Hij wilde zelfmoord plegen en was met een revolver in zijn zak de tram opgestapt. We hebben het aangedurfd om dat moment te herbeleven. Die man heeft een uur oogbewegingen gedaan en verteld wat er toen door hem heen ging. Aan het eind van de sessie zei hij simpelweg: ‘Het is voorbij’. Dat is geweldig om mee te maken. Ik merk telkens weer de opluchting bij de patiënten, die elke sessie als een cadeau ervaren. De meest gehoorde opmerking in mijn praktijk is: eigenlijk wist ik het allemaal wel, maar er veranderde nooit iets. Met EMDR is er eindelijk binnenin iets gewijzigd.”

Wat is EMDR?

EMDR werd in 1987 ‘ontdekt’ door Francine Shapiro (1948 – 2019). Ze zat in de laatste fase van een studie Engels toen ze borstkanker kreeg. Ze ging op zoek naar hulp om de stress van de ziekte aan te kunnen, maar vond die nergens. Tijdens een wandeling in het park merkte ze volledig toevallig dat haar gepieker afnam door het snel heen en weer bewegen van haar ogen. Ze ging psychologie studeren, viel haar medestudenten lastig – “Denk aan iets wat je dwars zit en volg mijn vingers!” — perfectioneerde haar techniek en deed onderzoek bij Vietnamveteranen – “Een hele generatie mannen die nooit had leren praten over gevoelens”. Ze promoveerde met die studie in 1988. Haar techniek groeide uit tot de wereldwijd ingezette EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Hoe bereid je je voor op een EMDR-sessie?

1) Kies een gedegen en goed opgeleide therapeut. De site van EMDR België wijst je de weg naar een erkende therapeut in je buurt en geeft informatie over de behandeling.

2) De meeste mensen vinden een EMDR-sessie vooraf best spannend. Ze geven aan dat ze niet zo goed weten wat ze kunnen verwachten. Begrijpelijk. Op het moment van de afspraak zijn ze wat gespannen, maar dat zakt snel weg. Bijna iedereen is opgelucht aan het eind van een sessie.

3) Je hoeft je niet speciaal voor te bereiden op een sessie. Tip: ga niet te veel op internet zoeken naar EMDR-ervaringen van anderen. Dat kan je juist extra spanningen geven, omdat je verhalen tegenkomt van complexe trauma’s en heftige ervaringen. Vind je het toch prettig om meer te weten over een EMDR-sessie? Bekijk dan getuigenissen op de website van EDMR België.

4) Zorg dat er rust en ruimte in je agenda is op de dag van de sessie en in de avonden en dagen erna. Je kunt gewoon naar je werk en voor je gezin zorgen, maar een EMDR-sessie kan vermoeiend zijn. Houd daar rekening mee. Plan wat tijd voor jezelf, bijvoorbeeld om even een lekker kopje thee te drinken, een warme douche te nemen of buiten te wandelen.

5) Bereid je gezinsleden en eventueel je collega’s erop voor dat je ‘uit je doen’ kunt zijn en anders kan reageren. Je hoeft niet alles uitgebreid uit te leggen, als je dat niet wil. Maar het is fijn als je omgeving weet dat jij wat anders kan reageren dan ze van je gewend zijn.

De expert: Freek Dhooghe (58)

• Is klinisch psycholoog, psychoanalyticus, EMDR-therapeut practitioner en supervisor. Hij is ook voorzitter van EMDR-Belgium. www.EMDR-Belgium.be
• Werkt halftijds bij VRINT (UPC Kortenberg) voor de vroege opsporing van psychotische stoornissen.
• Heeft zijn eigen praktijk als klinisch psycholoog voor mensen van alle leeftijden (ook kinderen) met uiteenlopende vragen. De basis is gesprekstherapie: doorheen het luisteren en spreken over wat er aan het gebeuren is, komt er vaak al rust, en van daaruit kan naar eventuele veranderingen gezocht worden. Indien er sprake is van duidelijk traumatische ervaringen kan het werken met EMDR aangewezen zijn. 
www.freekdhooghe.be

BRON: https://www.hln.be/mijn-gids/traumatherapie-op-basis-van-oogbewegingen-raakt-steeds-meer-ingeburgerd-emdr-is-geen-wondermiddel-maar-je-kan-er-verrassend-veel-mee~a51374fb/

In Nederland zijn ze er al meer met vertrouwd. Nu wordt Belgie wakker om ook dit mee te nemen in de psychologie. EMDR kan perfect helpen om trauma’s te verwerken maar ook om psychische klachten. Eye Maar ook voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Zo krijgt men de kans om het nodige te verwerken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

‘Toren der wijsheid’ van 54 meter op komst in Nederlands Limburg

Voor wie het even niet meer weet, de redding is nabij. Op een half uur rijden van de Belgische grens zal binnenkort de ‘Toren der Wijsheid’ verschijnen. Het bouwwerk – zo groot als de scheve toren van Pisa – wordt opgedragen aan Maharishi Mahesh Yogi, een Indiër die miljoenen mensen – zelfs The Beatles – transcendente meditatie leerde en zijn laatste jaren in Nederlands Limburg sleet. “Om al zijn wijsheid te bewaren, hebben wij een toren van 54 meter nodig, ja.”

In lotushouding, met een bloemenslinger om de hals en in een lang kleed, zo zaten The Beatles samen met zanger Donovan en actrice Mia Farrow in 1968 aan de voet van de Himalaya. Ze waren er te gast voor een spoedcursus ‘transcendente meditatie’ bij Maharishi Mahesh Yogi, een Indiër met lange haren en lange baard die over straffe technieken beschikte om zijn geest te beheersen. Zijn speciale vorm van mediteren – waarbij je woordklanken of mantra’s blijft herhalen – gaf John, Paul, George en Ringo inspiratie voor hun bekende ‘White Album’. Ook The Beach Boys, acteur Clint Eastwood, filmmaker David Lynch, Oprah Winfrey, Sheryl Crow en nog miljoenen gewone stervelingen staken hun licht op bij Maharishi Yogi.

Eddy Merckx van de meditatie

Hij was zo’n beetje de Eddy Merckx van de meditatiegoeroes en een leermeester voor latere spirituele leiders als Deepak Chopra. Decennialang reisde Yogi de wereld rond om al mediterend ‘peace & love’ te prediken, maar zijn laatste achttien jaar bracht hij door in de bossen van het Nederlands Limburgse Vlodrop, waar zijn volgelingen sinds ‘84 een afgedankt klooster betrokken. Niet zo ver van Maaseik stichtte Yogi in ‘90 zijn eigen ‘universiteit’, gewijd aan meditatie en de vele inzichten waartoe hij al zoemend kwam.

Mahareshi Yogi kan de bouw van het monument niet meer meemaken. Hij stierf in 2008, zijn laatste woorden waren: “Mijn werk zit erop, de wereldvre­de is onvermijde­lijk.”

Met alleen al 30.000 videobanden en geluidsopnames mag duidelijk zijn dat die inzichten aan de lopende band kwamen, maar desondanks zat dat klooster Yogi toch dwars. Het was namelijk niet gebouwd volgens de kosmische wetten van de spirituele goeroe. Hij vond dat elke verlichte tempel een ingang richting het oosten moest hebben, waardoor de muren – heeft u er zelf al eens bij stilgestaan? – parallel komen liggen met de hoofdassen van Moeder aarde. Hadden die paters Franciscanen destijds natuurlijk over het hoofd gezien. Lang verhaal kort: dat klooster moest afgebroken, maar de Nederlandse staat stribbelde 15 jaar tegen om een sloopvergunning te geven. Die kwam er toch, maar dat maakte de goeroe niet meer mee. Hij stierf in 2008 na zijn laatste woorden: ‘Mijn werk zit erop, de wereldvrede is onvermijdelijk.’

De toren zal een trekpleis­ter worden in Vlodrop, dat beseffen we, maar dit wordt niet Disneyland hoor.

Bezinningstoerisme

Vandaag – 13 jaar na zijn dood – is de bouwvergunning voor de correcte kosmische constructie eindelijk op komst volgens Gerard Rieter, de baas van de Maharishi European Research University (MERU). “Het was de laatste wens van Maharishi Mahesh Yogi – de meest onthechte mens die ik ooit heb ontmoet – om hier een ‘Toren der Wijsheid’ te bouwen”, zegt Rieter. “Over drie jaar hopen we dat hij klaar zal zijn. Het wordt een hagelwitte blikvanger met 12 verdiepingen waar we de wijsheid van Maharishi zullen tentoonstellen. Hij had niet alleen kennis over transcendente meditatie die je volgens hem best twee keer per dag 20 minuten doet, maar ook veel inzichten over de natuur, de landbouw en het onderwijs. Van hieruit brengen wij die kennis over naar de wereld en de toren zal een prachtig uitstalraam worden. Twaalf verdiepingen en 54 meter, zoveel hebben we inderdaad nodig om het allemaal een plaats te geven. Het zal een trekpleister zijn, dat beseffen we, maar dit wordt niet Disneyland hoor, eerder een vorm van bezinningstoerisme.”
Toch zijn niet alle inwoners van Vlodrop zo gelukkig met de vorm van de ‘Toren der Wijsheid’. Op sociale media halen sommigen aan dat de toren meer symbool staat voor – beschaafd verwoord – de vleselijke in plaats van de geestelijke gelukzaligheid. Maar ook dat zou enigszins een eerbetoon zijn aan Maharishi Mahesh Yogi. John Lennon schreef op die witte elpee namelijk ‘Sexy Sadie’ over de Indische goeroe. Hij had volgens Lennon zijn zinnen gezet op die bloedmooie Mia Farrow. En het waren geen mantra’s.

BRON: https://www.hln.be/buitenland/toren-der-wijsheid-van-54-meter-op-komst-in-nederlands-limburg~a44a1b7f/

Dit kan wel eens een toeristisch trekpleister worden. Net zoals in Durbuy hara krishna en Tibetaans Instituut Yeunten Ling in Huy. Bij hara krishna zijn ook de The Beatles. Ze hebben ooit nog geld gestort om bepaalde dingen aan de tempel af te werken.
Mahesh Yogi kan het dan zelf niet meer meemaken maar zo leeft hij toch nog een stukje verder.

Nu de transcendente meditatie is eigenlijk een mooie rustgevende meditatie. Maar kan heel intens zijn zeker voor beginners.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: