Archive for 24 augustus 2020


PRO CONTRA

ALLEMAAL KENNEN WE WEL EENS PRO EN CONTRA IN ONS LEVEN

Pro En Contra, Wegen, Vergelijken, Manden, Twee, Groene

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Zelfgenezing en de potentie van symptomen

Vrouw, Silhouet, Zonsondergang, Bekijk, Richting, Zelf

Volgens sjamanen – traditionele genezers, is er maar één ziekte, waarvoor één medicijn bestaat. De ziekte is dat je van jezelf verwijderd bent geraakt – van je lichaam, hart, gevoel, intuïtie, ziel en het grote geheel. Het medicijn is die verbinding – met wie je werkelijk bent – herstellen. Het voordeel van die zienswijze: in klachten, van welke aard ook, ligt een enorme potentie besloten. En: zelfgenezing is een natuurlijke beweging.
In de reguliere geneeskunde zijn symptomen ongewenst. Je moet ervan af. Hoe eerder hoe beter. En je arts is verantwoordelijk voor jouw gezondheid. Als hij de oplossing voor aanhoudende klachten ook niet meer weet, dan stuurt hij je naar huis en heb je eigenlijk ‘domme pech’.
Het perspectief van healing (energiewerk) is anders: symptomen zijn nog steeds vervelend, maar ze hebben een functie. Het doel is niet primair het laten verdwijnen ervan, maar het transformeren van al hetgeen ermee samenhangt, én nog niet bewust is. Namelijk: de emoties, gedachten en energie die in de klachten zijn ingebed. Ofwel: je zoekt, onderzoekt en ‘ontmantelt’ de oorzaak. Je brengt jezelf ‘in lijn’ met je ware zelf. En dát is zelfgenezing.

Verlies van authenticiteit

De eerste en zwaarste depressie die ik ooit heb gehad, begon toen de relatie met mijn jeugdliefde eindigde. In de zeven jaar die we samen hadden doorgebracht, waren we volledig met elkaar vergroeid. De twee jaar na onze scheiding bracht ik door in duisternis.
Volgens mij ontstaan de meeste symptomen (zowel de psychische, als de fysieke, maar ook bijvoorbeeld ongewenste situaties waarin je steeds weer belandt) door structureel wegdrukken van je innerlijke ervaring. Als kind leer je boosheid in te slikken omdat het niet beleefd is, verdriet binnen te houden omdat je moeder het al zwaar genoeg heeft, en je groot te houden terwijl je misschien doodsbang bent. Je doet hard je best om te voldoen aan de wensen van je omgeving, ten koste van je eigen authenticiteit.

Je lichaam spreekt

Wat je niet kunt uiten, zet zich ongemerkt vast. Je blokkeert je natuurlijke energiestroom. Houdt zo’n situatie maar lang genoeg aan, dan ontstaan klachten. Je lichaam brengt feilloos de informatie van het bewustzijn – of misschien eerder het ‘niet-bewustzijn’ – tot uitdrukking. Je lichaam spreekt. Symptomen vertellen waar je je energie – onbewust en ongewild – blokkeert, tegenhoudt, inhoudt of weggeeft. Bij mij was de pijn van het verlies zo overweldigend, dat ik geen contact meer kon maken met het verdriet, de angst en de boosheid vanbinnen. M’n systeem maakte korstsluiting.

De gift van symptomen

Symptomen zijn dus eigenlijk een vorm van communicatie. Je ‘body/mind’ maakt concreet wat je bewustzijn nog niet weet. In de niet-westerse geneeskunde wordt ‘psychosomatisch’ dan ook veel ruimer opgevat dan hier; het is je geest/ziel/energie die zich uitdrukt in je lijf/welzijn. Hoe dan ook. Of je nu lijdt aan depressie, fibromyalgie, ME of hartklachten. Symptomen maken iets kenbaar dat bij je hoort. Ze tonen je hoe je met je energie omgaat; waar je geen aandacht schenkt aan ‘je zelf’; welke delen (nog) niet meedoen. Hun gift: ze vormen een tastbare toegang naar onbekende aspecten van je wezen die je leven ongemerkt maar diepgaand beïnvloeden. En misschien nog sterker: symptomen ontstaan omdat je systeem zichzelf wil genezen en je terug wil voeren naar je oorsprong; liefde.

Transformatie van bewustzijn

Heling vindt plaats als je bewustzijn ontwikkelt op alle verschillende niveaus van wie je bent. Je vindt eigenlijk steeds nieuwe betekenis. Na verloop van tijd ontdekte ik dan ook dat mijn depressie niet alleen het gevolg was van de scheiding ‘op zich’. De ervaring had tegelijkertijd de pijn geactiveerd van het verlies van mijn vader (twintig jaar eerder), plus een karmische pijn uit een verleden waarin mijn geliefde m’n kind was.
Als gevolg van innerlijk onderzoek verander je. En als gevolg dáárvan kunnen symptomen eventueel verdwijnen. Zo binnen, zo buiten. Al geldt voor klachten wel dat ze, zodra ze eenmaal vorm hebben gekregen in je lichaam, door healing alléén (meestal) maar tergend langzaam veranderen. Veel trager in ieder geval dan de emoties, gedachten en energie die eraan ten grondslag liggen.

Genezing en heling

Het grootste verschil tussen heling en genezing (in de traditionele zin van het woord) is dat heling van binnenuit komt en kan plaatsvinden op alle niveaus van je energiesysteem (van ziel tot emoties tot lijf). Genezing kan door anderen tot stand gebracht worden én richt zich puur op fysieke symptomen. Heling is mogelijk zonder fysieke genezing. En andersom: wel genezing, maar geen heling.
Vanuit het perspectief van energiewerk hebben klachten in ieder geval altijd een potentie: de mogelijkheid om jezelf op een dieper niveau te leren kennen. Om jezelf opnieuw uit te vinden. Om lichaam en geest met elkaar te verenigen. In mijn geval was het juist de depressie die me daar voor het eerst toe dwong.
Richt je je eenzijdig op medicatie en operaties, dan wordt hetgeen aan de symptomen ten grondslag ligt niet weggenomen. En daarmee omzeil je de mogelijkheid van transformatie. En andersom: bij ernstige fysieke klachten heb je niet altijd voldoende tijd en kracht om alleen op healing in te zetten.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/zelfgenezing-en-de-potentie-van-symptomen-2/

We mogen de reguliere geneeskunde niet achteruit schuiven. We hebben het nodig. Maar men kan veel zelf genezen. Als je eigen lichaam kent. Kan je heel snel aanvoelen wat er aan de hand is. Waar het vandaan komt en daar iets aan doen. Pijn in gelijk welk opzicht heeft een oorzaak. En die oorzaak moet je aanpakken om van de pijn af te geraken. Ga je langs een arts zal hij medicatie geven om snel beter te worden. Maar de oorzaak wordt niet aangepakt. En op een moment zal dan de klacht terugkeren. Weer naar de arts weer medicatie. En ja het gaat over weer voor even. Maar het kan op een moment een vicieuze cirkel worden. Vaak wordt er ook niet geluisterd naar de patiënt en denken geleerden het allemaal beter te weten.
Als men het lichaam kent en je kan je organen aanvoelen dan kan je perfect heel veel verhelpen. Met kruiden, anders te gaan leven en te eten. Dat kan al een belangrijke zijn in een genezingsproces.
Pijn heeft een oorzaak. Ze komt niet zomaar. Het kent een oorzaak.

Anatomie, Vrouw, Menselijk, Lichaam, Huid, Organen

Elektromagnetische pulsen als middel tegen depressie: “Na afloop van de therapie heeft 4 op de 10 geen symptomen meer”

Ongelukkig, Man, Masker, Triest, Gezicht, Vergadering

Elektromagnetische pulsen die dwars door de schedel heen gaan en je hersenen stimuleren? Klinkt griezelig, maar het werkt. rTMS is even efficiënt tegen ­depressie als antidepressiva of psychotherapie. “De magnetische ­stimulatie herstelt een onevenwicht dat in de hersenen ontstaan is.”

In Canada, Australië en de Verenigde Staten is de ­behandeling al behoorlijk ingeburgerd en vaak ook ­terugbetaald. Bij ons is rTMS (repetitieve trans­craniële magnetische stimulatie) nog een nobele onbekende. Als het van psychiater prof. dr. Chris Baeken afhangt, mag daar snel verandering in komen. Hij doet in het UZ Gent onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van rTMS en past de techniek al een jaar of tien toe op ­patiënten, vooral voor de behandeling van ernstige ­depressie. Vier à vijf procent van de Belgen krijgt in zijn leven met deze aandoening te maken. Vaak kunnen zij niet afdoend geholpen worden met antidepressiva of ­psychotherapie.
Chris Baeken: “rTMS is veilig, relatief pijnloos en heeft zo goed als geen bijwerkingen. Tot nu toe zetten we de techniek vooral in bij patiënten bij wie medicatie en gedragstherapie niet of niet meer helpen, als een soort laatste redmiddel. Maar er valt ook veel voor te zeggen om rTMS al vroeger te gebruiken, al dan niet in combinatie met medicatie en gedragstherapie.”

Beetje sciencefiction

Een rTMS-sessie ziet er een beetje uit als een scène in een sciencefictionfilm. De patiënt neemt plaats in een aangepaste stoel en krijgt een elektromagnetisch toestel – de ‘magneetspoel’ – tegen het hoofd gehouden, ter hoogte van de voorhersenen. In het jargon: de prefrontale cortex. Dit gebied speelt een rol in een heleboel belangrijke processen, zoals het verwerven van kennis, het maken van plannen, het beheersen van impulsen, de verwerking van emoties, sociaal gedrag … Kortom: zowat alles wat ons menselijk maakt en onze persoonlijkheid bepaalt.
Chris Baeken: “In de magneetspoel worden heel kort elektromagnetische pulsen opgewekt, die door de schedel heen gaan en een specifiek hersengebied binnendringen. Eén sessie duurt tien à vijftien minuten. Omdat we tijdens zo’n sessie meerdere pulsen toedienen, hebben we het over repetitieve TMS.” Ondertussen is bewezen dat rTMS helpt bij depressie. De verklaring? De magnetische ­stimulatie herstelt een onevenwicht dat in de hersenen ontstaan is.
Chris Baeken: “De voorhersenen staan in contact met het limbisch systeem, een dieper gelegen hersengebied dat onder andere betrokken is bij emotie, genot en motivatie. Vanuit dat limbisch systeem vertrekken er emotionele pulsen naar de voorhersenen. Bij een depressie is het evenwicht tussen de twee hersendelen verstoord: de voorhersenen kunnen de pulsen van het limbisch systeem niet meer onder controle houden. rTMS zet een hele reeks reacties in gang en zorgt zo voor een ‘reset’ van het verstoorde netwerk. Eenvoudig gezegd: de voorhersenen worden actiever en het limbisch gebied wordt afgeremd.”

rTMS is veilig en heeft bijna geen bijwerkingen

Prof. dr. Chris Baeken, psychiater in de vakgroep Hoofd en Huid van het UZ Gent

Vandaag is rTMS meestal voorbehouden voor ‘uitbehandelde’ patiënten, vaak als alternatief voor elektroconvulsietherapie, een techniek die een stuk ingrijpender is (zie kader). rTMS werkt het best bij mensen die niet genezen zijn na één of twee behandelingen met antidepressiva en die nog niet langer dan een jaar depressief zijn. De therapie kan ook een alternatief zijn voor wie veel last heeft van de bijwerkingen van antidepressiva. De vaak gebruikte SSRI’s, waarvan Prozac de bekendste is, kunnen bijvoorbeeld leiden tot slaapproblemen, stoornissen van het libido en fysieke klachten.
Chris Baeken: “rTMS is veilig en heeft bijna geen bijwerkingen. Het is een beetje wennen aan het gevoel en sommige patiënten krijgen wat hoofdpijn, maar die trekt snel weer weg. Héél af en toe kan rTMS een epileptische aanval uitlokken. Maar dat hebben wij hier in al die jaren nog niet meegemaakt.”
Een klassieke behandeling van een ernstige depressie duurt drie tot vier weken, waarbij er elke werkdag een ­rTMS-sessie gegeven wordt. Twintig keer in een maand naar het ziekenhuis komen, is helaas niet zo handig. Daarom experimenteert het UZ Gent nu met een kortere, intensievere therapie. Die duurt maar vier dagen, met vijf sessies per dag. Dat schema blijkt even goed aan te slaan als de veel langere behandeling.

Na afloop van de intensieve therapie heeft veertig procent van de mensen geen symptomen meer

Prof. dr. Chris Baeken, psychiater in de vakgroep Hoofd en Huid van het UZ Gent

Chris Baeken: “Na afloop van de intensieve therapie heeft veertig procent van de mensen geen symptomen meer. Twintig tot dertig procent voelt zich iets beter. Bij de rest heeft rTMS geen effect. Dat resultaat is vergelijkbaar met de effecten van antidepressiva of psychotherapie. Je moet wel onderhoudssessies voorzien, eventueel in combinatie met medicatie en psychotherapie. Zonder verdere behandeling hervalt ongeveer de helft van de patiënten na zes maanden. Een op de vier is langer dan een jaar verlost van de depressie.”

Liever vroeger starten

Dat de korte, intensieve behandeling hetzelfde resultaat bereikt als de lange versie, biedt mogelijkheden om rTMS al in een vroeger stadium te gebruiken.
Chris Baeken: “Op dit moment wordt rTMS meestal pas ingezet wanneer achtereenvolgende medicatiekuren met twee verschillende types van antidepressiva niet aanslaan. Na de eerste kuur moet je altijd eventjes afbouwen voor je aan de tweede mag beginnen. Die periode, die één à twee weken duurt, zouden we graag gebruiken om intensieve rTMS uit te proberen. Als we op die manier veertig procent van de patiënten helpen, hoeven die alvast geen andere medicijnen meer uit te proberen, waarvan we pas na acht tot twaalf weken weten of die aanslaan. We onderzoeken ook hoe we psychotherapie met rTMS kunnen combineren. Dat zou de successcore nog verder kunnen opkrikken. Het is dus geen of-of-verhaal. Wat bij de ene persoon aanslaat, doet niets bij de andere en omgekeerd. We zoeken de beste combinatie voor elke patiënt.”
rTMS is dus efficiënt en geeft nauwelijks bijwerkingen. De logistieke kant ligt wel wat moeilijker. De magneetspoel is een medisch toestel en mag alleen onder supervisie van een arts gebruikt worden. Momenteel hebben maar een zestal centra in Vlaanderen er eentje staan. Een sessie neemt ook wat tijd in beslag. Reken, met de voorbereiding erbij, op een halfuur tot drie kwartier. Thuis medicijnen nemen is een stuk makkelijker natuurlijk. rTMS is voorlopig ook nog niet erkend door het RIZIV. De behandelingen worden dus niet terugbetaald.
Chris Baeken: “rTMS is gratis als je aan een studie deelneemt. In het andere geval betaal je een psychiatrische consultatie, die gelukkig grotendeels terugbetaald wordt, en een forfaitair bedrag van enkele tientallen euro’s per sessie – in het UZ Gent is dat maximaal 35 euro – voor het gebruik van het toestel. Een volledige terugbetaling zou zeker op zijn plaats zijn. Een slecht behandelde depressie zorgt voor veel psychisch lijden en kost de maatschappij handenvol geld. Als je dan weet dat vier op de tien patiënten na een week intensieve rTMS van hun symptomen verlost zijn en dat we op een volledig herstel mikken, kunnen we dus veel leed vermijden én veel geld besparen.”

En er is meer …

rTMS heeft nog andere toepassingen dan ernstige depressie. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft de behandeling ook goedgekeurd voor obsessief-compulsieve stoornissen, zoals dwanggedachten en dwangmatig gedrag. Waarschijnlijk heeft rTMS ook een gunstig effect op posttraumatische stress, maar dat moet verder uitgezocht worden.
Chris Baeken: “Veel onderzoek richt zich ook op mensen met een bipolaire stoornis. Die wisselen manische, extreem uitgelaten periodes af met neerslachtige, depressieve periodes. In de depressieve periodes antidepressiva toedienen is niet gemakkelijk, omdat ze ernstige stemmingsschommelingen of zelfs een switch naar een manische periode kunnen veroorzaken. We zouden dus graag rTMS gebruiken in de depressieve fase, in plaats van medicatie.”

BRON: https://www.hln.be/nina/fit-gezond/elektromagnetische-pulsen-als-middel-tegen-depressie-na-afloop-van-de-therapie-heeft-4-op-de-10-geen-symptomen-meer~a50cb40e/

Zelf had ik er ook al van gehoord dat dit doeltreffend werkt. Niet alleen bij mensen met een depressie en waar medicatie niet voldoet. Maar ook inzetbaar voor andere psychische klachten. Natuurlijk is het altijd beter als medicatie. Want je begint met een pilletje en je weet niet waar het eindigt. Net als de afbouw ervan of de verslaving. Dan is dit toch doeltreffender. Natuurlijk is in eerste instantie de oorzaak vinden. Want dat is de bron die aangepakt moet worden bij gelijk welk psychisch probleem. Als dat niet opgenomen wordt zal het ook moeilijk zijn om te genezen en op een goede manier door het leven verder te gaan. Zonder donkere gedachten te hebben.

Geestelijke Gezondheid, Abstract, Anatomie, Kunst

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Bril van Gandhi voor 278.000 euro geveild

Ghandi, Standbeeld, Indische, Gandhi, Leider, Landmark

Het leukste van het web Een zeldzame en historisch belangrijke bril die zou hebben toebehoord aan de Indiase onafhankelijkheidsheld Mahatma Gandhi (1869 – vermoord in 1948) is geveild voor 260.000 pond (278.000 euro), zo zei een woordvoerster van een veilinghuis in het Britse Bristol tegenover het Duitse persbureau DPA. Vooraf was een opbrengst van 10.000 tot 15.000 pond verwacht.

Bril van Gandhi verdwenen uit Indiaas museum - Het Belang van ...


De nieuwe eigenaar kan er nochtans niet zeker van zijn dat de vergulde bril echt van Gandhi is geweest. Het kleinood werd eerder deze maand in de brievenbus van het veilinghuis gedropt. Er zat een brief bij waarin stond: “Deze bril was van Gandhi, bel me maar”, aldus veilingmeester Andrew Stowe tegen media.
Gandhi stond erom bekend oude of ongewenste brillen uit te delen aan behoeftige mensen of aan mensen die hem hadden geholpen. Hij gaf de nu geveilde bril aan de oom van de verkoper toen die begin vorige eeuw voor British Petroleum in Zuid-Afrika werkte.
Plaats, tijd en de aard van de bril alsmede vergelijkbare modellen, pleiten ervoor dat het ding echt van Gandhi is geweest.

BRON: https://www.hln.be/bizar/het-leukste-van-het-web/bril-van-gandhi-voor-278-000-euro-geveild~ac9e73fb/

Het rond brilletje van Gandhi. Maar zou het wel echt zijn? En zou men er zoveel geld aangeven. Wetende dat het misschien niet van hem is.

Mahatma Gandhi, Standbeeld, Bronzen, India, Indische

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: