Archive for 22 juli 2020


OPENHEID

ACHTER DE BERG LIGT ER EEN OPENHEID.

Vakantie, Reizen, Oostenrijk, Ellmauer Poort, De Natuur

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nooit meer die tijd van de maand: volgens artsen is menstrueren ‘compleet nutteloos’

10 Dingen die de hevigheid van je menstruatie kunnen beïnvloeden ...

Met buikkrampen in foetushouding op de zetel, bloeden als een rund, mood swings, ongemak. ‘Medisch compleet nutteloos’, volgens de Amerikaanse professor Sophia Yen, die benadrukt dat maandstonden geen enkel nut hebben en we die dus best verminderen of gewoon elimineren. Maar is dat foefelen met de natuur echt zo onschadelijk?

Als het aan Yen ligt, kunnen we maandverbanden en tampons straks ritueel verbranden. De professor kindergeneeskunde aan de Stanford Medical School in Californië pleit voor het optioneel maken van maandstonden. “Met hormonale contraceptie kan je de menstruatie zonder zorgen sterk verminderen of uitschakelen. De technologie is er, met een hormoonspiraal of door de pil door te nemen. Dat kan vanaf twee jaar na de eerste menstruatie, eerder loop je het risico dat de groei van het kind afremt”, aldus Yen afgelopen weekend in het Amerikaanse magazine The Atlantic. Ze wil dat haar twee tienerdochters op gelijke voet kunnen concurreren met degenen die geen baarmoeder hebben. “Tienerjaren zijn al zo turbulent en gruwelijk, ik wil niet dat ze onnodig lijden en ik kan dat voor mijn kind verlichten.”
Het artikel is verhelderend: al meer dan een decennium geleden is blijkbaar bewezen dat er geen enkele medische noodzaak is voor de hel waar veel vrouwen, transmannen en non-binaire mensen zich maandelijks doorheen worstelen. Daarover zijn verloskundigen en gynaecologen het roerend eens.
Ontkurkt u dus gerust de champagneflessen. Dr. Hendrik Cammu, gynaecoloog en professor aan de VUB, verduidelijkt: “Dit is voor mij de evidentie zelf. Gynaecologie is een vak, net zoals de loodgieterij. Vrouwen komen bij mij met een probleem, pijnlijke maandstonden bijvoorbeeld, of te veel bloedverlies. Dan onderzoek je dat en stel je een oplossing voor. Ik maak er een punt van om hen daarover in een duidelijke taal in te lichten. Maar dat is natuurlijk een-op-eencommunicatie, van arts tot patiënt. Het klopt dat informatie hierover te weinig algemeen verspreid is. Goed dus dat ook de media hierover berichten.”

‘Opgestapeld bloed en onvruchtbaar’

Dat blijkt hoognodig, want er bestaan nogal wat misvattingen over de vrouwelijke cyclus en de neveneffecten van het – al dan niet volledig – elimineren van de menstruatie. De twee voornaamste die in The Atlantic geciteerd en door Cammu bevestigd worden: ‘als je minder je regels hebt, stapelt dat bloed zich op in het lichaam’, en ‘als je lang niet menstrueert, daalt je vruchtbaarheid’. Allebei klinkklare onzin, meent hij. “Wie niet menstrueert, maakt dat menstruatiebloed ook niet meer aan. Bovendien is het veelvuldig bewezen dat het niet hebben van maandstonden, en dus het gebruik van hormonale contraceptie, geen enkele invloed heeft op de vruchtbaarheid. Een vrouw die vijf jaar een hormoonspiraal had, kan in de eerste of tweede maand na de verwijdering alweer een perfecte baarmoederwand aanmaken waarin een embryo zich kan nestelen.”
Ook seksuologe Goedele Liekens vindt dat er nog veel onwetendheid is. “Veel meisjes en jonge vrouwen denken dat die schoonmaak of spoeling noodzakelijk is. Dat het ongezond is als er geen menstruatie is. Wie steekt hen dat toch allemaal in het hoofd? De pil was zo belangrijk voor de ontvoogding van de vrouw, hier, maar zeker in ontwikkelingslanden.”
Kleine kanttekening: menstruatie is niet per se nutteloos. Voor veel vrouwen is het een controle of ze al dan niet zwanger zijn. En voor mensen die met een eetstoornis worstelen, kan het een teken zijn dat ze herstellende zijn. Maar voor de rest: ja dus, compleet overbodig.

Hormonen in de war

De enige manier om die menstruatie te doorbreken, is door het toedienen van hormonen. En daar is wel meer om te doen, want haalt dat foefelen met de natuur niet je volledige huishouding overhoop? “Ik durf niet beweren dat hormonale contraceptie geen effecten op het algemeen welbevinden en het libido heeft”, vertelt Liekens. “Dat verschilt van persoon tot persoon en het kan dus best zijn dat je er helemaal geen last van hebt. Wat ik altijd aanraad: gooi het kind niet met het badwater weg. Verander van contraceptie als je onaangename bijwerkingen ervaart. Zoek naar de pil of het spiraal dat wel voor jou werkt.”
Zijn er nog andere schadelijke gevolgen? Cammu: “Er zijn vrouwen die geen hormonen mogen nemen door bepaalde ziektes, zoals hormoongevoelige borstkanker. Maar het hormoonspiraal is, samen met het baarmoederhalskankervaccin, een van de meest invloedrijke ontwikkelingen in de gynaecologie van de voorbije 25 jaar. Het aantal baarmoederverwijderingen is dankzij dat spiraal drastisch gedaald, gehalveerd bijna. Dat is dus een erg goede evolutie.
Gebruiksters van de pil hebben ook 50 procent minder kans op eierstokkanker en lopen minder risico op bloedarmoede. Wel is er bij die vrouwen een verhoogd risico op baarmoederhalskanker, maar dat komt omdat het HPV-virus seksueel overdraagbaar is. En wie de pil neemt, heeft gewoon meer seks.”
Het niet willen innemen van extra hormonen is een vrije keuze, dat benadrukken Liekens en Cammu. Sommige vrouwen geven bovendien aan dat ze zich, door te menstrueren, meer met de natuur verbonden voelen. Al plaatst Cammu daarbij een kanttekening. “We leven in huizen met centrale verwarming, tv’s en smartphones. De homo sapiens heeft zowat alles gereorganiseerd. We hebben ons helemaal onttrokken aan de brute biologie. Als het geen schade berokkent…”

BRON: https://www.hln.be/nina/fit-gezond/nooit-meer-die-tijd-van-de-maand-volgens-artsen-is-menstrueren-compleet-nutteloos~ac76aebc/

Als vrouw zou er meer over gepraat moeten worden. Zodat dit niet een struikelblok is iedere maand voor hen. Het is toch iets normaal. Maar spijtig is het leven zo veranderd en wordt er niet meer gezien naar het lichaam. Vroeger en in bepaalde culturen doen ze dat nog en dat maakt dat het lichaam zich zelf zuivert. Nu hebben vrouwen heel wat problemen omdat ze hun lichaam met de nodige medicatie vervuilen.
Natuurlijk begrijp ik ook dat de tijden veranderen en dat sommigen de pil moeten slikken. Maar het doet meer slecht dan goed op momenten.

Zijn deze 4 mythes over menstruatie waar of niet? - SkinnyLove

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken Borrell is tegen Chinese inmenging in de opvolging van Dalai Lama

Nu de Dalai Lama net 85 is geworden, heeft de chef buitenland beleid van de Europese Unie het standpunt van de EU over zijn opvolging kenbaar gemaakt en verklaard dat het zich verzet tegen elke inmenging in het proces door de Chinese regering.

“De selectie van religieuze leiders moet plaatsvinden zonder enige inmenging van de regering en met respect voor religieuze normen”, zei Josep Borrell op 16 juli, eraan toevoegend: “In het kader van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China heeft de Europese Dienst voor extern optreden herhaaldelijk de positie ingenomen dat China het opvolgingsproces van de Dalai Lama moet te respecteren. ”
Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de dienst voor buitenlandse zaken van de EU, beantwoordde een parlementaire vraag die eerder dit jaar werd gesteld door een groep van vijf leden van het Europees Parlement van vier politieke facties: Francisco Guerreiro (de Verts / ALE-fractie) van Portugal, Petra De Sutter (Verts / ALE) uit België, Petras Auštrevičius (Renew Europe) uit Litouwen, Hannes Heide (S&D) uit Oostenrijk en Aušra Maldeikienė (PPE) uit Litouwen.
“ICT verwelkomt de verklaring van de hoge vertegenwoordiger, die de ondubbelzinnige steun van de EU voor de religieuze vrijheid van Tibetanen aantoont”, aldus Vincent Metten, EU Policy Director van de International  Campaign voor Tibet. “Wat nu nodig is, is een meer formele verklaring namens de 27 EU-lidstaten om de eengemaakte aanpak van de EU op dit cruciale punt te demonstreren.”
In de afgelopen jaren heeft de Chinese regering inderdaad herhaaldelijk gezegd dat wanneer de Dalai Lama komt te overlijden, zij haar eigen Dalai Lama zal aanstellen om hem te vervangen. Het heeft ook een aantal wetten en voorschriften aangenomen om haar inmenging in de kwestie te legitimeren, waaronder herziene verordeningen over religieuze aangelegenheden, die vereisen dat ‘levende Boeddha’s’ door de Chinese regering worden goedgekeurd.
China’s standpunt negeert niet alleen de eeuwenlange geschiedenis van Tibetanen van het selecteren van de Dalai Lama zonder buitenlandse inmenging, maar schendt ook hun fundamentele recht op religieuze vrijheid.
De afgelopen maanden hebben verschillende regeringen het standpunt ingenomen dat China zich niet miet bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama. Minister Blok van Buitenlandse Zaken was de eerste minister die het officiële Nederlandse regering standpunt verwoordde dat en de opvolging een zaak is van de Tibetaanse gemeenschap en de Dalai Lama. In de VS nam het Huis van Afgevaardigden begin dit jaar de Tibetaanse Policy and Support Act  aan, die, wanneer deze door de Senaat wordt aangenomen, het officieel Amerikaans beleid maakt dat alleen Tibetaanse boeddhisten kunnen beslissen over de opvolging van de Dalai Lama. De TPSA zal Chinese functionarissen straffen die in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen.
De regeringen van België en Duitsland hebben in navolging van de Nederlandse regering ook officieel verklaard dat het aan de Tibetaan is om de opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen.

Hieronder vindt u de volledige tekst van de parlementaire vraag en het antwoord van Josep Borrell.

1 Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002786/20 aan de vice-voorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Francisco Guerreiro (Verts / ALE), Petra De Sutter (Verts / ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Hannes Heide (S&D), AušraMaldeikienė (PPE) (6 mei 2020)
Betreft: Chinese wetgeving die van invloed is op de erfopvolging van de Dalai Lama en Tibetaans-boeddhistische leiders
De EU verwacht dat China de opvolging van de Dalai Lama ‘in overeenstemming met de Tibetaanse boeddhistische normen’ zal respecteren. De Chinese regering heeft verschillende wetten aangenomen die tot doel hebben deze normen te hervormen om haar inmenging in de benoeming van Tibetaans-boeddhistische leiders te legitimeren, waaronder het ‘State Religious Affairs Bureau Order No5’ en de herziene verordeningen over religieuze aangelegenheden. De 14e Dalai Lama heeft verklaard dat als een beslissing wordt genomen om de instelling van de Dalai Lama voort te zetten, de verantwoordelijkheid primair bij de Gaden Phodrang Trust ligt, die door zijn schriftelijke instructies zal worden geïnformeerd.
1. Is de VP / HR van mening dat de twee bovengenoemde wetten de internationale mensenrechtennormen inzake vrijheid van godsdienst of overtuiging respecteren?
2. Is de VP / HR het ermee eens dat de opvolging van de Dalai Lama door de Tibetaans-Boeddhistische religieuze gemeenschap op zijn instructies moet worden beslist, zonder tussenkomst van de regering?
3. Aangezien de EU-richtsnoeren inzake de bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging erkennen dat vrijheid van godsdienst ‘de vrijheid om leiders te selecteren en op te leiden’ omvat, welke maatregelen overweegt de VV / HV te nemen als reactie op de Chinese regering bemoeienis met de opvolging van de Dalai Lama?
Antwoord van hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter Borrell namens de Europese Commissie (16 juli 2020)
Hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter (HRVP) Borrell heeft onlangs zijn bezorgdheid geuit over de situatie in Tibet, tijdens zijn strategische dialoog met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi op 9 juni 2020. Beperkingen op de vrijheid van godsdienst of overtuiging en op de rechten van minderheden in Tibet is al een aantal jaren een actueel onderwerp voor de EU, zoals ook publiekelijk wordt uitgedrukt, ook in multilaterale fora.

De selectie van religieuze leiders moet plaatsvinden zonder enige overheidsinmenging en met respect voor religieuze normen. Bij de implementatie van een wettelijke bepaling moet met deze beginselen rekening worden gehouden.
De Chinese herziene verordeningen inzake religieuze aangelegenheden stellen in dit verband serieuze vragen en het zal daarom belangrijk zijn om toe te zien op de uitvoering ervan.
In het kader van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China heeft de Europese dienst voor extern optreden herhaaldelijk het standpunt uitgesproken dat China het opvolgingsproces van de Dalai Lama dient  te respecteren.

Dit werd ook in herinnering gebracht tijdens de laatste bijeenkomst in Brussel op 1 april 2019. De HVVP zal deze kwestie van nabij blijven volgen en blijft vastbesloten dit standpunt te herhalen als de gebeurtenissen dit vereisen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/eu-is-tegen-chinese-inmenging-in-de-opvolging-van-dalai-lama/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

Voor deze opvolging zal er nog heel wat stof opwaaien.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: