ALS WOORDEN OPRECHT GEDEELD WORDEN VOELEN ZE NIET AAN ALS AANVALLEND OF ALS KRITIEK

In Leven, Energie, Goddelijk, Lichaam Geest

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM