Zo weerhoudt de schaduw van de wortelchakra je van authenticiteit

Chakra openen - open het eerste chakra voor overvloed in je leven

Hoewel chakra’s geen fysieke structuur hebben, kunnen ze in het lichaam wel degelijk de oorzaak zijn van ‘wonden’ en stoornissen. Ieder van de zeven hoofdchakra’s is een punt van zeer geconcentreerde energie, en die energie is verwant aan een unieke set van thema’s.

Als de energie van een specifieke chakra uit balans is, dan kan dat effect hebben op je fysieke, mentale en emotionele ervaringen, als die in verbinding staan met het bijbehorende thema van dat chakrapunt. Energetische wonden zijn niets anders dan chaotische velden in het subtiele, of energetische, lichaam; dat is veelal waar ziekten en stoornissen ontstaan.

Genezen via chakra bestaat uit een beweging vanuit de ‘schaduw’-frequentie naar de ‘schenking’-frequentie van die specifieke chakra (De schaduwstaat is de bron van ziekte, stoornissen en ongenoegen, terwijl de schenkende frequentie leidt tot gezondheid en harmonie.) Deze uitleg gaat over de wonden van de eerste chakra, de wortelchakra, en hoe je van de schaduw van de wortel tot ‘de gift’ komt.

De schaduw van de wortelchakra is onderdrukking.

Dit is de oudste wond die er bestaat. Hij ontstaat vaak op een zeer jonge leeftijd, wanneer we delen van onszelf beginnen te onderdrukken in een poging liefde en acceptatie te krijgen. In deze vroege jaren van ons leven is het ontvangen van liefde en acceptatie door onze verzorgers cruciaal voor ons overleven, omdat we zonder hun hulp echt niet kunnen overleven. Dus zodra we voelen dat die liefde in gevaar komt, dan activeert onze primitieve vecht- of vluchtreactie en vrezen we voor ons leven.

We leren al snel en instinctief om die delen van onszelf te onderdrukken waarvan we geloven dat ze niet geliefd zijn, en we geven selectief uitdrukking aan de eigenschappen en het gedrag waar onze verzorgers liefdevol op reageren.

De momenten in ons vroege bestaan waarop we ons niet geliefd voelen, zijn meestal niet meer dan een misverstand. Maar het gaat er niet om of we daadwerkelijk wel of niet geliefd worden. De wond van de onderdrukking komt voort uit het idee dat de manier waarop we onszelf uitdrukken kan leiden tot afwijzing of verwaarlozing, en dat we dus onze veiligheid in gevaar brengen. De manieren waarop we op dit geloof reageren vormen het begin van onze persoonlijkheid en van de rest van ons leven.

Hoewel deze wond ontstaat in de eerste zeven jaar van ons leven, planten we daar het zaadje voor een levenslange onechtheid en onvolledige zelfexpressie. Naarmate we ouder worden, leren we dat overleven voor de mens niet afhankelijk is van de liefde of acceptatie van anderen, maar op het celniveau voelt het wel nog steeds zo. Daardoor blijven we doodsbang om onszelf volledig uit te drukken. Totdat we ons bewust worden van deze wond, kunnen we hem niet genezen.

Veel van mijn cliënten die kampen met problemen met de wortelchakra zijn zeer ongelukkig met hun kantoorbaan. Ze willen vreselijk graag een andere carrière najagen, maar zijn veel te bang om hun stabiele inkomen en andere voordelen te verliezen, en minstens net zo bang voor wat hun vrienden en familie ervan zouden vinden. Als we hun ongenoegen verkennen, komt er altijd een stoornis in de wortelchakra naar voren. We ontdekken dat ze hun huidige carrière niet kozen omdat dat was wat ze echt wilden. Ze kozen het omdat die keuze hun ouders trots maakte, omdat het goed verdient of omdat het baanzekerheid of sociaal aanzien biedt. We ontdekken dat ze al zo lang delen van zichzelf aan het onderdrukken waren, dat ze zich niet eens meer herinneren wie hun authentieke ik is, en dat ze geen idee hebben wat ze echt gelukkig zou maken.

Om de wond van de onderdrukking te genezen, moet je uit een staat van angst en in een staat van vertrouwen stappen. Dat is het helende pad van de wortelchakra.

De genezing van de schaduw van de wortelchakra komt tot uiting in het cultiveren van een gevoel van veiligheid in een onveilige wereld. We kunnen onszelf niet volledig uitdrukken als we ons niet veilig genoeg voelen om dat te doen – dus is het cruciaal om te leren het leven te vertrouwen. Je moet erop vertrouwen dat wat er ook gebeurt, het gebeurt ten dienste van jouw unieke pad, en zelfs als dat het vreselijkste is wat je je voor kunt stellen, dan nog is het oké. Vertrouwen is cruciaal voor het creëren van een sterke fundering in de wortelchakra, en dat is de fundering die ons de stabiliteit biedt om de hogere frequenties van de bovenste chakra’s te bereiken.

De verschuiving van angst naar vertrouwen is geen gemakkelijk proces, omdat je daarvoor moet vertrouwen dat het veilig is om te zijn wie je echt bent. Het is veilig om alle delen van jezelf te uiten, zelfs die delen van jezelf waarvan je gelooft dat niemand die lief kan hebben. Dit is waar echte authenticiteit ontstaat, en waar we ontdekken waar we echt behoefte aan hebben.

De eerste stap in het genezen van de wond van de onderdrukking is je er bewust van worden. Begin te zien wanneer je delen van jezelf verbergt. Doe je je anders voor aan je vrienden of collega’s dan aan je familie? Je hoeft nog niets te veranderen; word je alleen bewust van welke eigenschappen of welk gedrag je deelt met de verschillende mensen in je leven. Wat verstop je en wanneer verstop je het?

Identificeer iets wat je wilt doen in je leven dat je uit angst nog niet hebt durven doen. Probeer je zelf niet uit de angst te praten. Laat jezelf bang zijn, maar daag jezelf ook uit datgene te doen wat je wilt doen. Zeg jezelf dat het eng zal zijn EN dat het goed komt. Wat er ook gebeurt, het komt wel goed.

Sluit je ogen en stel je voor hoe je leven eruit zou zien als liefde, acceptatie, veiligheid en zekerheid je gegarandeerd waren. Wat zou er anders zijn als je nergens bang van was? Wat je je in deze oefening voorstelt is precies waarheen het genezen van je wortelchakra je zal brengen.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/schaduw-wortelchakra-authenticiteit/

De wortelchakra is een van de gevoeligste chakra’s in ons lichaam. Ook zijn er maar weinig mensen die deze willen laten aanraken door anderen. Omdat hij tussen het geslachtsdeel en anus ligt. Toch kan deze hard verstoort zijn en dat je voel je vaak in heel je lichaam. Je voelt meer angst maar ook voel je onrustig. Je lichaam kan ook bepaalde pijnen aangeven die juist op die baan lopen. Darmen bijvoorbeeld kunnen opspelen. Nu voor een goede werking van deze chakra is het van belang je goed te aarde. In eerste instantie kan dit door je voeten stevig op de aarde te plaatsen. Dit kan je in een meditatie doen of als je wandelt. Ook kan je de plek gaan masseren zelf. Dit doe je eigenlijk met je hand op je geslachtsdeel te leggen en dan zal je voelen dat je vingers juist op de plaats komen te liggen. Dan kan je een zachte beweging van voor naar achter maken. Dit ga je echt voelen door heel je lichaam. Wil je dit niet doen, ga gewoon zitten op de grond. Doe of je met je plas inhouden enkele seconde en dan denken dat je naar wc moet gaan. Ze open je en sluit je deze chakra. Bij intieme betrekking kan deze chakra ook een belangrijke rol spelen. Omdat er heel wat zenuwen doorlopen en via deze door het lichaam gaan.
Wie graag met zijn chakra’s werkt zal ook weten dat deze een van de belangrijkste in ons lichaam is. Hij is met heel het lichaam verbonden.

Basischakra Natuurzuivere etherische olie voor optimale gronding.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM