Archive for 19 augustus 2021


EIGENWAARDE

ONGEACHT JE EIGENWAARDE NIEMAND KAN JE IETS VERPLICHTEN OF OPLEGGEN.

Vrouw, Schrijven, Pen, Hand, Eigenwaarde

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De “vreedzame bevrijding” van Tibet is voor Tibetanen geen reden tot feestvieren

China organiseert op 19 augustus 2021 een reeks evenementen ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de zogenaamde “vreedzame bevrijding van Tibet”. Een delegatie van 22 leden uit Peking is vandaag, 18 augustus, in Lhasa, de hoofdstad van Tibet, aangekomen voor de festiviteiten. De delegatie werd geleid door Wang Yang, lid van het Permanent Comité van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China en voorzitter van het Nationaal Comité van de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk.

Tijdens een persconferentie op 17 augustus zei Zhao Huinian dat Wang’s delegatie wasmachines zal overhandigen aan boeren en herders en souvenirs zoals medischekits zal presenteren aan kaderleden en werknemers. Deze activiteiten weerspiegelen de speciale steun van het Centraal Comité van de Partij voor het werk in Tibet, de bezorgdheid voor kaderleden en de zorg voor de etnische groepen in Tibet.
De festiviteiten zullen plaatsvinden op het plein voor het Potala Paleis, de traditionele winterresidentie van de Dalai Lama. De autoriteiten hebben al aangekondigd dat de Potala vandaag en morgen voor het publiek gesloten is. Tien belangrijke wegen in Lhasa zijn ook afgesloten, niet alleen voor verkeer, maar ook voor voetgangers van 4 uur ’s morgens tot het einde van de ceremonie.

Quote International Campaign for Tibet
“Naar de ontwikkelingen in Tibet in de afgelopen 70 jaar heeft het Tibetaanse volk geen reden tot juichen. Het Chinese beleid heeft Tibet zelf in een openluchtgevangenis veranderd met beperkingen op alle aspecten van het Tibetaanse leven. Vandaag moeten Tibetanen leven onder het waakzame oog van de Chinese Communistische Partij, en alleen al de bewering van hun Tibetaanse identiteit of eerbied voor de Dalai Lama is reden voor opsluiting en vervolging.
Na 70 jaar onderdrukking is de wreedheid van China het enige waar het Tibetaanse volk een ‘vreedzame bevrijding’ van nodig heeft. In plaats van het Tibetaanse volk een feestdag op te dringen, zou de Chinese regering met de Tibetaanse leiders en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama om de tafel moeten gaan zitten om te onderhandelen over een betekenisvolle autonomie die werkelijke vrede en fundamentele vrijheden zal terugbrengen in Tibet.”

Gedwongen overeenkomst
De festiviteiten van morgen staan in het teken van de 70e verjaardag van het omstreden 17-puntenakkoord. China noemt de overeenkomst ten onrechte de “vreedzame bevrijding van Tibet”. Nadat de Dalai Lama in 1959 kon vluchten naar India zei hij dat de overeenkomst van 1951 onder dwang tot stand was gekomen.
Bovendien heeft China, zoals blijkt uit de huidige situatie in Tibet, zijn eigen gedwongen overeenkomst geschonden in plaats van zich eraan te houden. In de overeenkomst staat dat Tibet volledige autonomie zou genieten, en dat de Chinese regering zich niet zou bemoeien met de godsdienst, gebruiken en interne administratie van Tibet, met inbegrip van de rol van de Dalai Lama.
Terwijl de Dalai Lama en de Tibetaanse regering hun best deden om zich aan de overeenkomst te houden, waren de binnenvallende Chinese autoriteiten vastbesloten om zich te mengen in alle aspecten van het bestuur in Tibet. “Na de bezetting van Tibet door de Chinese legers had de Tibetaanse regering geen enkele autonomie meer, zelfs niet in binnenlandse aangelegenheden, en oefende de Chinese regering alle macht uit in Tibetaanse aangelegenheden,” aldus de Dalai Lama in zijn verklaring van 1959.

Beperkingen op het Tibetaanse leven
Vandaag de dag heeft het Tibetaanse volk te maken met beperkingen op alle niveaus van zijn leven. Religie, die van groot belang is voor het Tibetaanse volk, is ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van de Chinese communistische partij. China heeft zelfs zijn gezag doen gelden om de volgende Dalai Lama te bepalen, daarbij voorbijgaand aan het feit dat het systeem van reïncarnatie een diep spiritueel proces is en in strijd is met de atheïstische benadering van de CCP.
Niet alleen partijleden, maar alle Tibetanen worden gedwongen zich van religie af te keren. Een nieuwe gedragscode voor CCP-leden in de Tibetaanse Autonome Regio, die het grootste deel van Centraal- en West-Tibet beslaat, verbiedt partijleden uitdrukkelijk elke vorm van religiositeit, zowel in het openbare als in het privé-leven.
Partijleden moeten ook een actieve rol spelen bij het uitdragen van de antireligieuze houding van de partij door familieleden te adviseren hun religieus bewustzijn te bagatelliseren, geen altaren op te richten of religieuze beelden in huis op te hangen, en toestemming van de partij te vragen voordat zij religieus personeel uitnodigen om rituelen uit te voeren voor gebruikelijke gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.

Sinisering in plaats van vreedzame bevrijding
China is ook bezig met de uitvoering van een assimilatiebeleid dat zal leiden tot de volledige “Sinisering” van het Tibetaanse volk. Sinisering is een campagne van de Chinese regering om alle aspecten van de samenleving onder de controle van de Chinese regering te brengen.
In Tibet houdt de Sinicisering in dat de regering volledige zeggenschap krijgt over het Tibetaanse boeddhisme en dat wordt geprobeerd de unieke religieuze, taalkundige en culturele identiteit van de Tibetanen te elimineren. Het 14e vijfjarenplan (2021-2025) omvat dan ook langetermijndoelstellingen die ertoe zullen leiden dat de Tibetanen in naam van de “armoedebestrijding” en het ecologisch behoud verder van huis en haard zullen worden verdreven en dat zij hun traditionele levensstijl zullen verliezen in het kader van China’s urbanisatieplan.

Chinees leiderschap
In de afgelopen maanden hebben de Chinese autoriteiten een grootscheepse propagandacampagne gelanceerd als onderdeel van hun pogingen om het 17-Punten Akkoord te gebruiken om hun bezetting van Tibet te legitimeren. Bovendien doen zij ironisch genoeg pogingen om het Tibetaanse volk te overtuigen van de voordelen van hun “vreedzame bevrijding”.
In juli bracht de Chinese president Xi Jinping een onaangekondigd bezoek aan Nyingtri (Chinees: Linzhi) en Lhasa, waarbij hij opmerkingen maakte voor het publiek tegenover het “Monument voor de vreedzame bevrijding van Tibet” voor het Potala-paleis. De vieringen van deze week zullen op hetzelfde terrein plaatsvinden.
Hoge Chinese leiders zijn ook aanwezig geweest bij eerdere vieringen van de verjaardagen van de controversiële overeenkomst. Tijdens de viering van de 60e verjaardag op 19 juli 2011 leidde Xi Jinping, die toen vicepresident van China was, een 59 leden tellende delegatie van de centrale regering naar Lhasa.
Tijdens de viering van de 50e verjaardag op 19 juli 2001 stond Hu Jintao, toen vicepresident, aan het hoofd van de delegatie. Bij de viering van de 40e verjaardag in 1991 leidde Li Tieying, lid van het Politbureau, de delegatie vanuit Peking.
Eerdere herdenkingen werden gemarkeerd door het uitgeven van postzegels. Dit jaar werden op 16 augustus 2021 door de Chinese centrale bank herdenkingsmunten uitgegeven.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-vreedzame-bevrijding-van-tibet-is-voor-tibetanen-geen-reden-tot-feestvieren/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S

Uit getuigenverklaringen blijkt dat een Tibetaanse zakenman voor zijn vooronderzoek werd gemarteld

Een onlangs vrijgegeven getuigenis van een Tibetaanse zakenman en filantroop die in kritieke toestand verkeert na jaren van marteling en gevangenschap, documenteert het afschuwelijke misbruik dat hij in voorlopige hechtenis heeft moeten ondergaan.

Dorjee Tashi (多吉扎西), die beschouwd wordt als een van de rijkste mensen in Tibet, werd in 2010 tot levenslang veroordeeld in de nasleep van het harde optreden van de Chinese regering tegen de massale Tibetaanse protesten in het voorjaar van 2008. Dorjee zit momenteel in gevangenis nr. 1 van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), in de volksmond bekend als de Drapchi-gevangenis, waar Tibetaanse gevangenen tijdens hun opsluiting worden gemarteld. Zijn vrouw Sonam Choedon (索朗曲珍) mag hem sinds december 2019 niet meer zien.

Dorjee was een succesvol zakenman die eigenaar was van een luxe hotelketen en vastgoedbedrijven. In juli 2008 werd Dorjee gearresteerd. Hij werd tijdens zijn arrestatie door hatelijke en wraakzuchtige politieke en partijleiders neergezet als een “separatist”. Hoewel de politieke beschuldigingen later werden ingetrokken, werd hij op 17 mei 2010 door de Lhasa Intermediate People’s Court schuldig verklaard aan “fraude met leningen” en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De rechtbank bevestigde het vonnis op 26 juli 2010. Dorjee was toen 36 jaar oud.

Getuigenis van marteling

“Om het simpel te zeggen, zelfs als we je doden of invalide maken, zijn we niet aansprakelijk volgens de wet.”

International Campaign for Tibet heeft de getuigenis van Dorjee Tashi verkregen over de martelingen en mishandelingen die hij tijdens zijn voorlopige hechtenis heeft ondergaan. De getuigenis maakte deel uit van zijn verzoek om een nieuw proces in 2013-14.
De getuigenis heeft betrekking op vier maanden van zijn voorlopige hechtenis in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa in 2008 – voordat hij werd overgebracht naar een detentiecentrum in het district Mainling (Chinees: Milin) in Nyingtri (Chinees: Linzhi). De getuigenis beschrijft martelpraktijken zoals slagen met elektrische knuppels, geboeid worden aan een ijzeren staaf en in de lucht worden gehangen, simulatie van verstikking, het gieten van hete chilivloeistof door neusgaten en slaaponthouding.
De getuigenis is opmerkelijk omdat de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de martelpraktijken worden aangewezen als ambtenaren die verbonden zijn aan het Ministerie van Openbare Veiligheid van de centrale regering, het Bureau voor Openbare Veiligheid van de Autonome Regio Tibet en het Bureau voor Openbare Veiligheid van het district Mainling in de toenmalige prefectuur Nyingtri. Het rapport stemt overeen met andere rapporten over het gebruik van marteling in Tibet en met bevindingen van onafhankelijke internationale mensenrechtendeskundigen.
Nadat de gevangenschap van Dorjee sinds 2010 jarenlang op een laag pitje stond, is nu aan het licht gekomen dat Dorjee Tashi standvastig elke politieke betrokkenheid heeft ontkend, ondanks de martelingen waarmee hij tijdens de voorverhoren te maken kreeg.

Het leven en werk van Dorjee Tashi


Dorjee, geboren op 25 oktober 1973 en ooit door de Chinese regering erkend als een van de “tien opmerkelijke jongeren in Tibet”, werd in 2003 lid van de Communistische Partij van China. Zijn filantropisch werk werd door de regering van de Tibetaanse Autonome Regio geprezen als een uitstekende bijdrage aan de armoedebestrijding en de economische ontwikkeling in Tibet.
Zijn bedrijf Tibet Manasarovar Group (Chinees: Xīzàng shén hú jítuán) bezat een keten van luxehotels in Tibet, waaronder het beroemde Yak Hotel in Lhasa. Naast de “Shigatse Qinsangyuan Ecological Farming Comprehensive Development Company,” was hij ook eigenaar van de “Shigatse Oasis Real Estate Development Company” en de “Manasarovar Real Estate Development Company.
Voor zijn ondernemingen en filantropie ontving hij meerdere onderscheidingen van de CCP en de regering van de TAR, de regering van de Gannan (Tibetaans: Kanlho) Prefectuur in Gansu en de Shigatse Communistische Jeugdliga. Hij ontving de “Tibet May Fourth Youth Medal” en werd ook benoemd tot rector van de Jianhua Vocational High School in Nanchong City in Sichuan.
Zijn inzet voor het maatschappelijk welzijn, zoals het helpen en geven van donaties aan de weduwen en bejaarden en de kinderen van arme arbeiders in de Tsemonling kleuterschool in Lhasa, en het mobiliseren van fondsen en vrijwilligers tijdens aardbevingen en overstromingen in Shigatse, leverden hem veel lofbetuigingen op.

Arrestatie

Kort na de massale protesten in maart 2008 tegen China’s heerschappij in Tibet, bestempelden functionarissen de protesten als het gevolg van buitenlandse inmenging. Dorjee werd gearresteerd omdat hij heimelijke steun zou hebben verleend aan Tibetaanse demonstranten en banden zou hebben gehad met de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap. Het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid nam een ongebruikelijk directe houding aan bij het onderzoeken van Dorjee’s vermeende politieke loyaliteit en martelde hem om mogelijke buitenlandse connecties te onthullen.
De politieke beschuldigingen tegen Dorjee werden later ingetrokken. Maar Dorjee werd vervolgens wel aangeklaagd wegens “fraude met leningen”. Dorjee werd vervolgens door het Lhasa Intermediate People’s Court veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf met een ontzegging van politieke rechten.

Quote International Campaign for Tibet

International Campaign for Tibet roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Dorjee Tashi en een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de berichten over zijn marteling en mishandeling. Degenen die verantwoordelijk zijn voor daden die een vorm van marteling zijn, moeten ter verantwoording worden geroepen en voor het gerecht worden gebracht om een einde te maken aan de cultuur van straffeloosheid die de Chinese Communistische Partij in Tibet heerst. Daarnaast moet Dorjee Tashi onmiddellijk medische verzorging krijgen, en zijn vrouw en andere familieleden, alsmede zijn advocaat, moeten toegang tot hem krijgen.
“Wij roepen de internationale gemeenschap, regeringen en mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties op om de zaak van Dorjee Tashi dringend aan te kaarten bij de regering van China. Zijn leven is in gevaar terwijl hij een straf uitzit die is uitgesproken in een oneerlijk proces met geloofwaardige berichten over marteling en mishandeling. Dorjee Tashi is het slachtoffer van de wetteloosheid in Tibet, waar alleen al het feit dat je je voor een Tibetaan uitspreekt voldoende is om te worden vervolgd. Dat is onaanvaardbaar.”

Juridisch deskundig advies wijst op onrechtvaardigheid en discriminatie


Het vonnis tegen Dorjee Tashi was onrechtvaardig, en zijn proces werd rechtstreeks politiek gemanipuleerd door het ministerie van Openbare Veiligheid. Een commissie van zes vooraanstaande Chinese juridische experts concludeerde in hun deskundigenadvies in oktober 2018 dat Dorjee ten onrechte werd veroordeeld voor “leenfraude”, terwijl het ook had kunnen gaan om “kapitaalverduistering”, een minder zwaar vergrijp. In een kopie van het advies gepubliceerd op de Rights Defender (维权网) blog, concludeerde de deskundigencommissie van het in Beijing gevestigde Zheng Xin Law Firm dat levenslange gevangenisstraf voor het verduisteren van 1,5 miljoen yuan fondsen niet rechtvaardig was. De deskundigen adviseerden de straf om te zetten in een gevangenisstraf voor bepaalde tijd.
De deskundigengroep vond ook dat de levenslange gevangenisstraf van Dorjee discriminerend was. Zo werden er in 2010 ook Chinese zakenlieden voor “fraude met leningen” veroordeeld. Zij kregen echter een gevangenisstraf tot 15 jaar voor leningen van 53 miljoen yuan. Dat terwijl Dorjee’s kapitaalverduistering ging om een beduidend lager bedrag van 1,5 miljoen yuan. De deskundigen wezen er ook op dat de voorzittende rechter van het TAR Hoger Volksgerechtshof, Yang Tingyi (杨庭轶, en waarnemend rechter Li Ruihong (李瑞红) beide zaken behandelden op basis van dezelfde aanklacht (fraude met leningen) maar met verschillende vonnissen kwamen. De Chinese zakenlieden, die erin slaagden hun straffen te verminderen, zijn nu vrij, terwijl Dorjee nog steeds in de gevangenis zit omdat zijn beroep is afgewezen en mensenrechtenadvocaten zijn zaak niet mogen behandelen.
Mensen die op de hoogte zijn van Dorjee’s financiën wijzen erop dat “fraude met leningen” slechts een voorwendsel is om hem te vernietigen. Zij zeggen dat de strafzaak tegen Dorjee onacceptabel was omdat de zaak geen slachtoffer kent. Ten tweede was Dorjee’s lening bij de bank gegarandeerd met zijn eigendom als onderpand. En het belangrijkste is dat de hoofdsom en de rente van de lening volledig zijn terugbetaald.

Onderdrukking van Tibetanen


Waarnemers zijn van mening dat de beschuldigingen van zowel politieke ontrouw als financiële onregelmatigheden als voorwendsel dienden om wraak te nemen op Dorjee. Deze wraak komt waarschijnlijk voort uit het feit dat hij de eis van enkele corrupte politieke en veiligheidsleiders voor een villa afwees.
Dorjee Tashi’s detentie getuigt ook van een bijzonder repressief klimaat toen de Chinese autoriteiten hard optraden tegen elk Tibetaans protest in de nasleep van het Tibet-brede protest tegen het Chinese bewind in maart 2008. Dorjee Tashi, destijds lid van de Chinese Communistische Partij en afgevaardigde van de “Chinese Volksconferentie voor Politiek Overleg”, werd niet gespaard van de harde aanpak van de CCP in Tibet.
Tot op de dag van vandaag is het aantal gedode, gemartelde en willekeurig vastgehouden Tibetanen uit 2008 onbekend, omdat er sindsdien geen onafhankelijk Chinees of internationaal onderzoek is gedaan.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-zakenman-voor-zijn-rechtszaak-gemarteld/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S

Een detoxkuur voor je oksels? Microbioloog ‘Dokter Oksel’ zet de voordelen ervan op een rijtje

Vrouw, Volwassenen, Scheren, Harsen, Schoongemaakt

Een detoxkuur voor je oksels, iemand? Ja, je leest het goed. Tegenwoordig kan je ook je oksels reinigen van afval- en gifstoffen die je lichaam binnendringen. Het goede nieuws is dat je er maar twee ingrediënten voor nodig hebt. Op TikTok zijn ze alvast fan en ook experts zijn enthousiast. “Een detox is beter voor de oksels dan een deodorant”, zegt microbioloog Chris Callewaert a.k.a. ‘Dokter Oksel’.

Dat er een detoxkuur bestaat voor je darmen, lever of nieren is al langer geweten. Maar ook je oksels verdienen de nodige aandacht. Daarom bestaat er nu ook zo’n kuur voor dat vaak vergeten plekje.

Okseldetox

Het belangrijkste doel van een detox is om het lichaam te reinigen van gifstoffen, ofwel ongewenste verontreinigende stoffen en bacteriën, zodat je je beter in je vel voelt. Op TikTok zien we wel vaker detoxkuren passeren, maar deze keer is de ‘okseldetox’ razend populair. Zo heeft de hashtag #armpitdetox momenteel al meer dan vier miljoen views behaald.
TikTokker Melodee Rose Miller ging viraal met haar video waarin ze uitlegt dat ze overstapte van een klassieke antitranspirant naar een natuurlijke deodorant. Maar van de geurtjes was ze nog steeds niet verlost. Daarom probeerde ze een detoxmasker voor haar oksels uit, gemaakt van klei en appelciderazijn. Het resultaat? De onaangename geurtjes verdwenen als sneeuw voor de zon.
Is zo’n detoxkuur wel gezond? En moeten we onze oksels wel ‘ontgiften’? Chris Callewaert, microbioloog en onderzoeker aan de UGent, vindt van wel. Al jarenlang test hij remedies tegen okselgeur en onderzoekt hij waarom mensen zweten. Geen wonder dus dat hij de bijnaam ‘Dokter Oksel’ krijgt.
Het bekende masker dat TikTokkers massaal aanbrengen, is volgens professor Callewaert dé ideale remedie tegen ongewenste geurtjes. “We brengen heel wat artificiële, chemische ingrediënten aan onder onze oksels. Denk bijvoorbeeld aan deodorants die je misschien wel dagelijks gebruikt. Die chemicaliën kunnen weken of soms zelfs maanden aanwezig blijven op onze huid. Dus even detoxen is een uitstekend idee.”

Heilige combinatie

Maar hoe komt het nu dat klei in combinatie met appelciderazijn zo goed werkt? “Klei heeft een absorberende werking en helpt tegen oliën en opgestapeld vuil onder de oksels”, vertelt Callewaert. “Daarnaast heeft het een verzachtende en kalmerende werking. Het kan dus ook handig zijn na het scheren bijvoorbeeld.”
“Ciderazijn is een zuur en brengt de pH-waarde van de oksel naar beneden”, vervolgt Callewaert. Even ter opfrissing: een neutrale pH-waarde, ofwel zuurtegraad, ligt rond het getal zeven. Getallen lager dan zeven zijn zuur en hogere waarden zijn basisch. “De natuurlijke pH van onze huid is rond de vijf, dus iets aan de zure kant. Een deodorantstick heeft doorgaans een pH van tien of hoger en brengt het okselmicrobioom dus volledig uit balans. Ciderazijn doet net het omgekeerde en herstelt de zuurtegraad onder onze oksels.”
“Zuren zoals ciderazijn of citroensap zijn bovendien effectief tegen lichaamsgeur. Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat een masker geen geur toevoegt. Dit is eerder een soort grondige ‘wasbeurt’ voor de oksels. Als je dus fris wilt ruiken, kan je de detoxkuur combineren met een natuurlijke antitranspirant.”

Benodigdheden:

• 1 eetlepel groene klei of bentoniet (een beige poeder dat bestaat uit kleimineralen)

• 1 theelepel appelciderazijn

Stappenplan:

1. Meng de ingrediënten in een kommetje. Let op: gebruik hiervoor een houten lepel of eetstokjes en geen metalen lepel, want dit kan de klei deactiveren.

2. Smeer een laag van het goedje onder droge oksels en laat het vijf à tien minuten inwerken.

3. Verwijder het masker met een vochtige doek of spoel af onder de douche.

Tip: het is aangewezen om het detoxmasker voor gebruik even te testen. Breng een kleine hoeveelheid van het mengsel aan op je oksels en wacht twee volledige dagen af. Dat is meestal hoe lang het duurt voor uitslag zich ontwikkelt. Heb je geen last van uitslag? Dan kan je zonder zorgen je oksels detoxen.

BRON: https://www.hln.be/fit-en-gezond/een-detoxkuur-voor-je-oksels-microbioloog-dokter-oksel-zet-de-voordelen-ervan-op-een-rijtje~aecd33b7/

Allemaal zweten we onder onze armen. En hebben ons bepaalde geurtje dat vaak niet aangenaam is. De meeste gebruiken deo. Dat vaak werkt maar niet voor lang en waar toch vaak schadelijke stoffen inzitten. Toch kan je met natuurlijke middeltjes ook heel wat geurtjes voorkomen lees hier. Nu een detoxkuur is nooit slecht alleen moet je daar even toch je tijd voor nemen.

Mensen, Meisje, Alleen, Schoonheid, Sexy, Model

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: