Archive for 15 januari 2021


BUIK SLAPEN

Op je buik slapen: kan het kwaad of niet?

Op je rug, je zij of je buik: iedereen heeft een voorkeur voor hoe hij in bed ligt. Kun jij ook niet in slaap komen tenzij je op je buik ligt? Dan hebben we slecht nieuws: op je buik slapen is namelijk niet heel goed voor je.

Tijd Is Geld, Geld Kalmeert, Slaap, Bos Van Geld

Lekker slapen

Als fanatieke buikslaper moet je er niet aan denken: op je rug in slaap vallen. Hoe doen mensen dat toch? Het voelt net alsof je als een stijve plank ligt te wachten tot je eindelijk wegdoezelt. Nee, doe ons maar de buikhouding! Het liefst met beide armen onder je kussen en één opgetrokken knie die om de dekens klemt. Ah, dat is pas perfectie.

Slechte slaaphouding

Heel fijn, maar dat blijkt dus mega slecht voor je te zijn. We draaien er niet omheen, want dit is gewoon kut om te horen. Er zijn namelijk een aantal klachten en problemen die je door je favoriete slaaphouding kunt krijgen.

Rugklachten

Als je het idee hebt dat je ‘s ochtends in de kreukels ligt wanneer je wakker wordt, dan kan dat best wel kloppen. Op je buik slapen is geen natuurlijke houding en je belast daardoor zowel je nek als je rug en wervelkolom. Volgens de Mayo Clinic komt dat doordat al je gewicht in het midden ligt. Je rug is van nature al hol en door de houding is hij al gauw geneigd om door te zakken. Er staat door deze vreemde positie ook veel spanning op je ruggenwervels. Al met al dus niet héél bevorderlijk voor je rug, dat snap je.

Pijnlijke nek

Daar houdt het niet mee op. Aangezien je geen kussen hebt met een gat in het midden, zal je je hoofd moeten draaien om te kunnen ademen. Je hoofd ligt daardoor niet op een lijn met je rug en die verdraaiing kan uiteindelijk voor heel wat problemen zorgen. Het kraakbeen in je nek en rug zal sneller verslijten, wat behoorlijk pijnlijk kan zijn. Die verkrampte houding van je nek kan zelfs zo erg worden dat je uiteindelijk een hernia ontwikkelt.

Slapen en in slaap vallen

Dat klinkt allemaal heel eng, maar het ligt er wel aan of je echt op je buik slaapt. Ga maar eens bij jezelf na hoe je wakker wordt. Kijk je direct uit op het plafond zodra je je ogen opendoet? Dan kan het best zijn dat je op je buik moet liggen om in slaap te vallen, maar dat je je daarna omdraait. De meeste mensen liggen niet de hele nacht in dezelfde houding. Mocht je dus veel bewegen in je slaap, dan is dat in dit geval goed. Je bent dan eigenlijk geen buikslaper. Helemaal zeker weten doe je het natuurlijk niet, tenzij je jezelf de hele nacht zou filmen.

Toch op je buik slapen

Kun je écht niet in een andere houding slapen? En weet je zeker dat je ook ’s nachts op je buik ligt? Dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen om problemen te voorkomen of te verminderen. Een hard matras zorgt ervoor dat je rug minder inzakt, maar is eigenlijk alleen prettig als je echt op je buik slaapt. Probeer ook eens zonder kussen te slapen. De rare hoek waarin je nek ligt, wordt daardoor al wat minder. Volgens de Mayo Clinic kan het ook helpen om een kussen onder je bekken te leggen. Dat verlicht namelijk de druk op je wervels.

Wat nu?

De beste tip die we je kunnen geven, is om een andere slaaphouding aan te nemen. Je kunt namelijk het beste op je rug of je linkerzij gaan liggen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je niet weet hoe je ‘s nachts in bed ligt. Er zijn wel hulpjes verkrijgbaar, zoals een speciaal kussen dat voorkomt dat je in een andere houding gaat liggen. Maar ook dan is het belangrijk dat je een goed hoofdkussen en matras hebt dat je lichaam ondersteunt.

BRON: https://www.ze.nl/artikel/249288-buik-slapen-kwaad

Wil je dan in een goede houden liggen zou je al een hoofdkussen moeten hebben met een gat erin. Als je graag op je buik slaap ga je eigenlijk je hoofd een verkeerd houden geven zodat je nek pijn kan beginnen te doen. Ook kan het zijn dat je op je buik lange tijd slaapt dat je ook meer erotische dromen kan hebben. Eigenlijk is dit een heel onpraktische houden om te slapen. Maar wees gerust als je lichaam pijnlijk gaat aanvoelen. Zal je snel een andere houding aannemen.
Ook ga je moeilijker adem kunnen halen in deze houding.

Klok, Bed, Slapen, Vrouw, Ochtend, Tijd, Alarm, Snooze

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

LIJDEN

ALS MEN IETS MOET LEREN IN HET LEVEN IS HET OMGAAN MET LIJDEN.

Meisje, Verdriet, Donker

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Maatschappelijke organisaties roepen op tot opnemen mensenrechten waarborgen in investeringsverdrag EU- China

Een coalitie van 36 maatschappelijke organisaties (CSO’s), waaronder de International Campaign for Tibet, roept het Europees Parlement om afdwingbare mensenrechtenclausules in het  investeringsverdrag met China op te nemen.

In de gezamenlijke brief drukken de maatschappelijke organisaties ‘grote bezorgdheid’ uit over het weglaten van een mensenrechtenclausule in de discussie over de overeenkomst en de uiteindelijke tekst van de EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Zij stellen dat de omissie: “een signaal geeft dat de Europese Unie aanstuurt op nauwere samenwerking [met China] ongeacht de omvang en ernst van de mensenrechtenschendingen door de Chinese Communistische Partij, zelfs wanneer Peking internationale verdragen schendt en weigert om internationaal toezicht op de mensenrechtensituatie toe te staan.”

De brief is gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Ursula von der Leyen; de voorzitter van de Europese Raad, de heer Charles Michel; de commissaris voor Handel, de heer Valdis Dombrovskis; de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de heer Josep Borrell; de voorzitter van het Europees Parlement, de heer David Sassoli; en leden van het Europees Parlement. Verwijzend naar zowel het groeiende bewijs van dwangarbeid als verschillende resoluties van het Europees Parlement over dwangarbeid in Tibet en Xinjiang, concluderen de maatschappelijke organisaties dat: “Het is daarom duidelijk dat de Europese Unie zowel een verdragsverplichting als een morele plicht heeft om bij haar onderhandelingen met de Volksrepubliek China vast te houden aan haar grondbeginselen van democratie, rechtsregels en de universaliteit van mensenrechten. Dit is niet alleen een verplichting voor de mensen die het slachtoffer zijn van onderdrukking en grove mensenrechtenschendingen, maar ook om de internationale, op regels gebaseerde orde hoog te houden.”

Ze doen de volgende aanbevelingen: “We roepen de Europese Unie en haar instellingen op om ervoor te zorgen dat China de belangrijkste mensenrechtenverdragen ratificeert alvorens de overeenkomst aan te gaan, met name het ICCPR en de kernverdragen van de ILO. De overeenkomst moet ook een mensenrechtenclausule bevatten. Dit moet worden ingevoerd via een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling dat bindende taal gebruikt en voorziet in effectieve handhavingsmechanismen in geval van schending, de oprichting van een interne EU-adviesgroep en effectieve monitoring- en klachtenmechanismen inzake mensenrechten die door de getroffenen bevolkingsgroepen en ngo’s die de mensenrechten verdedigen kunnen worden aangegrepen..

Dit moet ertoe bijdragen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving. Met het oog op transparantie en participatief proces, dringen we er bij de Europese instellingen op aan om in het verdere onderhandelingsproces maximale transparantie aan te houden, zodat een goed en geïnformeerd publiek en parlementair debat mogelijk is.”

HANDTEKENINGEN:

Anti-Slavery International – Campagne voor Oeigoeren – Centrum voor arbeidsrechten in Albanië – China Aid Association – Chinese mensenrechtenverdedigers – Christelijke solidariteit wereldwijd – Schone kleren Campagne Europese Coalitie – EVV Europese Vakvereniging / Confédération Européenne des Syndicats – Europees Waardencentrum voor Veiligheidsbeleid – Eerlijke actie – Federazione italiana Diritti Umani – Gender Alliance for Development Center – Albanië – Wereldwijd Comité voor de rechtsstaat “Marco Pannella” – Hong Kong Global Connect – Hong Kong Watch – Human Rights Foundation – Human Rights in China – ICNA Council for Social Justice – Ilham Tohti Initiative – IndustriAll Europe – International Campaign for Tibet – International Federation for Human Rights – International Service for Human Rights – International Trade Union Confederation – Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies – Geen zaken met genocide – Geweldloos radicaal Party, Transnational Transparty – Safeguard Defende rs – Society for Threatened Peoples – SÜDWIND – Institut für Ökonomie und Ökumene – The Rights Practice – Uyghur Association of Victoria, Australië – Uyghur Centre for Human Rights and Democracy – Uyghur Human Rights Project – Unrepresented Nations and Peoples Organization – World Uyghur Congress

Lees hier de volledige gezamenlijke oproep: https://www.savetibet.eu/wp-content/uploads/2021.01.13-Joint-Appeal-CAI.pdf.

Achtergrond

Het handels- en investeringsbeleid van de EU kan niet los worden gezien van het bredere kader van de handhaving en bevordering van mensenrechten, zoals de Europese Commissie onlangs heeft geprobeerd te bevestigen. De oprichtingsverdragen van de EU verplichten de EU haar beleid te ontwerpen om de mensenrechten en de rechtsstaat te bevorderen en te consolideren, ook in haar betrekkingen met de rest van de wereld.

In tegenstelling tot wat we tijdens de kerstvakantie hebben gezien, mag deze overeenkomst niet worden gesloten zonder een dringend transparant en openbaar debat, te beginnen bij het Europees Parlement dat zich duidelijk en herhaaldelijk over deze kwestie heeft uitgesproken. De toenemende reeks bewijzen van het gebruik van dwangarbeid in de Volksrepubliek China, de weigering van toegang aan onafhankelijke internationale waarnemers en de groeiende bezorgdheid binnen het bedrijfsleven over de mogelijkheid van effectieve due diligence-procedures om hun respect voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen normen, zijn duidelijke indicatoren voor de noodzaak om sterke en afdwingbare bepalingen in de overeenkomst op te nemen, vooral omdat de duurzaamheidseffectbeoordeling van november 2017, in opdracht van de Europese Commissie, zelf getuigt van het feit dat de eerbiediging van sociale, economische en mensenrechten onder de overeenkomst zal grotendeels afhangen van het nationale juridische kader van partners.

In zijn resolutie van 17 december 2020 herhaalde het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid zijn krachtige veroordeling na nieuwe rapporten over het gebruik van dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang. In oktober 2020 uitten verschillende leden van het Europees Parlement ook hun bezorgdheid over een rapport waarin het grootschalige programma van dwangarbeid in de Tibetaanse Autonome Regio werd onthuld, waarbij al meer dan een half miljoen Tibetanen op het platteland werden gedwongen hun land te verlaten en naar militaire trainingscentra te gaan.

In dit licht kunnen de bewoordingen waaraan de Volksrepubliek China zich naar verluidt zou hebben gecommitteerd in het principe dat eind december werd bereikt met betrekking tot de ratificatie en implementatie van internationale arbeidsnormen, niet volstaan.

China’s groeiende minachting voor internationale normen en overeenkomsten is opnieuw aangetoond onmiddellijk na het principeakkoord met de EU, met de arrestatie van meer dan 50 pro-democratische figuren in Hong Kong onder de nationale veiligheidswet, opgelegd in een flagrante schending van de internationale overeenkomsten in het kader van de Chinees-Britse gezamenlijke verklaring.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/36-maatschappelijke-organisaties-roepen-op-tot-sterkere-waarborgen-van-de-mensenrechten-in-de-investeringsovereenkomst-tussen-de-eu-en-china/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

Tibetanen worden naar Chinese scholen in China gestuurd onder het mom van “vooruitgang”

Op het zevende Tibet Work Forum in augustus 2020 riep de Chinese president Xi Jinping op tot een vaderlandslievende (patriottische) heropvoeding van de jongere generatie Tibetanen, waarbij hij ambtenaren vroeg aan de slag te gaan met “het versterken van ideologisch en politiek onderwijs op scholen, het stimuleren van patriottisme in het hele proces van het schoolonderwijs op alle niveaus, en het planten van zaden met liefde voor China in het hart van elke tiener.”.

Dit onderwijsproject lijkt te vorderen. In december 2020 meldden de Chinese staatsmedia dat een propagandateam uit de Tibetaanse Autonome Regio Tibetaanse scholen en klassen in Chinese steden bezocht om “National Unity Education Activities” te houden. Een spreker van de TAR kwam een “praatje maken over de vriendelijkheid van de partij” en instrueerde de studenten met de volgende tekst “hou van de kern, luister naar de partij.”

onderwijs school TAR propaganda
Lobsang Dhondup, lid van een propagandateam uit Lhasa, ontmoet Tibetaanse studenten in Zhuhai, provincie Guangdong.

De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat China meer dan 60 jaar geleden heeft geannexeerd en nog steeds met een ijzeren vuist regeert.

Op 26 december 2020 heeft de Tibetaanse middelbare school van Changzhou in de provincie Jiangsu evenementen gehouden om haar 35e verjaardag te vieren. Volgens de staatsmedia is deze school een van de eerste scholen in Chinese steden waar studenten van de TAR naar school werden gebracht.

Als onderdeel van het ogenschijnlijke plan van de Chinese regering om “het achtergebleven onderwijs en het gebrek aan talenten in Tibet” te verbeteren, zijn er sinds 1985 in verschillende Chinese steden speciale scholen en klassen opgericht. Deze scholen en de Tibetaanse studenten worden nu door de Chinese autoriteiten steeds meer gezien als wegen voor indoctrinatie.

In 1984 besloot de Chinese Communistische Partij om scholen voor Tibetaanse studenten op te richten in Chinese provincies en steden, als onderdeel van de “landelijke hulp aan Tibet”. Vanaf 1985 werden in Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Chongqing, Shaanxi en Yunnan jaarlijks 1300 studenten uit de TAR toe gelaten die de lagere school hadden afgemaakt.

In het eerste jaar waren er 400 studenten uit de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, 200 uit Lhoka (Chinees: Shannan), 250 uit Shigatse (Rikaze), 100 uit Nyingtri (Linzhi), 200 uit Chamdo (Changdu), 100 uit Nagchu (Naqu) en 50 uit Ngari (Ali).

In 1989 werden er klassen voor Tibetanen geopend op technische middelbare scholen en middelbare scholen in Chinese steden. In 2002 werden er Tibetaanse klassen geopend op enkele andere middelbare scholen en in 2010 werden er Tibetaanse klassen geopend op 48 middelbare beroepsscholen.

Volgens de informatie op de websites van de Chinese overheid waren er vanaf januari 2019 in totaal 141.900 studenten ingeschreven in deze klassen en scholen, waaronder 53.000 op lagere middelbare scholen, 42.000 op de hogere middelbare scholen, 11.000 op technische en beroepsmatige middelbare scholen en 35.000 op hogescholen en universiteiten.

Er waren 75 middelbare scholen en hogescholen in 20 Chinese steden; 29 scholen in 12 steden met middelbare beroepsopleidingen; en 196 hogescholen en universiteiten met Tibetaanse studenten. In 2020 waren er 4.472 studenten die toelatingsexamens voor de universiteit aflegden.

Aard van het onderwijs voor Tibetanen
Er zijn twee soorten scholen voor Tibetanen in Chinese steden. Eén categorie omvat aparte scholen die speciaal voor Tibetaanse studenten zijn opgericht. Dit zijn scholen zoals Wuhan Tibetaanse Middelbare School, Shanghai Gongkang Tibetaanse Middelbare School en Chongqing Tibetaanse Middelbare School.

De andere categorie is bestaande scholen met klassen voor Tibetanen in Chinese steden, zoals de Foshan No. 1 High School in de provincie Guangdong en de Liaoyang No. 1 High School in de provincie Liaoning. Daarnaast worden sommige Tibetaanse studenten ook toegelaten tot bestaande scholen in Chinese steden.

Tibetaanse studenten die op de lagere en hogere middelbare scholen van het Chinese vasteland studeren, zijn meestal tussen 12 en 18 jaar oud. Wat de onderwijsfaculteit betreft, wordt alleen de Tibetaanse taaldocent gekozen door de autoriteiten in het TAR, terwijl degenen die alle andere vakken onderwijzen, inclusief de verantwoordelijke docent, afkomstig zijn uit Chinese steden of provincies.

Na het beëindigen van de lagere middelbare school moeten de studenten terugkeren naar de TAR om hun toelatingsexamen voor de lagere middelbare school af te leggen. De staatsmedia meldden bijvoorbeeld dat 1.600 studenten in juli 2020 vanuit Chinese steden naar Lhasa terugkeerden om daar het toelatingsexamen voor de middelbare school af te leggen. Na het afstuderen van de hogere middelbare school doen de studenten hun toelatingsexamen rechtstreeks vanuit de plaats in de Chinese steden waar ze hebben gestudeerd, in plaats van terug te keren naar het TAR.

Terwijl de meerderheid van de studenten die naar deze scholen worden gestuurd Tibetaans zijn, zijn er ook Chinese studenten, die de kinderen en familieleden zijn van Chinezen die in Tibet werken.

Deze scholen en klassen voor Tibetanen hebben nu een relatief compleet schoolsysteem gevormd, inclusief lagere middelbare school , hogere middelbare school, middelbare beroepsschool, junior college, algemeen basisonderwijs en postdoctoraal onderwijs.

Scholen als plek voor aanhangers van de CCP
De Chinese autoriteiten zeggen dat de doelstellingen van dit onderwijssysteem zijn om te zorgen voor economische en sociale ontwikkeling in Tibet en om de stabiliteit van Tibet op lange termijn te bevorderen. Zij zien deze speciale scholen en klassen voor Tibetanen echter steeds meer als politieke instrumenten om de aanhangers van de Chinese communistische partij te voeden.

Dit werd duidelijk gemaakt in de “Implementation Rules for Class (School) Management of Tibetan Middle Schools in the Mainland” die in september 1992 door de Staatscommissie voor Onderwijs werden uitgevaardigd, waarin staat: “De praktijk heeft aangetoond dat het runnen van scholen voor Tibet in het binnenland een strategisch besluit is van de CCP en de Staatsraad. Het zal een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de eenheid van het moederland en de etnische eenheid”. Het document gaat verder: “Het fundamentele doel van de oprichting van scholen voor Tibetanen in het binnenland is om gebruik te maken van de voorwaarden voor het leiden van scholen en de voordelen van leraren op de scholen om Tibet te helpen een groep aanhangers van de CCCP te cultiveren die het socialisme steunen, bewust zijn van de eenheid van het moederland en de etnische eenheid, en het bewaren van een voorlopige wetenschappelijke wereldvisie en een vergelijkend perspectief”.

In een bericht van de Staatsraad aan de onderwijscommissies in 1996 werd het leiden van dergelijke scholen en klassen voor Tibetanen ook wel “zeer politiek” genoemd.

In 1990 verklaarde de toenmalige president Jiang Zemin dat het onderwijs in het binnenland de Tibetanen hielp het moederland te begrijpen en hun kijk op de wereld te verbreden.

In een uitgebreid artikel schreef Yan Qing, een professor aan de Minzu Universiteit van China, in 2016 over de “bijzondere betekenis” van deze Tibetaanse scholen op basis van de “politieke omgeving”. Yan schreef: “Vanuit het perspectief van de politieke omgeving is Tibet de enige provincie met een illegale regering in ballingschap in de provinciale administratieve afdelingen van ons land, en het is gebaseerd op het buitenland dat de ontwikkeling van binnenlandse etnische relaties ondermijnt. De Dalai Clique vluchtte in 1959 naar India en zette een regering in ballingschap op in India om criminele activiteiten uit te voeren om het moederland te verdelen. Ze vochten hevig met ons op het gebied van cultuur en onderwijs en gebruikten verschillende middelen om binnenlandse studenten aan te trekken en te misleiden om in het buitenland te gaan studeren”.

Yan zei verder: “Het succes of het falen van het Tibetaanse onderwijs heeft te maken met de veiligheid van de zuidwestelijke grens van ons land. Aangezien de politieke omgeving en de regionale ligging van het onderwijs in Tibet unieker is dan die van gewone provincies en regio’s, en het fundament van de ontwikkeling van het onderwijs uiterst zwak is, heeft het dringend behoefte aan speciale zorg en ondersteuning”.

In 2015 zei Xi Jinping dat “de prestaties van de loopklassen op het vasteland opmerkelijk en verstrekkend zijn en voortdurend moeten worden verbeterd, en samengevat en dat er een langetermijnplan moet worden opgesteld”.

Onlangs, rapporteerde de staatsmedia in december 2020 dat een propagandateam van de TAR een ontmoeting had met studenten die in Chinese steden studeerden. Onder hen was Lobsang Dhondup, adjunct-directeur van de Tibet Youth Daily, die sprak met studenten van de Tibetaanse klas in de Zhuhai No. 4 Middle School en “drong er bij de kinderen op aan dat de Partij en de staat zulke goede leer- en leefomstandigheden voor hen hebben gecreëerd. Je moet dankbaar zijn en je eigen praktische acties gebruiken om de vriendelijkheid van de partij en de staat terug te betalen”. Dit evenement maakte deel uit van de “National Unity Education Activity for Tibetan Class in the Mainland” die sinds de start in 2013 jaarlijks wordt gehouden.

Hoewel de autoriteiten deze studenten wilden gebruiken als propaganda-instrumenten, heeft de ervaring met het studeren op deze scholen volgens een onderzoek hun Tibetaanse culturele identiteit versterkt[1].

Uitdagingen voor Tibetaanse studenten
Volgens een rapport van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen waren deze scholen succesvol in het geven van onderwijs aan de studenten van het TAR. In het rapport staat “gegevens tonen de effectiviteit van de Tibetaanse klasse op het vasteland in termen van de kwantiteit en kwaliteit van de talentopleiding, dat wil zeggen, het heeft talenten gecultiveerd op alle niveaus die dringend nodig zijn voor de Tibetaanse samenleving, en het heeft sterke intellectuele steun en talentondersteuning geboden voor de ontwikkeling van Tibet”.

Echter, zonder rekening te houden met de politieke indoctrinatie, zelfs in onderwijsgerelateerde zaken, hadden deze studenten uitdagingen.

Volgens een onderzoeksartikel gepubliceerd door de Peking Universiteit, “Inland Tibet Class from the Perspective of Multicultural Education” door onderzoeker Nyima Dhondup, wordt de Tibetaanse taal niet meegeteld in de totale score van de studenten tijdens het toelatingsexamen van de universiteit, waardoor scholen het onderwijs van Tibetanen negeren en studenten geen tijd hebben om er voor te zorgen vanwege de druk van het toelatingsexamen van de universiteit.

In de hogere middelbare scholen wordt de Tibetaanse taalcursus ofwel volledig geannuleerd, ofwel gereduceerd tot een minor of een keuzevak, omdat het curriculum gebaseerd is op het toelatingsexamen van de hogeschool. Het college toelatingsexamen voor studenten van de Tibetaanse middelbare school vereist een Tibetaans taalexamen, maar het wordt niet meegerekend in de totaalscore wanneer ze zich aanmelden voor een college op het vasteland van China.

Studenten hebben ook gezegd dat de kwaliteit van de leraren inferieur is aan die scholen en klassen voor Chinese studenten. Volgens een Tibetaan die is afgestudeerd aan de Tibetaanse les op de middelbare school van de Shandong Universiteit, zijn de leerboeken voor Tibetaanse lessen dezelfde als die voor de Chinese studenten, maar de lessen voor Tibetanen worden gegeven door minder gekwalificeerde leraren. Als er goede leraren in de Tibetaanse klas zijn, zal de school hen overplaatsen om Chinese studenten te onderwijzen.

Racistisch pesten
Tibetaanse studenten zijn ook doelwit geworden van aanvallen door Chinese studenten. Er zijn gewelddadige incidenten waarbij Tibetaanse studenten van Tibetaanse scholen en klassen op het vasteland van China het slachtoffer worden.

Een ernstigste gewelddadig incident vond plaats in Chengdu in 2011, toen op 14 en 15 december Chinese studenten honderden Tibetaanse studenten in de Tibetaanse klas van de Chengdu Railway Engineering School belegerden. Nyima Dhondup citeert in zijn artikel een student van de school die zegt dat veel Tibetaanse studenten werden geslagen en opgenomen in het ziekenhuis, terwijl de Tibetaanse slaapzaal en de klaslokalen werden vernield. Radio Free Asia meldde dat de Chinese studenten in de school, die de Tibetanen daar in aantal overtreffen, vraagtekens zetten bij “het beleid van Peking om etnische minderheden een voorkeursbehandeling te geven”.

“Je had moeten zien hoe ze ons Tibetanen beledigden in hun internetberichten,” vertelde een Tibetaanse student aan de RFA.

Tibetaanse scholen als model voor andere gemeenschappen
De Chinese autoriteiten hebben aangegeven dat de scholen voor Tibetanen in Chinese steden een model zijn geworden voor etnisch onderwijs in China. In een circulaire van 1999 zei de Staatsraad: “Op dit moment gaan de etnische conflicten in sommige gebieden van de wereld nog steeds door. Internationale vijandige krachten hebben nationale separatistische krachten binnen en buiten het land gebruikt om ons land te infiltreren en te ondermijnen. Om het etnisch onderwijs verder te versterken en de intensiteit van de talentopleiding in de gebieden van etnische minderheden te verhogen is niet alleen gerelateerd aan de economische ontwikkeling van de gebieden van etnische minderheden en de verbetering van de nationale kwaliteit, maar ook aan de stabiliteit, de eenheid en de nationale eenheid van het land. Vanuit strategisch oogpunt is dit van bijzonder belang en urgent.

De Staatsraad vervolgde dat de scholen voor Tibetanen “zeer succesvol” waren en “door alle partijen werden verwelkomd en bevestigd”, en de partij trok duidelijk lessen uit de Tibetaanse ervaring toen in het najaar van 2000 de lessen voor studenten uit Xinjiang (bij de Oeigoeren bekend als Oost-Turkestan) werden opgestart.

Hieronder staat de gedeeltelijke lijst van scholen en klassen voor studenten uit de TAR in Chinese steden:

Chongqing Tibet high School, established in 1985

Changzhou Tibet Middle School in Jiangsu Province, established in 1985

Shaoxing County Tibet Middle School in Zhejiang Province, established in 1985

Beijing Tibet High School, established in 1987

Chengdu Tibet High School, Sichuan Province, established in 1989.

Jinan Tibetan High School in Shandong Province, established in 1991

Shanghai Gongkang Tibet High School established in 1998

Wuhan Tibet High School, Hubei Province, established in 2006

Tibet Class at Shanghai Huimin High School established in 1985 (subsequently merged with the Shanghai Gongkang Tibet High School)

Tibet class of Hebei Normal University in Hebei Province

Tibet class in Foshan No. 1 High School in Guangdong Province

Tibet class in Liaoyang No. 1 High School in Liaoning Province

Tibet Class in Senior High school of Shandong University in Shandong Province

Tibet class in Chengdu Railway Engineering School in Sichuan Province

Tibet class in Shanxi University High School established in 1985

Tibet Class in Zhuhai Fourth Middle School in Guangdong Province

Eleventh Middle School of Shenyang City in Liaoning Province, established in 2002

Tibet Class in Liaoyang No. 1 Middle School in Liaoning Province

Tibet class in Zhangzhou No. 3 Middle School in Fujian Province, established in 2004

Guangdong Trade Vocational and Technical School

4th Inland Tibet Class of the High School Affiliated to Yunnan Normal University

Tibet Class in Liedong Middle School in Sanming in Fujian Province, established in 1995

Tibet Class of the Fourth High School of Zhengzhou City in Henan Province

Tibet Class of No. 1 Yueyang City High School in Hunan Province

Tibet Class of Jilin University, Jilin Province

Tibet Class, No. 35 High School, Hefei, Anhui Province

Inland Tibet Class of Jiangxi Metallurgical Industry School

Tibet Class of Hongshan High School in Wuhan City, Hubei Province

Tibet class in Northeast Forestry University, Heilongjiang Province

Tibet class in Jiangyi Middle School in Shunde, Guangdong Province, established in 2017

Tianjin Tibetan Secondary Vocational Class

Tibet class in People’s Public Security University of China in Beijing

Tibet class in Zhejiang Police College in Hangzhou in Zhejiang Province

Tibet class of the Chinese People ‘s Police University

Tibet class of the China Criminal Police College

Tibet class of the Railway Police College

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-worden-naar-chinese-scholen-op-het-vasteland-gestuurd-onder-het-mom-van-vooruitgang/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

Zo zie je maar weer hoe sterk de Chinese autoriteiten zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hoe kom je een lockdown door die maar blijft duren? Stop met tellen en leef in het moment

Slapende Kat, Geen Zorgen, Kat Slaapt Op De Rug

Geruisloos heeft de federale regering de coronamaatregelen opnieuw verlengd, zo vernamen we uit het Staatsblad. Plannen maken op langere termijn blijft moeilijk, zo niet onmogelijk. Misschien is dit het uitgelezen moment om wat meer ‘in het hier en nu te leven’. Maar hoe?

“In het moment leven: dat is exact hoe ik de combinatie lockdown en een nog steeds niet doorslapende baby overleef.” Annick (36) merkte hoe down ze ervan werd “om ver vooruit te kijken en geen perspectief te zien”. “Niet vooruitblikken naar morgen of volgende week, maar kop in kas en ‘this too shall pass’ denken helpt dan wel. Anders word ik instant depressief.”
Kunt u Annick ongelijk geven? Maand na maand worden de coronamaatregelen voortgezet. Tijdens de eerste lockdown werd er nog lustig gepland: een badkamerrenovatie hier, een e-pero daar… Maar nu we stilaan de tel kwijtraken van hoelang we alweer in lockdown twee vertoeven, raakt de inspiratie op.
Voeg daar nog aan toe dat binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) met een ministerieel besluit de maatregelen opnieuw heeft verlengd – zonder daarover te communiceren – en een verjaardagsweekend plannen voelt verder dan ooit. De oproep van enkele specialisten in de Nederlandse krant Trouw klinkt dan ook aannemelijk: “Mensen, leer wat meer in het hier en nu leven.”

Geen controle

Het idee daarachter: mochten we minder vasthangen aan allerlei langetermijnplannen, dan zouden deze lockdowns beter te overbruggen zijn. Hoogleraar psychologie Filip Raes (KU Leuven): “In het hier en nu leven betekent dat je je niet te veel zorgen maakt over het verleden of schrik hebt voor de toekomst.”

We maken allemaal dezelfde storm door, maar de ene vertoeft op een luxejacht en de ander zit in een gammel bootjeHoogleraar psychologie Filip Raes (KU Leuven)

Het is de enige zekerheid die we hebben, zegt topneuroloog Steven Laureys: “We hebben geen controle over wat de overheid beslist, maar wel over hoe we daarmee omgaan.”
Al erkent Raes de uitzonderlijke situatie die de coronacrisis vormt: “Zeg alsjeblieft niet aan mensen die nu fameus in de problemen zitten: ‘Leef in het hier en nu’. We maken allemaal dezelfde storm door, maar de ene vertoeft op een luxejacht en de ander zit in een gammel bootje.”
Presentator Luc Appermont (71) probeert met vallen en opstaan meer in het moment te leven. “Soms lukt dat vrij aardig, soms minder”, zegt hij. “Met ouder worden leer je natuurlijk ook wat meer aanvaarden wat er gebeurt in het nu. Als twintiger, dertiger zou dat voor mij echt onmogelijk geweest zijn.”
Iedere ochtend spreekt Appermont zich hetzelfde zinnetje toe: “Aanvaard wat er gebeurt in het moment”. Het inzicht om meer op die manier te gaan leven is er gekomen na het lezen van de wereldwijde bestseller De kracht van het nu van de Duits spirituele schrijver Eckhart Tolle. Hij kwam met de uitdrukking ‘in het nu zijn’ op de proppen.

Niet zweverig

De populairste methode om in het moment te leven, is meditatie. U ziet misschien wierookstokjes en yogamatten voor u, maar dat hoeft het niet te zijn.
Filip Raes: “Mediteren is heel eenvoudig: iedere keer dat je merkt dat je gedachten afglijden naar gepieker, merk je dat vriendelijk op bij jezelf en richt je je focus opnieuw op het hier en nu. Er is niets zweverigs aan. Het is gewoon jezelf doorheen de dag tot de orde roepen, met de nodige mildheid.”
Bent u aan het ontbijten en al aan het stressen over een Zoom-vergadering, focus uw aandacht dan gewoon weer op uw boterham. En geen schrik, na twintig seconden zullen uw gedachten waarschijnlijk weer bij de Zoom-horror zitten. Het is des mensen dat onze gedachten om de haverklap afglijden. “De kunst is om dat telkens op te merken en onze aandacht weer te richten op onze activiteit, opnieuw en opnieuw”, zegt Raes.
En natuurlijk draait het om evenwicht, zegt Appermont. Zonder een minimum aan plannen kan hij niet leven: “De première van mijn theatertour met Bart (Kaëll, FVD) staat nog altijd gepland in november. Die houvast hebben we nodig.”
En soms mag je ook toegeven dat het moment zelf gewoon abominabel is. Annick: “Mijn dieptepunt was tijdens de eerste lockdown, toen mijn dochtertje een fles wijn over de livingvloer had laten vallen. Ik ben helemaal hysterisch geworden. Toen wilde ik overal zijn behalve in het hier en nu.”

BRON: https://www.hln.be/psycho/hoe-kom-je-een-lockdown-door-die-maar-blijft-duren-stop-met-tellen-en-leef-in-het-moment~a7ce84ee/

Helemaal in het begin van de eerste lockdown kon iedereen het nog relatief plaatsen. Wat klusjes in huis doen en noem maar op. Maar ook dan kwamen negatieve punten naar boven. Het 24/7 samen zijn met partner en kinderen. Daar komt dan nog bij het thuis werken. Men kent geen afwisseling. Ruzies ontstonden maar ook familiaal geweld werd met de dag erger. En hoelang gaat het nog aanhouden. Het wordt het nieuwe leven. Thuis werk en als ouder ook leraar spelen en therapeut spelen voor je kinderen.
Maar stop even met voor jezelf de lat zo hoog te leggen. Stop met je pc op te laten staan na een dag taak. Stop met je te irriteren aan kleine dingen. En dan zegt men stop de tijd. En geniet. Dat kan alleen als je daar zelf toe aanzetten. Gaan wandelen beweging heb je nodig. Doe iets leuks thuis met het gezin. Probeer niet te denken als. Mijn woning is mijn bureau. Nee niet doen. Dat ga je in het moment leven. Nemen wat je op dat moment kan en goed voelt. Dat zit in kleine dingen. Dat kan een lach zijn dat je juist ziet passeren in een filmpje of gelijk wat. Dat geeft een positief gevoel en laat je niet stil staan bij de problemen die rond onze oren vliegen.
Wij mensen leven teveel aards. We willen vrij zijn en op reis kunnen gaan. Er is maar een reis mensen die we ooit echt maken. Dat is de reis om van het aardse hoger te gaan. Als je stopt met al dat aardse in je leven zo toe te laten dan pas kan je leven. Dan wordt je herboren en geniet je. Dan ga je merken wat hier aan de hand is, wuif je niet weg. Omdat je ermee geconfronteerd wordt. Lijden en de dood. Verweg soms, soms heel kortbij. Dan kom je bij de vier edele waarheden. Waar we nu allemaal iets van kunnen leren. Dat kan je dan doen door eens te gaan kijken bij het achtvoudige pad. Dan ga je merken mensen dat wij of sommigen moeten gaan leren wat we hier zien niet ons kan pijn doen maar ook gelukkig kan maken. Maar het zijn momenten. Daarom is het leven hier vaak een moment opname. Daar men door moet.
Wat we nu meemaken is ook niet blijvend. En kent een oorzaak. Spijtig genoeg hangen we hier vast aan geleerde om informatie te krijgen. Die we dan maar aannemen als waarheid. Maar is ze waarheid kan je met de informatie leven. Misschien en misschien ook niet. Daarom is het om vanuit jezelf te gaan leven. Gezond leven op allerlei vlakken. Genieten van jouw leven. En dat kan ook al zit je midden in een bepaald proces van verwerking. Dan nog kan je genieten en het voor jezelf gezellig maken.
Mensen alles kent een keerpunt ook dit.

Vrouw, Vrijheid, Bos, Wandelen, Gelukkig, Vrouwelijke


Is het leuk plannen te maken en die je niet kan waarmaken. Nee toch.
Maak een vooruitzicht voor jezelf maken hier en nu. Dat voelt goed aan.

Mensen, De Oude Man, Vissen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: