je leven een doel geven.

Leef Je Droom, Motivatie, Beloning, Wensen

Dan denk ik al snel. Wat als men het doel niet bereikt of kan bereiken. Dan zit men toch met een teleurstellend gevoel.
Onwetend komen we op aarde. En leren we naar eigen kunnen te leven of bij sommigen te overleven. Dat al een doel op zich is. Iedere dag is anders, ieder moment kan anders zijn. In je leven sta je niet alleen. Ouders vrienden partner spelen allemaal een belangrijke rol in ons leven. We leren ervan of we moeten ermee samen leven. Dat laatste is niet altijd even makkelijk. Dat ook weeral een doel op zichzelf is. in ons leven worden we geconfronteerd met praten en luisteren. Ook weer zoiets dat soms heel moeilijk ligt. Dit word ons niet aangeleerd en moeten we dus vanuit ons zelf leren. Hoe sterker men hierin wordt hoe meer zelfvertrouwen men kan opbouwen in het leven. Leven is een verantwoordelijkheid opnemen. Dit in alle opzichten. Studie, werk, sport allemaal waar jezelf een verantwoordelijkheid moet nemen. Maar ook soms keuzes in moet maken. Dat maakt dat men leeft vanuit eigen vaardigheid en lessen. Op zo een manier zal je natuurlijk niet altijd op een rechte lijn lopen. Dat men soms ook eens moet afwijken en ja soms val je en sta je terug recht. Soms wordt men gezien als een egoïst als men zo in het leven staat. Maar dat is niet zo. Men leeft vanuit je eigen kunnen en doen. zijn ook mensen die veel zelf willen leren door op te zoeken de zelfde mensen zoeken om iets mee te delen. Zijn vaak ook bezig met hun lichaam goed te verzorgen. Ik spreek niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk dat belangrijk is. Ze kennen hun lichaam en voelen snel aan als er iets ie of niet goed gaat. Kennen een groot medeleven. En laten ook mensen in hun waarde zoals ze zijn.

Men zal ook altijd proberen om in een gesprek tot een compromis te komen.
Leven is zo iets mooi.

Meisje, Vrouw, Schommel, Meer, Web, Avond Sfeer, Boom

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM