Archive for 5 januari 2021


ZIE HET ZOALS HET IS

JE HEBT MENSEN DIE VAN EEN KALF GELIJK EEN KOE MAKEN

Kalf, Koe, Rundvlees, Simmental Vee, De Landbouw, Vee

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Als men zich anders voelt in je gezin of bij familie

Spel Tekens, Isolatie, Geïsoleerd, Eenzaamheid

We kunnen niet allemaal hetzelfde zijn. Ieder kind is anders, iedere volwassene is anders in een gezin. Toch moet men soms veel incasseren. Denk maar als ze zeggen je bent niet normaal. Je bent niet van deze wereld. En dan weet je soms niet hoe je met jezelf om moet gaan. Toch heeft dit ook een doel in het gezin. Alhoewel men ervoor open moet staan om het te begrijpen. Men voelt zich dan misschien anders maar eigenlijk ben je hetzelfde. Toch kunnen bepaalde dingen moeilijk worden. Omdat je niet begrepen wordt. Maar ook kan je er zelf iets uit leren. Geduld uit te oefenen om toch maar te proberen om jouw denken naar voren te brengen. Maar leg niets in andermans handen. Je moet jezelf kunnen blijven zodat je kan blijven groeien. En daar komen soms keuze bij te pas. Het is daarom ook om te leren in je eigen kracht en energie te blijven. Als je jong bent en je wordt voor iets gestraft kan je van die straf ook voor jezelf iets aangenaams maken. En bij jezelf denken ooit zullen ze me begrijpen. Herkenning speelt hiervoor jezelf een belangrijke rol in. Zodat je weet dat er ook bepaalde emoties aan te pas kunnen komen. Maar blijf in jezelf geloven. Blijf bij je standpunt al wordt het niet aanvaard.
Het kan dan ook nuttig zijn om te ventileren. Even alles los te laten. Dat kan op verschillende manier en nadien ga je ook goed voelen. Men gaat merken dat je op een moment je het ook minder gaat aantrekken wat ze van je vinden. Omdat je eigen pad bewandeld. Daar komt dan wel bij dat je soms een harde keuze moeten maken. Afstand nemen. Ga zeker geen slachtofferrol spelen. Want dan kan er misbruik van gemaakt worden. Dat men je gaat aanzien als zwak. Dat is zeker niet de bedoeling.
In bepaalde gezinnen en families bestaat er nog altijd een regel als hiërarchie. En dat mag maar men moet als ouder ook leren dat men van een kind leren kan. Dat is toch nog voor bepaalde moeilijk. Om het als oudere te aanvaarden dat een kind ook een inbreng kan en zelfs mag hebben. Zo laat je ook voelen dat het erbij hoort.
natuurlijk als men het er als ouder moeilijk mee hebt dat je kind zo is dan kan dit een struikelblok zijn. Maar ook voor het kind.

Denk nooit dat men anders is. We zijn allemaal hetzelfde. En we zijn allemaal hier om van elkaar te leren.

Model, Vrouw, Meisje, Naakt, Kunst, Popart, Artistiek

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wees niet bang voor je nachtmerries

Fantasie, Tombstone, Griezelig, Samenstellen Van, Weird

Er bestaan nogal wat hardnekkige misverstanden over nachtmerries: zo zouden ze nare gebeurtenissen voorspellen, onwenselijk zijn en zelfs ziektes kunnen veroorzaken. Dit zijn verouderde, op bijgeloof en onwetendheid gebaseerde opvattingen die niet alleen onnodige angst veroorzaken, maar ons ook de kostbare boodschap van nachtmerries kunnen ontnemen. Want nachtmerries hebben een belangrijke functie voor ons welzijn en kunnen een grote bijdrage leveren aan ons emotionele welbevinden en onze persoonlijke groei.

Angstdromen

Nachtmerries zijn dromen waarin sprake is van gebeurtenissen en situaties die angst, agressie, afschuw of paniek oproepen. Nee, het zijn geen leuke dromen om te hebben. Toch word ik als therapeut en droomwerker altijd enthousiast als een client een nachtmerrie aandraagt: het zijn namelijk belangrijke dromen die ons veel kostbare informatie geven.

Goed gezind

Door jarenlang met mijn eigen dromen en die van cursisten en cliënten te werken, heb ik gemerkt dat alle dromen eigenlijk afkomstig zijn uit een instantie die ons wezenlijk goed gezind is. Dit is het samenspel van ons hoger zelf, ons onder-en bovenbewuste, en onze helpers. Alle dromen zijn uiteindelijk bedoeld om onze groei, bewustwording en genezing te bevorderen. Ook degene die we als ‘’vervelend’’ ervaren.

Red alert

Nu zijn nachtmerries natuurlijk bij uitstek vervelende dromen om te hebben – maar ze zijn zeer belangrijk. Ik zie ze als een soort ‘’red alert’’ vanuit de droomwereld: hier is een droom die zegt: ‘’Let op, word wakker, dit is belangrijk!’’

Verschillende soorten

Bij het begrijpen, oftewel ‘’duiden’’ van nachtmerries, is het altijd belangrijk ons te realiseren dat er veel verschillende soorten nachtmerries zijn. Ze hebben een verschillende oorsprong, symboliek en verschillende functie. Ook is het belangrijk te weten, dat dromen zowel letterlijk als symbolisch kunnen zijn. Dat geldt ook voor nachtmerries.

Dood

Een van de meest voorkomende vragen bij cursisten als het gaat om nachtmerries, is de vraag: als ik droom dat ik of een geliefde dood ga, is dat dat een voorspellende droom? Deze misvatting is gebaseerd op oude bijgelovige opvattingen over dromen die terug gaan tot de oude Grieken.
Met het antwoord kan ik kort zijn: Nee! Meestal zijn dromen over de dood symbolisch. De dood staat vaak voor een grote verandering, een transformatie… of voor onze angst daarvoor.

Hieronder een aantal veel voorkomend soorten nachtmerries.

Verwerking

Sommige nachtmerries staan vooral in het teken van het verwerken van nare of zelfs traumatische gebeurtenissen. Het is bekend dat mensen met PTSS vaak terugkerende nachtmerries hebben. De uiteindelijke bedoeling van deze angstdromen is het verwerken van de nare gebeurtenis of het trauma: of dit nu in het verre verleden ligt, of gisteren heeft plaatsgevonden. Een goede therapeut of droomwerker kan deze nachtmerries zelfs gebruiken als ingang voor helende therapiesessies.

Oude nachtmerries

Sommige van deze nachtmerries worden pas jaren na dato duidelijk, wanneer de dromer eindelijk begrijpt hoe de situatie destijds werkelijk was. Zo had ik zelf als kind nachtmerries over een onzichtbaar kwaad dat me bedreigde en wist dat ik wist dat het er was. Het was totaal kwaadaardig, gewetenloos, en lachte om mijn angst. Het heeft vele jaren geduurd voordat ik erachter kwam, dat deze kwaadaardige, verborgen aanwezigheid mijn eigen vader was, die me achter gesloten deuren mishandelde – iets wat lang totaal verborgen en verdrongen was gebleven. Pas toen de nachtmerries begrepen werden in de juiste context, deden ze hun helende werking – als bevestiging van wat ik eigenlijk altijd al geweten had.

Verduidelijking

Er zijn ook nachtmerries die ons heel helder laten zien, wat de waarheid van een huidige situatie is – juist omdat deze niet fraai is, en ons in de problemen zou kunnen brengen als we niet handelen en er geen verandering in brengen.

Voorbeeld: de ‘’evil twin’’

Zo had ik een cliente die droomde dat haar vriend uit twee personen bestond: een ‘’kwaadaardige’’ en een normale. In de droom had deze partner haar gitaar op het haardvuur gegooid. De kwade versie van hem had de sleutel van het huis en saboteerde al haar pogingen eruit te ontsnappen.  Bij nader onderzoek werd duidelijk dat deze vriend grote psychische problemen had. Hij had naast een leuke kant een zeer onaangename, gestoorde en destructieve kant. Hij saboteerde stelselmatig haar pogingen tot zelfexpressie en het bereiken van haar zielendoel (de gitaar) met slinks, destructief gedrag. Haar nachtmerries bleven dit keer op keer laten zien,  tot ze de relatie verbrak – en eindelijk haar eigen leven zonder angst kon gaan leven.

Waarschuwing

Er zijn ook nachtmerries die ons willen waarschuwen voor bepaalde situaties, sluimerende fysieke en medische problemen, mensen die niet goed voor ons zijn, of de uitkomst van beslissingen die we op het punt staan te nemen. Deze kunnen ook weer letterlijk of symbolisch zijn.

Twee voor twaalf

Zo had ik een cliënte die heel graag wilde stoppen met roken, maar na de eerste poging toch weer was begonnen. Ze droomde over een wekker die een ‘’snooze’’ knop had in de vorm van het deukje van een sigaret in een asbak – met een brandende sigaret erin – en de wekker stond op twee voor twaalf. Geschrokken werd ze wakker. Er gebeurde niets expliciets naars in de droom zelf – maar ze voelde het als een dringende waarschuwing te stoppen met roken. Ze deed het en is nooit meer begonnen.

Spirituele nachtmerries

Ja, dat zou je niet verwachten! Sommige nachtmerries, wanneer goed behandeld, blijken verborgen juweeltjes van spirituele inspiratie en interventie. Zo had ik een client die een droom had waarin zijn geboortestad werd aangevallen door een soort zombies die iedereen uitmoordden. Hij wilde de held spelen, maar werd uiteindelijk ook gedood.

Eerlijk

Toen we nader in deze nachtmerrie doken, kwamen we erachter dat deze hem liet zien, dat hij de neiging had in zijn dagelijks leven een soort slachtoffer-achtig gedrag toe te passen om de held te kunnen zijn. Om de schijn van mannelijke heldhaftigheid te wekken. Een ego-trucje waar hij niet bepaald verder mee kwam in zijn leven. Maar er was meer…

Aartsengel Michael

Toen we op zoek gingen naar de ware bron van de zombies, in een ‘’terug-in-je-droom’’ sessie, kwamen we uit bij: aartsengel Michael. Hij wilde de dromer iets leren over ware mannelijk kracht, die geen theater, uiterlijk vertoon en erkenning van buitenaf nodig heeft.

Mannelijke kracht

De energie van Aartsengel Michael was zo overweldigend aanwezig in de therapiekamer, dat ik er stil van werd. Ik keek naar mijn client en zag, dat hij onbewust de houding had aangenomen van een ridder in rust: de handen samengevouwen als op de knop van een zwaard, met de punt rustend op de grond. Een ontroerend toonbeeld van serene mannelijke kracht.

”Bear hug”

Nachtmerries kunnen ons dus in contact brengen met onze kracht – mits we bereid zijn onze angst aan te gaan. Zo had ik tijdens een lesweekend een cursiste die een angstdroom inbracht met een intimiderende beer erin. We deden een droomopstelling – waarbij zij de dromer was, en ik in de positie van de angstaanjagende beer ging staan. In de positie van de beer voelde ik alleen maar zeer geaarde liefde – de beer was helemaal niet eng, de beer verbeeldde haar aardse kracht! Ze kon de beer uiteindelijk omhelzen, en de knuffel van de beer aannemen – een helende omhelzing van haar eigen innerlijke kracht.

Waarheid

Op een bepaalde manier laten al onze dromen, ook onze nachtmerries ons de waarheid zien van onze ervaringen. Zo droomde een tarotist die een cursus gaf, en een cursiste had toegestaan een buurvrouw mee te laten komen die zich vervolgens zeer onaangenaam en bemoeizuchtig gedroeg, dat deze vrouw in een naargeestige nachtmerrie via het bovenlichtje haar praktijkkamer probeerde binnen te dringen. De boodschap was duidelijk: ze moest deze ongenode cursist zo snel mogelijk een stevige grens stellen.

Omarm je nachtmerries

Er zijn nog veel meer voorbeelden van nachtmerries te geven, maar bij elke zou ik willen zeggen: ren niet weg voor je nachtmerrie, maar omarm haar en luister naar wat ze je te vertellen heeft. Wees niet bang voor de angst. Heb het lef de nachtmerrie in de ogen te zien, dan zul je merken dat deze het beste met je voor heeft, je wil helpen helen, je wil helpen jezelf te beschermen, en je leven op een hoger plan wil brengen – en voorkomen dat je in onnodige valkuilen trapt.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/wees-niet-bang-voor-je-nachtmerries/

De meeste mensen die een nachtmerrie achter de rug hebben, hebben het soms moeilijk in de dag. De droom houden ze vast. Ze krijgen er een bepaalde angst door. Zeker als er in de nachtmerrie een dood of ziekte te voorschijn komt. Toch zoals al vaak geschreven is en hier ook. Heeft het te maken met bepaalde verwerkingen of iets dat je voor jezelf nog niet hebt kunnen plaatsen. Het kan ook zijn dat in deze dromen bepaalde personen voor kunnen komen die gekend zijn. Naargelang hoe deze zich in de droom opstellen willen deze ook iets aangeven of laten aanvoelen. Soms durven mensen er ook niet over praten omdat ze een angst hebben wat eruit te halen valt. Het is ook zo dat bepaalde mensen als ze in de dag iets meemaken het in de nacht gaan opblazen. Zodat er een nachtmerrie door ontstaat. Kinderen zijn hier goed in spijtig genoeg. Denk hier maar bij dat ze iets in de kamer zien en daar iets heel groots van maken. Vaak doen ze dat ook in hun dromen. Spiritueel kan men zeggen dat een nachtmerrie veel inzichten kunnen geven. Het nadeel is als men er zelf naar opzoek gaat dat men het antwoord het inzicht vaak niet vind. Omdat men vanuit jezelf dat wilt lezen dat voor jezelf goed aanvoelt. Naar kinderen toe is het van belang zich gerust te stellen. Als ze met een schrik wakker worden. Laat voelen dat je er bent. Maar luister er ook naar. Wuif het niet weg wat ze vertellen maar probeer gewoon te luisteren en ze gerust te stellen.
Als je zo een droom gehad hebt probeer in eerste instantie naar je gevoel te gaan. Probeer voor jezelf uit te maken wat het met je gedaan heeft.
Ben je nog angstig.
Ben je niet uitgerust en voel je moe.
Voel je een tweestrijd door je droom.
Dan kan je al eens bekijken wat er nog speelt dat je niet verwerkt hebt.

Fantasie, Somber, Angst, Gespenstig, Weird, Griezelig

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: