De verbinding tussen sjamanisme en kwantumfysica

Sjamaan, Peruaanse, Cocablad, Ceremonie, Alter, Geluk

Samengevat: Er bestaat een aantal verbanden tussen het oude sjamanisme en wat we momenteel van kwantumfysica begrijpen.
Sjamanisme was duizenden jaren lang volledig geïntegreerd in de mensheid. Sjamanen waren de eerste helers, leraren en geleerden. Uiteindelijk ging sjamanistische wijsheid door toedoen van de mens verloren.
Nu, in onze moderne tijd vol technologie die ons toegang verschaft tot kennis van over de hele wereld, brengen we deze oude wijsheid terug, op de meest verbluffende manieren. Wetenschap loopt eigenlijk parallel met oude sjamanistische methoden. Hierna volgen 5 manieren waarop het subatomaire niveau van de werkelijkheid parallel loopt met de kernmethoden van sjamanistische heling.

1. Het effect van de waarnemer

Dankzij experimenten in het laboratorium, weten we allemaal dat subatomaire deeltjes (waaruit het Universum bestaat) beïnvloed worden wanneer er een waarnemer aanwezig is. Door middel van muziekrituelen, dans en ceremonies, ‘betovert’ de sjamaan de patiënt in een staat van optimisme, waarin de patiënt gelooft dat hij inderdaad zal genezen zodra het ritueel is voltooid.
De overeenkomst in dit geval is dat de sjamaan en de patiënt beiden de rol van waarnemer aannemen (en soms zelfs ook de hele stam), waardoor ze de zieke door hun aanwezigheid sterken in positief geloof. De sfeer die tijdens rituelen ontstaat kan een enorme energie en geestkracht genereren en op de zieke overbrengen, waardoor de patiënt de ziekte uit het lichaam kan laten verdwijnen. Een vergelijkbaar verschijnsel wordt verkregen wanneer de toestand van deeltjes verandert als ze worden waargenomen. (1)

2. Parallelle Universa

Er bestaan momenteel verschillende versies van een multiversumtheorie, maar ze concluderen allemaal hetzelfde: Er bestaan tegelijkertijd meerdere dimensies. Een sjamaan heeft toegang tot deze dimensies. Door gebruik van psychedelische planten betreedt de sjamaan verschillende atmosferen waarin zich de geesten bevinden en vraagt ze om hulp. Soms zal de sjamaan een dierenoffer brengen in ruil voor helende energieën van de geesten. In sommige gevallen zullen de geesten de ziekte absorberen. De onzichtbare wezens waar alle sjamanen richtlijnen van ontvangen komen van andere dimensies, zoals de multiversumtheorie stelt. (2)

3. Niet-plaatsgebonden

Het principe van niet-plaatsgebonden stelt dat een object het gedrag van een ander object op afstand kan beïnvloeden, zonder enige directe of lokale verbinding tussen die twee. Een sjamaan kan een patiënt niet-plaatsgebonden op afstand helpen met heling. De helingmethode van een sjamaan kent geen lineaire oorzaak en gevolg.
Het hele proces is feitelijk niet-plaatsgebonden. De sjamaan en degene die geheeld moet worden hebben geen directe verbinding met elkaar, maar de sjamaan slaagt erin veranderingen aan te brengen in het fysieke lichaam van de persoon. Sjamanen gebruiken deze niet-plaatsgebondenheid ook om kennis of informatie te verzamelen die een stam nodig heeft, zoals de beste plek om te jagen of dat de stam alleen wat psychotherapie nodig heeft. Zien op afstand is een van de niet-plaatsgebonden methoden die sjamanen gebruiken om uit te vinden waar iets is, zonder er daadwerkelijk fysiek op uit te gaan om dat te controleren. (3)

4. Plancklengte/Snaartheorie

Het concept dat het Universum één bewustzijn is, komt voort uit de kwantumfysica. Plancklengte is een wiskundige vergelijking, die aangeeft dat de kleinst meetbare eenheid van energie die mogelijk kan bestaan de fundamentele energie van het Universum is. De basis van het Universum is een extreem lage ondeelbare eenheid van energie, wat suggereert dat er een grens is aan onze realiteit.
Zou die grens puur bewustzijn kunnen zijn? Uiteindelijk kunnen we ons niets voorstellen dat zich buiten ons bewustzijn bevindt. Het verband tussen bewustzijn en de Planckschaal is er zeker. De sjamanen hadden hier eveneens een concept voor. Ze noemden het de ‘Axis Mundi’, de verbinding van sferen, van het Universum dat alle andere Universa bevat. Sjamanen geloofden dat ze de Axis Mundi moesten oversteken om de geesten te vinden waarnaar ze zochten, wat dezelfde ultieme realiteit is als die door de kwantumfysica wordt gesuggereerd en zelfs door zelfobservatie. (4) (5)

5. Insluiten van fotonen en uitsluiten van elektronen

Volgens het Pauli Uitsluitings-principe wordt soliditeit van materie veroorzaakt door elektronen die elkaar afstoten. Elektronenuitsluiting creëert de atomaire structuur. Anderzijds gedraagt licht (niet-solide) zich op tegenovergestelde manieren. Fotonen verbinden en mengen zich met elkaar in plaats van elkaar af te stoten; insluiting in plaats van uitsluiting. Daardoor kan gezegd worden dat vrouwelijke en mannelijke energieën zijn ingebed in het Universum. Als mens beschikken we eveneens over zowel vrouwelijke als mannelijke energieën.
Sjamanen herkennen dit en beweren zelfs dat onbalans tussen die twee soms de oorzaak van ziekten kan zijn. Sjamanen beschikken over een bijzonder opvallende liefdevolle energie die van binnenuit straalt. Een van hun doelen is om de energieën van het individu in evenwicht te brengen door het overbrengen van gevoelens van liefde en eenheid. Wanneer mensen lichamelijk liefde en seksualiteit beleven, is dat de magische dans tussen de foton-insluiting (niet fysiek) en elektron-uitsluiting (fysiek), waardoor liefde en seksualiteit als zeer helend of transformerend ervaren kunnen worden. Sjamanen drukken altijd een zeer liefdevolle energie uit naar degene die ze helpen met genezen.
Het woord ‘sjamaan’ betekent ‘degene die weet’. Oude culturen beschouwden deze titel als passend, aangezien sjamanen uit de oudheid over opmerkelijke vermogens beschikten. Ze maakten verbinding met de bron van het Universum voor het vinden van antwoorden op situaties. Voor mij is dat de krachtigste prestatie dan al het andere wat we tot nu toe hebben bereikt. De wijsheid van de Ouden is op vele manieren geavanceerder dan de kennis die we momenteel denken te hebben. (6) (7)

Bronvermelding:
(2) http://garlandvalley.com/
(3) http://www.neuroquantology.com
(4) http://newt.phys.unsw.edu.au/einsteinlight/
(5) https://www.amazon.ca/Penguin-Dictionary-Symbols-Jean-Chevalier/
(6) https://books.google.ca/books
(7) https://books.google.ca/books?

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/de-verbinding-tussen-sjamanisme-en-kwantumfysica/

Al heel lang ben ik begaan met het sjamanisme. Alleen om die reden dat men met kruiden maar ook met rituelen veel kan bereiken. Zweethutten, ayawaska (Ayahuasca). Je maakt een innerlijke reis. Maar ook is dit goed voor je lichaam. Maar niet alleen dat. Een sjamaan werkt met de elementen van de natuur. De aarde is de moeder. En dat klopt ook. Wij allemaal worden geboren op aarde. Een sjamaan zal ook voor zijn heen gaan de terugreis maken naar de plaats van geboorte. Om daar in alle rust zich over te geven aan de volgende reis. Men kan er zeker nog veel van leren. Alhoewel is het leren waarnemen van jezelf en je lichaam het belangrijkste is. Je lichaam geeft heel veel aan. En juist daar aandacht aangeven kan helpen om het probleem sneller op te lossen. Alleen wil de regulerende geneeskunde (arts of specialist) niet altijd luisteren naar de patiënt. Dat maakt dat ze dan uitgaan van hun kennis maar niet van wat de patiënt hen laat horen. Wij als mens zouden ons ook meer moeten durven openstellen voor hoge dimensies. Deze kunnen ons ook veel laten aanvoelen. Ik ga hier zeker niet dieper op ingaan. Omdat het een materie is waar je voor moet openstellen.
Alles bestaat uit een energie een cel een kern. Ook ons lichaam en daar komt dan bij het DNA. Als men leert dat wat je voelt niet positief is kan je daar energie naar sturen. Denk maar eens als jij je teen stoot wat je na een moment doet. Het eerste moment voel je even niets dan komt de roep van pijn en dan neem je met je hand je teen of voet vast. En hop onbewust ben jezelf energie naar die pijnlijke plek aan het sturen.
Je maakt zo een verbinding met jouw energie en de pijnlijke plek. Mensen die goed kunnen mediteren. Weten ook dat je ook zo pijn kan verzachten. Net als iemand die Reiki kan ook zo energie door het lichaam kan laten stromen. Op zo een moment neem je bewust iedere cel in je lichaam aan om deze energetische kracht te geven. En het lichamelijk probleem op te lossen.
Daarom is het belangrijk om in liefde te leven. En voor alles zorg te dragen ook wat je tegenkomt. Liefde kan je geven als je het voelt en zal je ook terugkrijgen op zo een moment. Dat ook weer ten goede komt voor je lichaam.

Nationale Dansen, Koryak, Sjamaan, Tamboerijn, Clapper

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM