Zorgen voor jezelf.

Geloof In Jezelf, Zand, Steen, Bruin Zand, Bruine Steen

Je bent in een gezin gekomen waar het niet altijd liefde en geluk is. Je wilt dan op een moment je ouders het geluk en liefde gunnen. Maar als ze dat niet aan zichzelf kunnen geven en delen is het heel moeilijk om ze daarin te helpen. Dan sta je er soms alleen voor op een leeftijd. Het nadeel kan dan wel zijn dat je ook anders in het leven kan gaan staan. Dat je soms donkere gedachten kan hebben omdat je geen gevoel van geluk en liefde kent. Want dat bouw je op in je eerste jaren van je leven. Toch kan je op een moment je leven in eigen handen nemen. En leren om die liefde die je voelt uit te brengen. In eerste instantie naar jezelf om het zo te delen. Iedereen heeft een behoefte en normaal leer je die vanuit het gezin. Maar dat is niet bij iedereen zo. Als dat niet zo is, dan zou kan je dit opzoeken bij anderen. Daar kan dan van geprofiteerd worden of misbruik van gemaakt worden. Ook hier kan je sterk in maken door het woord nee te gebruiken. En door je te laten gelden.  Je hebt behoeften en verlangens maar als deze op de verkeerde manier gesignaleerd worden dan kan daar misbruik van gemaakt worden. Daarom is het nuttig om te leren je sterk te maken. Dat doe je door op te komen voor jezelf.  Dat je gaat handelen vanuit jezelf. Vanuit jouw gevoel. Dat zal niet altijd de juiste manier zijn maar dan sta jezelf in voor de gevolgen. Het heeft ook met keuzes te maken. Die je vanuit jezelf maakt. Je neemt beslissingen vanuit gevoel. Wat daar heb je in al de tijd je sterk ingemaakt. Normaal krijg je dat ook geleerd van thuis uit. Maar is het niet zo dan zal je merken bij gelijk welke beslissing je neemt je ook sterk kan maken. Je neemt vanuit jezelf verantwoordelijkheid. Dan ga je merken dat je laat gelden en dat er geen misbruik van je gemaakt kan worden.
Zorgen voor jezelf maakt je sterk

Zorgen voor jezelf maakt wie je bent
Zorgen voor jezelf is een zijn met jezelf
Zorgen voor jezelf is liefde aan jezelf geven
Zorgen voor jezelf is niet meelopen met anderen
Niet alles krijg je van thuis uit mee en als zeker niet als je geen warm nest gekend hebt.

Vrouw, Gezicht, Inzicht, In Vergelijking Met, Zelf

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM