Waarheid

Verkeersborden, Aandacht, Recht Van Overpad

Wat is het eigenlijk? Goede vraag waar men niet echt een antwoord op kan geven soms. Het is zelfs zo dat we soms gedwongen worden om het als waarheid te zien.
Als men het in google intoetst krijg je dit te lezen.
Waarheid is het in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. In dagelijks taalgebruik wordt ‘waarheid’ in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. Waarheid kan echter ook worden toegeschreven aan een levenshouding, ethiek of politiek systeem.
Waarheid zou ik willen omschrijven wat jezelf geloofd. Eigenlijk moeten we al van jonge leeftijd geloven dat wat men ons leert waarheid is. Maar hoe ouder men wordt hoe meer men gaat twijfelen aan de waarheid.

Zo is er in heilige boeken de zin te lezen. Ik spreek niets dan alleen de waarheid. Maar als je iets zelf niet kan ervaren of dat het geschiedenis is kan je toch niet echt zeggen dat het waarheid is. Wat men leest is dat allemaal geschreven in zuivere waarheid. Wie zal het zeggen. Dan jij alleen. Wat goed voelt wat aanvaardbaar is kan je voor jezelf stellen als waarheid. Dan hoeft dit zeker nog niet voor een ander zo te zijn. Vergeet niet wat op je weg komt ook niet altijd zuivere waarheid is. Neem maar een klaproos. Mooi vandaag morgen is ze weg. En zeg dan maar eens tegen iemand dat hier gisteren een mooie rode klaproos stond. De ander zal misschien raar opkijken. Voor jezelf is het de zuivere waarheid.
Ooit zei een Tibetaanse monnik tegen me. Wat ik jou vertel is geen waarheid wat je uit mijn woorden haalt en opzoekt voor jezelf dat is zuivere waarheid. Daarom is het moeilijk om over waarheid te spreken. Daarom kan men stellen dat waarheid subjectief is. Men kan dan ook stellen dat ons veel is aangeleerd zonder dat we eigenlijk zelf opzoek zijn gegaan. Omdat de zoektocht onmogelijk is of geen zin hebben om heel wat boeken ter handen te nemen. En van daaruit voor jezelf naar de waarheid opzoek te gaan. Maar zoals heel wat begint de waarheid ook bij jezelf. We zeggen al te vaak het is goed me me. Dat eigen niet waar is. Op dat moment zet je voor jezelf een masker op. Om maar zo goed mogelijk waar over te komen. Bij heel wat mensen houdt hun bewustzijn oude illusies in stand. Ze durven de werkelijkheid niet zien en blijven geloven in wat in bewustzijn vasthoud.
Wanneer een waarheid naar bovenkomt dan kan je ook je ogen er niet meer voor sluiten. Dat kan dan ook confronterend zijn en oncomfortabel aanvoelen. Of op een moment kom je tot besef dat is gewoon zo is. Je komt tot een gevoel van bevrijding van yes ik heb voor mezelf de waarheid gevonden.
Dus waarheid is zoeken navigeren op je pad en aanvoelen. Dan pas vind je een verbinding die voor jezelf tot een waarheid leiden kan. Maar denk er wel bij zuivere waarheid bestaat niet. Die is alleen in jezelf te vinden.

Ps zelfs een rechter en een advocaat spreken niet de waarheid en moeten de onderzoeksrechter ook maar geloven op zijn/haar woord.

Vertrouwen, Mens, Kap, Kaart, Vragen, Duisternis

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM