Rouwen

Mens, Trap, Hemel, Oude Man, Stappen, Lucht, Wolken

Voor de ene is het makkelijker te plaatsen als voor de andere. Men rouwt niet alleen om mensen die heengegaan zijn. Maar ook door een bepaalde breuk in je leven een verlies van een dier of noem maar op. rouwen is verwerken dat tot wel een jaar kan duren voor men erover heen is. En dan nog zijn er momenten dat men emotioneel kan worden. Denk maar aan muziek een geur een verjaardag en feestdag. Momenten die je even laten herinneren aan.
Men moet het een plaats geven in het hart in jouw gevoel. Maar toch zijn er momenten dat men het even moeilijk kan hebben en die moet je ook toe laten.
Rouwen heeft met gevoel en emoties te maken. Soms kan het dan ook nuttig zijn om erover te praten.
Ook zijn er bepaalde dingen een dag nemen om het verlies te herdenken. Maar eigenlijk zou men het verlies in gevoel moeten herdenken. Want gewoon stil blijven staan op een dag dan ga je merken als je het eigenlijk als een plicht ziet.
Spiritueel is rouwen een teken van loslaten. Loslaten en weten dat er ergens nog iets is waar de ziel verder  kan en mag leven. Want het lichaam van gelijk wat is stoffelijk en zal opgaan. De ziel zal een reis maken. Daar kan je een mooi stukje van lezen hier.
Hier spreekt men dan van 5D. Waar alles gelijk is omdat men niet spreekt over een lichaam maar een ziel.
Ook zullen bepaalde mensen merken dat een geboorte gelijk kan staan aan een verlies. Of dat het verlies op momenten voelbaar is. Ook dat is waar. Het verlies kan een helpende hand voor je worden hierop aarde.
Ook is het van belang dat jezelf het verlies los kan laten. Soms wordt het verlies vastgehouden en kan deze zijn reis niet verder zetten. Dat ook voor jezelf pijnlijk kan zijn.
Daarom spreekt men hierop aarde van het proces rouwen.
In andere culturen spreekt men van rouwrituelen zoals in het boeddhistisch dodenboek.
“In de visie van het Tibetaanse dodenboek duurt een proces van rouw gemiddeld zeven weken. Drie weken lang is de geest van de overledene nog in de buurt; daarna gaat hij vier weken lang op zoek naar een wedergeboorte. Dat is de reïncarnatiegedachte: de geest gaat nooit dood, maar blijft bestaan.
Of zoals in India
Dit omdat er volgens het hindoeïsme tweemaal in de maand een periode van vijf dagen bestaat die ongunstig is voor een crematie. Met de Wet op de lijkbezorging kan het echter lastig zijn om hier al te veel rekening mee te houden, omdat de uitvaart uiterlijk zes dagen na het overlijden moet plaatsvinden.

Vrouw, Dol Zijn Op, Dood, Rouw, Roos, Ziel, Sterven


Men ziet in alle landen is het rouwproces anders en verloopt het ook anders.
Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met verlies. Dan is het juist hoe ermee om te gaan.

Droefheid, Pijn, Afscheid, In Het Geheugen, Emotie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM