Archive for 27 juli 2020


ELKAAR

ERVOOR ELKAAR ZIJN KAN OP HEEL WAT MANIEREN GEDAAN WORDEN

Skyline, Zakenlieden, Wolkenkrabber, Economie, Team
Vrouw, Schrijven, Pen, De Hand, Gevoel Van Eigenwaarde

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De corona-etiquette: hoe maak je duidelijk dat je liever geen hand of kus geeft? Hoe vraag je een vriend om afstand te houden?

Drie, Jongens, Hugs, Kinderen, Vriendschap, Groep, Jong

Hoewel het aantal coronabesmettingen opnieuw flink stijgt, durven we nog altijd losser met elkaar omgaan. Maar hoe maak je duidelijk dat je liever nog wat voorzichtig wil zijn, bijvoorbeeld in de omgang met vrienden, zonder te willen overkomen als een ‘coronaseut’? We legden motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent), lid van de expertengroep ‘Corona & Psychologie’, een aantal situaties voor.
Hoe maak je duidelijk dat je geen kus of hand wil geven?
“Probeer de situatie zo ludiek mogelijk bespreekbaar te maken. Je kan bijvoorbeeld ‘Oei, wat ga je nu doen?’ zeggen of meteen je voet of elleboog uitsteken, om die persoon voor te zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om de situatie aan te kaarten. Er is geen duidelijk script voor ons gedrag, voor als je aan een verleiding of moeilijke situatie wordt blootgesteld. Daarom heb ik al voorgesteld om hierover een leuk televisieprogramma te maken. Met het delen van good practices kan je de bevolking aanmoedigen om die zelf toe te passen. Bekende Vlamingen zouden daarbij het voorbeeld kunnen geven. Zo’n situatie collectief bespreekbaar maken, helpt om ons coronabewustzijn levendig te houden.”
Plots wil een extra man op café aan tafel aanschuiven. Hoe maak je duidelijk dat hij of zij er niet bij kan?
“Het is goed om op voorhand goed af te spreken met wie je op café gaat. Als er iemand toch onverwacht komt aansluiten, kan je alvast al meer afstand houden. Of je kan beslissen om in twee groepen te gaan zitten. Als je de situatie toch liever door de vingers ziet, is reflectie uitlokken op zich ook al goed. Als je met iemand teveel blijft zitten, is dat een keuze, waarvan we met ons allen de gevolgen op termijn moeten erbij nemen. Het is een goed begin om daarover te praten: waarom vind je het zinvol of zinloos? Daarom stelden we een soort ‘coronavoetafdruk’ voor. Net zoals een ecologische voetafdruk je inzicht geeft in hoe milieuvriendelijk je handelt, zo geeft een coronavoetafdruk aan in welke mate je risico’s neemt en het virus in stand helpt te houden. Via zo’n coronavoetadruk neem je het schroom weg om er over te praten. Bij een open gesprek zijn er sowieso verschillende opinies, dan groeit het bewustzijn al. Dan ga je misschien de volgende keer beslissen om niet met meer dan tien aan tafel te gaan zitten.”
En hoe vraag je iemand om afstand te houden?
“Door simpelweg zelf een stap achteruit te zetten en openlijk te zeggen dat je het belangrijk vindt om afstand te houden. Het is belangrijk om in al die situaties voldoende assertief te zijn. Je kan ook vragen wat iemand tegenhoudt om zich aan de regels te houden. Elk gedrag is gemotiveerd, ook als iemand de regels niet volgt. Die redenen bespreekbaar maken kan voor een meer open gesprekscultuur zorgen.”
Wat als iemand in het openbaar vervoer geen mondmasker draagt? Maak je hem of haar daarop attent?
“Als je dicht bij hem of haar zit, kan je voorzichtig vragen of die persoon zijn mondmasker vergeten is en eventueel zelf een extra exemplaar aanreiken. Het is zeker goed om niet beschuldigend uit de hoek te komen. Vermanend iemand op zijn plichten wijzen kan weerstand uitlokken, zeker bij hardleerse personen. Als iemand verderop de bus of trein geen mondmasker draagt, dan lijkt het volgens mij vooral de taak van de conducteur of buschauffeur om deze persoon hierop aan te spreken: zij zitten in een meer legitieme positie om dat te vragen.”
Na een leuke avond willen je vrienden je knuffelen of kussen. Hoe sla je dat gebaar beleefd af?
“Dat zijn de moeilijkste momenten, omdat de vermoeidheid onze zelfbeheersing afremt. Op dat ogenblik aan de verleiding weerstaan is dus een pak moeilijker, zeker na een leuke avond samen. Een alternatieve coronagroet zou hier de oplossing kunnen zijn. In een televisieprogramma of via Tik Tok of andere kanalen kunnen via een campagne nieuwe begroetingsrituelen worden geïntroduceerd. Dan moeten we er als individu geen cognitieve aandacht aan besteden. We worden niet voor een dilemma geplaatst omdat we gewoon kunnen terugvallen op het aangereikte ‘script’. Net als het vaste applaus voor de zorghelden om 20 uur is het dus goed om nieuwe rituelen te voorzien. Je kan de bevolking betrekken bij het bedenken van een ludieke coronagroet en vervolgens er een top 3 van maken.”
Een goede vriend met kinderen wil in groep met andere gezinnen afspreken in een park. Weliswaar in de openlucht, maar toch vertrouw je het niet. Hoe zeg je dat je liever niet ingaat op het aanbod?
“Gewoon rechttoe rechtaan zijn: zeggen dat je dat buiten coronatijden graag zou doen, maar in coronatijden liever niet. Zeg zeker dat je het initiatief of de persoon gunstig gezind bent, maar geef aan dat je gezien de omstandigheden liever geen risico’s neemt. Dat geldt eigenlijk voor elke situatie: ik raad aan om je bezorgdheid duidelijk te maken op een authentieke manier. Durf de zaken op een constructieve wijze te benoemen. De coronamaatregelen volgen is niet louter een zaak voor de brave burgers. Daarom doe ik een oproep tot openheid, authenticiteit en eerlijkheid, met wederzijds respect voor elkaars keuzes.”

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/de-corona-etiquette-hoe-maak-je-duidelijk-dat-je-liever-geen-hand-of-kus-geeft-hoe-vraag-je-een-vriend-om-afstand-te-houden~a3917ac0/

Soms is het niet makkelijk om aan iemand iets duidelijk te maken. In vriendenkring is het soms heel moeilijk om die kus of knuffel af te staan. Maar in sommigen gevallen is het nodig. Men weet nooit of iemand besmet is of niet. Toch zou hier meer respect moeten voor zijn. Niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor de medemens. We verlangen allemaal naar sociaal contact of beter gezegd de meeste. Dan is het hierbij gezond verstand gebruiken. Niet alleen in deze tijden, maar ook en dat vergeten veel mensen bij ziekte.
We moeten gewoon leren om anders te gaan leven en bepaalde dingen die we gewoon zijn achterwege te laten.
We hebben allemaal ons sociaal contacten nodig maar hou het veilig. Dan zal men het contact niet alleen moeten leggen via internet.

Groep, Dagje Uit, Man, Mensen, Vrienden, Park, Wandelen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Stilte

Lezen, Bookworm, Man, Boeken, Leren, Literatuur

Dat is voor heel wat mensen iets vreemds. Stilte kan ontwenning zijn maar ook overweldigend.
Toch is het moeilijk om stilte te vinden. Overal hoort men wel iets of zijn er geluiden te horen. Daarom is het moeilijk om echte stilte te ervaren. Waar kan je die wel vinden. Als je die in een bos gaat of natuurgebied een stiltecentra maar niet echt te vinden zijn in België of naar een klooster of meditatieruimte.
Sommige instantie proberen wel stilteruimtes te creëren of te maken maar deze zijn ook niet altijd echt stil.
Stilte kan voor velen een gevoel van angst teweeg brengen. Omdat ze het niet echt kennen. het is soms al heel moeilijk om te zwijgen.
Maar men zou al kunnen beginnen om iedere dag op een bepaald uur je mobiel stil te zetten nog tv of radio aan te zetten. Maar onderschat dit niet als je dit wilt proberen. Je gaat merken dat je hersenen je een signaal willen geven om toch te gaan kijken of iets te willen luisteren.

Als je toch probeert om stilte tot je te laten komen. Is het in eerste instantie belangrijk je af te sluiten van alles rond je heen. Probeer naar je innerlijke te gaan. Zoals ze noemen een reis naar binnen. Als je naar de kern van jezelf gaat zal je nog horen. Het tikken van je hart. Ook dat kan je neutraliseren maar daar is discipline voor nodig. Mocht dat niet meer tikken dan zou men dood zijn. Maar je kan je gedachten er niet op laten focussen. Het kan een negatief gevoel geven en vanuit dat ook negatieve gedachten. Waaruit dan weer angsten kunnen door ontstaan. Ook ga je merken dat je lichaam er tegen zal verzetten. Net als bij de eerste keren mediteren. Toch wordt je op een moment veel bewuster van je lichaam je innerlijk lichaam. En wil je nog dieper gaan naar je innerlijk kind. Want in stilte ben je niet alleen. Je kan geconfronteerd worden met je innerlijk kind. Ook dat kan de stilte breken maar kan veel naar boven halen.
Durf in een meditatie eens naar je binnenkant te gaan. En begin op zo een moment niet te denken. Maar durf door te zetten. Voel je dat het niet gaat of er angst komt stop dan. Je moet proberen om dood te zijn, maar toch te leven. Durf de angst voor ogen te zien. Soms kan het nuttig zijn om dit te doen als je op de grond ligt.
Als je dit onder de knie hebt ga je merken dat er heel veel rust kan ontstaan. Ook je er eens toe aanzetten om niet te praten is een vorm van meditatie. Ook kan je overwegen om het in een retraite te doen. Dit is met begeleiding en kan zeker helpen om nadien erover te praten.

Wat heb je gevoelt
Wat heb je ervaren
Wat waren je gedachten.

Theravada Boeddhisme, Himalaya Retraite

Durf stilte eens te ontdekken. En probeer ervan te genieten.

Karikatuur, Schilderen, Fantasie, Creativiteit

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Eerste hulp bij Covid-19: wat zijn de symptomen? Waar kan ik mij laten testen? Wat te doen bij besmetting?

Masker, Chirurgisch Masker, Virus, Bescherming

Er gelden tal van regels en adviezen in ons land met als doel de verspreiding van het nieuwe coronavirus een stap voor te blijven. Denk aan de hygiënemaatregelen, het (verplicht) dragen van een mondmasker en het beperken van het aantal mensen met wie we in contact komen. Niettemin zit het aantal nieuwe besmettingen opnieuw in stijgende lijn, met de provincie Antwerpen op kop. Het virus blijft aanwezig in onze contreien en dus bestaat ook de kans dat u besmet raakt. Voelt u zich ziek? We

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?

Covid-19 treft verschillende mensen op verschillende manieren. De meeste mensen die besmet raken, hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder opgenomen te hoeven worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) somt op haar website alle symptomen op. Wij zetten ze voor u op een rij:

De meest voorkomende symptomen zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid.
Andere symptomen zijn spierpijn, keelpijn, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn, aangetast smaak- of reukvermogen, huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen.
De meest ernstige symptomen die kunnen duiden op een coronabesmetting zijn kortademigheid of ademhalingsproblemen, pijn of druk in de borststreek en een aangetast spraak- of bewegingsvermogen.

Ik vertoon symptomen van Covid-19: wat nu?

Blijf thuis en bel uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of de spoeddienst van een ziekenhuis. Geef de symptomen aan uw huisdokter door. Die zal waarschijnlijk extra vragen stellen zoals: behoort u tot een risicogroep? Bent u in een risicogebied (op vakantie) geweest? Heeft u contact gehad met iemand bij wie recent een besmetting is vastgesteld?

Als de huisarts vermoedt dat u Covid-19 hebt, zal hij u zelf testen of doorverwijzen naar een triagecentrum. De staalafname gaat vrij snel: de dokter trekt beschermkledij aan, neemt een dun plastic staafje met een borsteltje op het uiteinde en gaat daarmee zo’n tien centimeter diep in uw neus. Daar doet hij een zogenaamde ‘swab’ of een uitstrijkje. Het staafje gaat in een buisje en wordt met een koerierdienst naar een laboratorium gebracht. Daar wordt uw staal getest.
– In afwachting van het testresultaat blijft u thuis, benadrukt het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano. Dit om te verhinderen dat u bij een mogelijk positief resultaat ondertussen nog andere mensen zou besmetten. Stel alvast een lijstje op met de gegevens van alle personen waarmee u onlangs in contact kwam.

Wat te doen bij besmetting?

– De uitslag van uw test blijkt positief. Blijf thuis en heb zo weinig mogelijk contact met anderen, ook niet met familie. Slaap alleen en raak anderen zo weinig mogelijk aan. Ga niet naar school, niet naar het werk en niet naar een openbare plaats. Vermijd zeker contact met kwetsbare personen zoals ouderen of mensen met verminderde weerstand.

– Uw huisarts of de arts die de test afnam, verwittigt de bevoegde instanties zodat de contactopvolging kan opstarten. Een contactspeurder zal u opbellen en vragen naar het lijstje met de contactpersonen dat u opstelde. Het is belangrijk zo volledig mogelijk te antwoorden op de vragen van de medewerker. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dankzij de informatie kunnen uw contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen zij eventuele symptomen goed opvolgen. Niets belet u om de mensen met wie u onlangs contact had zelf ook te verwittigen over uw coronabesmetting.

Blijf thuis goed de hygiënemaatregelen opvolgen: was u handen zo veel mogelijk met water en zeep. Was ze altijd meteen na het hoesten, niezen of snuiten van je neus. Gebruik altijd papieren zakdoekjes. Moet u hoesten of niezen? Doe dat dan in de binnenkant van uw elleboog of bedek uw mond met een papieren zakdoek. Draag een mondmasker wanneer u toch in contact komt met uw huisgenoten en respecteer de afstandsregel van anderhalve meter.

Bel de huisarts als uw symptomen erger worden en u bijvoorbeeld last heeft van kortademigheid of hoge koorts. Verwijst de dokter u door naar het ziekenhuis? Bel dan eerst naar het algemene nummer en laat weten dat u een Covid-19-patiënt bent. Het medisch personeel kan zich zo voorbereiden op uw komst.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eerste-hulp-bij-covid-19-wat-zijn-de-symptomen-waar-kan-ik-mij-laten-testen-wat-te-doen-bij-besmetting~abd7d533/

We zitten hier met een tweede golf. En ja we moeten er ook doorheen. Hopen in alle gezondheid natuurlijk. Wie niet naar Antwerpen moet kom er even niet zou ik aanraden. We zouden beter kunnen doen als iedereen naar elkaar zou luisteren en op een lijn zou zitten. Dit met beslissingen te nemen.
In anderen landen houden ze zich strikt aan de regels die ook begrijpbaar zijn voor iedereen. Hier is het een welles nietes spelletje vind ik.

Coronavirus Line Art, Virus, Handen Wassen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: