Dit kreeg ik prive doorgestuurd.

Beste Bruno,

Graag nodigt ICT je uit voor een online conversatie met Michiel van Walt van Praag over de status van Tibet, ter gelegenheid van de lancering van zijn nieuwe boek: Tibet Brief 20/20. Dit nieuwe onderzoek, dat concludeert dat Tibet nooit deel van China is geweest, is een belangrijke referentie voor beleidsmakers, onderzoekers en diplomaten die zich bezighouden met China, Tibet en conflictbeslechting.
Tijdens deze conversatie (in het engels) die op 2 maart om 17.00 uur online zal plaatsvinden, bespreekt Christa Meindersma -Director Advocacy & Communication, ICT Europe met de auteur de implicaties van dit nieuwe onderzoek voor China en andere landen en ook hoe deze bevindingen een vreedzame oplossing voor het Sino-Tibetaanse conflict dichterbij kunnen brengen.

Kijk je mee? Meld je aan voor het Facebook Live event, of kijk live mee via onze website: www.savetibet.nl/live.
Bekijk het Facebook Live event
Volgens de Chinese regering heeft Tibet altijd deel uitgemaakt van China. Volgens Michael van Walt heeft deze claim geen wettelijke basis:
“China bezet Tibet nu al bijna drie generaties tegen de wil van het Tibetaanse volk. Zijn soevereiniteitsclaim op Tibet heeft geen wettelijke basis en berust uitsluitend op een zelfingenomen historisch verhaal. Dit verhaal is Chinees-centrisch, deels onnauwkeurig en deels misleidend. Maar het wordt zo hardnekkig en krachtig onder druk gezet door Peking, dat de wereld het geleidelijk heeft overgenomen en Tibet vandaag grotendeels behandelt als de interne aangelegenheid van China, die buiten het bereik valt.”
China heeft de onderhandelingen met de Tibetanen afhankelijk gemaakt van het feit dat de Dalai Lama publiekelijk accepteert dat Tibet altijd een deel van China is geweest. En het oefent druk uit op regeringen om dit te accepteren of in ieder geval niet tegen te spreken. De meeste regeringen zwijgen over de status van Tibet of stellen expliciet dat ze Tibet als onderdeel van China zien.

Om deze stilte en zelfgenoegzaamheid te doorbreken schreven Michael van Walt van Praag en Miek Boltjes Tibet Brief 20/20. Ze zijn van mening dat het kennen van de historische feiten van essentieel belang is voor het bereiken van een onderhandelde oplossing van het Sino-Tibetaanse conflict.
Tibet Brief 20/20
onthult dat Tibet geen deel uitmaakte van China tijdens het Mongoolse rijk, Tibet niet werd geregeerd door de Ming-dynastie en de Cho-yon-relatie tussen de Qing-keizer en de Dalai Lama vertaalde zich niet in soevereiniteit. Gebaseerd op bronnen uit verschillende landen, stelt Tibet Brief 20/20 vast dat Tibet de facto en de jure een onafhankelijke staat was na de val van de Qing-dynastie tot aan de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949.
In deze Tibet Talk zullen we dit nieuwe onderzoek en de implicaties voor China en andere staten van zijn bevindingen onderzoeken. We zullen de historische relaties tussen Tibet en de Mongoolse, Ming en Qing Empires onder de loep nemen en analyseren wat dit betekent voor de status van Tibet. Ook gaan we in op de gevolgen voor de regionale stabiliteit van het niet behandelen van Tibet als een bezet land. Vervolgens kijken we naar de beleidsimplicaties voor onze regeringen en wat dit allemaal betekent voor ons als actoren uit het maatschappelijk middenveld, politici of leden van de media. Ten slotte gaan we in op de kansen op een onderhandelde oplossing tussen China en Tibet.

Tijdens de conversatie zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen via de chat. Meld je aan voor het Facebook Live event, of kijk live mee via onze website: www.savetibet.nl/live.

Met vriendelijke groet,
Christa Meindersma
Director Advocacy & Communication, International Campaign for Tibet Europe
Afbeeldingsresultaat voor GEBEDSVLAGGETJES TIBET