Archive for 6 juli 2021


WOORDEN

WOORDEN DIE ZUIVER GESPROKEN WORDEN KOMEN TOT AAN HET GEVOEL

Om, Boeddhisme, Devanagari, Hindoeïsme, Jainism, Mantra

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

10 soorten dromen: wat ze jouw vertellen en laten zien

Sprookje, S Nachts, Muziek, Vis, Hemel, Vliegen, Vlucht

Er bestaan heel speciale dromen: ze laten jou ontwaken. “In deze Grote dromen ontstijg je de astrale wereld, het gebied waar je bewustzijn gewoonlijk verblijft als je droomt. Je begeeft je op het bewustzijnsniveau van de ziel,” zegt psycholoog en regressietherapeut Wendy Gillissen. Ze staat in dit artikel stil bij deze en alle andere soorten dromen.

Soms kun je in een droom een stuk vorig leven compleet herbeleven. Alsof je in een film zit.

Dromen met kleine en grote impact

Er bestaan verschillende soorten dromen. Sommige dromen zijn symbolisch op te vatten, andere kun je meer letterlijk nemen. Sommige gaan over grote veranderingen in je leven, andere over zaken van klein belang die toch even gezien willen worden. En er zijn dromen die een enorme impact kunnen hebben op jou!

Verwerkingsdromen: alles bewust ervaren

De meest voorkomende dromen zijn verwerkingsdromen. Je verwerkt wat er de voorafgaande dag of dagen is gebeurd. Meestal gaat het om kleine dingen: een ruzietje dat nog suddert in je onbewuste bijvoorbeeld. Iets wat je dwarszit. Of een mening die jij voor je hebt gehouden. Iets moois wat je hebt meegemaakt, maar waar je nog niet bewust aandacht aan hebt geschonken. Deze dromen dragen bij aan het volledig ervaren en verwerken van alles in je belevingswereld. Op die manier kun je de nieuwe dag met een schone lei beginnen.

Diepere verwerkingsdromen: trauma komt naar boven

Maar je kunt ook dromen hebben waarin grotere stukken oud zeer en trauma naar boven komen om verwerkt te worden. Dit kunnen pijnstukken zijn van jaren geleden, uit je vroege jeugd en zelfs uit vorige levens. Soms verschijnen ze in symbolische vorm. Vaak is het een mengvorm van symboliek en flarden echte herbeleving. Soms kun je een stuk vorig leven compleet herbeleven. Alsof je in een film zit. Je ziet dat het trauma dat in de droom naar boven komt, ook relevant is voor je leven nu. Het komt niet voor niets op dit moment naar boven. Meestal gaat het om situaties of pijnpunten die ook in het hier en nu spelen – en opgelost willen worden.

Dromen voor inzicht: je krijgt wijze raad

Onze dromende geest is in staat de meest ingewikkelde psychologische situaties tot een symbolisch verhaal terug te brengen en vol te proppen met wijsheid en inzicht. Tenminste, als je de taal van je dromen kunt verstaan. Er is wat oefening voor nodig. Als je meer met je dromen werkt, ga je meer inzichtgevende dromen krijgen én begrijpen.
In deze dromen krijg je psychologische inzichten en wijze raad gepresenteerd (dankzij je innerlijke hilarische commentaar op je eigen gedrag). Het staat je natuurlijk vrij om deze inzichten aan te nemen of niet. Dromen hebben de neiging je daarin tegemoet te komen. Zoals mijn psychologieprofessor ooit zei: ‘Mensen die bij een Freudiaanse therapeut in analyse gaan, krijgen Freudiaanse dromen. En mensen die Jungiaanse analyse doen, krijgen Jungiaanse dromen.’

Nachtmerries: duidelijke boodschappers

Nachtmerries zijn natuurlijk niet populair. Maar als ik een therapie-cliënt heb die een nachtmerrie aandraagt, word ik altijd heel blij. Nachtmerries zijn namelijk zeer duidelijke boodschappers van ons onbewuste of bovenbewuste, die het beste met ons voorhebben. Ze laten dat wat ons dwarszit in niet mis te verstane taal zien: onze angsten. Niet verwerkte stukken. Dingen die we liever niet onder ogen zien, maar die zeer belangrijk zijn. Ongezonde relaties. De toekomstige of directe gevolgen van verkeerde keuzes die ons hoogste goed niet dienen… Ze worden letterlijk of figuurlijk uitgespeeld in onze angstdromen.
Wanneer je ze onder ogen ziet en ze zelf of met hulp kunt duiden, zie je dat nachtmerries een ‘blessing in disguise’ zijn. Ze kunnen je helpen om oude angsten te helen, belangrijke beslissingen te herzien en je weg ten goede te keren. Ze zorgen voor grote stappen in bewustwording.

Voorspellende dromen: een onbewuste voorbereiding

Dan heb je nog de voorspellende dromen. Je kunt ze symbolisch opvatten, letterlijk nemen of een mengvorm ervaren. Vaak kom je er pas achter dat een droom vooruitblikte als de voorspelde situatie zich voordoet! Omdat zulke dromen je onbewust voorbereiden op een gebeurtenis, kun je op het moment zelf vaak bewuster kiezen hoe met de situatie om te gaan.
Een voorbeeld van een voorspellende droom die zowel symbolisch als letterlijk van karakter was. Ik zag in mijn droom een buitenmuur in de tuin, tussen het huis waar ik ben opgegroeid en dat van de overburen. In de droom zat er een grote barst in de muur, die duidelijk door een brand ontstaan was. Omdat de droom met symbolisch duiden niets opleverde, liet ik haar los.

Je huis staat in brand!

Een paar maanden later was ik op bezoek bij vrienden in een andere stad. Ik werd opgebeld: ‘Wendy, je moet nu komen, je huis staat in brand. De vlammen slaan uit de ramen.’ Ik schrok me natuurlijk een ongeluk. Maar meteen herinnerde ik me mijn droom. Hierin viel de schade reuze mee: een flinke barst, dat was alles. Een vreemde kalmte overviel me toen ik aan de droom dacht.
Snel ging ik naar huis. De brandweer had mijn voordeur ingetrapt. Er was inderdaad een uitslaande brand geweest, maar in het huis van de buurman. Zijn appartement was volledig uitgebrand. Toen ik behoedzaam mijn eigen appartement binnenging, zag ik dat er alleen maar wat waterschade was. En er zat een barst in de tussenmuur door de hitte van de brand – precies als in mijn droom.

Dromen waarin een overleden geliefde langskomt

Veel mensen ervaren na het overgaan van een geliefde dat deze na verloop van tijd langskomt in een droom of in meerdere. Als het om een daadwerkelijke ontmoeting gaat, is de droom vaak zeer levendig en levensecht. Gaat het om een verwerkingsdroom, dan is de droom doorgaans minder helder en vaak nog gekleurd door emoties als verdriet, depressie of angst.
Bij een echte ontmoeting zijn degenen die zijn overgegaan vrijwel altijd gezond en wel. Soms hebben ze de leeftijd waarop zij zich het meest zichzelf voelden. Ze dragen regelmatig hun lievelingsoutfit. Vaak hebben ze een boodschap voor de dromer: troost, aanmoediging, informatie of wijsheid die ze willen doorgeven.

Grote dromen: de wijsheid van onze ziel

In wat vaak ‘Grote’ dromen genoemd worden, krijg je een stuk inzicht gepresenteerd over jezelf, je leven of het bestaan dat belangrijk is voor je ontwikkeling en bewustwording. Vaak zijn ze symbolisch van aard. Soms verschijnen er engelen of meesters die informatie doorgeven via beelden of woorden. Vaak zijn deze dromen doorgeefluiken voor de wijsheid van ons eigen Hoger Wezen of ziel.

De hemelse TomTom

Toen ik een jaar of 18 was, las ik alles in de bibliotheek wat te maken had met esoterie, spiritualiteit, dromen en reïncarnatie. Feitelijk was ik op zoek naar de zin van het leven en de bedoeling van mijn bestaan. Tijdens een nacht droomde ik dat ik op een heuveltop stond. Een oude wijze man (met traditionele lange baard) had me ernaartoe begeleid. Ik stond daar alleen en keek op naar de sterrenhemel.
Aan de linkerkant van de hemel waren de sterren chaotisch verspreid, alsof ze door een hand slordig waren verstrooid. Maar aan de rechterkant zag ik een dubbele lijn van sterren, die een vaste koers leken te varen en elkaar ooit zouden kruisen – zoals ik bij wiskunde had geleerd, was dat onvermijdelijk. Dat gaf me het sterke gevoel dat alles in het universum een bedoeling heeft. Dat er geen chaos of toeval bestaat, maar dat er een hogere zin en orde achter de schermen zijn die ik niet altijd kan zien, maar die er wél zijn. Tegenwoordig zou ik het de ‘hemelse TomTom’ noemen. Synchroniciteit. Het plan van de ziel. De droom gaf mij de zekerheid die ik destijds nodig had.

Lucide dromen: wakker in je slaap

In lucide dromen ben jij je bewust van het feit dat je droomt. Vaak beginnen ze als een gewone droom. Plotseling realiseer jij je dat je droomt. Soms omdat er iets in de droom gebeurt wat zo tegen de ‘gewone’ realiteit ingaat dat je ‘wakker’ wordt midden in je droom. Als je erin slaagt door te slapen en niet écht wakker te worden, kun je in deze lucide staat interessante ervaringen hebben.
Lucide dromen hoeven niet per se heel spiritueel van aard te zijn. Zo had ik als kind een lucide droom waarin ik besloot een auto te pakken en ervandoor te gaan. Alles kon in mijn droom. Kennelijk had ik het verlangen om letterlijk het stuur en de vrijheid te pakken. Het hangt van je niveau van bewustzijn en je wensen en verlangens af waar je voor kiest om naartoe te gaan in je lucide toestand. Maar lucide dromen kunnen zeker een opmaat zijn voor de volgende categorie: dromen om te ontwaken.

Dromen om te ontwaken: één met de Bron

Sommige dromen zijn van een ander kaliber dan de hierboven genoemde. Het zijn dromen die jou laten ontwaken. Hoewel ze tijdens de slaap plaatsvinden, hebben ze meer weg van uittredingen of visoenen. Ik had er eentje een paar jaar geleden, op mijn geliefde Griekse eiland. De droom waarin ik mijn toekomstige zielemaatje ontmoette op een zeer prozaïsche plek, een oversteekplaats van de autoweg in mijn woonplaats, ging over in een visioen. Hierin brak de werkelijkheid zoals ik die overdag waarnam in stukjes, als een enorme spiegel.
In de stukjes zag ik wilde veldbloemen, rotsen, details van de aardse plek waar ik was – en ik steeg op naar een dimensie waarin ik niet alleen verstandelijk wist, maar daadwerkelijk ervaarde dat ik niet gebonden was aan die beperkte visie op de realiteit. Ik was één met mijn Hoger Wezen, mijn engelzelf, mijn ziel en de Bron. Ik overzag alles, alle tijdlijnen, alle dimensies. En was doordrongen van het weten dat ik eeuwig was en totaal vrij om te manifesteren wat ik wilde, contact te maken met wat en wie ik maar wilde, onbegrensd door ruimte of tijd. Nog half in slaap stommelde ik mijn bed uit en ging naar het toilet. Maar ik bleef in de euforische toestand waarin ik de realiteit waarnam door de gebroken spiegel. Ik bleef in de onbegrensdheid van de Bron.

Inzichten over jouw weg op aarde

In deze Grote dromen ontstijg je de astrale wereld, het gebied waar je bewustzijn gewoonlijk verblijft als je droomt. Je begeeft je op het bewustzijnsniveau van de ziel. Het niveau van bestaan waar je bewuster in verbinding bent met je multidimensionale Zelf. Daar kun je makkelijk in contact komen met jouw vorige, toekomstige of parallelle levens. Daar kun je makkelijk engelen, overleden geliefden en zielemaatjes ontmoeten, of ze nu in incarnatie zijn of niet. En daar kun je makkelijker inzichten ontvangen over de aard van het bestaan en je eigen prachtige weg hier op aarde, vanuit het hoogste perspectief van de ziel en de Bron. Deze dromen laten ons werkelijk ontwaken!

BRON: https://www.inspirerendleven.nl/10-soorten-dromen-wat-ze-jouw-vertellen-en-laten-zien/

Iedere droom geeft een teken een inzicht. Men kan dat spiritueel bekijken maar ook psychologisch. Al staan niet alle mensen ervoor open om een analyse te laten doen van hun dromen die ze gehad hebben. Men heeft zoveel dromen die onderverdeeld kunnen worden. En waar men ook steeds rekening mee moet houden. Ook is het altijd van belang om ieder detail van je droom goed te onthouden. Daarbij kunnen kleuren ook een belangrijke rol spelen. Maar het in eerste instantie belangrijk je droom te onthouden.
Zelf vind ik de tekst goed geschreven.

GIPHY

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,

Vandaag wordt de Dalai Lama 86 jaar. Om dat te vieren hebben meer dan 2360 donateurs en supporters zijn digitale verjaardagskaart afgelopen week ondertekend! ICT Europe overhandigt de verjaardagskaart vandaag aan de Dalai Lama. De Dalai Lama vergroot ons bewustzijn over de wereldwijde klimaatproblemen en 
brengt mensen wereldwijd samen bij het redden van onze planeet, ons enige thuis. Daarom vieren we vandaag niet alleen zijn verjaardag, maar ook zijn inzet voor onze planeet!

Videoboodschap & Sangsol-ceremonie Happy 86th birthday Dalai Lama! Zoals je op onze sociale media kanalen en website wellicht hebt gezien vieren we vandaag de 86ste verjaardag van de Dalai Lama gezamenlijk met de Tibetaanse Gemeenschap op de Dam in Amsterdam. Tibetanen in traditionele kleding houden een toespraak en ook ik zal spreken. Er wordt een traditionele Tibetaanse dans uitgevoerd, en je kunt de Sangsol-ceremonie bijwonen.Hoe deze Songsol-ceremonie in zijn werk gaat? Dat leg ik in de videoboodschap uit, en je kan via deze video zelf kijken hoe Tibetanen de Sangsol-ceremonie uitvoeren!

Viering met Tibetanen op de Dam

Wil je de feestelijke viering van de verjaardag van de Dalai Lama bijwonen? Je bent uiteraard van harte welkom om vandaag tussen 12:00 – 14:00 naar de Dam in Amsterdam te komen. Misschien tot vanmiddag op de Dam, en anders wens ik iedereen vandaag een hele fijne verjaardag van de Dalai Lama toe!

Met vriendelijke groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa

Directeur International Campaign for Tibet EuropePS 
Wil je meer weten over de negatieve impact van het Chinese klimaatbeleid in Tibet? Lees over verdreven Tibetaanse nomaden, vele bedreigde dieren en de impact van de smeltende ‘derde pool’ voor de rest van de wereld!

Dit kwam prive

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Epidemioloog en patiënt waarschuwen voor ziekte van Lyme: “Symptomen kunnen pas na maanden of zelfs jaren opduiken”

Teek, Hout Teek, Blood Sucker, De Hand, Dierlijke

In de zomermaanden bereikt het tekenseizoen zijn hoogtepunt. Waakzaam zijn is dus de boodschap als je straks de natuur in trekt. Maar wat moet je doen als je na afloop toch een teek aantreft op je huid? Wat als je te laat bent? En wat is de kans dat je ook daadwerkelijk de ziekte van Lyme oploopt? Epidemiologe Tinne Lernout geeft advies, slachtoffer Ilona Van Royen getuigt: “Van de ene dag op de andere raakte ik nauwelijks nog uit bed.”

Teken zien eruit als bruinzwarte spinnetjes en vertoeven in lage begroeiing zoals struiken en grassen. Daar wachten ze tot een potentiële gastheer – een mens of een dier – langskomt, om zich vervolgens aan zijn huid vast te klampen en bloed te zuigen. Teken komen overal in ons land voor en zijn vooral tussen de lente en de herfst actief. “Het goede nieuws is dat niet alle teken met overdraagbare bacteriën en virussen besmet zijn”, vertelt dr. Tinne Lernout, epidemiologe bij Sciensano en gespecialiseerd in ziektes gelinkt aan tekenbeten. “Bij onze telling in 2017 was 14 procent van de onderzochte teken drager van de bacterie Borrelia burgdoferi (die de ziekte van Lyme veroorzaakt, red.), wat vergelijkbaar is met andere regio’s in Europa. Op TekenNet, de website waarop mensen beten kunnen registreren, merken we over de jaren heen ook geen grote toename. De aantallen schommelen naargelang de weersomstandigheden. In 2019 stelden we zelfs een daling van het aantal beten vast. Door de langdurige warmte en droogte stierven veel teken nog voor de zomer gedaan was. In augustus al ging het aantal tekenbeten naar beneden. In 2020 lagen de aantallen hoger, vermoedelijk door een frissere maand juli en regelmatige neerslag.”

De meeste mensen zijn vandaag alert voor tekenbeten, waardoor ze er in het merendeel van de gevallen tijdig bij zijnDr. Tinne Lernout, epidemiologe bij Sciensano

Kans op Lyme is eerder beperkt

Hoewel je bij een tekenbeet zeker op je hoede moet zijn, is het risico op de ziekte van Lyme volgens Lernout niet zo groot. 1 à 3 procent, zegt ze. “De Borrealia-bacterie zit normaal in het maag-darmkanaal van de teek. Ze moet dus nog een lange weg naar de speekselklieren afleggen voor ze je kan besmetten. Dat duurt 12 tot 24 uur. De meeste mensen zijn vandaag alert voor tekenbeten, waardoor ze er in het merendeel van de gevallen tijdig bij zijn. Heeft de teek de bacterie toch overgedragen, dan zal dat zeker niet in alle gevallen tot de ziekte leiden. Je lichaam kan er immers zelf ook antistoffen tegen aanmaken.”

Een rode kring op de huid… maar niet altijd

Wanneer de ziekte zich wel ontwikkelt, ontstaat er meestal een rode kring op de huid (erythema migrans) die naarmate de dagen vorderen groter wordt en in het midden vaak opheldert. Dat gebeurt over het algemeen één à twee weken na de beet, maar soms ook pas na vier weken. Blijft de besmetting lange tijd onbehandeld, dan kunnen er in een later stadium onder andere zenuwpijn, verlammingen — bij kinderen vaak gezichtsverlamming — en gewrichtsontstekingen optreden, meestal aan een groot gewricht, zoals een knie- schouder- en/of heupgewricht. 

Symptomen zoals gewrichts­ont­ste­kin­gen kunnen pas maanden of zelfs jaren later opduiken. Dan is het moeilijk om ze te linken aan een tekenbeetDr. Tinne Lernout, epidemiologe bij Sciensano

“Als er geen rode kring is, of als die niet wordt opgemerkt, is een juiste diagnose stellen niet eenvoudig”, weet Tinne Lernout. “In dat geval kan het zijn dat artsen niet meteen aan lyme denken. Het is ook zo dat bepaalde symptomen, zoals die gewrichtsontstekingen, maanden tot zelfs jaren later kunnen opduiken. Dan is het moeilijk om ze aan een tekenbeet te linken. Via een bloedtest kun je wel antistoffen op het spoor komen, maar of het ene met het andere te maken heeft, is daarmee nog niet bewezen.”

En wat met chronische lyme?

Om diezelfde reden nemen Lernout en collega-wetenschappers de term ‘chronische ziekte van Lyme’ liever niet in de mond. “Sommigen gebruiken deze term om aspecifieke symptomen zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en algemene pijnen te beschrijven bij patiënten die (soms) antistoffen tegen de bacterie Borrelia burgdoferi hebben. Voorlopig is het echter niet bewezen dat dergelijke symptomen aan een eerdere infectie met de bacterie te wijten zijn. Dat ik sceptisch ben, wil weliswaar niet zeggen dat ik de chronische klachten van de patiënten met deze symptomen ontken. Alleen kennen we de precieze oorzaak niet. Deze aan de ziekte van Lyme verbinden, is volgens mij te kort door de bocht.”

Behandelen met antibiotica

Lyme behandelen gebeurt altijd met antibiotica. “Zijn er behalve die rode kring op de huid geen andere klachten, dan volstaat een kuur van tien dagen”, zegt Tinne Lernout. “Is de ziekte al verder gevorderd en zijn bijvoorbeeld de gewrichten aangetast, dan is een behandeling van meerdere weken nodig.”
Een vaccin tegen lyme of tegen tekenbeten in het algemeen bestaat voorlopig niet. Lernout denkt ook niet dat het voor morgen zal zijn, zelfs al is er onderzoek lopende. “Vandaag moeten we het vooral van preventie hebben”, reageert ze. “Daarom is het zo belangrijk om de verspreiding van teken en de impact van tekenbeten in kaart te brengen. Als we weten waar veel besmettingen zijn, kunnen we gerichter waarschuwen en aan preventie doen. Via het wetenschapsplatform TekenNet.be, waar mensen een tekenbeet kunnen registeren, kan iedereen daar trouwens zijn steentje toe bijdragen.”

Ilona Van Royen kreeg de ziekte van Lyme: dit is haar verhaal

Ilona Van Royen was een levendige tiener die hield van trompet blazen en toneelspelen, tot ze op haar vijftiende van de ene op de andere dag nauwelijks nog uit haar bed raakte. Ineens had ze middagdutjes nodig om de dag door te komen, werd ze om de haverklap ziek en had ze regelmatig black-outs. “De klachten verslechterden met de tijd en overheersten meer en meer mijn leven”, vertelt ze. “Ik had afwijkende bloedwaarden, maar de artsen konden niet vertellen waar dat precies aan lag. Na vijf jaar van de ene naar de andere specialist te gaan, kreeg ik uiteindelijk de diagnose fybromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom, en de boodschap dat ik ermee moest leren leven. Erg frustrerend, want ik wou meedraaien in de maatschappij en kon het niet.”

Je ging verder op zoek en kwam rond je 28ste bij een arts in een privékliniek terecht.

Ilona Van Royen: “Mijn vriend had hem horen praten in een radio-uitzending van Jan Hautekiet. De ziekteverschijnselen die een andere luisteraar beschreef, waren gelijkaardig aan die van mij. Dus vonden we het de moeite om met die arts te gaan praten. Na een reeks bloed- en darmtesten bleek dat ik een actieve Borrelia-infectie had. Volgens de arts had die bacterie zich aan mijn hersenen gehecht en was dat de reden waarom ik moeite had om dingen te onthouden.”

De Borrelia-bacterie wordt overgedragen via teken. Herinner je je dat je gebeten werd?

“Op mijn vijftiende ging ik mee als monitor met de CM. We wandelden en speelden dagenlang in het bos en tussen de hoge grassen. Ik herinner me een zwart bolletje op mijn enkel dat precies onder mijn huid zat. Ik dacht aan een spinnetje en heb het weggekrabd. Of dat de boosdoener is geweest, weet ik niet. Ik weet alleen dat de klachten daarna begonnen zijn. Een rode cirkel op mijn huid heb ik niet gezien.”

Ik vind het frustre­rend dat er zoveel ongeloof en onwetend­heid is rond de ziekte van Lyme, zelfs in de medische wereldIlona Van Royen

Welke behandeling kreeg je tegen die Borrelia-bacterie?

“Er volgde een antibioticakuur van anderhalf jaar, aangevuld met supplementen om de darmflora in orde te houden. Die behandeling wordt in ons land niet terugbetaald en wordt door velen controversieel genoemd. Zelf kan ik alleen maar vaststellen dat ik sindsdien weer meer energie heb en een min of meer normaal leven leid. Ik kan zelfs terug werken en ben mama geworden. Dat had ik vijf jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. Ik zal niet zeggen dat ik volledig hersteld ben, maar het verschil is in elk geval enorm.”

Je schreef het boek ‘Ik ben onzichtbaar ziek’ en bent bestuurslid geworden van de vzw Time for Lyme. Wat wil je daarmee bereiken?

“Eerst en vooral erkenning en herkenning voor de verschillende stadia van de ziekte van Lyme. Ik vind het frustrerend dat er zoveel ongeloof en onwetendheid is, zelfs in de medische wereld. Met de vzw willen we informeren en sensibiliseren, wetenschappelijk onderzoek bevorderen en een forum voor patiënten en mantelzorgers zijn. Via mijn boek en mijn Instagram– en Facebook-pagina probeer ik een steun te zijn voor alle chronisch zieken. Ik geef er tips om het elke dag weer vol te houden.”

BRON: https://www.hln.be/dossier-exclusief-voor-abonnees/epidemioloog-en-patient-waarschuwen-voor-ziekte-van-lyme-symptomen-kunnen-pas-na-maanden-of-zelfs-jaren-opduiken~a9b525ed/

Een klein beestje dat in de zomerperiode de kop opsteekt. Als men er mee te maken krijgt is het van belang om de teek zo snel mogelijk te verwijderen. Zie hier. Hou datum en uur bij als je hem verwijderd hebt. Sommigen spreken ook van de teek zelf bij te houden. Hou ook de plaats waar je deze uit het lichaam gehaald hebt in het oog. Als er verandering optreed wacht niet af om naar een arts te gaan. Vaak zal je dan moeten beginnen met een antibiotica keur. De ziekt van Lyme kan soms pas na jaren echt op het lichaam gaan inspelen. Men mag er nog zoveel over lezen of schrijven het is beter om echt dit te voorkomen.
Ga je wandelen in het bos of waar hoog gras staat. Doe zeker een lange broek aan. En controleer je na de wandeling. Plaatsen waar jezelf geen controle kan doen vraag het even aan iemand. Zeker kinderen goed controleren. Het is echt beter een goede controle van het lichaam dan nadien problemen te kennen. Zeker achter de oren de knieholte tussen je bilspleet. Zodat je zeker bent dat er geen akelige beestjes bloed nemen van je.
Ook je viervoeter hierop controleren want ook een hond kan er heel ziek van worden. Alhoewel men voor de dieren goede alternatieven heeft. Zoals tekenband of pilletjes.

Ricinus Teek, Insect, Spider, Natuur, Dierlijke

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: