SOMS MOET MEN LEREN OM POSITIEF TE DENKEN

Positief denken is eigenlijk heel makkelijk | COURIUS

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM