Archive for 6 juni 2021


WANDELING

OP JE PAD KOM JE ZOVEEL MOOIS TEGEN DAT JE TELKENS EEN BEPAALD GEVOEL GEEFT.

Ganzen, Meisje, Hond, Herder, Hoeden, Frankrijk

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

EUROPA MOET DE TIBETAANSE DEMOCRATISCHE INSTELLINGEN IN BALLINGSCHAP STEUNEN

27 mei trad Penpa Tsering aan als de nieuwe “sikyong”, de leider van de Tibetaanse regering in ballingschap. Penpa volgt Lobsang Sangay op, die zich niet voor een derde termijn kandidaat mocht stellen volgens de regels van het Handvest van de Tibetanen in ballingschap.

De Tibetaanse democratie in ballingschap heeft steun nodig omdat zij voor talrijke uitdagingen staat in uiterst moeilijke omstandigheden. Enerzijds moeten in de meer dan 30 landen waar Tibetanen in ballingschap leven, verkiezingen worden georganiseerd op vrijwillige basis en zonder ruime financiële middelen. De Centrale Tibetaanse Administratie – de officiële naam van de regering in ballingschap – kan geen belastingen heffen en is afhankelijk van ontwikkelingssamenwerking of vrijwillige donaties van Tibetanen in ballingschap. Anderzijds probeert de Chinese Communistische Partij (CCP) het gezag en het werk van de Tibetaanse regering in ballingschap waar maar kan te ondermijnen. Vertegenwoordigers van de Tibetanen in ballingschap worden, hoewel zij uit vrije en democratische verkiezingen zijn voortgekomen, nog steeds gemeden door Europese regeringen uit angst voor de reactie van de CCP.
In 2018 lanceerde de Europese Unie, als reactie op het “Belt and Road”-initiatief van de Chinese president Xi Jinping, de EU-Azië Connectiviteitsstrategie. Het concept voorziet in essentie in de totstandbrenging van transportverbindingen, energie- en digitale netwerken, zogenaamde connectiviteitspartnerschappen en de bevordering van duurzame financiering. Er wordt niet gesproken over democratie en de rechtsstaat, hoewel autocratie en vijanden van de democratie in Azië in opmars zijn.
Onder meer de Tibetanen zouden ideale partners zijn in een noodzakelijke, op waarden gebaseerde connectiviteitsstrategie. De Europese Unie en haar verschillende instellingen, alsook haar 27 lidstaten, moeten daarom de Tibetanen in ballingschap de hand reiken en de democratisch verkozen vertegenwoordigers van het centrale Tibetaanse bestuur actief steunen. Dit houdt ook in dat zij deze vertegenwoordigers, waaronder Penpa Tsering, moeten ontvangen en naar hen moeten luisteren.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/europa-moet-de-tibetaanse-democratische-instellingen-in-ballingschap-steunen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

SOLIDARITEIT OP DE 32STE HERDENKING VAN HET TIANANMEN-PLEIN BLOEDBAD

Hieronder volgt een verklaring van de International Campaign for Tibet.

Tweeëndertig jaar geleden, op 4 juni, vermoordde de Chinese regering duizenden van haar eigen mensen op het Plein van de Hemelse Vrede.

Vandaag, jaren later blijft International Campaign for Tibet geïnspireerd door de vele (jonge) Chinezen die die dag de straten vulden om democratie en vrijheid te eisen. Op deze herdenkingsdag betuigen wij onze solidariteit met alle Chinezen die, ondanks het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede, nooit hebben opgegeven te streven naar vrijheid voor het Chinese volk.
Wij gedenken ook de Tibetanen die datzelfde jaar dapper protesteerden totdat China op 8 maart 1989 de staat van beleg instelde in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Sinds deze invasie van Tibet heeft de Chinese regering systematisch gewerkt aan het uitroeien van de unieke religie, taal en levenswijze van de Tibetanen, en vandaag de dag is het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur in gevaar.
Wij zijn ernstig bezorgd over de pogingen van de Chinese autoriteiten om de herinnering aan de gebeurtenissen op het Plein van de Hemelse Vrede systematisch te onderdrukken en de geschiedenis in hun voordeel te herschrijven, zoals zij ook voortdurend van plan zijn de geschiedenis van Tibet te verdraaien.
Wij denken ook aan de Oeigoeren en andere moslimgroepen die geconfronteerd worden met genocide en massale internering in kampen door toedoen van Chen Quanguo, de Chinese communistische partijfunctionaris die eerder partijsecretaris was in de Tibetaanse Autonome Regio. In de gehele Volksrepubliek China plegen de Chinese leiders vervolging van gelovigen op een historisch niveau.
Daarnaast betuigen wij onze steun aan de Hongkongers die, net als hun voorgangers op het Plein van de Hemelse Vrede, hun leven in de waagschaal hebben gesteld voor vrijheid. Hoewel de Chinese Communistische Partij beweert dat democratie niet in de Chinese cultuur past, laat het volk van Hongkong, evenals dat van Taiwan, zien hoezeer het Chinese volk de wereldwijde democratie kan verheffen buiten de greep van de CCP.
Wij zijn ook solidair met de Mongolen die protesteren tegen een nieuw tweetalig onderwijsbeleid van China in hun thuisland, dat de Mongoolse taal in gevaar brengt, net zoals de Tibetaanse taal met een soortgelijke bedreiging wordt geconfronteerd.
Ten slotte betuigen wij onze solidariteit met mensen overal ter wereld, van India tot Afrika en van Europa tot de Verenigde Staten, die hun rechten beknot zien omdat China overal zijn repressie doorvoert. Of het nu gaat om Aziatische landen die zien hoe China de controle over hun land overneemt, of om Amerikaanse werknemers die hun baan verliezen omdat ze Tibet steunen, het autoritaire optreden van China is een bedreiging voor de vrijheid overal ter wereld.
Gelukkig nemen landen over de hele wereld in toenemende mate stelling tegen de Chinese Communistische Partij, waaronder het Europees Parlement dat onlangs de uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China heeft bevroren en de Verenigde Staten die de Tibetan Policy and Support Act hebben aangenomen, die onder andere de Amerikaanse steun voor de Tibetaanse democratie in ballingschap vergroot.
De moedige demonstranten op het Plein van de Hemelse Vrede hebben alles op het spel gezet voor het recht om in vrijheid en waardigheid te leven. Ter ere van hen moeten wij ons blijven inzetten voor vrijheid voor het Chinese volk – en vrijheid beschermen tegen de Chinese regering.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/solidariteit-op-de-32ste-herdenking-van-het-tiananmen-plein-bloedbad/

Spijtig genoeg zijn daar heel wat onschuldigen gestorven.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Waarom u in uw dromen nog altijd examens aflegt (stotterend of zonder broek)

Vrouw, Bed, Dromen, Slaap, Fantasie, Fotomontage

Badend in het zweet wakker worden omdat je een examen moet afleggen en op geen enkele vraag het antwoord kunt verzinnen: zeker in deze tijd van het jaar is het herkenbaar, ook voor mensen die al lang een diploma op zak hebben. Maar we mogen die nachtmerrie koesteren, zegt neuroloog en slaapexpert Inge Declercq van het UZA: “Het is geen aangename droom, maar wél een nuttige.”

Dat die in mei en juni vaker voorkomt, heeft uiteraard alles te maken met de examenperiode in onze scholen en universiteiten. In kranten, tijdschriften en op televisie komen de blok en de examens die erop volgen ruimschoots aan bod. En daardoor ga je er ook sneller over dromen. “Je droominhoud wordt sterk gevoed door alles wat je bewust en onbewust beleeft tijdens de dag”, legt Inge Declercq, auteur van ‘De kracht van slapen’, uit. “Over zaken waar je mee bezig bent vlak voor je gaat slapen, zal je ook meer dromen. Zo is uit onderzoek bij studenten die een ingangsexamen moesten doen gebleken dat twee op de drie de nacht voordien daarover hadden gedroomd. In 80% van de gevallen ging het om een negatieve droom.” Studenten die tot een kot in de nacht boven hun cursus hangen en daarna dromen van het examen dat hen te wachten staat: dat klinkt nog vrij logisch. Maar dat ook heel wat mensen op latere leeftijd nog steeds nachtmerries over examens hebben, is al een stuk opmerkelijker. “Het overkomt mij ook nog weleens”, lacht Inge Declercq. “Ik heb dan een examen en ben niet voorbereid, of ik heb mijn cursussen niet.”Het wetenschappelijk onderzoek rond dromen heeft de voorbije jaren serieuze stappen gezet, aldus Inge Declercq. “Maar dan vooral op het vlak van functioneel hersenonderzoek: door middel van hersengolfonderzoek en functionele beeldvorming kunnen we de activiteit van de hersenen en hersennetwerken tijdens de slaap onderzoeken. Puur naar inhoud blijft droomonderzoek heel moeilijk: tijdens een droom sla je geen informatie over die droom op in je geheugen. Je weet alleen maar waarover je gedroomd hebt op het moment dat je wakker wordt. Als je het dan niet meteen opslaat, is het weg. Het is dikwijls moeilijk te weten in hoeverre het verhaal dat mensen je vertellen ook effectief hun droom is geweest.”

Enkele gangbare verklarin­gen voor de examen­droom zijn, bijvoor­beeld, onzeker­heid, bang zijn om te falen, angst om niet aan de verwachtin­gen te kunnen voldoen.Slaapexpert Inge Declercq (UZA)

Dat de examendroom, in al zijn vormen, een vaak voorkomende angstdroom is, staat echter wel vast. “Een top tien van angstdromen bestaat niet, maar mocht dat wel zo zijn, dan zou de examendroom er allicht wel bij zijn. Net als: naakt voor een publiek staan, vallen of achtervolgd worden. Vanuit mijn praktijk weet ik dat die scenario’s bij veel mensen terugkeren.”
Een eenduidige verklaring is er niet, aldus de slaapexpert. “Ik ben niet zo’n fan van droomwoordenboeken waarin voor elke droom een kant-en-klare uitleg gegeven wordt. Dat is te kort door de bocht. Dromen interpreteren is iets heel persoonlijks is en bovendien contextueel én cultureel bepaald. Een droom kan bij twee mensen min of meer volgens dezelfde verhaallijn verlopen, maar de belevenissen en emoties die aan de basis liggen, kunnen heel erg verschillen.”
“Enkele gangbare verklaringen voor de examendroom zijn, bijvoorbeeld, onzekerheid, bang zijn om te falen, angst om niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Een tweede interpretatie is angst over een beslissing die iemand over jou zou maken.
Hoe onaangenaam de examendroom ook is, hij heeft wel degelijk nut, zegt Inge Declercq. “Dromen dienen om emoties te verwerken en elementen in het (emotioneel) geheugen op te slaan. Een recente theorie binnen de wetenschap spreekt over ‘protoconsciousness’. Het komt erop neer dat je door het verwerkingsproces in je droom de werkelijkheid beter aankan. Je verwerkt al een deel van je angsten in je droom, waardoor je sterker in je schoenen staat overdag. Je mag zulke examendromen gerust koesteren, want ze kunnen je helpen om je examen, of wat je ook te doen hebt, beter te doen verlopen.
Wie aan dromen denkt, denkt aan Sigmund Freud. “Freud bracht alles terug naar onderdrukte seksuele driften, dus ook de examendroom. Maar zijn inzichten zijn al lang achterhaald. Veel interessanter is wat zijn opvolger – en criticus – Carl Gustav Jung over het onderwerp heeft gezegd: ‘Dromen geven een holistisch beeld van het bewuste en het onbewuste van de dromer.’ Dat klopt: heel veel dingen die onbewust een spoor hebben nagelaten in je dagelijkse leven worden meegenomen in dromen en daar ook verwerkt.”

Begin niet op je eigen houtje aan het ‘regisseren’ van lucide dromen, want de slaaponder­bre­king die dit vraagt, kan potentieel ook schadelijk zijn.Slaapexpert Inge Declercq (UZA)

In die zin kan droomanalyse nuttig zijn om emotionele stress op te sporen, denkt Inge Declercq. Dat is ook de overtuiging van Tim Post. Deze Nederlandse psycholoog beschreef in ‘Droom Meester’ hoe je lucide dromen zelf kunt ‘regisseren’. “Je kunt dromen als een veilige therapeutische omgeving zien, waarin we zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen, doemscenario’s ombuigen en moeilijke gesprekken oefenen. Ik was altijd bloednerveus als ik een lezing moest geven, maar door te oefenen in mijn dromen kweekte ik zelfvertrouwen.”
Inge Declercq waarschuwt wel voor lucide dromen. “Begin er niet op je eigen houtje aan, want de slaaponderbreking die dit vraagt, kan potentieel ook schadelijk zijn. Er zijn bovendien gevalideerde technieken die je overdag toepast om je nachtmerries en angsten te milderen.”
Waar de twee het wel gloeiend over eens zijn, is dat dromen ons leven overdag beïnvloeden. Tim Post sluit dan ook af met belangrijk advies: “Goede nachtrust is onmisbaar. Voldoende slaap is gezonder dan fruit en sporten.”

BRON: https://www.hln.be/psycho/waarom-u-in-uw-dromen-nog-altijd-examens-aflegt-stotterend-of-zonder-broek~a693e7b1/

Deze dromen komen het vaakst voor als iemand voor een uitdaging staat. Ga ik het wel halen of behalen. Vaak heeft het te maken met angsten en met een laag zelfbeeld. Men stelt dan ook dat deze dromen onder de noemer van nachtmerries vallen. Omdat men vaak beangstigend wakker wordt en door en door in het zweet. Nu wat het ook als betekenis kan hebben dat je iets nog moet leren of onder ogen moet zien. Het is naargelang hoe de droom zich afspeelt.
Heb je zo een droom bekijk dan voor jezelf wat je eruit kan halen. Wat het voor je als inzicht kan brengen. Misschien heb je de dagen ervoor voor iets moeilijk gestaan. Dat in je droom naar boven komt.

Dreamcatcher, Illustraties, Patroon, Object, Design

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

BLOTE VOETEN IN JE SCHOENEN

Blote voeten in je schoenen? Zo voorkom je zweetvoeten

Voeten, Op Blote Voeten, Zolen Van De Voeten, Zwart Wit

In deze tijd van het jaar lopen we regelmatig met blote enkels rond. Onder een rokje, korte broek of broek met opgerolde pijpen. Als je dan leuke sneakers of bootschoenen draagt dan heb je niet altijd zin in dat sokkenrandje die erbovenuit steekt. 
Nu heb je natuurlijk enkelsokjes, maar die blijven niet altijd goed zitten. Sokken in sneakers zijn wel erg trendy op het moment, maar blote enkels staan altijd mooi. Enig nadeel is dat je voeten en schoenen kunnen gaan stinken. Hoe voorkom je zweetvoeten als je zonder sokken in je schoenen stapt?
Je kunt in de weer gaan met talkpoeder, maar veel makkelijk is het cederhout inlegzolen aan te schaffen. Je ziet ze niet zitten en ze voelen zacht en fris aan je voeten. De zolen geven ook een fijne grip in je schoenen. Bovendien helpt het ook tegen schimmelinfecties. Cederhout absorbeert namelijk vocht en bevat schimmeldodende stoffen die de onaangename geur veroorzaken. Je kunt het zien als geurvreters en als je al gevoelig bent voor schimmelinfecties is het helemaal een verstandige keuze.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/lifestyle/nieuws/blote-voeten-in-je-schoenen-zo-voorkom-je-zweetvoeten/ar-AAKKjsd?li=AAdeqpu

Mensen die altijd sokken dragen en nu moet het mooie weer met blote voeten in schoenen stappen kunnen wel is verstelt staan van de geur als ze deze uittrekken. Het is dan ook van belang om je voeten goed te verzorgen na een dagje blootvoets in schoenen gezeten te hebben. Maar ook je schoenen vragen om aandacht. Want daar blijven maar al te graag de bacteriën inzitten. Tot gevolg de volgende dag weer een geurtje na het uittrekken. Heel wat hulpmiddeltjes zijn dan goed. Zoals munttalk, inlegzooltjes met cederhout. Maar ook en nu ga je lachen maandverband. Ook dit zal helpen tegen zweetvoeten wel na het uittrekken het maandverband verwisselen. s’Avonds een zakje met soda kan ook helpen om de geur te minderen. Net als ice pack zo dood je de bacterie. Ze kunnen niet tegen koude of je schoenen gewoon buiten zetten.

GIPHY

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: