Zelfrealisatie.

Vrouw, Gezicht, Hoofd, Hand, Schrijven, Glas, Word

Wat is het eigenlijk.
Zelfverwerkelijking, ook wel zelfrealisatie genoemd, is de verwezenlijking of realisatie van zichzelf.
Het is aan jezelf werken. Het zoeken naar wie je bent of wat je wilt verwezenlijken. Dat kan zijn op spiritueel vlak dat kan sociaal zijn maar eigenlijk hoe jezelf je pad bewandeld. Hierbij telt dat je vaak moet vechten om tot jezelf te komen. Om te zijn wil je wilt zijn. Om niet met een bepaald masker te lopen. Dat men toch op een moment af wilt zetten. Dat men zich realiseert dat er een ander leven bestaat. Een leven vanuit jezelf. Van wie je echt bent en door het leven wilt gaan. Het nadeel is vaak het ego dat hier een rol in kan spelen. Men probeert zich te veranderen maar het ego laat dit niet toe. Omdat men denkt ergens bij te moeten horen of omdat men niet uitgesloten wilt worden.
Tot er een moment komt dat men gaat zoeken.
Wie ben ik.
Wat wil ik van me zelf maken.
Ongeacht moet men weten dat er altijd een toekomst is. Ongeacht hoe jezelf je pad uitzet. Hoe je op een moment verder wilt gaan.
Of je neemt een initiatief voor iets nieuw.
Of je blijft in je vertrouwde zitten en men onderneemt niets.
Niets is verkeerd. Men moet dit voor jezelf uitmaken.
Het is ook nooit te laat om aan jezelf te werken en andere paden te bewandelen.
Soms kan het nuttig zijn om eens iets te lezen van het achtvoudig pad.

Want ook dit kan je op andere gedachten brengen.
Vaak is het angst die een boosdoener is om jezelf te worden. En die komt dan weer voort door je ego te laten spreken. Daarom is het verstandig van eerst voor jezelf uit te maken wat je wilt. Dan niet gaan denken of oordelen over jezelf. Maar te leven in onvoorwaardelijke liefde. Want dat is het leven dat je mag voelen. liefde in jezelf.
Zo wordt men van de kleine dingen op je pad bewust.
Zo wordt men bewust van wat in je leven belangrijk is.
Wat je veranderd of veranderd hebt komt dan volledig uit jezelf.

Vrouw, Schrijven, Pen, Hand, Eigenwaarde

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM