Archive for 16 juli 2021


DROMEN DAT JE NAAKT BENT

Dromen dat je naakt bent

Vrouw, Bondage, Touw, Naakte, Huid, Naakt, Model

Soms komt het voor de je in je droom naakt bent. Dat kan tussen vrienden zijn op je werk of gewoon thuis. Dat je langs alle kanten bekeken wordt. Tot zelfs dat ze proberen je aan te raken. Voor jezelf kan dit een nachtmerrie zijn of kan je met angst wakker worden. Dat ook normaal is. Ook omdat jezelf naakt gezien hebt bij anderen.
De belangrijkste factor hiervan is dat jezelf niet echt durft te laten zien zoals je bent. Maar ook dat je niet kan uiten in woorden. Of je voelt je ergens kwetsbaar voor. Dat door anderen aangedaan wordt.
Als men je dan nog eens gaat aanraken in je droom. Of gaat vastbinden of vasthouden. Dan heeft dat te maken dat je niet echt durft aan te geven. Dat je eigenlijk je maar laat doen en laat leiden in het dagelijks leven. Of op je werk en zelfs met je sociale contacten.
Toch moet je ook eens gaan kijken als je in een relatie zit. Dat je daar je zeg in hebt.
Vaak komen in die dromen vrienden voor of onbekenden.
Ook ziet men in zo een droom dat men zich uitkleed voor anderen. Dat soms gevoelsmatig kan zijn. Tot men helemaal naakt is. Of men wordt uitgekleed. Dat dan leuk en sensueel kan zijn, maar het kan ook een negatief gevoel geven. Ook kan het zijn dat je kleding uitdoet voor een grote groep mensen.
Allemaal heeft het te maken met jezelf. Kleding in ons dagelijks leven is voor ons te beschermen. Om dingen niet te laten zien. Juist komt het dan neer om voor jezelf te gaan kijken wat je echt wilt laten zien.

Je naakt lichaam geef je niet zomaar bloot in het dagelijks leven. Dat doe je in eerste instantie om je te wassen of om iets met je partner te delen. Je lichaam laat je dan zien om te ontvangen te delen. Juist in je droom laat het voor jezelf een inzicht zien dat je ergens sterker in moet worden.
Belangrijk is dus ook de omgeving en hoe men zich naakt begeeft. Had je kleding aan en doe je ze uit. Of was je naakt en op het laatste trek je de nodige kleding aan. Bedek je bepaalde lichaamsdelen. Alles speelt een belangrijke rol erin.
Vaak komen deze dromen voor bij vrouwen.
Dus mensen denk niet dat zo een droom met bepaald iets
anders te maken heeft. Dat je gewoon even moet kijken hoe je in het dagelijks leven staat en voelt.

Naakt, Sexy, Naakte, Het Lichaam, Vrouw, Volwassene

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

RIJK

JE BENT DE RIJKSTE MENS TER WERELD ALS JE GEZOND EN GELUKKIG BENT EN VOELT.

GIPHY

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wat doe je als je omgeving niet achter je relatie of vriendschap staat

Vrienden, Samen, Vriendschap, Gemeenschap, Eenheid

Niemand kan eigenlijk zeggen wat je moet doen. Dat zijn keuzes die je maakt voor jezelf. En waar je vaak uit moet leren. Als men eruit leren wilt. Want sommigen komen uit een vriendschap of relatie die voor hen zelf niet goed was. Maar die toch op een moment terug zo een vriendschap of relatie opzoeken. Vaak omdat ze iets missen of omdat ze het niet gewoon zijn een bepaald positief gevoel te ervaren. Maar dan nog is het de eigen keuze.
Natuurlijk is het wel zo dat je omgeving vaak andere dingen aanvoelen en zien dan jij zelf. Als men er dan iets over zegt hebben ze het ook wel goed voor.
Soms moet je voor jezelf een bepaalde vragen opschrijven of erover nadenken.
Zijn ze echt begaan met je of zijn ze ook bezig met zichzelf?
Kennen ze je echt en weten ze ook als ze negatief advies geven wat je wilt?
Wil men te kennen geven dat je gelukkig wordt?
Spiegelen ze hun relatie niet met wat ze van jou verwachten?
En begrijpen ze een goede vriendschap of relatie zelf wel.?
Laat je hun mening tellen dan moet je er ook voor 100% achterstaan. Maar dan nog ben jezelf verantwoordelijk voor wat je beslissing is. Als je een vriendenkring hebt zal je merken dat je met bepaalde goed overweg kan met andere minder. Maar men heeft soms ook dat je juist met waar je minder goed mee overweg kan je meer aangetrokken naar voelt. Men voelt zich dat ergens veilig bij. Vaak zijn ze dominant en laten dat ook voelen. Dat is ook zo in een relatie. Je partner die je kiest geeft iets en leert je iets. Maar niet altijd in de positieve zin. Dat is dan juist wat je ervan wilt en wat je wilt geven in die vriendschap of in de relatie.
Soms kan jezelf dan ook de vraag stellen.
Wat voel ik als je bij hen bent of bij je partner?
Kan ik op zo een moment mezelf zijn?
Want vaak kan jezelf niet zijn, en laat je eigenlijk leiden. Maar soms kan je ook niet uiten. Daarom is het ook van belang om eerst jezelf goed te leren kennen. Daar komt het eigenlijk op neer. Jezelf goed kennen en dan pas weet je wie je bij je wilt.
Zowel een vriendschap als een relatie moet men blijven werken. Vriendschap zijn er vaak meer mensen. Waar je niet altijd rekening mee moet houden. Je relatie bestaat uit een persoon en waar zowel gevoel als aandacht naar toe gaat. Maar dat moet ook van de andere kant komen. En moet men zien als een weegschaal. Het moet in evenwicht blijven. Dat vaak moeilijker is bij een vriendschapsgroep. Ook zal er in een vriendschapsgroep meer geroddeld wordt. En soms wordt je daar dan ook meer overstelpt met hoe ze je zien. Je omgeving ziet vaak meer dan jij zelf.
Zou je laten leiden door je omgeving om je vriendschap of relatie stop te zetten?
Ook al mocht je het gevoel hebben dat ze gelijk hebben.

Paar, Strand, Zee, Oceaan, Oever, Kust, Liefhebbers

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Gedragscode verbiedt elke vorm van godsdienstigheid door Tibetaanse CCP-leden

Een nieuwe gedragscode voor leden van de Chinese Communistische Partij in de Tibetaanse Autonome Regio verbiedt partijleden expliciet alle vormen van godsdienstigheid in zowel het openbare als het privé-leven.

De zes punten tellende gedragscode, die momenteel in behandeling is, is van belang omdat het wellicht de eerste partijverordening is die duidelijk en uitvoerig de specifieke vormen van godsdienstigheid beschrijft die voor partijleden in de TAR verboden zijn. Voorbeelden van uitdrukkelijk verboden gedragingen zijn het dragen van rozenkransen of religieuze afbeeldingen, het doorsturen of liken van religieus materiaal online en rond bergen en meren lopen.
Partijleden moeten ook een actieve rol spelen bij het uitdragen van de antireligieuze houding van de partij door familieleden te adviseren hun religieus bewustzijn te bagatelliseren, geen altaren op te zetten of religieuze beelden op te hangen in hun huizen, en toestemming van de partij te vragen alvorens religieus personeel uit te nodigen om rituelen uit te voeren voor gebruikelijke gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.
International Campaign for Tibet heeft het document met de gedragscode in handen gekregen, dat sinds april 2021 intern onder de partijleden circuleert. ICT is van mening dat de “Gedragscode voor leden van de Communistische Partij in de Tibetaanse Autonome Regio voor het niet geloven in religie” specifiek gericht is op Tibetaanse leden in de CCP, ondanks dat het document formeel de titel draagt van toepassing te zijn op alle leden van de Communistische Partij in de TAR.
Volgens de staatsmedia wordt momenteel in verschillende delen van de TAR een campagne gevoerd om de strikte naleving van de gedragscode door partijleden te bevorderen. Op 14 mei bijvoorbeeld hield de partijafdeling van het dorp Tsamchu (Chinees: Cangqu) een studiebijeenkomst voor 32 partijleden van de afdeling. Twee andere bijeenkomsten werden gehouden voor partijleden in het seismisch station Singe Khabab (Shiquanhe) (19 mei) en op een lagere school in Yakra (Yare) (20 mei). Soortgelijke studiebijeenkomsten hebben in mei en juni ook plaatsgevonden in de districten Lhasa, Nyingtri en Metok.
Naast het bestuderen van de gedragscode wordt in de campagne de nadruk gelegd op ideologische conformiteit en politieke verantwoordelijkheid van alle partijleden in de TAR.
Verschillende voorschriften, zoals “Voorschriften inzake disciplinaire maatregelen van de Communistische Partij van China”, “Voorschriften inzake toezicht binnen de partij van de Communistische Partij van China”, “Voorzichten bepalingen inzake het politieke leven binnen de partij” en “Voorschriften inzake het werk van het Verenigd Front van de Communistische Partij van China”, zijn van toepassing op alle leden van de Communistische Partij in China en leggen de nadruk op ideologische conformiteit, discipline en politieke verantwoordelijkheid.
De gedragscode voor de TAR lijkt echter uniek te zijn, aangezien er geen soortgelijke voorschrift voor religie bestaat voor partijleden in andere Chinese provincies en “autonome” regio’s. Xinjiang, met een Moslim meerderheid, is de regio die het best te vergelijken is met de overwegend Boeddhistische TAR; ICT heeft echter geen gelijkwaardige gedragscode gevonden die Islamitische religiositeit verbiedt voor partijleden in Xinjiang. Het unieke karakter van de gedragscode wijst erop dat de partijleiders van de TAR gebruik maken van hun speelruimte om zich te richten op Tibetaans-boeddhistische religiositeit bij de uitvoering van de partijrichtlijnen tegen religie en partijvorming in de TAR.
Door het toenemend aantal nieuwe wetten inzake het controleren en beperken van Tibetaans Boeddhistische praktijken en het inperken van de verspreiding van het Tibetaans Boeddhisme in het Chinese binnenland, geeft de gedragscode voor de TAR-partijleden op unieke wijze aan wat niet is toegestaan voor Tibetaanse partijleden in de TAR. De code verbiedt niet alleen alle vormen van godsdienstigheid (zowel subtiel als openlijk) op individueel niveau, maar breidt ook hun verplichting als partijadviseurs uit tot hun familie en de samenleving in het algemeen. Door partijleden te verplichten hun gezinsleden en familieleden te adviseren niet deel te nemen aan religieuze activiteiten, lijkt de partij te willen bereiken dat meer dan 50% van de Tibetaanse samenleving in de TAR niet in het Tibetaans Boeddhisme gelooft. Zo vormen bijvoorbeeld 57.000 partijleden in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa ongeveer 10% van de bevolking van Lhasa. Uitgaande van een gezin van drie met twee familieleden in de stad, kan de partij haar ideaal rechtstreeks doorsijpelen tot ten minste 50% van de bevolking van Lhasa.

In de gedragscode zijn de volgende voorschriften van toepassing op godsdienstigheid voor de Tibetaanse partijleden:

 • Geen kralen en beeldjes op je lichaam dragen
 • Geen tatoos van religieuze geschriften of tekens op je lichaam
 • Geen religieuze tekens plaatsen op kantoorgebouwen of officiële voertuigen
 • Niet deelnemen aan religieuze groepsstudie en religieus chanten
 • Geen geld en materiaal doneren aan kloosters
 • Geen religieuze rituele bezoeken of pelgrimstochten maken
 • Geen wijding ontvangen, geen religieuze offergaven brengen
 • Geen religieuze of spirituele retraites
 • Geen ommegang langs bergen en meren
 • Geen monniken en nonnen uitnodigen en waarzeggerij verrichten voor familieleden of gebeden verrichten of religieuze namen geven aan kinderen
 • Geen religieuze audio, video, religieuze informatie of geschriften doorsturen of liken
 • Geen kinderen naar kloosters sturen als monniken en nonnen, niet naar plaatsen van religieuze eredienst of scholen die door gelovigen worden geleid
 • Nee tegen de 14e Dalai Lama

De volgende voorschriften zijn van toepassing voor de familieleden en verwanten van de Tibetaanse partijleden:

 • Begeleid religieuze familieleden en verwanten om hun religieuze bewustzijn te bagatelliseren
 • Adviseer hen geen altaren op te richten, religieuze voorwerpen te plaatsen of religieuze afbeeldingen of foto’s van religieuze persoonlijkheden thuis op te hangen
 • Adviseer familieleden en verwanten niet of zo min mogelijk deel te nemen aan religieuze activiteiten
 • Bij gebruikelijke activiteiten (zoals bruiloften en begrafenissen) moet toestemming worden gevraagd aan de partijafdeling voordat religieus personeel wordt uitgenodigd om religieuze activiteiten uit te voeren
 • Familieleden en naaste familieleden die op reis zijn in het buitenland, onmiddellijk beletten audiëntie te hebben bij de 14e Dalai Lama of deel te nemen aan diverse religieuze ceremonies en activiteiten die door de 14e Dalai Lama en de “Dalai kliek” worden georganiseerd. Rapporteer aan de partij indien zij niet konden worden tegengehouden.
 • Instrueer het religieuze publiek om bewust met religie om te gaan, hun gewoonten te veranderen en de invloed van religie te verminderen

Partijleiders in de TAR eisen een strikte toewijding van Tibetaanse partijleden, die vaak geconfronteerd worden met conflicten tussen hun geloof en partijdiscipline. In tegenstelling tot partijleden in andere delen van China, worden Tibetanen niet alleen lid van de partij om pragmatische redenen (zoals persoonlijke vooruitgang), maar zij worden ook lid van de partij om binnen het regime een verschil te maken in het leven van hun mede-Tibetanen, ondanks het feit dat hun geen belangrijke en strategische leidinggevende posities worden toevertrouwd. Het omverwerpen van het boeddhistische geloof in hun thuisland was geen ideaal om lid te worden van de partij, evenmin als het uitwissen van hun Tibetaanse identiteit ten gunste van een communistische of Chinese identiteit.
Wanneer Tibetaanse partijleden in conflict kwamen met de idealen en het beleid van de partij, hebben zij moeilijke keuzes in hun leven moeten maken. Dit wordt geïllustreerd door het leven van de beroemde Tibetaanse revolutionair Bapa Phutsok Wangyal, die zijn hele leven heeft gestreden voor het welzijn van het Tibetaanse volk. Bapa werd 18 jaar lang (1960-1978) in eenzame opsluiting opgesloten vanwege zijn uitgesproken kritiek op de socialistische hervormingen in Tibet en tegen het Han-chauvinisme in de beginjaren van de revolutie van de CCP in Tibet.
De tegenstrijdigheid tussen geloof en partijidealisme is een uitdaging voor de partijleiding bij het cultiveren van loyale Tibetaanse partijleden voor een effectief bestuur van de partij in Tibet. Zonder echte vooruitgang in het elimineren van het geloof en de identiteit van de Tibetaanse partijleden lijkt de Gedragscode voor Communistische Partijleden in de Tibetaanse Autonome Regio voor het niet geloven in religie de laatste poging te zijn om de partij te versterken door middel van een regio-specifieke partijverordening die Tibetaanse godsdienstigheid volledig verbiedt.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/gedragscode-verbiedt-elke-vorm-van-godsdienstigheid-door-tibetaanse-ccp-leden/

Echt niet voor woorden dat men geen overtuiging mag hebben nog niet privé.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Ooit gehoord van een stille migraine? Dit is wat je erover moet weten

Vrouw, Gezicht, Pesten, Stress, Schande, Schamen

De stille migraine staat ook wel bekend als de migraine zonder pijn.

Flinke hoofdpijn die je de hele dag in bed houdt, daar denk je waarschijnlijk aan bij migraine. Toch speelt er bij migraine nog véél meer dan alleen hoofdpijn, het beïnvloedt namelijk je hele lichaam. Zo zijn er ook vormen van migraine waarbij je geen last hebt van hoofdpijn. Wij leggen het je uit.

Stille migraine

Migraine zonder hoofdpijn klinkt als hetzelfde als hoofdpijn zonder hoofdpijn. Het is echter niet zo gek als het klinkt. Mensen die weleens een migraine hebben gehad, weten dat je ook last kunt hebben van andere symptomen. Denk aan aura’s, gevoelig zijn voor licht of misselijkheid. Bij een klassieke migraine heb je last van hoofdpijn en die zogenoemde aura’s, waarbij een vlek in je beeld verschijnt die verschillende kleuren en vormen aan kan nemen.
Bij een stille migraine heb je eigenlijk last van precies dezelfde symptomen, behalve de hoofdpijn. Bovendien is het verstandig om deze vorm van migraine goed in de gaten te houden. “Bij een stille migraine heb je in de toekomst meer kans op een beroerte”, vertelt arts Medhad Mikhael aan Single Care. Om die reden houdt Dr. Mikhael patiënten met stille migraines extra goed in de gaten.

Symptomen

We noemden net al een aantal symptomen die je kunt ervaren bij een stille migraine. Hieronder vind je een completere lijst hiervan.

Als je last hebt van een stille migraine, kun je de volgende symptomen ervaren:

 • Aura’s en aurasymptomen zoals gekke geuren ruiken, een tintelend gevoel in de armen of nek ervaren, problemen met gehoor, slapheid in de armen, problemen met spraak;
 • Gevoelig voor licht en harde geluiden;
 • Gevoelig voor bepaalde geuren;
 • Overgeven en misselijkheid.

Volgens neuroloog Cliffor Segil zijn bovenstaande symptomen de symptomen van een ‘klassieke stille migraine’. De dokter vertelt dat oogmigraine daarnaast een vorm van stille migraine is. Hierbij wordt het zicht van iemand tijdelijk beperkt. Iemand kan dan veel vlekken zien en dit kan voor duizeligheid zorgen. Daarnaast bestaat er ook nog hemiplegische migraine. Bij deze vorm van een stille migraine heeft iemand tijdelijk beroerte-achtige symptomen, zoals verlamming of gevoelloosheid aan een kant van het lichaam. Heb je regelmatig last van deze symptomen? Dan raadt Dr. Segil je aan om hierover te praten met je dokter. “Zeker als het voor stress zorgt of je leven erg beïnvloedt.”

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/medisch/ooit-gehoord-van-een-stille-migraine-dit-is-wat-je-erover-moet-weten/ar-AAMb66t?li=BBDNPrw

Ik heb weer iets bijgeleerd. Ik zelf had er nog nooit van gehoord. Stille migraine. Ik zou eerder zeggen als iemand migraine heeft het liefst zich in een stille kamer zettend. Maar dat is het dus niet. De punten die hier opgesomd worden komen toch ook voor bij migraine en bij migraine aanvallen. Dus ik heb zo mijn bedenkingen er over.
Hier kan je lezen wat hemiplegische migraine is.

Stress, Man, De Hand, Vlam, Branden, Brand, Gezicht

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: