Archive for 14 augustus 2020


Amerikaans rapport over Toegang tot Tibet bevestigt dat er niets is verbeterd

Het nieuwe verslag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de toegang tot Tibet in 2019 voor Amerikaanse diplomaten, journalisten en andere burgers, bevestigt dat de Chinese autoriteiten sinds het eerste verslag van maart 2019 niets hebben gedaan om de situatie te verbeteren.
In het nieuwe rapport staat: “De toegang tot de Tibetaanse bevolking is in 2019 niet verbeterd ten opzichte van 2018”.
Er zijn nu twee rapporten die het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gepubliceerd in het kader van de Wet tot Wederzijdse Toegang tot Tibet. (Reciprocal Access to Tibet Act, RATA) De wet eist dat het ministerie de toegang tot de VS kan ontzeggen aan de Chinese ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het tegenhouden van Amerikanen uit Tibet.
De wet eist ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks verslag uitbrengt over het niveau van de toegang van Amerikanen tot Tibet. In het rapport van vorig jaar werd gezegd dat de Chinese regering de toegang “systematisch” heeft belemmerd in 2018.

Chinese entiteiten
Hieronder wordt een samenvatting van het nieuwe rapport gegeven. Een belangrijk aspect van het rapport is de identificatie van enkele Chinese overheidsinstanties die een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming over de toegang van buitenlanders tot Tibet.
In het rapport wordt vermeld dat de aanvraag voor een reisvergunning voor de autonome regio Tibet (die ongeveer de helft van Tibet beslaat) wordt bekeken door de Commissie van Buitenlandse Zaken. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken op prefectuur-, provinciaal en centraal niveau, het ministerie van Staatsveiligheid, het ministerie van Openbare Veiligheid, het Volksbevrijdingsleger en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze commissie bekijkt een aanvraag en geeft vervolgens het TAR Bureau voor Buitenlandse Zaken de opdracht om de Amerikaanse consulaat-generaal in Chengdu een formeel antwoord te geven”.
Dit is belangrijk, aangezien een van de uitvoeringsvereisten van RATA is dat “de minister van Buitenlandse Zaken aan de bevoegde commissies van het congres een rapport verstrekt waarin de personen worden geïdentificeerd die in het voorgaande jaar een visum geweigerd of ingetrokken hebben gekregen op grond van deze wet”.
Deze verklaring kan vertrouwelijk zijn, zoals het geval was toen minister Pompeo op 7 juli 2020 aankondigde dat “de Chinese regering en ambtenaren van de Chinese communistische partij die in belangrijke mate betrokken zijn bij de formulering of uitvoering van beleid inzake de toegang van buitenlanders tot Tibetaanse gebieden.”
We kunnen ervan uitgaan dat sommige van de ambtenaren met de nieuwe visumbeperkingen tot de bovengenoemde Chinese overheidsinstanties behoren. Het rapport bevat echter geen enkele verwijzing naar de staat van toegang tot de Tibetaanse gebieden in de provincies Gansu en Qinghai.

Bevindingen van het verslag

Hieronder staat een overzicht van enkele bevindingen uit het verslag.

  • In 2019 was de TAR nog steeds het enige gebied in China waarvoor de regering van de VRC diplomaten en andere buitenlandse ambtenaren toestemming vereiste voor een bezoek. Diplomaten konden geen vlieg- of treinkaartjes naar de TAR kopen zonder officiële autorisatie.
  • De Chinese regering weigerde vorig jaar vijf van de tien officiële verzoeken van de Amerikaanse diplomatieke missie in China om de TAR te bezoeken. Waaronder een verzoek om de adjunct-hoofd van het consulaat, de defensieattaché, het Bureau voor Landbouwhandel en twee verzoeken van de Amerikaanse burgerdienst in het Amerikaanse consulaat-generaal in Chengdu. De vijf reizen die in 2019 voor Amerikaanse diplomaten en ambtenaren werden goedgekeurd, omvatten: een bezoek van de Amerikaanse ambassadeur; twee bezoeken van de Amerikaanse consul-generaal in Chengdu; een consulair bezoek; en een bezoek van de attache politiek/economische zaken van het Amerikaanse consulaat in Chengdu.
  • Toen Amerikaanse diplomaten via het TAR-Bureau voor Buitenlandse Zaken toestemming kregen om naar de TAR te reizen, hebben de FAO en het veiligheidspersoneel hun reizen nauwlettend in de gaten gehouden.
  • Het reizen naar Tibetaanse gebieden in de provincie Sichuan bleef ook in 2019 voor Amerikaanse diplomaten restrictief. Diplomaten die in de Tibetaanse gebieden Kardze (Chinees: Ganzi) en Ngaba (Aba) Tibetaanse autonome regio’s reisden, werden routinematig tegengehouden en ondervraagd door veiligheidsfunctionarissen. In tegenstelling tot 2017 en 2018 hebben veiligheidsagenten echter geen diplomaten fysiek vastgehouden.
  • Terwijl diplomaten voor de reizen naar Tibetaanse gebieden in de provincie Sichuan geen vergunning nodig hadden, moesten diplomaten verzoeken indienen bij de provinciale FAO om bijeenkomsten te houden met overheids-, religieuze en gemeenschapsleiders. Van de vier dergelijke verzoeken die het Amerikaanse consulaat-generaal in Chengdu heeft gedaan voor bijeenkomsten in de Tibetaanse autonome prefectuur Ngaba, is er slechts één ingewilligd. Ondanks verschillende pogingen zijn er geen verzoeken ingewilligd voor officiële bijeenkomsten in Kardze.

Discriminatie van Tibetaanse Amerikanen

In het rapport staat ook dat de Tibetaanse Amerikanen bij het aanvragen van Chinese visa in de ambassades van de Volksrepubliek China nog steeds een strenge screening ondergaan. De screening verschilt ten opzichte van andere Amerikaanse burgers. Tibetaans-Amerikanen meldden regelmatig intimidatie door veiligheidsbeambten in Tibetaanse gebieden en in andere delen van China.
De Amerikaanse regering heeft verschillende meldingen ontvangen van gevallen waarin de Chinese autoriteiten in 2019 Tibetaans-Amerikanen de toegang tot China ontzegden, ondanks het feit dat deze Amerikaanse burgers in het bezit waren van geldige Chinese visa en reisdocumenten.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/nieuw-rapport-over-de-toegang/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VN-experts uiten hun bezorgdheid over de Panchen Lama

Vijf VN-mensenrechten deskundigen en instanties hebben hun bezorgdheid geuit bij de Chinese regering over de “verdwenen” Panchen Lama en de reïncarnatie regels van Peking. Daarnaast verwijzen ze naar de vrees voor Chinese inmenging bij de opvolging van de Dalai Lama.
In een verklaring aan de Chinese regering spreken de deskundigen hun ernstige bezorgdheid uit over de weigering van de Chinese regering om de verblijfplaats van Gedhun Choekyi Nyima (de 11e Panchen Lama) bekend te maken. Ze roepen een onafhankelijke waarnemer op om hem te bezoeken.
De Panchen Lama, een van de belangrijkste figuren in het Tibetaanse boeddhisme, wordt vermist sinds de Chinese regering hem en zijn familie in 1995 heeft ontvoerd. Dit gebeurde slechts enkele dagen nadat de Dalai Lama hem had geïdentificeerd als de reïncarnatie van de vorige Panchen Lama. Gedhun Choekyi Nyima was toen nog maar zes jaar oud.
De regels van de Chinese regering over de opvolging van Tibetaanse boeddhistische leiders “kunnen religieuze tradities van de Tibetaanse boeddhistische minderheid op een discriminerende manier verstoren en mogelijk ondermijnen”, aldus de verklaring van de VN-deskundigen.
De deskundigen doen een beroep op de Chinese overheid om er voor te zorgen dat Tibetaanse boeddhisten hun religie, tradities en culturen vrijelijk kunnen beoefenen zonder inmenging. Vrijheid van godsdienst is tenslotte het recht van Tibetaanse boeddhisten.
De verklaring werd op 1 augustus openbaar gemaakt en ingediend door de werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen, de werkgroep inzake willekeurige hechtenis, de speciale rapporteur op het gebied van culturele rechten, de speciale rapporteur voor minderheids kwesties en de speciale rapporteur voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging.

De opvolging van de Dalai Lama
De internationale campagne voor Tibet verwelkomt de verklaring van de VN-deskundigen. “De ontvoering van de Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, 25 jaar geleden is een open wond voor de Tibetaanse boeddhisten,” zei ICT. “Na jarenlang internationale kritiek te negeren moet de Chinese regering hem eindelijk zijn vrijheid teruggeven.
De organisatie voegde eraan toe: “De VN-deskundigen onderstrepen ook dat elke inmenging van de staat in de benoeming van Tibetaanse Boeddhistische leiders in strijd is met de internationale mensenrechten wetgeving. Zoals zij terecht erkennen, zou dit het geval zijn met het voornemen van Peking om een toekomstige Dalai Lama te benoemen. De internationale gemeenschap moet daarom haar inspanningen verdubbelen om de rechten van de Tibetanen te waarborgen om een toekomstige Dalai Lama te kiezen zonder inmenging van de Chinese regering”.
De Chinese regering heeft herhaaldelijk het recht opgeëist om de opvolger van de huidige 14e Dalai Lama te kiezen en heeft regels en voorschriften aangenomen om deze claim te ondersteunen, ondanks de kritiek van Tibetaanse boeddhisten en de Dalai Lama zelf.
Onlangs heeft de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, Josep Borrell, verklaard dat de “selectie van religieuze leiders moet gebeuren zonder enige inmenging van de regering en met inachtneming van religieuze normen. Bij de tenuitvoerlegging van elke wettelijke bepaling moet rekening worden gehouden met deze beginselen. De herziene Chinese regelgeving inzake religieuze aangelegenheden roept in dit verband ernstige vragen op en het zal daarom belangrijk zijn om toezicht te houden op de uitvoering ervan. China moet het opvolgingsproces van de Dalai Lama respecteren”.

Regeringen spreken zich uit over de opvolging van de Dalai Lama

Op 11 november 2019 schreef Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer dat het Kabinet zich zorgen maakt over de inmenging van de Chinese overheid in religieuze zaken. “Het reïncarnatieproces is volgens de Chinese autoriteiten onderhevig aan aan Chinese wetgeving. De positie van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de dalai lama aan te wijzen.”
De VS en Nederland zijn de eerste landen die China trotseren op dit politiek uiterst gevoelige punt. In Frankrijk zijn onlangs kamervragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse en Europese Zaken waarin wordt aangedrongen op een dergelijke stellingname onder verwijzing naar de uitspraak van Minister Blok. De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken en de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben in navolging van Nederland eveneens het standpunt ingenomen dat​ de opvolging van de Dalai Lama als religieus leider is voorbehouden aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zonder inmenging van wereldlijke autoriteiten.
In de VS introduceerde vorig jaar het Amerikaanse Congres de bipartisan Tibetan Policy and Support Act, een uitgebreid wetsvoorstel dat de steun van de VS aan de Tibetanen drastisch zal opvoeren, onder andere door er een officiële beleid van de VS van te maken dat alleen Tibetaanse boeddhisten kunnen beslissen over de opvolging van de Dalai Lama.
Als Chinese functionarissen in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen, zullen zij in het kader van de wet met sancties worden geconfronteerd.
Het Huis van Afgevaardigden heeft het wetsvoorstel in januari met een overweldigende meerderheid aangenomen. ICT werkt nu aan de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Senaat en de president dit jaar.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-panchenlama/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Voormalig Tibetaans politiek gevangene Ama Adhe overlijdt

Adhe Tapontsang, een voormalige Tibetaanse politieke gevangene is op 3 augustus 2020 in Dharamsala overleden. Adhe Tapontsang was integraal onderdeel van het verzet tegen de Chinese invasie in Tibet. Haar familieleden vertelden de Tibetaanse media dat ze vreedzaam is overleden.
Adhe Tapontsang werd ook wel “Ama” (moeder) genoemd en is geboren in Nyarong, in de oostelijke provincie in Tibet; Sichuan. In een interview in 2012 vertelde ze dat haar leeftijd 84 was, dat zou betekenen dat ze op 92 jarige leeftijd is gestorven.
Ze groeide op in een religieuze omgeving waar de komst van Chinese troepen de situatie in haar woonplaats compleet veranderde. Ze zag hoe Chinese vliegtuigen Tibetaanse kloosters en huizen bombardeerden en Tibetanen doodden. Ze herinnert zich dat alle besneeuwde bergtoppen rood waren van het bloed en dat de lijken overal lagen verspreid.
Toen ze begon te werken voor het Tibetaanse verzet, sloot ze zich eerst aan bij een vrouwengroep. In 1958 werd ze vastgehouden en gevangen gezet voor 27 jaar. Het eerste jaar zat ze gevangen in Dhartsedo (Chinees: Kangding). Daarna werd ze voor drie jaar verplaatst naar een gevangenis waarvan ze zegt dat die Gothok Gyalgo heet (Chinees: Changshita). We hebben nooit de exacte locatie van de laatste gevangenis kunnen achterhalen. Daarna werd ze nog eens drie jaar naar Dartsedo gebracht voordat ze in Minyak Rangakha (Chinees: Xinduqiao) in Sichuan werd vastgehouden tot haar vrijgelating.
In de gevangenis genaamd Changshita zat ze samen met 300 andere gevangenen, waarvan er slechts vier, waaronder zijzelf, de beproeving van drie jaar hebben overleefd. De rest stierf door honger en mishandeling in de gevangenis. Ze heeft toen gezworen dat als ze ooit haar vrijheid zou herwinnen, ze haar leven zou wijden aan het onder de aandacht brengen van haar dode collega’s en de Tibetaanse strijd.
Ze werd in 1987 vrijgelaten en ontsnapte vervolgens naar India. Sindsdien woonde ze in Dharamsala. Ze werkte daar in het Tibetaans opvangcentrum en reisde ook rond in India en het buitenland om aandacht te vragen voor de benarde situatie van het Tibetaanse volk.
In 1997 schreef ze een boek met de titel “Ama Adhe: The Voice that Remembers: The Heroic Story of a Woman’s Fight to Free Tibet” om de wereld te vertellen over Tibet. In oktober 1997 kwam ze zelfs naar Washington, DC om deel te nemen aan activiteiten die samenvielen met het bezoek van de toenmalige Chinese president Jiang Zemin. Ze sprak voor een bijeenkomst voor het Witte Huis samen met voorzitter van de International Campaign for Tibet Richard Gere.
In een interview met het Tibetan Oral History Project vertelde ze het volgende: “Het gaf me de eerste voldoening dat ik alles aan Zijne Heiligheid [de Dalai Lama] kon vertellen. Al ons lijden in de gevangenis staat omschreven in dat boek. Als ik sterf, zal dat boek blijven staan, toch? Dat is vervulling nummer twee. Daarna reisde ik naar het buitenland. Ik confronteerde Chinezen in Duitsland waar de Chinezen ook spraken en ze accepteerden dat het Mao Zedong was en niet [zij] die erbij betrokken waren. Daarna bezocht ik Denemarken, Nederland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Engeland en Japan. Ik sprak over alle kwellingen die ik had meegemaakt. Toen voelde ik dat, zelfs als ik sterf, dit boek niet kan sterven; ik heb al over alles aan de wereld verteld; ik heb alles aan Zijne Heiligheid gerelateerd en als ik nu sterf, ben ik vervuld.”
Ama Adhe had een zoon en een dochter uit haar eerste huwelijk. Haar eerste man werd echter vergiftigd door de Chinezen voordat ze in 1958 gevangen werd genomen. Na haar vrijlating leefde haar dochter nog, maar haar zoon was gestorven. Ze trouwde vervolgens met Rinchen Samdup en was bij hem in Dharamsala tot haar overlijden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ama-adhe-overlijdt/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

EU geeft antwoord op vragen van Europees parlement over Tibet en Nepal

De vertegenwoordiger van de EU voor het Buitenlands Beleid en Veiligheid, Joseph Borrell, heeft op 24 juli antwoord gegeven op vragen van een Europarlementariër over de mensenrechten en autonomie in Tibet, evenals op een voorstel voor een uitleveringsverdrag tussen Nepal en China dat Tibetaanse vluchtelingen in gevaar zou kunnen brengen.
Europees Parlementslid Isabel Santos begon haar schriftelijke vragen met het citeren van een verslag van International Campaign for Tibet over de nieuwe wetgeving inzake “etnische eenheid” die begin dit jaar in de Tibetaanse Autonome Regio in werking is getreden.
De regio beslaat ongeveer de helft van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat in 1959 door China is geannexeerd en nog steeds met een ijzeren vuist regeert.
“International Campaign for Tibet heeft laten zien hoe de onlangs in Tibet aangenomen wetgeving inzake “etnische eenheid” de fundamentele vrijheden van de Tibetanen verder zal uithollen en hun mensenrechten zal schenden”, schreef Santos. “De nieuwe wetgeving die op 11 januari 2020 is aangenomen, heeft als doel om “modelgebieden voor nationale eenheid en vooruitgang” in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) vast te stellen en de Chinese regering de bevoegdheid te geven om een Chinese levenswijze op te leggen en Chinese informanten van de Communistische Partij te cultiveren”.
Santos voegde eraan toe: “Sommige bepalingen van de nieuwe regelgeving vallen op, omdat ze als doel hebben Tibetaanse kleuters te indoctrineren met ideologische propaganda en ingrepen te doen in de sfeer en privacy van het gezin.”

Vragen voor de hoge vertegenwoordiger
Santos eindigde met het stellen van twee vragen. Ten eerste vroeg zij welke actie de Europese External Action Service neemt in het bilaterale dialoog met China met betrekking tot de autonomie van Tibet en de bescherming van de rechten van de Tibetanen.
In het antwoord op die vraag schreef Josep Borrell dat de EU herhaaldelijk “grote bezorgdheid” heeft geuit over de beperkingen van de godsdienstvrijheid en de rechten van de minderheden in Tibet, zowel in de bilaterale dialoog met China als in het openbaar.
Borrell, die ook vice-voorzitter is van de Europese Commissie, zei dat de EU zich ook heeft geconcentreerd op de toestand van de gevangenen in Tibet en het gebrek aan wederzijdse toegang tot Tibet.
“Dat is gedaan, zowel in het kader van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China, als tijdens het recentelijke strategische dialoog tussen “Borrell” en de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, die op 9 juni 2020 plaats vond, en tijdens de topontmoeting tussen de EU en China op 22 juni 2020″, schreef Borrell.
Hij voegde eraan toe dat de Europese Dienst voor extern optreden, die hij leidt, “vastbesloten blijft de ontwikkelingen in verband met Tibet te volgen en de verwachting te blijven uitspreken dat de rechten van de Tibetanen worden geëerbiedigd”.

Voorgesteld uitleveringsverdrag
Santos vroeg ook naar een voorstel voor een uitleveringsverdrag tussen China en Nepal.
Voor 2008 zouden elk jaar duizenden Tibetanen naar Nepal vluchten om te ontsnappen aan de brute bezetting van hun land door China.
Op grond van een “gentlemen’s agreement” tussen Nepal, de VN en andere belanghebbenden zouden die Tibetanen veilig naar India kunnen reizen, waar de Dalai Lama en de Tibetaanse ballingschapsleiding verblijven.
Het voorgestelde verdrag tussen Nepal en China zou echter kunnen betekenen dat de Nepalese autoriteiten alle Tibetanen die de grens oversteken zouden deporteren en hen terugsturen naar Tibet, vanwaar ze net zijn ontsnapt.
Borrell merkte op dat China en Nepal het voorgestelde verdrag niet hebben ondertekend tijdens het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Kathmandu in oktober 2019. De twee partijen zeiden echter dat ze de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen hun wetshandhavingsinstanties zouden verbeteren.
“De External Action Service volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet”, schreef Borrell, “evenals de tussen China en Nepal gesloten overeenkomsten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen voor de Tibetaanse gemeenschap die in Nepal woont”.

Voortzetting van de Europese steun
De antwoorden van Borrell op Santos bouwen voort op zijn recente steun voor de Tibetaanse vrijheden:

  • Eerder deze maand zei Borrell dat de EU zich verzet tegen de plannen van China om zich te bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama, de Tibetaanse boeddhistische geestelijke leider die op 6 juli 85 jaar werd.
  • In maart zei Borrell dat de Europese Commissie “de Chinese autoriteiten zal blijven oproepen om wederzijdse toegang tot Tibet toe te staan”.
  • Borrell schreef in mei ook een opiniestuk waarin hij stelde dat de sleutelwoorden voor de relatie tussen de EU en China “vertrouwen, transparantie en wederkerigheid moeten zijn”.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/eu-geeft-antwoord-op-de-vragen-van-het-parlement-over-tibet-en-nepal/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

WEES VERSTANDIG LEER JEZELF OPTIMAAL KENNEN.

Meisje, Spiegel, Portret, Karakter, Studio, Zittend

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wanneer de hitte naar je hoofd stijgt: “De invloed van de hittegolf op ons mentale welzijn valt niet te onderschatten”

Koel, Hitte, Verkoeling, Douche, Warmte, Zomer, Baden

Some like it hot, zong Marilyn Monroe ooit. Maar van deze aanhoudende hitte houdt vrijwel niemand. Als we het hebben over de gevolgen van de hittegolf, beperken we ons meestal tot de fysieke gevolgen: hallo okselvijvers, verminderde eetlust en knalrode huid. Maar die bloedhete temperaturen hebben ook een invloed op onze mentale gezondheid. “Mensen worden agressiever en ook mentale problemen komen veel vaker voor.”
Een heethoofd, je bloed dat kookt, een verhit debat,… Als we de spreekwoorden mogen geloven heeft de hitte ook gevolgen op ons mentale welzijn. Een negatief effect, welteverstaan. “Dat klopt inderdaad”, vertelt Leslie Hodge, klinisch psychologe en oprichtster van de groepspraktijk Strong Mind. “Uit onderzoek blijkt dat extreme hitte ons meer geïrriteerd en agressiever maakt. Zo hebben wetenschappers ontdekt dat wanneer de temperatuur significant stijgt, er 4 procent meer interpersoonlijk geweld voorkomt en tot 14 procent meer groepsgeweld.”

Dat is volgens de psychologe ook een van de factoren die meespeelde tijdens de rellen in Blankenberge. “Mensen zijn bij zo’n extreme hitte humeuriger en vliegen sneller uit. Gooi daarbij het groepseffect – je durft veel meer dingen in groep dan alleen -, dat ze onder invloed waren en dat het jongeren waren die zich wilden profileren, dan heb je het perfecte recept voor een situatie die helemaal uit de hand kan lopen. Al is dat uiteraard geen excuus voor geweld. Het is niet omdat er een duidelijke link is tussen extreme temperaturen en agressie, dat je de boel kort en klein mag slaan. Je hebt nog altijd controle over jezelf om zo’n gedrag niet te stellen.”

Zelfmoordcijfers liggen hoger tijdens een hittegolf

Leslie Hodge

De hitte maakt ons niet alleen agressiever, ook mentaal kunnen we ons slechter voelen. Hodge: “Er bestaat een sterk vermoeden dat serotonine, het gelukshormoon, beïnvloed wordt door extreme hitte. Helaas op een negatieve manier. Zo wijzen onderzoeken uit dat hete temperaturen een ongunstig effect hebben op het gemoed, waardoor meer mensen kampen met depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten.” Een van de grootste studies die daarnaar gedaan is, komt uit de Verenigde Staten en Mexico. “Zij zijn naar 600 miljoen interacties van mensen op sociale media gaan kijken in periodes van extreme hitte. Daaruit kwam naar voren dat er veel meer depressief taalgebruik voorkwam en mensen beduidend meer over zelfmoordgedachten praatten. Uit het onderzoek bleek ook dat de zelfmoordcijfers hoger lagen tijdens een hittegolf.”

De hitte heeft ook een effect op ons cognitief functioneren

Leslie Hodge

Zelf zal je ook al wel gemerkt hebben dat het telewerken met 35 graden Celsius niet zo vlot verloopt als bij een aangename 20 graden. “De hitte heeft ook een effect op ons cognitief functioneren”, vertelt Hodge daarover. “Voor een studie aan de Harvard-universiteit werden gezonde studenten onderzocht tijdens een 12 dagen durende hittegolf. De ene groep studeerde in een kamer met airco, de andere moest het zonder doen. Wat bleek? De studenten die in de verhitte ruimtes moesten functioneren, konden zich minder goed focussen en hadden een tragere reactiesnelheid.”

Slaaptekort

Met het verkeerde been uit bed stappen, het gebeurt wel vaker als je niet kan slapen door de warmte. En dat werkt natuurlijk ook niet bevorderlijk voor je humeur. “Zodra het erg warm weer is en het ’s nachts amper afkoelt, slapen de meeste mensen een pak minder goed”, aldus de psychologe. “Slaap heeft een herstellend effect, waardoor ook je gemoed een boost krijgt. Is je nachtrust slecht, dan is de kans groot dat je je ook mentaal slechter gaat voelen en dat depressieve gevoelens uitvergroot worden.”

Wat kan je doen?

Hodge: “Probeer je hoofd letterlijk en figuurlijk zo veel mogelijk koel te houden. Daarbij is het belangrijk om je niet te lang bloot te stellen aan extreme hitte, niet alleen voor je fysieke gezondheid maar ook voor je psychische welzijn. Vermijd ook stresserende situaties. Op het strand van Blankenberge was er veel te veel volk op een te kleine plek, waardoor er een stresstoestand ontstond en de gemoederen nog sneller verhit raakten. Probeer zulke momenten uit de weg te gaan en je kalmte te bewaren.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/wanneer-de-hitte-naar-je-hoofd-stijgt-de-invloed-van-de-hittegolf-op-ons-mentale-welzijn-valt-niet-te-onderschatten~aabd4822/

De hitte de problematiek waar we in leven doet er niet goed aan bij de meeste mensen. Ze zien geen vooruitgang of willen die niet zien. Zodat ze in een donker gat komen te zitten en daar vaak nog dieper in zakken. Zodat ze overgaan tot de gekste dingen. Ik schrijf het zo maar even. De hitte laat het niet toe om een goede nachtrust te hebben, daar komt nog eens bij. Dat men geconfronteerd wordt met de nodige negatieve cijfers en het sociaal leven dat er toch anders uitziet. Bepaalde kunnen dat niet meer plaatsen praten er niet even en gaan zichzelf psychisch pijn doen.
Spijtig genoeg moeten we er leren mee omgaan. Het zal nog niet snel overgaat en het weer dat ook veranderd daar zullen we ook moeten mee leren leven.
Heel dit probleem en het thuis werk. Samen 24/7 thuis zijn en dan nog eens op de kinderen passen kan tot zware gevolgen leiden. Zeker als je geen momenten voor jezelf neemt. Zodat je even uit je gevangenis kan komen. Wat voor bepaalde is dat het gevoel wel.

Mensen men lost niets op met pijn en schade aan andere toe te dienen nog aan jezelf. Men kan altijd hulp inschakelen om er over te praten.

Puppy, De Hitte, Zomer, Pauze, Vrije Tijd, Buiten
Fax, Blanke Man, 3D Model, Geïsoleerd, 3D, Model

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hoe je met ‘love balls’ of vaginaballetjes je liefdesspieren traint en betere seks beleeft: “Geef jezelf dat extra duwtje richting hoogtepunt”

Love Balls, Masturbatie, Erotische, Seksuele, Geslacht

Sinds de lockdown kopen we met z’n allen meer seksspeeltjes. Maar vaginaballetjes of ‘love balls’ blijven nog onder de radar. Nochtans kan je er als vrouw je bekkenbodemspieren mee trainen en ook op andere manieren bezorgen ze je seksueel genot. Seksuologe Kaat Bollen is fan en legt uit hoe je ze gebruikt en waar je moet op letten. “Het resultaat? Betere seks voor jou en je partner.”

‘Love balls’, ‘geishaballetjes’, ‘lustkogels’, ‘ben-wa-ballen’. Google ‘vaginaballetjes’ en je merkt het al snel: er lijken net zo veel opties te zijn als er vibrators en dildo’s zijn. Grote balletjes, kleine balletjes, zware balletjes, lichte balletjes. Balletjes met een koord of zonder, balletjes die vibreren of met een afstandsbediening werken. Het aanbod is groot, en toch is het speeltje bij vrouwen nog helemaal niet zo bekend. Ter illustratie: als we op bol.com naar ‘vibrators’ zoeken, krijgen we meer dan 11.000 hits. Als we ‘vaginaballetjes’ zoeken, maar 513.

Verwaarloosde liefdesspieren

Nochtans kan je stellen dat het speeltje een nog een groter nut heeft dan een doorsnee vibrator. De meeste vaginaballetjes hebben immers als doel om je bekkenbodemspieren te trainen. En laten dat nu net je ‘liefdesspieren’ zijn, oftewel de spieren waarmee je als vrouw zowel jezelf als je partner meer genot tijdens de seks kan bezorgen. Denk aan het Chinese spreekwoord: ‘geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag, maar leer een man vissen en hij heeft eten voor zijn hele leven’. In deze context luidt die: ‘gebruik een vibrator en je bezorgt jezelf een orgasme, maar gebruik vaginaballetjes en je bezorgt jezelf orgasmes voor de rest van je leven’. 
Seksuologe Kaat Bollen hielp al verschillende van haar cliëntes de balletjes te ontdekken. “We trainen alle andere spieren in ons lijf, maar onze bekkenbodemspieren verwaarlozen we nog te veel. Terwijl ze zo belangrijk zijn voor een vrouw. Het zijn de spieren die ervoor zorgen dat je niet ongewenst urine verliest en klachten van incontinentie verminderen. En het zijn de spieren die penetratie aangenamer maken. Zeker voor vrouwen die al bevallen zijn van een kind, kan het een goed idee zijn om die spieren extra te trainen.” 

Vrouwen die hun bekkenbodemspieren erg goed onder controle hebben, kunnen hun partner tijdens de penetratie zelfs een vaginale massage geven

Seksuologe Kaat Bollen

Hoe je met je bekkenbodemspieren penetratie precies aangenamer maakt? Het zit ’m in inspanning en ontspanning. “Door je bekkenbodemspieren te gaan aanspannen, zit je vagina tijdens de penetratie strakker rondom de penis. Dat voelt erg fijn voor de man. Vrouwen die hun spieren erg goed onder controle hebben, kunnen hun partner zo zelfs een vaginale massage geven.” En je hebt er natuurlijk zelf ook baat bij. “Kom je als vrouw klaar, dan gaan je bekkenbodemspieren vanzelf samentrekken. Als je die goed getraind hebt, kan je jezelf voor je klaarkomt een extra duwtje richting hoogtepunt geven of jezelf met goed getimede samentrekkingen een intenser orgasme bezorgen.”

Keuzes, keuzes

Wil je je spieren trainen met de balletjes, dan geldt het motto: begin groots, niet klein. “Het principe is namelijk dat je een balletje inbrengt in je vagina en door je spieren samen te trekken probeert te vermijden dat het balletje er door de zwaartekracht weer uitvalt. En dat gaat natuurlijk makkelijker als je een groter en lichter balletje gebruikt”, zegt Bollen. Houd het balletje als beginneling ook niet te lang in je vagina, zegt de seksuologe. “Tien minuten volstaat. In de fitness start je ook niet met een halter van twintig kilo. Je moet je spieren aan de inspanning laten wennen en je wil ze vooral niet overbelasten.” Eens je een groter balletje er goed inhoudt, kan je op kleinere en zwaardere balletjes overstappen.
Wil je balletjes die je ook seksueel stimuleren, dan raadt Bollen balletjes aan die vibreren en liefst ook met een afstandsbediening werken. “Want gewone balletjes zullen je geen genot bezorgen. Een vagina is vanbinnen niet gevoelig aan aanraking, alleen aan druk. En zo’n balletje geeft niet genoeg druk. Een vibrerend balletje zal je dus hoogstwaarschijnlijk niet laten klaarkomen. Maar het kan wel een heel opwindend gevoel zijn om te weten dat het in je zit. Ons brein is nog altijd ons grootste seksuele orgaan. Een ander idee: ga naar de bioscoop of op wandel en laat je partner met de afstandsbediening bepalen wanneer het balletje trilt. Dat kan een heel opwindende manier van voorspel zijn.”

Nog een leuk experiment: laat een klein balletje in je vagina zitten terwijl je partner je penetreert

Seksuologe Kaat Bollen

Een andere optie is een vaginaal balletje met binnenin een tweede balletje. Wanneer je beweegt, zal dat balletje binnenin ervoor zorgen dat het grotere balletje druk zet op je vaginawand. Opnieuw: daar zal je waarschijnlijk niet van klaarkomen. Maar het kan wel een extra stimulus zijn. Nog een leuk experiment kan zijn om een klein balletje in je vagina te laten zitten terwijl je partner je penetreert. Dat zorgt voor extra druk en dat kan zowel voor jou als je partner fijn zijn. “Het is dus wel belangrijk dat je voor jezelf uitmaakt wat je met zulke vaginaballetjes wil bereiken”, vult Bollen aan. “Wil je je spieren trainen, wil je een extra stimulus of wil je het voorspel met je partner opleuken: die factoren bepalen je keuze.”

Geen paniek

Krijg je de balletjes er achteraf wel weer uit? Yes, je belandt heus niet op spoed met het speeltje in je lijf. “Je kan balletjes kopen met een koordje aan, maar dat hoeft niet eens”, zegt Bollen. “Zo’n balletje kan in je vagina nergens heen en komt er door de zwaartekracht meestal heel makkelijk vanzelf uit. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je spieren ontspant en daar kan bij sommige vrouwen weleens het schoentje knellen. Ze gaan in paniek omdat het balletje er niet meteen uitkomt en gaan zich dan nog meer opspannen. Ontspan, neem een warm bad, zorg dat je vagina wat vochtig is en doe achteraf een paar squats in je badkamer. Dan valt het balletje er gegarandeerd vanzelf weer uit.”
Wanneer we Bollen om waarschuwingen of risico’s vragen, heeft ze dan ook niks toe te voegen. Behalve misschien: “gebruik een glijmiddel op waterbasis, als je dat nodig hebt. Zeker als je balletje van siliconen gemaakt is. Een glijmiddel op basis van siliconen kan de je speeltje aanvreten en zo wordt het poreuzer en vatbaarder voor bacteriën.” Na gebruik was je het balletje ook gewoon met water en hoogstens een speciale ‘toy cleaner’, geen zeep. Anders verstoor je de zuurtegraad van je vagina. En Bollen waarschuwt ook dat ‘love balls’ voor vrouwen met vaginisme of pijn bij het vrijen niet zo’n goed idee zijn. “Vaak hebben zulke vrouwen juist te goed getrainde spieren die onbewust samentrekken. Die spieren wil je niet nog sterker maken.”

BRON: https://www.hln.be/nina/seks-relaties/hoe-je-met-love-balls-of-vaginaballetjes-je-liefdesspieren-traint-en-betere-seks-beleeft-geef-jezelf-dat-extra-duwtje-richting-hoogtepunt~a3d2ec1a/

Eigenlijk was dit de bedoeling voor vrouwen die hun bekkenbodemspieren niet krachtig genoeg waren. Maar op een moment waren er vrouwen die daar ook het genot van voelde. Zodat deze vaginaballetjes meer en meer een spelletje in het bed werden. En waar zelfs sommige het ook in de dag dragen. Men ziet het niet men voelt het als vrouw wel. Net zoals een dildo eigenlijk een massage staaf was voor het lichaam.
En zo merk je dan weer op dat heel wat bruikbaar is als het om de liefde gaat.

De Bekkenbodemspieren, Spieren, Oefening, Kegels

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Paddo’s op voorschrift? “Eén keer trippen en je bent vijf jaar verlost van depressies”

Paddestoelen, Psilocybe, Psychedelisch, Kunst

Gelukkiger zijn door te trippen, kan dat? Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat hallucinogene paddenstoelen kunnen helpen tegen angsten en depressie. “Ze bieden veel voordelen tegenover klassieke antidepressiva”, bevestigt professor Cleo Crunelle. Al waarschuwt ze wel: begin niet op eigen initiatief.

In Canada hebben vier terminale kankerpatiënten toestemming gekregen van de overheid om magic mushrooms te gebruiken om hun psychisch lijden te verzachten. Best straf, want paddo’s zijn er al jaar en dag illegaal. Anderzijds is zo’n paddenstoeltje méér dan gewoon een drug, zegt Cleo Crunelle. Zij is toxicoloog en professor aan de VUB, gespecialiseerd in verslavingsonderzoek. 
“Het draait allemaal om psilocybine, een psychedelisch bestanddeel dat in paddo’s wordt teruggevonden. Psilocybine verhoogt de aanmaak van serotonine in de hersenen. Dat is dan weer een feelgoodstofje dat je stemming regelt. Dankzij dit proces hebben paddo’s een antidepressief effect. Bij terminale kankerpatiënten kan het helpen om beter om te gaan met alle heftige gevoelens en de angst om te sterven.” 

Neusspray met drugs

Het is de eerste keer dat de Canadese overheid een uitzondering maakt en dat het middel gebruikt mag worden binnen de patiëntenzorg. Al wil dat niet zeggen dat de beslissing uit de lucht komt gevallen. “Psilocybine bestaat al als medicament. In Jamaica gebruiken ze het in neussprays bij de behandeling van posttraumatische stress en depressie”, vertelt Crunelle. “Bovendien zijn er in de VS en Engeland al veel goed onderbouwde onderzoeken geweest met mooie resultaten. Een studie uit de Amerikaanse stad Baltimore heeft aangetoond dat één keer psilocybine gebruiken een antidepressief effect heeft dat vijf jaar aanhoudt. Dat is toch ongezien? Eén keer trippen en je bent vijf jaar verlost van depressies.”

Je wordt begeleid door een tripsitter, iemand die je geruststelt als de hallucinaties de verkeerde kant opgaan

Cleo Crunelle, psycholoog en professor aan de VUB.

Dat positieve effect kan niet alleen toegeschreven worden aan verhoogde serotonine-waarden, stelt de professor. Ook de psychedelische ervaring die je krijgt, is ingrijpend en heeft een grote invloed op je mentale toestand. “Je beleeft een spirituele trip en krijgt hallucinaties. Maar weest gerust: die zijn niet per se heftig, wel aangenaam. Alles wat je zintuigen waarnemen, verandert een beetje. Het gaat dus over dingen die je hoort, ziet, voelt, ruikt of smaakt. Iedereen reageert anders: sommigen zien vlakken met kleuren die door de lucht zweven, anderen beelden zich in dat de ruimte beweegt of voelen dat hun armen heel licht worden.”
“Je bent trouwens nooit alleen. Tijdens onderzoeken mag de patiënt in een rustige, huiselijke woonkamer gaan liggen in een zetel. Er is ook een tripsitter, een psycholoog die je begeleidt en je geruststelt als de trip de verkeerde kant opgaat of als je angstig wordt. Hij of zij helpt je om beter in contact te komen met je emoties. Dat is een groot pluspunt voor mensen met een depressie, want meestal kunnen ze dat niet meer op hun eentje. Ze ervaren geen plezier meer en zijn emotioneel afgevlakt. Trippen is met andere woorden een extra hulpmiddel om bepaalde gevoelens te verwerken.” 

Voor- en nadelen

De professor is ervan overtuigd dat paddo’s verder nog vele andere voordelen bieden tegenover klassieke antidepressiva. “Amper een week na een paddenstoelentrip verminderen de symptomen van een depressie al. Bij antidepressiva moet je vaak zes weken wachten tot je een effect voelt. Dat is een immens verschil voor iemand die worstelt met een depressie”, legt ze uit. “Daarnaast zijn er weinig bijwerkingen. Antidepressiva kunnen daartegen ook leiden tot vermoeidheid, een suf gevoel, libidoverlies, diarree, constipatie, gewichtstoename, …”
“Bij magic mushrooms zit het risico hem vooral in het krijgen van een bad trip: een angstige hallucinatie of moeilijke ervaring. Maar dat gebeurt zelden, zeker onder de begeleiding van een tripsitter. Daarom is het zo belangrijk om het niet op je eentje uit te proberen.” 
Over de effecten op lange termijn is nog niet veel geweten, bevestigt Crunelle. “Sommige rapporten zeggen dat smartdrugs – en paddenstoelen dus ook – geen langdurige hersenschade opleveren. Wel kunnen ze psychoses uitlokken bij mensen die er een aanleg voor hebben. Voor mensen met schizofrenie of psychosegevoeligheid is het dus sterk afgeraden om psychedelica te gebruiken.” 

Hoe zit het in België?

Ook in België zijn er een aantal onderzoeksgroepen die zich bezighouden met psychedelica, maar in vergelijking met de Verenigde Staten of Engeland staat het allemaal nog in z’n kinderschoenen. Crunelle: “In ons land moet zo’n studie eerst toestemming krijgen van een aantal officiële organen en een ethisch comité, en die zijn heel voorzichtig met het uitdelen van goedkeuringen. Dit kan jaren in beslag nemen.” 

Paddo’s worden zelfs gebruikt voor de behandeling van verslavingen

Cleo Crunelle, psycholoog en professor aan de VUB.

“Het probleem is vooral het imago. In de jaren 80 heeft onze overheid ook psylocibine op de zwarte lijst gezet. Jongeren die willen experimenteren met paddo’s of truffels gaan naar Nederland. Bij ons is daar geen sprake van, waardoor er meer taboe op zit.” 
Wie aan drugs denkt, denkt ook aan verslaving. Het zal misschien verbazen, maar paddo’s werken niet verslavend. “Sterker nog: ze werden zelfs al ingezet om verslavingen te behandelen. Wetenschappers keken naar mensen met een tabaksverslaving, en dankzij de spirituele ervaring en de goede begeleiding van een psycholoog, is 80 procent van de proefpersonen gestopt met roken. Niet slecht, toch?”

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/paddo-s-op-voorschrift-een-keer-trippen-en-je-bent-vijf-jaar-verlost-van-depressies~a4c65124/

Bepaalde komen tot het besef dat kruiden groeten of hoe men het wilt noemen. Ook kunnen ingezet worden bij bepaalde psychische problemen. En zoals je het in de tekst kan lezen kan het jaren duren zelfs negatief advies krijgen. Omdat het niet wetenschappelijk bewezen kan worden. Men gaat ervan uit dat men met een drug bezig is en meer schade kan aanrichten dan medicatie. Maar wat zijn medicijnen dan he op dit vlak. Als men hiermee wilt stoppen moet men het ook afbouwen is dit dan ook niet verslavend.
En zoals met medicatie is opvolging zeker nodig.

Engel, Sexy, Vleugels, Paddestoelen, Paddo 'S, Luchten

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: