Grenzen aangeven.

Schutting, Houten Hek, Hout, Beperking, Afbakening

Voor sommigen is dat heel moeilijk. Grenzen stellen heeft zuiver en alleen met jezelf te maken. Dat maakt dat je klaar en duidelijk bent. Hier is het van belang vertrouwen te hebben in jezelf. Als men nee zicht moet het ook zo blijven. Want ook jij kan over je grens gaan en dan wordt het onduidelijk. Zowel voor de ander als voor jezelf.
Het zijn eigenlijk muren van je eigen huis. In je huis laat je ook niet zomaar iedereen binnen. Wel dat is ook zo bij grenzen aangeven. Bij de ene voel je goed of beter dan bij de ander. Maar toch als er iets aangegeven wordt dat je niet zint zegt men nee, of we bekijken het later wel. Met dat laatste laat je dan een openheid.
Jouw mening moet gewaardeerd worden. Omdat het vanuit jouw gevoel komt. Dat maakt dat je misschien ergens niet mee eens bent en dat ook laat gelden. Dat is je laten gelden.
Vaak worden bepaalde beslissingen genomen door de reactie van een ander. Iemand die heel brut overkomt kan het zijn dat je een angst hebt en eigenlijk ja zegt als het nee moet zijn. Die angst moet je opzij zetten op zo een moment. Soms houd men teveel rekening met de gevoelens van de ander en dan ga je al snel over je grens gaan.
Als je teveel nadenkt over wat anderen van je vinden. Dan ga je daarnaar leven. Je leven wordt dan bepaald door anderen en zo ben jezelf niet. Men wordt geleefd juist omdat ze alles gedaan krijgen. Juist omdat men geen grens kan aangeven. En dat mag je niet laten gebeuren. Laat niet over je grens gaan maar ga er ook zelf niet over.
In jouw huis laat je ook niet zomaar iemand binnen.
Jouw huis is jou ik jouw lichaam.
Daar laat je niet overlopen.
Dat is van jou en jij alleen bepaald vanuit jouw gevoel wat goed of niet goed aanvoelt.

Limieten, Duw, Mens, Deformatie, Tekenfilm

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM