Wereldwijde oproep voor internationaal toezicht op de mensenrechtensituatie in China

Verklaring – Wereldwijde oproep voor internationale mechanismen voor het monitoren van mensenrechten in China

Een open brief aan:

– VN-secretaris-generaal Antonio Guterres
– VN-hoge commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet
– VN-lidstaten

Wij, de ondergetekende organisaties, komen samen om te pleiten voor een internationaal mechanisme om de schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering aan te pakken, en dringen er bij u op aan om doortastende maatregelen te nemen om dit doel te bereiken.
Op 26 juni 2020 riepen een ongekende 50 deskundigen van de Verenigde Naties op tot “beslissende maatregelen om de fundamentele vrijheden in China te beschermen”. Ze benadrukten de massale schendingen van de mensenrechten in Hong Kong, Tibet en Xinjiang, de onderdrukking van informatie in de context van de Covid-19-pandemie en aanvallen op rechtenverdedigers, journalisten, advocaten en critici van de regering in het hele land.
Onze organisaties maken zich ook zorgen over de impact van de wereldwijde schendingen van de rechten van China. China heeft mensenrechtenverdedigers in het buitenland aangevallen, de academische vrijheid in landen over de hele wereld onderdrukt en betrokken bij internetcensuur en digitaal toezicht. Wij betreuren China’s bevordering van rechtenvrije ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende aantasting van het milieu door de door de overheid gesteunde winningsindustrieën, evenals de racistische behandeling van mensen in China of door Chinese overheidsactoren in andere delen van de wereld.
We zijn ontzet over de pogingen van China om het mandaat van de VN-Mensenrechtenraad te verdraaien door “samenwerking” over verantwoordingsplicht te bevorderen, en door ons te verzetten tegen initiatieven om ernstige schendingen van rechten en internationale misdaden in landen over de hele wereld te onderzoeken. Het heeft zijn zetel in het NGO-comité van de VN gebruikt om ongegrond accreditatie te weigeren aan niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), terwijl het door de overheid georganiseerde NGO’s (GoNGO’s) accrediteert. Het heeft geprobeerd mensenrechtenverdedigers de toegang tot VN-gebouwen te ontzeggen, sprak sprekers over nevenbijeenkomsten van ngo’s af als “terroristen” en dreigde afgevaardigden hen ervan te weerhouden VN-nevenevenementen bij te wonen over rechtenschendingen, waaronder schendingen in Xinjiang.
Toen de Hoge Commissaris van de VN voor Mensenrechten, Speciale Procedures en tientallen staten er bij China op aandrongen om te voldoen aan internationale mensenrechtennormen, voerde China aan dat het “ongepaste opmerkingen” waren die “op grove wijze in strijd waren” met de soevereiniteit van China.
Een staat die zichzelf boven elke vorm van controle probeert te houden, vormt een fundamentele bedreiging voor de mensenrechten. Dat China – een staat met een buitengewone wereldmacht – verwacht dat een dergelijke behandeling ons allemaal aangaat.
We onderschrijven daarom de oproep van VN-experts voor een speciale zitting van de Mensenrechtenraad om de reeks schendingen door de Chinese regering te evalueren en om een ​​onpartijdig en onafhankelijk VN-mechanisme op te zetten om dat onderwerp nauwlettend te volgen, te analyseren en er jaarlijks over te rapporteren. We dringen er bij de secretaris-generaal van de VN op aan om een ​​speciale gezant te benoemen, in overeenstemming met zijn oproep tot actie voor de mensenrechten, en we roepen de Hoge Commissaris voor de mensenrechten op om haar onafhankelijke mandaat te vervullen om toezicht te houden op en openbaar te rapporteren over de omvangrijke schendingen van China. We steunen de oproep dat VN-lidstaten en VN-agentschappen alle interacties met de Chinese autoriteiten gebruiken om erop te staan ​​dat de regering haar internationale mensenrechtenverplichtingen nakomt.
We schrijven in de geest van wereldwijde solidariteit en partnerschap en dringen erop aan dat u snel handelt om ernstige schendingen van de mensenrechten door de Chinese autoriteiten tegen te gaan en te herstellen. Geen enkele staat mag boven de wet staan.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/toezicht-mensenrechtensituatie-china/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 cm (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM