Archive for 3 maart 2021


Dit kreeg ik prive

Logo International Campaign for Tibet
Beste Bruno,

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur informeren wij je graag over wat politieke partijen doen voor Tibet. 

Daarom introduceren wij de StemWijzer voor Tibet!
Met behulp van deze StemWijzer voor Tibet lees je hoe partijen zich gaan inzetten voor Tibet. Hiermee kan je tijdens het stemmen een goed geïnformeerde keuze maken.

We hebben politieke partijen gevraagd om de mensenrechtensituatie in Tibet in één woord te beschrijven. Daarnaast stelden we een drietal vragen over wat hun partij gaat doen om de mensenrechtenschendingen in Tibet aan de orde te stellen.Bekijk de antwoorden van de partijen
Roep politici nu op met een e-mail!
Tot nu toe hebben vier politieke partijen onze vragen beantwoord: CDA, GroenLinks, SGP en SP. Lees hun antwoorden op www.stemvoortibet.nl. Veel partijen hebben nog niet geantwoord en daarom hebben we jouw steun hard nodig! 

Haal politieke partijen over de streep, en stuur een e-mail. Dit kan heel makkelijk via de StemWijzer voor Tibet; we hebben zelfs een voorbeeld tekst voor de e-mail klaargezet. Met één druk op de knop roep jij de partijen op, om Tibet op de politieke agenda te zetten, vóór de verkiezingen op (15 t/m) 17 maart!Roep politici op met een e-mail!

Heb je zelf een vraag voor de politieke partijen? Stel ze tijdens het Verkiezingsdebat 2021: China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren!

International Campaign for Tibet heeft samen met de World Uyghur Congress kandidaat-Kamerleden in Nederland uitgenodigd om op 10 maart over China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren te debatteren. Jij kan dit debat live volgen, en je vragen stellen.  Volg het Verkiezingsdebat live op 10 maart Politici die deelnemen aan het debat zijn: Martijn van Helvert (CDA), Kirsten van den Hul (PvdA), Sara Murawski (SP), Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). Mogelijk sluit nog één andere partij aan voor het debat.

Onder leiding van debatleider Pim van Galen en met inbreng van in Nederland woonachtige Tibetanen en Oeigoeren zullen de kandidaat-Kamerleden met elkaar in discussie gaan over de uitdagingen en dilemma’s die zij zien in relatie tot China en hoe zij zich de komende periode gaan inzetten voor de mensenrechten van Tibetanen en Oeigoeren. 

Ik hoop dat jij op 10 maart ook online meekijkt met hét verkiezingsdebat 2021: China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren. Graag tot dan!
 Met vriendelijke groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

BEGRIJPEN

JE KAN NIET IEDEREEN BEGRIJPEN MAAR JE KAN ER WEL BEGRIP VOOR OPBRENGEN.

Vrouw, Zakenvrouw, Vrouwen Macht, Beeld Van De Vrouw

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

NGO’s roepen Frankrijk op uitzendlicentie van China Global Television Network af te wijzen

Het besluit zal gevolgen hebben voor de mogelijkheid van China om in heel Europa uit te zenden

Op 1 maart 2021 heeft de Internationale Campagne voor Tibet, samen met de FIDH en haar Franse lidorganisatie Ligue des droits de l’Homme, een open brief gericht aan de Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA, de Franse toezichthouder voor de media – om de aanvraag voor een zendmachtiging, ingediend door het Chinese staatsmedium China Global Television Network (CGTN), te verwerpen.
Volgens een verslag van de Financial Times heeft CGTN in december inderdaad contact opgenomen met de CSA, enkele dagen voordat de Britse mediawaakhond Ofcom de uitzendrechten van de zender ontnam omdat de zender volgens hem “ultiem gecontroleerd” werd door de Chinese Communistische Partij. De CSA zei dat zij nu eerst moet beslissen of zij bevoegd is, en vervolgens of zij CGTN al dan niet toestaat in Frankrijk uit te zenden.
Hoewel er geen Franse wet is die door de staat gecontroleerde omroepen verbiedt in het land uit te zenden, zijn ICT en de andere ondertekenaars van de brief van mening dat de CSA het besluit van Ofcom moet volgen en CGTN moet verbieden de propaganda van het Chinese autoritaire regime op Franse bodem uit te zenden.
Dit besluit is des te belangrijker omdat het besluit van de CSA gevolgen zal hebben voor de mogelijkheid van CGTN om in heel Europa uit te zenden (ook in Nederland): volgens een overeenkomst van de Raad van Europa is een omroep die eenmaal een zendmachtiging heeft verkregen in een ondertekenende lidstaat, ook geldig in de andere ondertekenende staten.

Klik hier om de originele brief te lezen (in het Frans).

Hieronder volgt een onofficiële Nederlandse vertaling van de brief door ICT:

Guillaume Blanchot
Algemeen directeur
Hoge Raad voor de audiovisuele sector
Tour Mirabeau
39-43, quai André-Citroën
75739 Parijs cedex 15

Betreft: Verzoek om toestemming voor uitzending van het China Global Television Network in Frankrijk 

Brussel/Parijs, 1 maart 2021

Mijnheer de directeur-generaal,

De International Federation for Human Rights (FIDH) en haar ledenorganisaties de Ligue des Droits de l’Homme en de International Campaign for Tibet willen uiting geven aan hun ernstige bezorgdheid over het verzoek van de Chinese informatiezender China Global Television Network (CGTN) om toestemming voor uitzendingen in Frankrijk, dat in december jl. is ingediend bij de Conseil Supérieur de l’audiovisuel.
Zoals u weet, komt dit verzoek op een moment dat de Britse regelgevende instantie voor de media, Ofcom, heeft besloten de vergunning van CGTN in te trekken wegens de controle die de Chinese Communistische Partij op haar programma’s uitoefent.[1] CGTN is inderdaad een Chinees staatsmedium, en de redactionele lijn van het kanaal houdt geen rekening met de vereisten van objectiviteit van de journalistiek, in overeenstemming met de officiële propaganda en de belangen van de Chinese Communistische Partij, een van de meest repressieve regimes ter wereld, met name op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de persvrijheid.
Met name sinds president Xi Jinping aan de macht is gekomen, is de mensenrechtensituatie in China sterk verslechterd, zoals blijkt uit de invoering van een wetgevingsarsenaal om NGO’s te controleren, het toezicht op internetnetwerken, de politiecontrole op Tibetanen en Oeigoeren, de praktijk van willekeurige detentie of gedwongen verdwijningen en het endemische gebruik van foltering in detentie[2]. Wat de persvrijheid betreft, blijft het land helemaal onderaan de jaarlijkse ranglijst van RSF stagneren; veel journalisten worden nog steeds vastgehouden omdat zij verslag deden van de gezondheidscrisis. De Chinese autoriteiten beperken ook in ernstige mate de toegang van buitenlandse journalisten tot Tibet en Xinjiang, en zij verjagen degenen die kritiek hebben op hun onderdrukkende beleid van hun grondgebied of weren hen van uitzending.[3]
Tegelijkertijd heeft de Chinese regering de afgelopen jaren haar inspanningen opgevoerd om onze vrije media te instrumentaliseren om haar propaganda naar het buitenland te exporteren en de publieke opinie buiten haar grenzen te beïnvloeden, zoals onthuld door RSF[4] en verschillende studies van onderzoeksinstituten.[5] Eerder had Ofcom CGTN op de vingers getikt vanwege haar vooringenomenheid bij de verslaggeving over pro-democratische protesten in Hongkong in 2019.
In deze context, en hoewel geen enkele wet in Frankrijk door de staat gecontroleerde media verbiedt om in het land uit te zenden, zijn wij van mening dat in het geval dat de Conseil supérieur de l’audiovisuel bevoegd is, het zijn morele plicht zou zijn – als bewaker van de kwaliteit van informatie en van de imperatief om desinformatie te bestrijden, pijlers van onze democratieën die de vrije media zijn – om een zender van een autoritair regime te verhinderen zijn valse propaganda op Franse bodem uit te zenden. Wij verzoeken de Commissie derhalve het besluit van Ofcom te volgen en het verzoek van CGTN af te wijzen.
Het behoud van de vrijheid en onafhankelijkheid van de media staat niet alleen op het spel in Frankrijk, maar in heel Europa, aangezien volgens een Europese verdelingsovereenkomst een omroepvergunning die in een van de lidstaten is verkregen, geldig is in alle andere lidstaten. Als gevolg van het besluit van Ofcom hebben verschillende distributeurs die CGTN in Duitsland uitzenden, hun uitzendingen van de zender tijdelijk stopgezet en wachten zij nu op het besluit van de Franse autoriteiten in deze zaak.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht,

Met vriendelijke groeten,

Gaelle Dusepulchre
Permanent Representative to the European Union
FIDH

Vincent Metten
EU Policy Director
International Campaign for Tibet (ICT)

Malik Salemkour
Voorzitter
Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

[1] ‘Jugée assujettie au Parti communiste chinois, la chaîne CGTN perd sa licence au Royaume- Uni’, Le Monde, February 4, 2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/04/jugee- assujettie-au-parti-communiste-chinois-la-chaine-cgtn-perd-sa-licence-au-royaume- uni_6068780_3210.html
[2] Over the last few months, many Tibetans have died in custody – or shortly after their release – as a result of the torture and mistreatment they sustained in detention. See for example https://www.savetibet.eu/tibetan-monk-dies-after-beating-in-custody-pattern-of-torture-and- mistreatment-in-tibet-must-end/https://www.savetibet.eu/ict-calls-for-investigation-after-tibetan- dies-following-torture/
[3] In 2015, Beijing correspondent for l’Obs Ursula Gauthier was expelled from China after an article mentionning the repression of the Uyghur minority in Xinjiang (https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-chine-journaliste -idFRKBN0U905V20151226). More recently, the BBC has been accused by Chinese authorities of “biased and inaccurate” reporting by after it published testimonies of women in Xinjiang who described being raped in detention camps, and has been banned from broadcasting on Chinese soil.
[4] ‘China’s Pursuit of a New World Media Order’, Reporters Without Borders (RSF), March 22, 2019, https://rsf.org/en/reports/rsf-report-chinas-pursuit-new-world-media-order“If democracies do not resist, Beijing will impose his view and his propaganda, which is a threat for journalism and democracy,” said General Secretary of RSF Christophe Deloire.
[5] See for example Authoritarian advance: Responding to China’s growing political influence in Europe, MERICS and GPPi, February 2018, https://www.merics.org/en/publications/authoritarian- advance

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ngos-roepen-frankrijk-op-uitzendlicentie-van-china-af-te-wijzen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M
Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

Cherie White

Author and Anti-Bullying Advocate

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

%d bloggers liken dit: