Archive for 1 februari 2022


MISSEN

WE WILLEN ALS PERSOON NOOIT HET GEVOEL HEBBEN IETS TE MISSEN IN HET LEVEN.

Emoticon, Droevig, Bedachtzaam, Gezicht, Alleen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wie laten we in onze comfortzone toe

Silhouet, Teambuilding, Handen Schudden, Handdruk

We hebben mensen die we graag hebben en minder die we minder graag hebben of zelfs niet willen binnen laten komen. Vaak omdat ze op een moment jouw energie nemen of omdat er een bepaalde angst is. Het is dan ook belangrijk om goed je grens aan te geven. Het is om jezelf beschermen en ook jouw energieveld te beschermen.
Toch zijn we allemaal geneigd om in het begin dat we mensen leren kennen binnen te laten in onze zone. Een hand schudden een knuffel geven en zoen geven. Bij bepaalde heb je er geen problemen mee bij anderen zou je liever willen dat men het niet voorstelt. Toch laten de meeste hun erin meegaan. Men trekt de grens niet. Maar ook kan je soms niet anders. Denk maar aan vrienden familie collega’s. Als men ergens in groep staat en er voegt zich iemand toe dan is het eerste wat ze doen een goedendag zeggen. Dat vaak gepaard gaat dus met een hand een kus of een knuffel. Waar je dan niet altijd onderuit kan als je in groep staat. Al zou je toch kunnen zeggen nee bedankt of in plaats van die kus te aanvaarden je hand uit te steken. Om zo deze persoon te begroeten. Zo geef je ook gelijk je grens aan. Sommigen zijn energie prikkers waar je soms niet altijd bij stil staat. Maar juist omdat men ze te dicht laat komen ze veel van jouw energie wegnemen. Zelfs door een hand te geven kan je dit soms al aanvoelen. Het zijn vaak mensen die proberen om medelijden op te wekken. Die weten dat je vaak medelevend bent. En toch ben jezelf baas over wie je dichtbij je laat komen. Als men zich niet goed voelt bij iemand van de groep kan je altijd je zo plaatsen dat men er geen contact mee zoekt. Zijdelings gaan staan geen oogcontact je afsluiten. Veel laat je lichaam voelen. Vertrouw ook op dat gevoel. Sluit ook je zone af sluit je grens af. Dat heb jezelf in de hand om geen energie aan iemand te verspillen.

Spiritueel gezien zal men proberen om contacten te leggen met mensen die iets voor je betekenen. Waar men iets van kan leren of waar je iets aan kan geven. Toch word men hier ook geconfronteerd met mensen die je niet in je zone wilt laten komen. Maar doordat men leert een muur op te bouwen en spirituele grens te trekken zal men ook geen energie af kunnen nemen van je. Men weet hoe ermee om te gaan.
Familie kiezen we niet.
Collega’s kiezen we niet
Vrienden kiezen we wel.
Juist in de eerste twee is het maar hoe jezelf tegenover de andere plaatst. Ook hier heb je het nodige zelf in de hand. Al is het soms moeilijk als men jong is en een familielid niet moet hebben.
Een comfortzone is een mentale ruimte waarin iemand zich op zijn gemak en niet bedreigd voelt, waar iemand meestal moeilijk uitbreekt en die door de buitenwereld vaak als beperkt wordt ervaren; comfortabel gevoel dat men niet graag opgeeft voor nieuwe, onbekende zaken.
Men rekent op een armlengte voor men in iemands comfortzone komt. Ook dat is de grens die je aan iemand geven kan.

Stel, Zonsondergang, Silhouetten, Paar Silhouet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Drie organisaties roepen EU op tot verdere sancties tegen mensenrechtenschenders in Tibet en de Oeigoerse regio

In een gezamenlijke brief hebben de International Federation for Human Rights (FIDH), de International Campaign for Tibet (ICT) en het World Uyghur Congress (WUC) de EU opgeroepen om haar lijst uit te breiden van personen die onder bevriezing van tegoeden en een reisverbod vallen vanwege hun betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in de Volksrepubliek China.

De organisaties legden de EU namen voor van vier Chinese functionarissen die ter verantwoording moeten worden geroepen voor hun rol bij systematische schendingen van de mensenrechten.
Andrea Giorgetta, directeur van de Azië-desk van de FIDH, verklaarde “Na de eerste EU-sancties tegen vier Chinese functionarissen, roepen wij de EU en haar lidstaten op om deze lijst uit te breiden met nog meer functionarissen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen in Oost-Turkistan (Chinees: Xinjiang) en in Tibet. De EU moet haar vastberadenheid blijven tonen om de onaanvaardbare schending van de mensenrechtennormen door individuen in de staats- en partijleiding, die gericht zijn tegen het Tibetaanse en Oeigoerse volk, aan te pakken”.
WUC-voorzitter Dolkun Isa zei: “Hoewel de eerste EU-sancties tegen vier Chinese functionarissen en een entiteit die medeplichtig zijn aan de genocide en misdaden tegen de menselijkheid tegen het Oeigoerse volk een eerste stap in de goede richting waren, vragen de omvang en de ernst van China’s misdaden om een aanvullende reactie. Vooral na de uitspraak van het Oeigoertribunaal mag niet worden toegestaan dat Chinese functionarissen die de directe verantwoordelijkheid dragen voor de massale internering van miljoenen Oeigoeren, ontsnappen aan hun verantwoordingsplicht.”
Bijna een jaar later, en ondanks enkele stappen in de goede richting, doet het buitenlands beleid van de EU nog steeds geen recht aan de ernst van de mensenrechtensituatie in China. Hoewel onze organisaties verheugd waren over de opschorting van het Investeringsverdrag het afgelopen voorjaar, blijven we bezorgd dat de overeenkomst in de toekomst opnieuw zou kunnen opduiken terwijl belangrijke mensenrechtenkwesties niet worden aangepakt. FIDH, ICT en WUC zijn ook van mening dat de sancties tegen slechts vier Chinese functionarissen onvoldoende zijn, omdat ze niet de volledige omvang van de mensenrechtenschendingen door de Chinese regering omvatten.
FIDH, ICT en WUC roepen de EU vandaag op om de lijst van personen op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn, uit te breiden met plegers van mensenrechtenschendingen die niet alleen plaatsvinden tegen Oeigoeren, maar ook tegen Tibetanen en andere etnische en religieuze groepen in het hele land, die in het hele land – dus niet alleen in de Oeigoerse regio – hebben gehandeld. In deze verklaring wordt de EU verzocht te overwegen de lijst van sancties tegen Chinese functionarissen die betrokken zijn bij de onderdrukking van Oeigoeren uit te breiden en een lijst op te stellen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het repressieve beleid dat massale interneringskampen en een systematisch assimilatiebeleid in Tibet omvat.
Vincent Metten, directeur EU-beleid voor de International Campaign for Tibet, verklaarde “De algemene mensenrechtensituatie in Tibet is zeer sterk verslechterd, met name onder het leiderschap van president Xi Jinping. Meer dan 150 Tibetanen zijn sinds 2009 tot zelfverbranding overgegaan om het Chinese beleid en het gebrek aan fundamentele mensenrechten in Tibet aan de kaak te stellen. De benoeming van Wang Junzheng tot hoofd van het partijcomité van de Tibetaanse Autonome Regio, die op de EU-lijst van sancties staat vanwege zijn rol bij de schendingen van de mensenrechten tegen Oeigoeren, geeft aan dat de Chinese autoriteiten van plan zijn een ijzeren vuist te blijven gebruiken om het Tibetaanse volk te onderdrukken. Wij dringen er bij de EU op aan dat het mensenrechtenbeleid alleen geloofwaardig is wanneer het consequent is.”
Als volgende stap zou de EU op haar sanctielijst ook Chinese functionarissen moeten plaatsen die verantwoordelijk zijn voor het gewelddadige optreden tegen pro-democratische stemmen in Hongkong, en voor het staatsbrede beleid van bewaking, intimidatie, censuur, willekeurige detenties en gedwongen verdwijningen van mensenrechtenverdedigers, journalisten en dissidenten op het vasteland.
De personen die wij ter overweging aan de EU voorleggen, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen en uitvoeren van het drastische beleid van de Chinese Communistische Partij op het gebied van “veiligheid”, “sinisering” en “terrorismebestrijding”. In sommige gevallen zijn zij binnen de Communistische Partij beloond met prestigieuze promoties voor hun uitvoering van het repressieve bewind van Peking. Op het moment van indiening kunnen zij nog steeds vrij reizen en zaken doen in de EU.
Het is hoog tijd dat de EU zich als wereldleider meer gaat inzetten tegen China’s aanvallen op de burgerbevolking. Wij hopen dat de in onze verklaring opgenomen lijst van functionarissen een verdere stap kan zijn in de richting van de eerbiediging en bescherming van de mensenrechten in China.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/drie-organisaties-roepen-eu-op-tot-verdere-sancties-tegen-mensenrechtenschenders-in-tibet-en-de-oeigoerse-regio/

China zal het nooit opgeven. Spijtig genoeg kennen die precies het woord mensenrechten niet.

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: