Archive for 4 mei 2021


INVALSHOEK

BEKIJK HET EENS VANUIT EEN ANDER INVALSHOEK

Vrouw, Zitten, Promenade, Steiger, Pier, Zee, Oceaan

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Zeg niet zomaar een vrouw.

Fit, Strong, Vrouwelijke, Fitness, Training

In iedere vrouw schuilt een godin een zuiverheid. Alhoewel er ook zijn die een narcistische vorm kunnen aannemen of zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Maar los van dat wil ik het hebben over de vrouw en de godin in haar. De vrouw zoals we die graag aan onze zijde hebben. Een vrouw heeft zowel vrouwelijke als mannelijke krachten. Ze zijn zorgzaam lief maar ook pittig en ambitieus. Ze hebben ook de kracht om het nodige te doen. Zoals men zegt ze hebben ballen aan hun lijf en niet altijd waar sommigen aan denken. Toch wordt maar al te vaak de vrouw haar pittige kant onderdrukt. Juist omdat men ervan uitgaat dat dit niets hoort bij een vrouw. Toch maar een vrouw ook haar pittige kantjes laten zien op alle vlakken. Zo worden nog maar al te vaak gezien als zwak, hulpeloos, passieve, frigide en intiatiefloze wezens. Maar niets is minder waar. Ze hebben kracht ze zijn niet hulpeloos want ze kunnen in deze tijden zeker en vast hun mannetje staan als het nodig is. Vrouwen kunnen ook hard werk aan, kunnen ook iets in huis verrichten kunnen ook een team leiden. Al slaagt het vaak tegen de hoofden van de mannen. Bepaalde zien ze nog altijd als minderwaardig en watjes. Maar zoals er bij mannen een Yin-Yang in het lichaam te vinden is, is dat ook bij vrouwen zo. Nu in deze tijden wordt het dan ook meer aanvaard dat vrouw ook het werk kunnen van een man. Alleen kan een man nog niet verdragen dat zijn partner of vrouw meer verdiend dan hem soms. Daar komt vaak wrijving door in een relatie. Juist door bepaalde instellingen worden nog al te vaak vrouwen onderdrukt. En kunnen ze niet ontplooien zoals ze zouden willen. Vroeger was het de vrouw aan de kookpot en noem maar op. Nu is dat anders en mag men ook niet vergeten dat een vrouw nooit gedaan heeft met taken te vervullen. Als ze van het werk komen kunnen ze alsnog beginnen thuis. En ook het opvoeden van hun kinderen en een relatie instant houden. een vrouw mag ook haar tijd hebben om te genieten van haar momenten. Een vrouw mag ook eens gewoon gek doen. Een vrouw mag ook eens haar ware ik naar boven laten komen. Een vrouw dient niet alleen voor een hulp in huis of voor de voortplanting van de mannelijke naam. Een vrouw mag ook initiatief nemen op alle vlakken. Mag laten zien dat ze er is. Dat ze een godin is in haar tempel haar lichaam. Heeft om niet altijd seks mee te hebben. Maar dat ze ook er zelf mag van genieten. Het is niet zoals vroeger dat het gezien moet worden als een object. Maar een volwaardig iemand in de tijd waar we nu in leven. Vrouwen die sterk in het schoenen staan zal je vaak herkennen als. Sportvrouwen, carrièrevrouwen, alleenstaande vrouwen die zichzelf breed ontwikkelen, vrouwen met sterke bèta-kwaliteiten of vrouwen die zich aangetrokken voelen tot traditionele mannenberoepen. Houden vaak geen ruimte vrij om een langdurige relatie aan te gaan. Omdat ze weten wat ze willen in het leven en wat ze kunnen. Vrouwen die niet al te sterk in hun schoenen staan. Zullen mee zich laten leiden door hun partner. Zal het gezinsleven boven alles staan en zal ze trouw de partner volgen en doen wat hen gevraagd word. Het nadeel is leven ze dan echt vanuit in eigen gevoel en liefde.

Vrouw, Godin, Wolken, Piramide, Horizon, Mystic


Hier enkele godinnen die je zeker in de vrouw van vandaag kan herkennen:
APHRODITE: is de godin van de liefde, schoonheid en van de sensuele vrouwelijkheid. Het wezenskenmerk van een Aphrodite-vrouw is expressie. Ze is anders dan de kwetsbare en onafhankelijke archetypen in die zin, dat ze zowel naar relaties als naar persoonlijke expressie streeft. Een Aphrodite-vrouw leeft pas in relatie tot andere mensen. Een Aphrodite-vrouw heeft een sterke erotische aantrekkingskracht. Mannen vallen als een blok voor haar en veel Aphroditevrouwen kunnen niet zonder de erotische aandacht van mannen. Aphrodite vertegenwoordigt het spirituele proces waarbij alle tegendelen in ons innerlijk met elkaar worden verzoend en wij vanuit onbaatzuchtige liefde een heel mens worden
ALTHANA: is als godin de favoriete dochter van Zeus om haar heldere verstand en strategisch vermogen. Athena-vrouwen zijn doeners en denkers. Athena-vrouwen bereiken veel in het leven. Ook zij hebben mannentrekjes en ze zijn de carrière- en zakenvrouwen bij uitstek. Een Athena-vrouw kan veel aan en doet het ook goed.
ARTEMIS: de godin van de jacht, is een vrouw met mannentrekjes. Ze vertegenwoordigt het vrije, ongebonden, onderzoekende, wilde en jongensachtige in een vrouw, maar is tegelijk sterk matriarchaal georiënteerd. Zij zijn eenlingen, kunnen zich moeilijk emotioneel binden, reizen graag, zowel in de wereld als in de geest, hebben behoefte aan een intens contact met de natuur en moeten hun kwaliteiten diepgaand kunnen ontplooien om gelukkig te kunnen zijn. Ze hebben weinig interesse in mannen en blijven vaak single.
HERA: is in de mythologie de echtgenote van de overspelige oppergod Zeus en zit hem voortdurend achter zijn broek om haar trouw te blijven.  Hera-vrouwen zijn sterk gericht op hun echtgenoot en het huwelijk en getrouwd-zijn is voor hen zeer belangrijk. Ze zijn loyaal en cijferen zichzelf weg voor hun partner. Ze ontlenen hun identiteit sterk aan het getrouwd zijn.
HESTIA: is de godin van de huiselijke vrede. Ze werd vereerd als bewaakster van de eenheid van het gezin en hoewel ze meestal niet in een gedaante werd afgebeeld, werd Hestia in de Romeinse tijd beschouwd als de meest respectabele godin. In een groep is zij degene die vanaf de achtergrond  ‘de boel bij elkaar houdt’. Ze bezit een sterk op de spirituele wereld gerichte intuïtie en geniet intens van alleen-zijn. Buiten zichzelf heeft ze niemand nodig. Een Hestia-vrouw is een mystica en een solitaire zoeker in de geest.
PERSEPHONE: is in de mythologie een aandoenlijk meisje totdat ze naar de onderwereld ontvoerd wordt, waar haar ware kracht zich ontplooit en ze gemalin van Hades wordt en koningin van de onderwereld. Persephone-vrouwen zijn meisjesachtig, romantisch, introvert en ontvankelijk. Ze  vinden het moeilijk om een afgebakende eigen identiteit op te bouwen en verwarren hun eigen wensen vaak met die van een ander. Ze zijn weinig ambitieus, maar zeer intuïtief en sociaal voelend. Hun talent ligt op het vlak van het verbinden van mensen. Ze hebben een zeer sterke intuïtie.
Tijden veranderen net zoals de vrouw veranderen mag. Jaren 60-70 flower power als mocht alles kon seks drugs en rock ’n roll was de noemer. Monogamie werd niet nauw genomen. Dat waren ook gouden tijden. Nu is het anders voor de vrouw. De vrouw mag ook haar macht laten zien en gelden.
De vrouw mag zijn wie ze is in haar leven. En als ze in liefde kan en mag leven zal ze ook die liefde kunnen delen. Zal ze tijd nemen voor haar zelf. En zal ze haar zelf op haar manier ontwikkelen.
Wat een tekst weeral. Maar ben altijd blij als ik over het woord vrouw kan en mag schrijven.

Vrouw, Model, Hippie, Mode, Stijl, Stijlvolle Vrouw

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dalai Lama bepleit gemeenschappelijke belangen tijdens de Nobel-klimaattop

De Dalai Lama heeft deze week tijdens de eerste Nobelprijsconferentie mensen opgeroepen hun gemeenschappelijke belangen te behartigen om een duurzamere toekomst voor de planeet te creëren. Hij riep ook op tot een eerlijker verdeling van rijkdom, betere emotionele hygiëne en meer onderwijs over de eenheid van de mensheid.

De Dalai Lama, die in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, was de eerste Nobelprijswinnaar die de prijs specifiek voor zijn milieu-inspanningen kreeg – naast zijn pleidooi voor een vreedzaam einde aan de onderdrukking van China in Tibet.
Tijdens de summit van gisteren zei de Dalai Lama lachend: “Echt proberen op Mars te leven is onmogelijk! Dus daarom is alleen deze planeet, de blauwe planeet, ons enige thuis.”
De summit, genaamd “Our Planet, Our Future”, heeft Nobelprijswinnaars, wetenschappers, beleidsmakers, bedrijfsleiders en jeugdleiders bijeengebracht om mogelijkheden te bespreken om de wereld dit decennium op weg te helpen naar meer duurzaamheid.
De Dalai Lama sprak tijdens het evenement in een gesprek met Marcia McNutt (voorzitter van de Amerikaanse National Academy of Sciences) en Johan Rockström (directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research).

Welzijn van de mensheid
De Dalai Lama merkte op dat de opwarming van de aarde al tientallen jaren verergert. Zijn thuisland Tibet – dat hij meer dan 60 jaar geleden moest ontvluchten toen de Chinese regering het land annexeerde – warmt bijna drie keer zo snel op als het wereldwijde gemiddelde, deels dankzij het roekeloze ontwikkelingsbeleid van China.
“We moeten meer aandacht besteden aan ecologie en watervoorraden behouden,” zei de Dalai Lama. Maar, voegde hij eraan toe, “We hebben echt een eenheid van 7 miljard mensen hiervoor nodig. We leven allemaal op één planeet. Onze fundamentele manier van leven is dezelfde. Dus volgens die realiteit moeten we niet langer de nadruk leggen op mijn natie, mijn land. Nu moeten we meer aan de mensheid denken.”
Om dat te bereiken, adviseerde de Dalai Lama onderwijs dat onze eenheid promoot.
“Ik denk dat onderwijs een sleutelrol speelt,” zei hij. “Gewoonlijk is ons denken kortzichtig en bekrompen: in belang voor mezelf en mijn gemeenschap, mijn natie.
“Het beste is om te denken aan het welzijn van de mensheid op deze planeet,” zei hij. “Dat is de beste manier om je eigen geluk te bereiken, aangezien we deel uitmaken van de menselijke samenleving. Dit heeft veel te maken met onderwijs en een holistische manier van denken.”

Wetenschap en Tibetaans boeddhisme
De Dalai Lama moedigde ook aan om zich te richten op emotionele hygiëne als aanvulling op de op de goed ontwikkelde fysieke gezondheid en hygiëne.
“De Indiase traditie om onze geest te trainen, niet alleen door geloof maar door redenering, kunnen we combineren met wetenschap,” zei de Dalai Lama, die sinds 1959 in ballingschap in India leeft.
Als spiritueel leider van het Tibetaans boeddhisme, zei hij dat het boeddhisme past bij de wetenschap omdat het de nadruk legt op logica.
“De Tibetaanse boeddhistische traditie, de Nalanda traditie [waaruit het Tibetaans boeddhisme is voortgekomen], is een logische benadering,” zei hij. “Dus dit gaat heel goed samen met de moderne wetenschap.” Hij voegde eraan toe dat hij al jaren samenwerkt met wetenschappers.

Moreel leiderschap
De Dalai Lama, een van de meest bewonderde mensen op aarde, uitte ook kritiek op de enorme kloof tussen arm en rijk.
“Ik denk dat er op mondiaal niveau een probleem is. En voor verschillende naties ook op nationaal niveau. Er is een kloof [tussen] rijk en arm. Dit is niet alleen moreel verkeerd, maar praktisch, op lange termijn, is het de kern van problemen. Daarom moeten we meer aandacht besteden aan een gelijke verdeling.”
Onlangs, toen het aantal besmettingen met het coronavirus de pan uit rees, sloot de Dalai Lama zich aan bij andere wereldleiders om bedrijven en landen op te roepen ervoor te zorgen dat er genoeg vaccins zijn om iedereen in de wereld te bereiken, hij noemde het een “morele plicht”.
De Dalai Lama heeft via zijn ‘Dalai Lama Trust’ ook een financiële bijdrage geleverd aan het PM-CARES Fonds in India om te helpen bij de tragische COVID-19 crisis in dat land. Hij beschreef de donatie als “een teken van solidariteit met onze Indiase broeders en zusters”.
Daarnaast ondertekende de Dalai Lama vorige week, samen met 100 van zijn collega Nobelprijswinnaars een brief waarin wordt aangedrongen op een geleidelijke stopzetting van het gebruik van fossiele brandstoffen. In de brief staat: “Het toestaan van de voortdurende expansie van deze industrie is gewetenloos.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/dalai-lama-bepleit-gemeenschappelijke-belangen-tijdens-de-nobel-klimaattop/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M
Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: