MEN WILT ZOVEEL MOGELIJK HET BESTE UIT HET LEVEN HALEN. MAAR SOMS KOM JE DAN JEZELF TEGEN.

Motivatie, Leven, Moed, Zakdoek, Textiel, Materiaal

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM