Uit getuigenverklaringen blijkt dat een Tibetaanse zakenman voor zijn vooronderzoek werd gemarteld

Een onlangs vrijgegeven getuigenis van een Tibetaanse zakenman en filantroop die in kritieke toestand verkeert na jaren van marteling en gevangenschap, documenteert het afschuwelijke misbruik dat hij in voorlopige hechtenis heeft moeten ondergaan.

Dorjee Tashi (多吉扎西), die beschouwd wordt als een van de rijkste mensen in Tibet, werd in 2010 tot levenslang veroordeeld in de nasleep van het harde optreden van de Chinese regering tegen de massale Tibetaanse protesten in het voorjaar van 2008. Dorjee zit momenteel in gevangenis nr. 1 van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), in de volksmond bekend als de Drapchi-gevangenis, waar Tibetaanse gevangenen tijdens hun opsluiting worden gemarteld. Zijn vrouw Sonam Choedon (索朗曲珍) mag hem sinds december 2019 niet meer zien.

Dorjee was een succesvol zakenman die eigenaar was van een luxe hotelketen en vastgoedbedrijven. In juli 2008 werd Dorjee gearresteerd. Hij werd tijdens zijn arrestatie door hatelijke en wraakzuchtige politieke en partijleiders neergezet als een “separatist”. Hoewel de politieke beschuldigingen later werden ingetrokken, werd hij op 17 mei 2010 door de Lhasa Intermediate People’s Court schuldig verklaard aan “fraude met leningen” en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De rechtbank bevestigde het vonnis op 26 juli 2010. Dorjee was toen 36 jaar oud.

Getuigenis van marteling

“Om het simpel te zeggen, zelfs als we je doden of invalide maken, zijn we niet aansprakelijk volgens de wet.”

International Campaign for Tibet heeft de getuigenis van Dorjee Tashi verkregen over de martelingen en mishandelingen die hij tijdens zijn voorlopige hechtenis heeft ondergaan. De getuigenis maakte deel uit van zijn verzoek om een nieuw proces in 2013-14.
De getuigenis heeft betrekking op vier maanden van zijn voorlopige hechtenis in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa in 2008 – voordat hij werd overgebracht naar een detentiecentrum in het district Mainling (Chinees: Milin) in Nyingtri (Chinees: Linzhi). De getuigenis beschrijft martelpraktijken zoals slagen met elektrische knuppels, geboeid worden aan een ijzeren staaf en in de lucht worden gehangen, simulatie van verstikking, het gieten van hete chilivloeistof door neusgaten en slaaponthouding.
De getuigenis is opmerkelijk omdat de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de martelpraktijken worden aangewezen als ambtenaren die verbonden zijn aan het Ministerie van Openbare Veiligheid van de centrale regering, het Bureau voor Openbare Veiligheid van de Autonome Regio Tibet en het Bureau voor Openbare Veiligheid van het district Mainling in de toenmalige prefectuur Nyingtri. Het rapport stemt overeen met andere rapporten over het gebruik van marteling in Tibet en met bevindingen van onafhankelijke internationale mensenrechtendeskundigen.
Nadat de gevangenschap van Dorjee sinds 2010 jarenlang op een laag pitje stond, is nu aan het licht gekomen dat Dorjee Tashi standvastig elke politieke betrokkenheid heeft ontkend, ondanks de martelingen waarmee hij tijdens de voorverhoren te maken kreeg.

Het leven en werk van Dorjee Tashi


Dorjee, geboren op 25 oktober 1973 en ooit door de Chinese regering erkend als een van de “tien opmerkelijke jongeren in Tibet”, werd in 2003 lid van de Communistische Partij van China. Zijn filantropisch werk werd door de regering van de Tibetaanse Autonome Regio geprezen als een uitstekende bijdrage aan de armoedebestrijding en de economische ontwikkeling in Tibet.
Zijn bedrijf Tibet Manasarovar Group (Chinees: Xīzàng shén hú jítuán) bezat een keten van luxehotels in Tibet, waaronder het beroemde Yak Hotel in Lhasa. Naast de “Shigatse Qinsangyuan Ecological Farming Comprehensive Development Company,” was hij ook eigenaar van de “Shigatse Oasis Real Estate Development Company” en de “Manasarovar Real Estate Development Company.
Voor zijn ondernemingen en filantropie ontving hij meerdere onderscheidingen van de CCP en de regering van de TAR, de regering van de Gannan (Tibetaans: Kanlho) Prefectuur in Gansu en de Shigatse Communistische Jeugdliga. Hij ontving de “Tibet May Fourth Youth Medal” en werd ook benoemd tot rector van de Jianhua Vocational High School in Nanchong City in Sichuan.
Zijn inzet voor het maatschappelijk welzijn, zoals het helpen en geven van donaties aan de weduwen en bejaarden en de kinderen van arme arbeiders in de Tsemonling kleuterschool in Lhasa, en het mobiliseren van fondsen en vrijwilligers tijdens aardbevingen en overstromingen in Shigatse, leverden hem veel lofbetuigingen op.

Arrestatie

Kort na de massale protesten in maart 2008 tegen China’s heerschappij in Tibet, bestempelden functionarissen de protesten als het gevolg van buitenlandse inmenging. Dorjee werd gearresteerd omdat hij heimelijke steun zou hebben verleend aan Tibetaanse demonstranten en banden zou hebben gehad met de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap. Het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid nam een ongebruikelijk directe houding aan bij het onderzoeken van Dorjee’s vermeende politieke loyaliteit en martelde hem om mogelijke buitenlandse connecties te onthullen.
De politieke beschuldigingen tegen Dorjee werden later ingetrokken. Maar Dorjee werd vervolgens wel aangeklaagd wegens “fraude met leningen”. Dorjee werd vervolgens door het Lhasa Intermediate People’s Court veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf met een ontzegging van politieke rechten.

Quote International Campaign for Tibet

International Campaign for Tibet roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Dorjee Tashi en een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de berichten over zijn marteling en mishandeling. Degenen die verantwoordelijk zijn voor daden die een vorm van marteling zijn, moeten ter verantwoording worden geroepen en voor het gerecht worden gebracht om een einde te maken aan de cultuur van straffeloosheid die de Chinese Communistische Partij in Tibet heerst. Daarnaast moet Dorjee Tashi onmiddellijk medische verzorging krijgen, en zijn vrouw en andere familieleden, alsmede zijn advocaat, moeten toegang tot hem krijgen.
“Wij roepen de internationale gemeenschap, regeringen en mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties op om de zaak van Dorjee Tashi dringend aan te kaarten bij de regering van China. Zijn leven is in gevaar terwijl hij een straf uitzit die is uitgesproken in een oneerlijk proces met geloofwaardige berichten over marteling en mishandeling. Dorjee Tashi is het slachtoffer van de wetteloosheid in Tibet, waar alleen al het feit dat je je voor een Tibetaan uitspreekt voldoende is om te worden vervolgd. Dat is onaanvaardbaar.”

Juridisch deskundig advies wijst op onrechtvaardigheid en discriminatie


Het vonnis tegen Dorjee Tashi was onrechtvaardig, en zijn proces werd rechtstreeks politiek gemanipuleerd door het ministerie van Openbare Veiligheid. Een commissie van zes vooraanstaande Chinese juridische experts concludeerde in hun deskundigenadvies in oktober 2018 dat Dorjee ten onrechte werd veroordeeld voor “leenfraude”, terwijl het ook had kunnen gaan om “kapitaalverduistering”, een minder zwaar vergrijp. In een kopie van het advies gepubliceerd op de Rights Defender (维权网) blog, concludeerde de deskundigencommissie van het in Beijing gevestigde Zheng Xin Law Firm dat levenslange gevangenisstraf voor het verduisteren van 1,5 miljoen yuan fondsen niet rechtvaardig was. De deskundigen adviseerden de straf om te zetten in een gevangenisstraf voor bepaalde tijd.
De deskundigengroep vond ook dat de levenslange gevangenisstraf van Dorjee discriminerend was. Zo werden er in 2010 ook Chinese zakenlieden voor “fraude met leningen” veroordeeld. Zij kregen echter een gevangenisstraf tot 15 jaar voor leningen van 53 miljoen yuan. Dat terwijl Dorjee’s kapitaalverduistering ging om een beduidend lager bedrag van 1,5 miljoen yuan. De deskundigen wezen er ook op dat de voorzittende rechter van het TAR Hoger Volksgerechtshof, Yang Tingyi (杨庭轶, en waarnemend rechter Li Ruihong (李瑞红) beide zaken behandelden op basis van dezelfde aanklacht (fraude met leningen) maar met verschillende vonnissen kwamen. De Chinese zakenlieden, die erin slaagden hun straffen te verminderen, zijn nu vrij, terwijl Dorjee nog steeds in de gevangenis zit omdat zijn beroep is afgewezen en mensenrechtenadvocaten zijn zaak niet mogen behandelen.
Mensen die op de hoogte zijn van Dorjee’s financiën wijzen erop dat “fraude met leningen” slechts een voorwendsel is om hem te vernietigen. Zij zeggen dat de strafzaak tegen Dorjee onacceptabel was omdat de zaak geen slachtoffer kent. Ten tweede was Dorjee’s lening bij de bank gegarandeerd met zijn eigendom als onderpand. En het belangrijkste is dat de hoofdsom en de rente van de lening volledig zijn terugbetaald.

Onderdrukking van Tibetanen


Waarnemers zijn van mening dat de beschuldigingen van zowel politieke ontrouw als financiële onregelmatigheden als voorwendsel dienden om wraak te nemen op Dorjee. Deze wraak komt waarschijnlijk voort uit het feit dat hij de eis van enkele corrupte politieke en veiligheidsleiders voor een villa afwees.
Dorjee Tashi’s detentie getuigt ook van een bijzonder repressief klimaat toen de Chinese autoriteiten hard optraden tegen elk Tibetaans protest in de nasleep van het Tibet-brede protest tegen het Chinese bewind in maart 2008. Dorjee Tashi, destijds lid van de Chinese Communistische Partij en afgevaardigde van de “Chinese Volksconferentie voor Politiek Overleg”, werd niet gespaard van de harde aanpak van de CCP in Tibet.
Tot op de dag van vandaag is het aantal gedode, gemartelde en willekeurig vastgehouden Tibetanen uit 2008 onbekend, omdat er sindsdien geen onafhankelijk Chinees of internationaal onderzoek is gedaan.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-zakenman-voor-zijn-rechtszaak-gemarteld/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S