Archive for 30 januari 2022


VREUGDE

EEN VREUGDEVOL GEVOEL MAAKT EEN MENS GELUKKIG

Vrijheid, Meisje, Reizen, Avontuur, Zomer, Dans, Danser

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

PARLEMENTSLEDEN UIT EUROPA ROEPEN EU OP TOT EEN DIPLOMATIEKE BOYCOT VAN DE WINTERSPELEN IN BEIJING

Aan de vooravond van de Olympische Winterspelen in Peking heeft een groep leden van het Europees Parlement en de nationale parlementen de Europese Unie opgeroepen een diplomatieke boycot van de Spelen in te stellen om de reputatie van China op het gebied van de mensenrechten aan de kaak te stellen.

In een vandaag door Euractiv gepubliceerd opiniestuk onderstrepen de 66 parlementsleden – afkomstig uit 16 EU-landen en van alle zijden van het politieke spectrum – dat het belangrijk is dat de EU het eens wordt over een eensgezind standpunt over deze kwestie en roepen zij de EU-lidstaten op om het prestigieuze sportevenement in geen enkele hoedanigheid bij te wonen.

Mensenrechten

De ondertekenaars herinneren eraan dat het Internationaal Olympisch Comité en China weliswaar vooruitgang op het gebied van de mensenrechten en de sociale omstandigheden hadden beloofd toen het land in 2008 voor het eerst de Olympische Zomerspelen kreeg toegewezen, maar dat die verbeteringen er niet zijn gekomen – integendeel.
Met name in Tibet is de situatie sindsdien in een neerwaartse spiraal terechtgekomen: de religieuze en culturele rechten, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en vereniging en de sociale en economische rechten van de Tibetanen zijn er sterk beknot.
Nog maar een maand geleden bijvoorbeeld hebben de Chinese autoriteiten in de provincie Drango (Chinees: Luhuo) in Oost-Tibet, op een manier die doet denken aan de ergste momenten van China’s Culturele Revolutie, een zeer vereerd Boeddhabeeld van 1,5 meter hoog en 45 boeddhistische gebedsmolens met de grond gelijk gemaakt en een aantal mensen in hechtenis genomen op verdenking dat zij de buitenwereld over de vernielingen zouden hebben ingelicht.

Dhondup Wangchen’s oproep

Het initiatief voor een gezamenlijke oproep tot een diplomatieke boycot van de EU door Europese parlementariërs werd in december 2021 gelanceerd door de Tibet Interest Group van het Europees Parlement, nadat leden van de groep een ontmoeting hadden gehad met de voormalige Tibetaanse politieke gevangene Dhondup Wangchen.
Wangchen, die zes jaar in de gevangenis heeft gezeten voor het maken van een film waarin hij gewone Tibetanen interviewt over hun mening over de Olympische Spelen van 2008, is momenteel in Europa om aandacht te vragen voor de voortdurende schendingen van de mensenrechten door China in Tibet, en zijn getuigenis en oproep tegen de Spelen in Beijing lijkt weerklank te hebben gevonden bij beleidsmakers.
Op 21 januari is Dhondup te gast in een aflevering van Tibet Talks over de Olympische Spelen en Tibet, samen met basketballer en wereldwijd activist Enes Kanter Freedom.

Diplomatieke boycot door EU?

Reeds in juli 2021 riep het Europees Parlement de EU en haar lidstaten op om uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen in Beijing af te wijzen “tenzij de Chinese regering een verifieerbare verbetering in de mensenrechtensituatie laat zien”, ook in Tibet.
Maar terwijl een aantal landen over de hele wereld – waaronder de VS, Australië, het VK en Canada – de afgelopen maanden hebben bevestigd dat zij een diplomatieke boycot van de Spelen zullen instellen, zijn de landen van de Europese Unie er tot dusver niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk standpunt over deze kwestie.
Van de EU-landen hebben Litouwen, België, Nederland en Denemarken tot dusverre aangekondigd dat zij geen officiële delegaties naar Beijing zullen sturen.
Met hun opiniestuk – dat enkele dagen voor een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken op maandag wordt gepubliceerd – hopen de parlementsleden alle EU-regeringen ervan te overtuigen een concreet signaal van steun af te geven aan de slachtoffers van het onderdrukkingsbeleid van de Chinese regering door zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de Spelen.

Mikuláš Peksa, voorzitter van de Tibet-belangengroep van het Europees Parlement, zei: “Uit de lijst van ondertekenaars van de brief blijkt dat de diplomatieke boycot van de Olympische Spelen van 2022 in Peking de steun heeft van wetgevers in heel Europa. Nu hopen we dat ministers van EU-lidstaten zich bij de boycot aansluiten, idealiter via een gecoördineerde EU-actie. Landen als het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en de Verenigde Staten hebben al maanden geleden verklaard dat zij de Spelen zullen boycotten. De EU-lidstaten moeten zich bij hen aansluiten, zodat hun inspanningen voor de mensenrechten serieus worden genomen.
Vincent Metten, directeur EU-beleid van de International Campaign for Tibet, zei: “ICT verwelkomt de oproep van de parlementariërs, die eens te meer de solidariteit van het Europese volk met de Tibetanen, Oeigoeren en al diegenen die lijden onder het repressieve beleid van de Chinese regering aantoont. De komende Olympische Winterspelen in Beijing vormen voor de EU een unieke gelegenheid om concreet en krachtig te reageren op China’s minachting voor de mensenrechten en internationale normen, en we hopen dan ook dat de EU-landen deze gelegenheid zullen aangrijpen en de Spelen diplomatiek zullen boycotten.”

Ondertekenaars van het opinie artikel: “The EU its member states must impose a diplomatic boycott of the Beijing Olympics”

Leden van het Europees parlement:

 • François ALFONSI
 • Patrick BREYER
 • Benoît BITEAU
 • Damien CARÊME
 • Antoni COMÍN I OLIVERES
 • Ignazio CORRAO
 • David CORMAND
 • Gwendoline DELBOS-CORFIELD
 • Karima DELLI
 • Anna FOTYGA
 • Raphaël GLUCKSMANN
 • Markéta GREGOROVÁ
 • Claude GRUFFAT
 • Francisco GUERREIRO
 • Andrzej Witold HALICKI
 • Yannick JADOT
 • Radan KANEV
 • Andrius KUBILIUS
 • Morten LØKKEGAARD
 • Aušra MALDEIKIENĖ
 • Liudas MAŽYLIS
 • Mikuláš PEKSA
 • Clara PONSATÍ OBIOLS
 • Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ
 • Samira RAFAELA
 • Thijs REUTEN
 • Michèle RIVASI
 • Caroline ROOSE
 • Isabel SANTOS
 • Mounir SATOURI
 • Michal ŠIMEČKA
 • Linea SØGAARD-LIDELL
 • Paul TANG
 • Riho TERRAS
 • Marie TOUSSAINT
 • Ioan-Dragoş TUDORACHE
 • Nikolaj VILLUMSEN
 • Viola VON CRAMON-TAUBADEL
 • Salima YENBOU

Leden van nationale parliament:

 • Laima Liucija ANDRIKIENĖ (Lithuania)
 • Guy BENARROCHE (France)
 • Uldis BUDRIĶIS (Latvia)
 • Samuel COGOLATI (Belgium)
 • George DALLEMAGNE (Belgium)
 • Ronan DANTEC (France)
 • Monique DE MARCO (France)
 • Thomas DOSSUS (France)
 • Uffe ELBÆK (Denmark)
 • Jacques FERNIQUE (France)
 • Bernard FOURNIER (France)
 • Guillaume GONTARD (France)
 • Bernard JOMIER (France)
 • Andrius KUPČINSKAS (Lithuania)
 • Andrius NAVICKAS (Lithuania)
 • Monika NAVICKIENĖ (Lithuania)
 • Raymonde PONCET MONGE (France)
 • Angèle PRÉVILLE (France)
 • Daniel SALMON (France)
 • Jurgita SEJONIENĖ (Lithuania)
 • Sjoerd SJOERDSMA (The Netherlands)
 • Sophie TAILLÉ-POLIAN (France)
 • Elisabeth TOUTUT-PICARD (France)
 • Tom VAN DER LEE (The Netherlands)
 • Mélanie VOGEL (France)
 • Andrius VYŠNIAUSKAS (Lithuania)
 • Emanuelis ZINGERIS (Lithuania)

lees ook dit

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/parlementsleden-uit-europa-roepen-eu-op-tot-een-diplomatieke-boycot-van-de-winterspelen-in-beijing/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M | bol.com

DE “OOSTWAARTSE BEWEGING VAN TIBETAANSE MYSTIEK” WORDT IN LARUNG GAR GESTOPT.

Het tegenhouden van de “oostwaartse beweging van Tibetaanse mystiek”: Chinese boeddhistische beoefenaars van de Larung Gar Academie als doelwit

De Communistische Partij van China heeft de afgelopen jaren haar toevlucht genomen tot een van de klassieke instrumenten van haar “Wie zijn onze vijanden?” Wie zijn onze vrienden?”-strategie in een poging om de bloei van de Tibetaanse boeddhistische traditie op het vasteland van China en in de Chinese diaspora in te dammen. De Internationale Campaign for Tibet heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de partij nu voorschrijft dat Tibetaans boeddhisme zich alleen in Tibet mag verspreiden en Chinees boeddhisme zich alleen in China mag verspreiden. Han-Chinese boeddhisten die het Tibetaans boeddhisme beoefenen wordt verteld dat zij zich ofwel tot het Chinees boeddhisme moeten bekeren ofwel moeten terugkeren naar het leven van een leek. De huidige strategie van de partij, hoewel schijnbaar in tegenspraak met het officiële standpunt, is erop gericht om de invloed van de Tibetaanse traditie van het boeddhisme en de Tibetaanse religieuze leraren in de Han-Chinese boeddhistische gemeenschap op het vasteland te beteugelen. Partijorders die medio 2019 zijn uitgevaardigd, roepen expliciet op om de verspreiding van het Tibetaans boeddhisme op het vasteland van China in te dammen.
De Communistische Partij van China heeft een hele reeks maatregelen genomen om de verspreiding van de Tibetaanse boeddhistische traditie op het Chinese vasteland en de invloed van Tibetaanse religieuze leraren in de Chinese samenleving te beperken. Een van de groeiende maatregelen van de CCP is de meest recente poging om de praktijk van op het Chinese vasteland gevestigde Han-Chinese volgelingen van het Tibetaans boeddhisme aan banden te leggen in de befaamde Serthar Larung Vijf Wetenschappen Boeddhistische Academie (in de volksmond bekend als Larung Gar) in het district Serthar (Chinees: Seda), Sichuan.
ICT heeft vernomen dat de eens zo snel groeiende populatie Han-Chinese beoefenaars is gedaald tot een minuscuul aantal in de academie in het kielzog van een campagne gericht op Han-Chinese beoefenaars die sinds medio 2019 merkbaar is. De campagne is recentelijk sinds november 2021 opgevoerd, wat heeft geleid tot het grootste deel van de gedwongen scheidingen van Chinese boeddhistische beoefenaars van de academie.
Er zijn verschillende maatregelen van kracht om ervoor te zorgen dat Chinese boeddhistische beoefenaars uit Larung Gar worden verwijderd. Een van deze maatregelen is dat de autoriteiten de Chinese beoefenaars hebben verplicht terug te keren naar hun geboorteplaatsen op het vasteland. Zodra zij hun respectieve woonplaats hebben bereikt, moeten zij zich melden en hun aankomst registreren op het plaatselijke politiebureau. Om te voorkomen dat zij naar Larung Gar terugkeren, moeten zij zich ook regelmatig melden bij hun plaatselijke politiebureau. Verscherpte veiligheidscontroleposten langs de route over land naar Larung Gar zorgen er ook voor dat zij niet kunnen terugkeren naar de academie. Er is nachtbeveiliging ingesteld, en de trekroutes door de bergen naar de academie worden ook 24 uur per dag bemand door veiligheidspersoneel. Een andere maatregel is dat de bij de academie gestationeerde politie en het beheerscomité op gezette tijden de kloosterwoningen doorzoeken om de beoefenaars uit te zetten die er toch in geslaagd zijn terug te keren, ondanks de tegenspoed waarmee zij werden geconfronteerd.
Al deze maatregelen wijzen erop dat de verwijdering van Han-Chinese beoefenaars uit de Larung Gar Academie vastberaden en doeltreffend is. De Han Chinese monniken die geen inschrijving krijgen in een klooster in hun geboortestad, wat waarschijnlijk is, zouden zich moeten ontkleden en een lekenleven moeten leiden.

Lekenvrouwen bidden in Larung Gar. April 2015. Larung Gar Web-service. Overgenomen uit Ester Bianchi’s Teaching Tibetan Buddhism in Chinese on Behalf of Mañjuśrī. 2018.

In de afgelopen jaren zijn honderden, zo niet duizenden lokale genootschappen en kleine groepen van leken Han Chinese beoefenaars van het Tibetaans boeddhisme ontstaan op het vasteland van China, voornamelijk in stedelijke gebieden, om systematisch hun kennis van het Tibetaans boeddhistische corpus te bestuderen en uit te wisselen. ICT heeft vernomen dat deze genootschappen en kleine groepen verboden zijn. De sleutelfiguren in deze studiegroepen worden stelselmatig op video verhoord en moeten brieven schrijven waarin zij de autoriteiten hun beloften toezeggen, en sommigen zijn zelfs gedwongen politie-informant te worden.

Discriminerende wet religieuze informatiediensten op internet

De Chinese boeddhistische beoefenaars op het vasteland van China en in de Chinese diaspora hadden tot voor kort toegang tot hun Tibetaanse leraren in de virtuele ruimte. Larung Gar was zeer succesvol in het leggen van contacten met Chinese boeddhistische beoefenaars door de leringen toegankelijk te maken via de online webcasts van de academie. Maar die toegang zal hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk worden beperkt of zelfs permanent worden ontzegd met de inwerkingtreding op 1 maart 2022 van de maatregelen inzake het beheer van religieuze informatiediensten op internet.[1] In feite hebben de autoriteiten de webcasts van de leraren van de academie al sinds november 2021 stopgezet, vijf maanden voordat de wet van kracht werd. Als de webcasts worden hervat nadat de wet van kracht is geworden, zullen de lezingen hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk worden gecontroleerd en gepolitiseerd door tussenkomst van de regering, overeenkomstig de vergunningsvereiste.
De Nationale Administratie voor Religieuze Zaken, de Cyberspace Administratie van China, het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie, het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Staatsveiligheid hebben de wet gezamenlijk uitgevaardigd. De wet bepaalt dat religieuze organisaties of personen die virtueel religieus onderricht geven, een vergunning moeten aanvragen bij de provinciale departementen voor religieuze zaken of hoger. Artikel 6, lid 1, van de wet bepaalt dat de hoofdverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie met rechtspersoonlijkheid en een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid een ingezetene van het Chinese vasteland en een Chinees staatsburger moet zijn. Deze wet is uitdrukkelijk discriminerend voor gemeenschappen zoals de Tibetanen, doordat hun godsdienstvrijheid en de vrije uiting van ideeën over het Tibetaans boeddhisme in de virtuele ruimte worden beperkt. Tibetanen die in perifere Tibetaanse gebieden wonen, worden door de wet rechtstreeks gediscrimineerd op grond van hun identiteit.
Volgens de Chinese staatsmedia Global Times, een dochteronderneming van de People’s Daily, “kunnen zij met de vergunning online religieuze doctrines verkondigen die bevorderlijk zijn voor sociale harmonie en beschaving, en religieuze mensen begeleiden om vaderlandslievend te zijn voor het land en zich aan de wet te houden, maar alleen via hun eigen gespecialiseerde internetwebsites, -applicaties of -fora die door de wet zijn goedgekeurd. Deelnemers moeten zich registreren onder hun echte naam.”[2] In de ogen van de beleidsmakers in Peking voldoen Tibetaanse boeddhistische leraren niet aan hun verplichting om “religieuze mensen te begeleiden patriottisch te zijn”. Patriottisme wordt in de Chinese context gedefinieerd als liefde voor het moederland, het socialisme en de Communistische Partij.

Larung Chö Gar en de Chinese aanhang

Larung Chö Gar (letterlijk Larung Religieus Kampement), dat een populaire spirituele bestemming is geworden voor boeddhistische beoefenaars op het Chinese vasteland, werd in 1980 gesticht door wijlen Khenpo Jigme Phuntsok (1933-2004), in de volksmond bekend als Khenpo Jigphun, om de boeddhistische wetenschap en meditatie nieuw leven in te blazen in de nasleep van de turbulente Culturele Revolutie van Mao Zedong (1966-1976). Vanaf het nederige begin in de verlaten Larung vallei, werd de academie geleidelijk een spirituele oase voor zowel Tibetaanse als Han Chinese boeddhistische beoefenaars.[3] Na het bezoek van wijlen Khenpo Jigphun aan de berg Wutai (Wataishan) in China in 1987, begonnen Han Chinese toegewijden wijlen de Khenpo te volgen naar zijn Larung Gar Academie in hun zoektocht naar een spiritueel leven.

Larung Gar’s locatie in Tibet.

Met ongeveer 30 tot 40 Han-Chinezen met een semi-permanent verblijf in Larung Gar in 1991, groeide het aantal de laatste jaren tot een informeel quotum van ongeveer 2.000 Han-Chinese monniken en nonnen in verblijf onder de ongeveer 5.000 beoefenaars van de academie (na het plafond van de regering om de vroegere 10.000 beoefenaars te halveren).[4] Een beoefenaar brengt 12 tot 14 jaar studie door aan de academie om in aanmerking te komen voor het examen van de “Khenpo” of “Khenmo” geleerde titel.

Gelijkstelling van de geslachten

De academie is ook opmerkelijk voor haar vrouwelijke Khenmo (Abbess, wetenschappelijke titel met de nominalisator “mo” voor uitmuntende vrouwelijke beoefenaars gelijk aan de mannelijke Khenpo titel) graad programma. De geschatte 3.500 vrouwelijke beoefenaars aan de academie overtreffen aanzienlijk de mannelijke beoefenaars, geschat op ongeveer 1.500.[5] Vanaf 2018 zijn ongeveer 200 vrouwelijke beoefenaars in staat geweest om het strenge examen voor de Khenmo-graad af te ronden, volgens Liang en Taylor van de Universiteit van Virginia. Van de 200 beoefenaars waren er 104 Tibetaans.[6] Zij ondergingen hetzelfde curriculum als hun mannelijke tegenhangers en voldeden aan dezelfde academische vereisten om af te studeren voor de geleerde titel, waarmee ze de ooit zo populaire perceptie verbrijzelden dat vrouwen de capaciteiten voor hoger boeddhistisch onderwijs ontberen.
In zowel de Tibetaanse als de Chinese samenlevingen worden vrouwen beperkt door traditie en gewoonten, waardoor beide samenlevingen ongelijk zijn in termen van sekse. Het is opmerkelijk dat veel vrouwen in beide samenlevingen de weg naar bevrijding en een bestaan vrij van onderwerping vinden in het boeddhisme dat in Larung Gar wordt onderwezen en beoefend. De stichter, Khenpo Jigphun, predikte in feite zelden de gelijkheid van mannen en vrouwen, maar creëerde instellingen waarin vrouwen dezelfde kansen hadden als mannen, aldus Liang en Taylor. De Khenpo geloofde in gendergelijkheid door het succes van vrouwelijke beoefenaars in plaats van slogans voor gelijkheid.[7]
Sinologe Ester Bianchi van de Universiteit van Perugia concludeerde dat de Larung Gar Academie bloeide en een spirituele magneet werd voor Han Chinese beoefenaars omdat de Tibetaanse boeddhistische leraren tegemoet kwamen aan de spirituele behoeften van de ontgoochelde Han Chinese middenklasse die ondergedompeld was in de materialistische trend van de hedendaagse Chinese samenleving en een gebrek aan spiritualiteit. Ten tweede bevorderden de Tibetaanse leraren het Tibetaans boeddhisme niet ten koste van de Chinese cultuur, maar boden zij een tegenwicht tegen de kwalen van de gemoderniseerde Chinese samenleving. Ten derde propageerden de leraren het boeddhisme niet als een identiteitszegel op basis van Tibetaanse exclusiviteit, maar als een mentaal technologisch hulpmiddel voor de mensheid. En het belangrijkste is dat de leraren en leringen van Larung Gar niet-confronterend waren ten opzichte van de Chinese staat.[8]
Ondanks het feit dat Larung Gar apolitiek is, zichzelf distantieert van de Tibetaanse politiek in ballingschap en geen confrontatie aangaat met de staat, wordt het toch gevreesd door de CCP vanwege zijn kracht om sociale verandering en gelijkheid te brengen door het bevrijden van geesten in zowel Tibetaanse als Chinese samenlevingen. Hoewel de CCP heel goed weet dat Larung Gar louter een academie is voor het transformeren van het innerlijk leven van haar beoefenaars, is de partij jaloers op de populariteit en aanhang van Larung Gar en ziet zij deze als een uitzaaiing van de samenleving die een uitdaging vormt voor de politieke veiligheid van de partij.

Tibetaans boeddhisme in het tijdperk van China’s nationale veiligheid

De ongemakkelijke tolerantie van de Communistische Partij ten opzichte van de invloed van het Tibetaans boeddhisme en de Tibetaanse leraren op het vasteland van China heeft tot nu toe aanzienlijke veranderingen ondergaan, vooral omdat het China van de huidige Chinese president Xi Jinping veel teruggrijpt op de beginjaren van het revolutionaire China om het Chinese nationalisme te overreden maar te controleren. De Communistische Partij heeft haar toevlucht genomen tot de klassieke maoïstische tactiek van een “vrienden en vijanden”-strategie om het Tibetaans boeddhisme en de leraren van de traditie te profileren als onverenigbaar met de moderne socialistische Chinese samenleving en dus als vijand.
Dit blijkt duidelijk uit de orders van de Communistische Partij van China aan haar apparatsjiks tot op dorpsniveau in China. Een mededeling over “Niangziguan Town Program for Resolutely Waging the Tough Battle to Prevent and Defuse Major Risks”, uitgegeven in mei 2019 en verkregen door het in de VS gevestigde Centre for Strategic and International Studies, bevatte in een lang document een bevel om infiltratie door separatistische Tibetaanse onafhankelijkheidsstrijders in deze regio te voorkomen en hard aan te pakken. Verder te gaan met het uitvoeren van correctiewerkzaamheden aan belangrijke tempels overeenkomstig de wet en het niveau van beheer op basis van de rechtsstaat te verhogen. Voorkomen en aanpakken van de Tibetaanse separatistische krachten en indammen van de “oostwaartse beweging van de Tibetaanse mystiek” [藏密东移]. Voortdurend de boeddhistische en taoïstische commercialisering in goede banen leiden, zich verzetten tegen het gebruik van religieuze plaatsen om feodale en bijgelovige activiteiten te ontplooien, en de illegale bouw van grote, religieuze standbeelden in de open lucht verbieden.[9]
Evenzo droeg de door de regering goedgekeurde Boeddhistische Vereniging van het district Weibin, Baoji City, provincie Shanxi, orde in mei 2019 een verbod op de verspreiding van het Tibetaans boeddhisme in het district. Document nr. 2 (bijgevoegd aan het eind van dit verslag), verkregen door de Internationale Campagne voor Tibet, verbood Chinese boeddhistische tempels in het district Weibin strikt om religieuze figuren van het Tibetaans boeddhisme uit te nodigen of fysieke attributen van het Tibetaans boeddhisme te tonen in Chinese boeddhistische tempels.

Terugkrabbelen?

De Larung Gar Academie heeft in het verleden verschillende malen de inmenging van de partij en de regering overleefd. De academie overleefde de sloop van delen ervan door de autoriteiten in 2001 en 2016. Het door de autoriteiten opgelegde plafond voor het aantal geplaatste beoefenaars in 2001 weerhield de beoefenaars er niet van om de academie opnieuw te betreden om hun spirituele leven voort te zetten. Maar dat was tijdens de relatief liberale periode tussen de Culturele Revolutie en het Nieuwe Tijdperk van Xi Jinping. Dit is misschien de eerste keer in de 40 jaar van het bestaan van de academie dat de Chinese boeddhistische beoefenaars een specifiek doelwit zijn van de autoriteiten in naam van het indammen van de “oostwaartse beweging van de Tibetaanse mystiek”.
Sinds Xi Jinping in april 2016 de Nationale Conferentie voor Religieus Werk voorzat, heeft Peking zich in zijn grotere bestuursinspanning sterk gericht op religieuze regelgeving door meerdere stukken wetgeving uit te vaardigen om de activiteiten van de boeddhistische gemeenschap te beheren.
De partij is echter ook op haar hoede voor het feit dat overregulering van religieuze praktijken de publieke ontevredenheid jegens de partij doet toenemen. Met naar schatting 185 tot 250 miljoen gelovige boeddhisten in China, waarvan de overgrote meerderheid Han-Chinezen zijn, is de kwestie van publieke onvrede tegen de partij reëel en te belangrijk voor de partij om te negeren.

Bijlage
Document nr. 2, 2019 uitgegeven door de Boeddhistische Vereniging van het district Weibin, Baoji City, provincie Shanxi

Titel van het document: Verbod op de verspreiding van het Tibetaans boeddhisme naar het vasteland van China
Volgens een circulaire die is uitgegeven door het bureau voor religieuze zaken van het district Weibin is het Chinese tempels in het district Weibin zonder voorafgaande toestemming van de autoriteiten van de provinciale, autonome regio- en gemeenteafdelingen verboden religieuze figuren van het Tibetaans boeddhisme uit te nodigen om religieuze activiteiten te verrichten en de volgende fysieke attributen van het Tibetaans boeddhisme in hun tempels te tonen:

-Figuren/effigies/standbeelden van rijkdom godheden en Tara;
-Gebedsmolens waarop Tibetaanse en tantrische teksten, of afbeeldingen/figuren van het Tibetaans boeddhisme zijn afgebeeld;
-Thangka’s en gebedsvlaggen met Tibetaans schrift;
-Ronde of halfronde ontwerpen/constructies die een stoepa voorstellen;
-Constructies of ontwerpen waarop de zonnegod is afgebeeld;
-Symbolen/insignes en posters waarop Tibetaanse en tantrische teksten zijn afgebeeld;
– Mandala’s, vajra’s, klokken en andere religieuze objecten van het Tibetaans boeddhisme waarop het mandala-symbool is afgebeeld; en
-Het uitvoeren van vuur- en rookofferingsceremonies; het verwisselen van de satijnen kleding op boeddhistische beelden; het deelnemen aan Tibetaans boeddhistische debatten; en het deelnemen aan Tibetaans boeddhistische bekrachtigingsrituelen.
De boeddhistische vereniging van het district Weibin, Baoji City, provincie Shanxi, uitgegeven op 23 mei, 2019

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-oostwaartse-beweging-van-tibetaanse-mystiek-wordt-in-larung-gar-gestopt/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M | bol.com

“Hey, hoe is het nog met je depressie?” Psycholoog geeft tips om te praten over psychische gezondheid

Spanning, Burn-Out, Mens, Persoon, Evenementen, Haast

Steeds meer bekende Vlamingen zijn bijzonder openhartig over hun psychische problemen. Via sociale media, televisiereportages of een songtekst delen ze hun geestelijke nood met volgers en fans. Het taboe krimpt. Maar wat als onze vriendin, collega, zus of buurvrouw kampt met een depressie: vragen wij dan wel voldoende hoe het eigenlijk met hen gaat? Psycholoog en psychotherapeut prof. Benedicte Lowyck geeft tekst en uitleg, maar deelt ook haar beste tips. “Het is heel waardevol om gewoon te zeggen ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik ben hier voor je’.” 

“Het bougeert” 

Om maar te zeggen: er wordt over gesproken. Maar doen wij – die aan de zijlijn staan – dat ook wel genoeg? Dat is dehoofdvraag- om het met een kwinkslag te zeggen.
Professor Benedicte Lowyck, psycholoog en psychotherapeut aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, vindt de openheid van bekende Vlamingen alvast een goede zaak. “In Vlaanderen zijn we sowieso meer ‘gesloten’ dan in de ons omringende landen. Door zulke getuigenissen worden mentale problemen genormaliseerd, als iets dat bij het ‘mens zijn’ kan horen. Het haalt het bovendien ook weg uit de eenzaamheid – een gevoel dat het lijden vergroot.” 

Door het verhaal van lotgenoten voel je je niet langer de enige die hiermee te maken krijgt. Dat is een heel belangrij­ke beweging.Professor Benedicte Lowyck, psycholoog en psychotherapeut

“Door het verhaal van lotgenoten voel je je niet langer de enige die hiermee te maken krijgt. Dat is een heel belangrijke beweging. In de Verenigde Staten zie je het andere uiterste. Therapie volgen is daar bij wijze van spreken dagelijkse kost, iedereen spreekt er over zijn of haar ‘shrink’ (therapeut, red.). Ik zeg niet dat we die kant moeten uitgaan, maar het uit de taboesfeer halen is wél belangrijk. Er is in ons land nog werk aan de winkel, maar ‘het bougeert’.”

Als een tandem

Over taboe gesproken: het is absoluut niet gemakkelijk om het gesprek aan te gaan over de psychische gezondheid van een vriend(in) of kennis. De drempel is even hoog als vragen naar iemands gebroken hart of informeren naar het rouwproces waar iemand volop in zit. Nederlands onderzoek wijst uit dat zeven mensen op tien vinden dat vragen naar iemands mentale klachten héél persoonlijk is. Slechts een kwart van de ondervraagden verwacht dat een persoon met depressieve gevoelens het zelf fijn vindt om erover te praten. 
Het initiatief wordt daarmee vaak gelegd bij de persoon met de klachten zelf. Terwijl praten net een eerste stap kan zijn naar herstel. Het kan ervoor zorgen dat de klachten minder worden. Omdat je gehoord en begrepen wordt. Professor Lowyck, die 25 jaar ervaring heeft als psycholoog/psychotherapeut, heeft raad voor al wie in zijn of haar omgeving geconfronteerd wordt met mentale problemen. “Hou contact, op het ritme van en met respect voor wie de persoon is. Het is belangrijk om expliciet te tonen, via een berichtje, telefoontje of bezoekje: ik ben er voor jou. Niet enkel voor de plezante stukken, maar ook op de moeilijke momenten in het leven.”

Persoon­lijk geloof ik in een tweesporen­be­leid: een partner of vriend(in) die er altijd is, en professio­ne­le begelei­ding.Professor Benedicte Lowyck, psycholoog en psychotherapeut

“Persoonlijk geloof ik in een tweesporenbeleid. Een depressief persoon heeft absoluut nood aan een partner of vriend(in) die er met empathie en geduld altijd ís. Dat is heel betekenisvol en voedend. Maar anderzijds is het ook belangrijk om professioneel begeleid te worden. In een professionele relatie is het mogelijk om echt in de diepte te werken. En dan bedoel ik niet per se een langdurige therapie. Soms kunnen een paar gesprekken al volstaan. Kunnen terugvallen op je naasten én op iemand professioneel – als een soort tandem – is cruciaal. Het ene mag en kan het andere niet vervangen.”

Zwijgen is zilver, praten is goud

Wie kampt met een depressie schaamt zich mogelijk over gevoelens en gedachten. Dat maakt het voor naasten niet altijd eenvoudig. Kan je gewoon vragen ‘Hoe is het nu met je depressie?’ Professor Lowyck: “Die vraag stellen kan zeker. Het is fijn als er een gesprek uit volgt, maar vaak zal dit niet het geval zijn. Het is aan de partner, vrienden, ouders of buren om de privacy van de persoon te respecteren en zeker niet te bombarderen met vragen. Neem iemand liever eens mee naar een tentoonstelling of naar de film. Ga een koffietje drinken of maak een wandeling. Vaak doet dat meer deugd dan het grote gesprek.”
“Zo’n gesprek op gang trekken is zeker niet evident. Wij, psychologen, zijn getraind om emotioneel leed te benoemen en te bevragen. Maar nogal wat mensen voelen zich daar niet comfortabel bij. Het is dan heel waardevol om gewoon te zeggen ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik ben hier voor je’. En hoe goedbedoeld al jouw adviezen ook zijn, de kans is groot dat de persoon ze gewoon naast zich neerlegt. Omdat hij of zij dat allemaal zelf ook wel weet, maar de energie niet kán opbrengen.” 

Weigert iemand om te komen eten, ondanks je zoveelste uitnodi­ging? Die reactie gaat niet over jou, dan wel over de toestand waarin die persoon zich op dat moment bevindt.Professor Benedicte Lowyck, psycholoog en psychotherapeut

“Het is voor naasten dan ook van het allergrootste belang om elke afwijzing of periode van stilte niet persoonlijk te nemen. Weigert iemand om te komen eten, ondanks je zoveelste uitnodiging? Die reactie gaat niet over jou, dan wel over de toestand waarin die persoon zich op dat moment bevindt – ‘Help, ik voel me té slecht om onder de mensen te komen’. Probeer het gewoon te blijven vragen en laat de persoon vooral niet vallen. Ik kan het niet genoeg herhalen: laat voelen dat je er bént.”

(Lees verder onder de kader.) 

In stijgende pijn

• In vier jaar is het aantal Belgen dat meer dan één jaar thuis zit met een burn-out of depressie met 40 procent gestegen, volgens de cijfers van het RIZIV (mei 2021). Dit komt neer op 112.000 mensen. In 78.000 gevallen hiervan gaat het over een depressie. Het aantal stijgt met tien procent per jaar.

• Een rapport van Sciensano van januari 2020 over de geestelijke gezondheid in België legt volgende zaken bloot: 1 op 5 is zeer tevreden met zijn of haar leven. 1 op 10 van de volwassenen lijdt aan een psychische stoornis. In de categorie 2- tot 18-jarigen heeft 1 op 10 een psychisch probleem dat professionele ondersteuning vraagt. 12 procent van de bevolking is erg ontevreden over het leven. 29 procent hiervan heeft het gevoel altijd onder druk te staan, 23 procent kampt met slaapproblemen door zorgen en 20 procent is ongelukkig en depressief. De meest kwetsbare groepen zijn vrouwen, mensen tussen 25 en 54, senioren ouder dan 75 en laaggeschoolden.

• De organisatie Te Gek! becijferde vorig jaar dat 20 procent van de vrouwen en 10 procent van de mannen in ons land ooit te maken krijgen met een vorm van depressie. 8 procent van de bevolking gebruikt antidepressiva. Het gebruik is de jongste tien jaar met een kwart gestegen. Ze zien vooral het aantal jonge mensen (onder de twintig) dat deze medicatie gebruikt, stijgen. België zit op vlak van antidepressiva bij de Europese top, zo zet ook het Riziv de cijfers van 2020 zwart op wit. Zo’n 1, 22 miljoen Belgen hebben medicatie nodig. Dit is zeven procent méér dan tien jaar geleden.

Schrijfster Gelein van Kampen is mama van twee kindjes, van 6 en 2. In de zomer van vorig jaar kwam haar depressie aan het licht. Al was het gevoel al langere tijd aan het sluimeren. “Al maandenlang voelde ik het steeds donkerder worden. Ik ging een ‘coaching’ volgen tegen perfectionisme, omdat ik heel zenuwachtig werd van anderen en mezelf. Ik had op professioneel gebied een erg laag zelfbeeld en ik kroop verder en verder in mijn schulp.”
De diagnose volgde: een depressie. Over elke stap van dat moeilijke proces hield ze een dagboek bij. Dat verscheen als column op de website van het maandblad Goed Gevoel. “Erover schrijven werkte helend. Het dagboek was ook een gedwongen deur die ik open gooide. Want mijn broer en mijn ouders, met wie ik nochtans erg close ben, wisten van niks. ‘Je hebt een eigen column over wát?’ Ze vielen uit de lucht.” 

Door mijn column gingen mijn familie en andere mensen vaker vragen hoe het ging.Gelein Van Kampen

“Ik had er met hen nog nooit over gesproken. Deels omdat ik dat zelf niet wilde. Als ik bij hen op bezoek ging, wilde ik dat het leuk is. Ik hield mijn probleem liever voor mezelf. Een leuke avond deed me dan meer deugd dan dat ik mijn hart kon uitstorten. Maar door de column gingen zij, en veel andere mensen, vaker vragen hoe het ging. Mensen vertelden me ook over hun eigen besognes, waardoor ik me minder alleen voelde.”
En toch. Praten over je eigen miserie: voor Gelein hoeft het nog altijd niet. “Als iemand ernaar vraagt op een goede dag: prima. En als het even heel slecht met me gaat, heb ik geen zin om het uit de doeken te doen. Maar – en dat wil ik onderlijnen: het is sowieso leuk te weten dat er iemand aan je denkt.”

Op de ijskast hangt een lijstje met zaken die me beter maken als het slecht gaat.Gelein Van Kampen

Op aanraden van een psycholoog ontwikkelde Gelein een ‘systeem’, voor haar en haar naasten. “Op de ijskast hangt een lijstje met zaken die me beter maken als het slecht gaat. Zij die me goed kennen, weten wat er op mijn lijstje staat en zij kiezen er iets uit.”
“Ik heb door mijn depressie veel geleerd. Vandaag gaat het de goede kant uit. Eén lezer stuurde me: ‘Bedankt om het onderwerp uit het donker te halen’. Dat vond ik heel mooi verwoord.” 

BRON: https://www.hln.be/psycho/hey-hoe-is-het-nog-met-je-depressie-psycholoog-geeft-tips-om-te-praten-over-psychische-gezondheid-br~aec57e30/

Mensen vinden het vaak moeilijk om over hun psychische problemen te praten. Toch kan het een opluchting zijn als men het masker af durft te zetten als de vraag gesteld wordt. Hoe gaat het met je. Als men er eerlijk op durft te antwoorden ga je vaak merken dat je een luistert oor krijgt. Velen hebben het begrip om gewoon naar de persoon te luisteren. Dat op zo een moment belangrijk is.
Ervoor durven uitkomen dat men het gevoel heeft opgebrand te zijn. Dat men het even niet meer ziet zitten. Is een teken naar jezelf toe van he zoek hulp. Maar praat er ook over. Praten kan veel oplossen.
Kleine hulpmiddeltjes kunnen de persoon ook helpen om zijn gedachten even op iets anders te zetten.
Men mag niet vergeten een depressie of burn-out komt niet zomaar. Dit sluimert in je en voor je het weet kan men er zelf niet meer uit. Men ziet en voelt alleen nog maar duisterheid rond zich heen hangen.
Geen fut meer geen zin om te ondernemen. Gaan zich dan ook vaak emotioneel voelen en sommigen durf dit dan ook niet te laten zien. Zodat ze het allemaal maar inslikken ten kost van hun lichaam.

Burn-Out, Ziekte, Mentale Pijn, Pesten, Vuur

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

“Mijn fobie lijkt erger te worden. Raak ik er ooit nog van af?” Over angst(stoornissen)

Vrouw, Wanhoop, Verlies, Omslag, Verdriet, Angst

Iedereen krijgt wel eens te maken met angst. Angst voor ziekte, spinnen, een presentatie of examen, het verkeer… onze schrikbeelden nemen tal van vormen aan. Maar wat het voorwerp van je angst ook is, het mag niet de overhand krijgen. Wat als angst je leven wél gaat beheersen? Barbara Depreeuw, klinisch psycholoog en gedragstherapeut bij het Universitair Psychiatrisch Centrum in Duffel, beantwoordt bezorgdheden van lezers rond fobie. “In de oertijd was angst zinvol, maar nu is het in de meeste gevallen gewoon lastig”. 

“Ik heb een zoontje van drie en wil mijn angsten niet aan hem doorgeven. Heeft u tips?”

“Of iemand angsten ontwikkelt, is een samenspel van natuurlijke aanleg (genen) en wat je van een rolmodel meekrijgt. In dat opzicht heb je als ouder maar deels een invloed hierop. Het is alleszins belangrijk om je kind niet te veel ervaringen te onthouden omdat jij er bang voor bent. Ben je bijvoorbeeld angstig voor spinnen, dan mag je kind best weleens een spin aanraken. Is je kind toch getuige geweest van een (overdreven) angstreactie van jezelf, dan is het belangrijk om erover te communiceren: ‘Mama heeft even bang gereageerd, maar dat wil niet zeggen dat het echt gevaarlijk is.’ Zo zal je kind op termijn leren om jouw angsten te relativeren en ze wat meer vanaf een afstand te bekijken. Zijn je angsten lastig voor jezelf en merk je dat je gehinderd wordt om je kindje met meer vrijheid op te voeden, dan kan het zinvol zijn om in psychotherapie te gaan voor je angsten.”

“Ik overweeg medicatie te nemen om mijn paniekaanvallen leefbaar te maken, maar ben bang voor mogelijke bijwerkingen”

“Bespreek mogelijke medicatie altijd met je huisarts of psychiater. Zij kennen je medische verleden en je gevoeligheden. Uit de praktijk blijkt wel dat antidepressiva, eerder dan kalmeringspillen, een efficiënt hulpmiddel kunnen zijn voor angst- en paniekaanvallen, als aanvulling op psychotherapie. Mogelijke bijwerkingen zijn eveneens persoonsgebonden en verdwijnen vaak na een aantal weken.”

Begrens piekeren door bijvoor­beeld twee keer per dag een kwartier­tje een piekermo­ment in te lassen, waarin je je angstge­dach­ten de vrije loop laatBarbara Depreeuw

“Steeds vaker raak ik helemaal verlamd door angstgedachten. Worden ze erger met de leeftijd, en is er een kans dat ik er ooit van af raak?”

“Dat je angstig reageert op de pandemie, is een heel menselijke reactie. Zorg er alleen voor dat je angst realistisch blijft, in verhouding met het reële gevaar. De situatie objectief onder de loep nemen kan daarbij helpen. Begrens je piekeren door bijvoorbeeld twee keer per dag een kwartiertje een piekermoment in te lassen, waarin je je angstgedachten de vrije loop laat. Als je angstgedachten hebt gedurende de dag, probeer die dan uit te stellen tot op het geplande piekermoment. Stap per stap zal je leren om steeds langer angstvrij in het leven te staan en je angstgedachten niet te onderdrukken of wegduwen, maar te kanaliseren. Lukt het niet alleen, zoek dan professionele begeleiding die je erbij helpt.”

“Sinds juli zit ik in een stevige burn-out. Ik krijg mijn stress heel moeilijk onder controle. Wat nu?”

“Stress kan letterlijk in je lijf kruipen. Het is een overblijfsel van de primitieve vecht/vlucht-stressreflex. In de oertijd zinvol, nu vooral lastig als we met psychische stress te maken hebben. Wat kan je doen? Breng in kaart wat jou stress bezorgt (problemen op je werk, de werkrelaties, gedachten aan de toekomst in dit werk …). Probeer oplossingen te zoeken voor problemen die oplosbaar zijn en pas actieve of passieve stressverlagende technieken toe om de lichamelijke klachten te verminderen, zoals: je ademhaling vertragen, een wandeling maken, gymoefeningen… Herhaal ze twee keer per dag, zodat ze een gewoonte worden.”

“Ik ben een ex-darmkankerpatiënt en heb al enkele jaren het prikkelbaredarmsyndroom. Regelmatig heb ik  paniekaanvallen over stoelgangproblemen, waardoor ik in een vicieuze cirkel kom.”

“Het is logisch dat je probeert om je voorzorgen te nemen, een ongelukje in het openbaar is geen lachertje. Probeer om niet continu je lichaam te screenen op signalen dat je naar de wc zou moeten gaan. Dat veroorzaakt extra spanning. Want hoe meer je screent, hoe moeilijker het wordt om in te schatten of je nu echt moet gaan, dan wel of het vals alarm is. Het is belangrijk om stap voor stap een goed onderscheid te leren maken, zodat je je vrijheid kan terugwinnen. Oefen in een veilige omgeving en breid die geleidelijk aan uit. Volg desgewenst therapie als het alleen moeilijk gaat.”

“Enkele jaren geleden was er boven mijn appartement een brand. Sindsdien kamp ik met grote angsten daarrond, die door iets kleins getriggerd worden. Wat kan ik doen om het draaglijker te maken?”

“Het is belangrijk om in kaart te brengen wat de triggers zijn die je angstig maken. Ook is het van belang dat je inschat of je bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt en of die overdreven zijn of niet. Als je merkt dat je overdrijft, probeer dat dan stap voor stap af te bouwen. Zowel exposuretherapie (een techniek uit de gedragstherapie, confrontatietherapie) als EMDR (eye movement desensitization and reprocessing, een oog-volgtechniek) kunnen je helpen om je angst op relatief korte termijn te overwinnen. Bij beide therapievormen word je gevraagd om terug te denken aan de situatie die de aanleiding voor de angst was, een brand in dit geval, en leer je om anders om te gaan met de angstreacties.”

“Ik ben een echte hypochonder. Bij het minste symptoom zoek ik er alles over op en denk ik meteen het ergste, wat dan weer tot zweetaanvallen en hartkloppingen leidt. Hoe raak ik hiervan verlost?”

“Overweeg bewust of je bij elk gevoel in je lichaam (kramp, jeuk, steek) meteen aan de ergste ziekte moet denken. Kan er ook een andere aanleiding zijn, zoals slecht geslapen of zwaar gegeten? Probeer je lichaam verder niet te screenen op symptomen, want dat geeft vaak nog meer aanleiding tot angstreacties. Dr. Google kan je even geruststellen, maar kan evengoed nieuwe informatie geven die je nóg angstiger maakt. Wanneer je je bang voelt, stel je zoekactie dan bewust even uit en laat je angstgevoelens er maar zijn zonder er meteen een verklaring voor te zoeken. Je kan dan tegen jezelf herhalen: ‘ik ben angstig, maar dat wil niet zeggen dat ik ziek ben’.”

“Door een heel turbulente vlucht heb ik vliegangst ontwikkeld. Ik neem nu standaard een angstremmer die me ook na aankomst nog parten speelt. Hoe zou het zonder lukken?”

“Eigenlijk is de oplossing: vliegen zonder medicatie en de angst laten opkomen en verdragen zonder ertegen te vechten. Door de angstremmer verdoof je jezelf, waardoor je je angstgevoelens onderdrukt én tegelijk niet leert beseffen dat er geen écht gevaar is. Je bedenken dat de rit naar de vlieghaven gevaarlijker is dan de vlucht op zich, kan misschien helpen. Om ervan af te raken zou je geregeld moeten vliegen. Je kan dan proberen om in het begin je medicatie te verminderen, de volgende keer je angstremmer niet te nemen, maar wel op zak te hebben, en het daarna zonder te proberen.”

“Tijdens de pandemie ben ik steeds angstiger geworden om besmet te raken, waardoor ik nu ook vrijwel elk sociaal contact mijd. Hoe vermijd ik dat ik als een kluizenaar eindig?”

“Noteer in één kolom welke reële gevaren je loopt als je de nodige bescherming (mondmasker, voldoende afstand …) in acht neemt, en voel hoe angstig ze je maken. Noteer in een andere wat je er allemaal voor opgeeft, en voel ook dat gemis. Weeg het gevoel van controle af tegen de prijs die je betaalt met je vrijheid. Loslaten kan noodzakelijk zijn om je levenskwaliteit te behouden.”

“Al jarenlang ben ik bang om me in grote groepen te begeven. Die momenten zorgen er steeds voor dat ik begin te blozen, zweten en trillen.”

“Wat iemand met een sociale fobie typeert, is dat hij of zij erg op zichzelf gericht is in die angst. Je bent om af te gaan voor anderen. Wat kan helpen is om je bewust meer te concentreren op de taak die je uitvoert in de situatie die je bang maakt: focus op wát je wil zeggen tijdens een speech, een babbel, een lekker etentje… en niet op hoe je eruitziet door de ogen van de andere. Je bedenken dat je je angstiger voelt dan dat je eruitziet, kan helpen. Dat lukt niet in één dag en vraagt wat training.”

“Onze dochter is 23 en heeft sinds twee jaar last van nachtmerries. Dat belast zowel haar als ons gezin enorm.”

“Nachtmerries komen geregeld voor, op elke leeftijd. Maar heb je er een aantal dagen per week of toch vaak last van, dan kan er sprake zijn van een nachtmerriestoornis en is nader onderzoek naar de oorzaak ervan, zoals een slaapstoornis, posttraumatische stressstoornis of bijwerking van een medicijn, aangewezen. Psychotherapie (voornamelijk imaginaire rescripting) kan heel efficiënt zijn om de nachtmerries te herschrijven, met bijvoorbeeld een positieve afloop.”

“Mijn dochter heeft van jongs af aan een muizen- en spinnenfobie, zelfs in die mate dat ze letterlijk even verlamt. Raakt ze hier ooit nog van af?”

“Gerichte exposuretherapie kan je dochter in een beperkt aantal sessies van haar fobie afhelpen. Belangrijk is dat je bereid moet zijn om je vrijwillig aan iets bloot te stellen dat je angst inboezemt. Het is geen evidente opdracht. Maar de resultaten zijn heel positief: soms volstaan zelfs enkele uurtjes therapie.”

“Sinds een ongelukkig voorval heb ik een panische angst op de autosnelweg en durf ik amper vrachtwagens in te halen.”

Je angst erkennen is een eerste stap naar herstel. Het is niet gek dat je je angstig voelt als je dit hebt meegemaakt. Toch is het belangrijk dat je het niet vermijdt om vrachtwagens in te halen. Stap voor stap jezelf trainen om van je angst af te raken is de weg die je moet gaan. Dat kan je in het begin doen met iemand naast je, daarna alleen in de auto. Probeer om tijdens het rijden op de autosnelweg te voelen in je lichaam waar je angst zit en dat deel van je lichaam te ontspannen. Hou de focus op je taak en laat de angst die opkomt er zijn, terwijl jij je aandacht houdt bij het autorijden. Als dat te moeilijk is, kan je met exposuretherapie in virtual reality al de eerste stappen zetten.”

“Al mijn hele leven vergelijk ik mezelf continu met anderen. Maar dat geeft me zo’n laag zelfbeeld dat ik erg angstig word. Is er een manier om hier vanaf te raken?”

“Een negatief zelfbeeld kan hardnekkig zijn en je bent wat kwetsbaar voor angst en depressie. Het mechanisme erachter begrijpen, kan helpen om de vicieuze cirkel te doorbreken. Waarom ben je bang om anderen teleur te stellen? Heb je een hoge standaard voor jezelf? Als dat zo is, dan is het moeilijk om daaraan te voldoen en blijf je ontevreden over jezelf. Je kan ervoor kiezen om je continu aan te passen en nooit écht tevreden te zijn, of af en toe het risico nemen om ‘nee’ te zeggen en eens te kijken wat er gebeurt. Misschien valt het resultaat wel mee en vind je op termijn wat meer rust? Begin daarbij met een kleine oefening, en hou vol als het eens niet lukt.”

Weeg voor jezelf af wat je voor je angst wil opgeven en wat niet om een waardevol leven te leidenBarbara Depreeuw

“Mijn mama is recent geopereerd aan borstkanker en ik ben daardoor heel bang geworden om zelf kanker te krijgen. Ik word met de dag angstiger, terwijl ik eigenlijk wel een levensgenieter ben.”

“Als een dierbare kanker krijgt, brengt dat sowieso angst en heftige emoties met zich mee. Neem de nodige tijd om te herstellen en geef jezelf ook de ruimte om angstig te zijn. Blijft het te lang aanhouden en belast het je leven, probeer je angst dan meer te rationaliseren. Vraag medisch advies aan je arts voor je jezelf zaken ontzegt of jezelf op bepaalde diëten zet. Weeg voor jezelf af wat je voor je angst wil opgeven en wat niet om een waardevol leven te leiden. Schrijf je voornemens desnoods op.”

“Mijn kleindochter is een slimme meid, en toch zijn alle examens voor haar een echte beproeving. Ik maak me nu al zorgen, en kijk ook heel hard op tegen haar hogere studies.”

“Faalangst kan samenhangen met het toekomstbeeld dat je kleindochter van zichzelf heeft en met de verwachtingen die de omgeving stelt. Een open, niet-beoordelend gesprek met je kleindochter hierover kan een eerste stap in de goede richting betekenen: wat is het ergste dat haar kan overkomen als ze niet voor die toets slaagt? Ook een regelmatig slaappatroon, voldoende ontspanning en gezonde voeding kunnen hierbij helpen. Blijft de faalangst te lang aanslepen of ondermijnt ze haar gezondheid of prestatievermogen, zoek dan professionele hulp.”

BRON: https://www.hln.be/mijn-gids/mijn-fobie-lijkt-erger-te-worden-raak-ik-er-ooit-nog-van-af-expert-beantwoordt-lezersvragen-over-angst-stoornissen~aa6f8e3e/

Als ouders staan we er niet bij stil. Maar vaak wordt angst doorgegeven door de ouders. Ook kan een angststoornis ontstaan doordat men iets heeft meegemaakt of gezien heeft. Dan is het aan jezelf hoe ga je met je angsten overweg. Men kan zich erin laten leiden dat maakt dat het moeilijk word om in bepaalde omstandigheden te leven. Denk hierbij maar eens over stalking.
Als men een bepaalde angst heeft kan die ten koste van je dagelijks leven gaan. Daarom is het nuttig mocht men echt ergens een angststoornis voor hebben om toch hulp te zoeken. Om te leren met je angst te leven zonder dat het je leven dwarsboomt.

Funnel Web Spider, Insect, Web, Spinnenweb, Spinneweb

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: