Een symbool of talisman

Maneki-Neko, Beeldje, Donker, Japans Beeldje, Lucky Cat

Een amulet of talisman of fetisj is een voorwerp waarvan wordt geloofd dat het bescherming zou bieden tegen gevaar, ziekte en ongeluk. Een onderscheid dat al eens gemaakt wordt, is dat een amulet negatieve krachten afweert en dat een talisman positieve krachten aanwendt en zelfs van op afstand kan werken.
Een symbool of zinnebeeld is een teken waarbij geen natuurlijke relatie bestaat tussen de representatie van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt. Een symbool is een betekenisdrager; het heeft enerzijds een vorm of representatie, en anderzijds een betekenis.
Allemaal hebben we iets waar we emotioneel aan gehecht zijn. Dat we ergens hangen in onze woning of bij ons dragen. Dat we van een reis hebben meegebracht of van iemand gekregen hebben. Het laat je iets aanvoelen of het geeft je een bepaalde bescherming. Volksgelovigen gaan er ook nog dieper op in. Dat dit helpt om het negatieve buiten te houden. denk hierbij maar aan een kruisje dat boven de deur hangt of een nazar boncuğu (boze oog).
In iedere godsdienst en religie kent men wel zo een symbool of talisman. Maar ook kan dit gaan om een prent of afbeelding van iets of iemand. Het dragen van zoiets kan je een bepaald gevoel geven. Veiligheid, vriendschap een verbondenheid. Men voelt zich niet alleen als men het bij zich heeft of draagt.  Het geeft je een bepaald positief gevoel. Denk maar aan vroeger dat bepaalde een konijnenpoot bij zich had.
Bij dit onderwerp heeft het vaak te maken met bijgeloof. Dat doorgegeven wordt van ouders of familie.
Als men vanuit je eigen gevoel een bepaald symbool of talisman draagt heeft iets persoonlijks. Dat toch iets helemaal anders is dan het bijgeloof.
Wie heeft of draagt zoiets bij zich?
Wie heeft zoiets in huis hangen of staan?
En wat heeft het als doel voor je?
Wil je dat delen

Symbool, Blijheid, Geluk, Goed Slot, Klavertje Vier

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM