Archive for 25 maart 2020


AANDACHT

AF EN TOE EVEN JE AANDACHT LEGGEN DAT DE ANDER GELIJK KAN HEBBEN

Afbeeldingsresultaat voor GELIJK HEBBEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dit zijn de de zeven spirituele wetten van succes (door Deepak Chopra)

Afbeeldingsresultaat voor Deepak Chopra

Deepak Chopra is arts en specialist op het gebied van de Ayurveda, de traditionele Indiase geneeswijze. Met zijn bestsellers in de Verenigde Staten en Europa en zijn druk bezochte lezingen heeft Chopra bewezen dat hij als geen ander de kunst om op een begrijpelijke manier te schrijven over de moeilijke materie van de geest/lichaamrelatie. Dit liet hij al zien in zijn eerste in Nederland gepubliceerde werk, ‘Quantumgenezing‘.

In De zeven spirituele wetten van succes formuleert Deepak Chopra zeven krachtige principes om in alle gebieden van het leven succes te boeken.

De zeven spirituele wetten van succes

1. De wet van pure potentialiteit (bewustzijn/energie)

De wet van pure potentialiteit wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

 • Ik zal in contact komen met dit veld van puur bewustzijn/energie door elke dag tijd te nemen om stil te zijn, om te Zijn en niets anders.
 • Ook zal ik minstens tweemaal per dag alleen en in stilte mediteren (ongeveer een half uur ’s ochtends en een half uur ’s avonds).
 • Ik zal elke dag de tijd nemen om één te worden met de natuur en in stilte getuige te zijn van de intelligentie in alles wat leeft.
 • (stil naar een zonsondergang kijken, of naar het geluid van de zee of een rivier luisteren, of de geur van een bloem opsnuiven).
 • In de vervoering van de stilte en door één te worden met de natuur, zal ik genieten van de eeuwenoude klop van het leven.
 • Ik zal niet oordelen. Ik zal mijn dag beginnen met het voornemen:

“Vandaag zal ik over niets dat gebeurt, oordelen,” en de hele dag door zal ik mezelf eraan herinneren geen oordeel te vellen.

2. De wet van het geven

De wet van het geven wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

 • Vandaag zal ik iedereen met wie ik in contact kom iets geven (een compliment, of glimlach, of een bloem). En zo zal ik vreugde, rijkdom en overvloed laten circuleren.
 • Vandaag zal ik dankbaar alles in ontvangst nemen wat het leven te geven heeft.
 • (zonlicht en het geluid van zingende vogels, of lenteregen of de eerste sneeuw).
 • Ik zal ook openstaan voor de geschenken van anderen.
 • Ik zal de rijkdom in mijn leven geven in: zorg, affectie, waardering en liefde.
 • Elke keer dat ik iemand ontmoet, zal ik hem of haar in stilte geluk, vreugde en plezier wensen.

3. De wet van oorzaak en gevolg

De wet van het karma wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

 • Vandaag zal ik van een afstand kijken naar de keuzen die ik maak. Door naar deze keuzen te kijken, word ik me ervan bewust. Door me in het heden volledig bewust te zijn van mijn keuzen, bereid ik me voor op de toekomst.

Elke keer dat ik een keuze maak, zal ik mezelf twee vragen stellen:

 1. Wat zijn de consequenties van deze keuze?
 2. Zal deze keuze mij en degenen die erdoor beïnvloed worden voldoening en geluk brengen?

Dan zal ik mijn hart om raad vragen en me laten leiden door zijn aangename of onaangename boodschap. Als mijn keuze me een onaangenaam gevoel geeft, zal ik met mijn innerlijke oog naar de consequenties van mijn actie kijken. Hierdoor zal ik spontaan de juiste keuze voor mezelf en degenen om me heen maken.

4. De wet van de minste weerstand

De wet van de minste weerstand wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

 • Vandaag zal ik de mensen, situaties, omstandigheden en gebeurtenissen accepteren zoals ze zich voordoen. Ik zal me niet verzetten tegen het universum door me te verzetten tegen het heden. Mijn acceptatie is volledig en totaal. Ik accepteer de dingen zoals ze op dit moment zijn, niet zoals ik zou willen dat ze waren.
 • Als ik de dingen heb geaccepteerd zoals ze zijn, zal ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn situatie. Dit betekent niets of niemand de schuld geven van mijn situatie (ook niet mezelf). Elk probleem schept een mogelijkheid. Door alert te zijn kan ik dit moment transformeren tot iets positiefs.
 • Vandaag zal mijn bewustzijn geworteld blijven in weerloosheid. Ik zal afstand nemen van de behoefte om mijn standpunt te verdedigen. Ik zal niet proberen anderen te overtuigen of over te halen tot mijn standpunt. Ik zal open blijven staan voor alle standpunten en niet star vasthouden aan één ervan.

5. De wet van intentie en wens

De wet van intentie en wens wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

 • Ik zal een lijst maken van al mijn wensen en deze bij me dragen. Ik zal naar deze lijst kijken voordat ik aan mijn periode van stilte en meditatie begin. Ik zal ernaar kijken voordat ik ’s avonds ga slapen. Ik zal ernaar kijken als ik ’s ochtends wakker word.
 • Ik zal deze lijst met mijn wensen loslaten en overgeven en erop vertrouwen dat als de zaken voor mij niet goed lijken te gaan, daar een reden voor is, en dat het kosmische stelsel een bedoeling heeft die veel weidser is dan datgene dat ik zelf had bedacht.
 • Ik zal mezelf eraan herinneren alles te doen vanuit een bewustzijn in het heden. Ik zal weigeren de kwaliteit van mijn aandacht in het heden te laten aantasten en vervliegen door obstakels. Ik zal het heden accepteren zoals het is, en de toekomst met behulp van mijn diepste intenties verwezenlijken.

6. De wet van het afstand nemen (ongehechtheid)

De wet van het afstand nemen wordt in praktijk gebracht door me voor te nemen de volgende stappen te doen:

 • Vandaag zal ik mezelf en de mensen om me heen de vrijheid geven te zijn zoals ze zijn. Ik zal mijn mening over hoe dingen zouden moeten zijn niet rigide opleggen. Ik zal problemen niet op een geforceerde manier oplossen, omdat ik daarbij nieuwe problemen schep. Ik neem afstand van het resultaat.
 • Vandaag zal ik onzekerheid beschouwen als een essentieel onderdeel van mijn ervaringen. Onzekerheid is de vruchtbare grond van pure creativiteit en vrijheid. Het zoeken naar veiligheid en zekerheid is gehechtheid aan het bekende. Het bekende is niets anders dan de gevangenis van onze conditioneringen.
 • Door onzekerheid te accepteren, zullen oplossingen spontaan volgen uit het probleem, uit de verwarring, wanorde en chaos. Met behulp van de wijsheid van de onzekerheid zal ik mijn zekerheid vinden.
 • Ik zal in het veld van alle mogelijkheden stappen en me verheugen op een oneindig aantal keuzen. Als ik in dit veld stap zal ik het plezier, het avontuur, de magie en het mysterie van het leven leren kennen.

7. De wet van het Dharma (het doel van het leven)

De wet van het Dharma wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

 • Vandaag zal ik de god die diep in mijn hart huist, liefderijk voeden. Ik zal aandacht besteden aan de ziel in mij die zowel mijn lichaam als mijn geest leven geeft. Ik zal me bewust zijn van deze diepe stilte in mijn hart. Ik zal het bewustzijn van het tijdloze, eeuwige Zijn met me meedragen te midden van tijdgebonden ervaringen.
 • Ik zal een lijst maken van mijn unieke talenten. Dan zal ik alle dingen opschrijven die ik graag doe terwijl ik mijn talenten gebruik. Als ik mijn unieke talenten gebruik ten dienste van de mensheid, raak ik mijn gevoel voor tijd kwijt en creëer ik weelde in mijn leven en in het leven van anderen.
 • Ik zal mezelf elke dag vragen: ‘Hoe kan ik van dienst zijn?’, en ‘Hoe kan ik helpen?’

De antwoorden op deze vragen zullen me in staat stellen mijn medemensen met liefde te helpen en van dienst te zijn.

De zeven wetten vergeleken met de cellen in ons menselijk lichaam:

Elke cel, of het nu een cel van de maag, het hart of de hersenen is, vindt haar oorsprong in de wet van pure potentialiteit. Elke cel functioneert door middel van de wet van het geven. Een cel leeft en is gezond als ze in staat van balans en evenwicht is. Deze staat wordt gehandhaafd door een voortdurend geven en nemen. Elke cel geeft de andere cellen iets en onderhoudt ze daarmee, en wordt op haar beurt gevoed door alle andere cellen. De cel bevindt zich altijd in een dynamische stroom en die stroom wordt nooit onderbroken. Eigenlijk is die stroom de essentie van het leven van de cel. En alleen door die stroom van geven te handhaven, kan de cel ontvangen en in leven blijven.

De wet van het karma wordt door elke cel optimaal toegepast, door het geven van de meest geschikte respons op elke voorkomende situatie.

Ook de wet van de minste weerstand wordt door elke cel in het lichaam optimaal toegepast: ze doet haar werk met een kalme efficiëntie in een toestand van rustige alertheid.

Via de wet van intentie en wens maakt elke cel gebruik van het oneindige organisatievermogen van de natuur om haar intentie te verwezenlijken. Nauwkeurige hoeveelheden hormonen worden bijvoorbeeld op bepaalde momenten afgescheiden en omgezet in pure creatieve energie.

Uiteraard past elke cel de wet van het afstand nemen toe. Ze neemt afstand van het resultaat van haar intenties. Ze hapert of aarzelt niet, want haar gedrag is het resultaat van op het leven, het heden gericht bewustzijn.

Ook werkt elke cel volgens de wet van het dharma. Elke cel moet haar eigen bron ontdekken, het ‘hogere Ik’. Ze moet haar naasten dienen en haar unieke talenten tot uiting brengen. Hartcellen, maagcellen en immuuncellen hebben allemaal hun bron in het ‘hogere Ik’, het veld van pure potentialiteit. Alleen door hun unieke talenten tot uiting te brengen, kunnen ze zowel hun eigen ongeschonden toestand als die van het hele lichaam handhaven. De innerlijke dialoog van elke cel in het menselijk lichaam is: ‘Hoe kan ik helpen?’ De hartcellen willen de immuuncellen helpen, de immuuncellen willen de maag- en longcellen helpen en de hersencellen luisteren naar alle andere cellen en helpen ze. Elke cel in het menselijk lichaam heeft maar één functie: alle andere cellen helpen.

Samenvatting van de zeven wetten

Er is een natuurlijke volgorde om de zeven spirituele wetten in het dagelijks leven toe te passen:

1) de wet van pure potentialiteit

Kunt u ondergaan door stilte, meditatie, eenwording met de natuur en geen oordeel vellen.

Ze wordt geactiveerd door:

2) de wet van het geven

Het principe is: Leren geven wat u zelf graag wilt hebben. Als u naar liefde, waardering en genegenheid verlangt, leer dan liefde, waardering en genegenheid te geven.

Door het toepassen van de wet van het geven activeert u

3) de wet van het karma

U zorgt voor een goed karma, en een goed karma maakt alles in het leven gemakkelijk. U merkt dat u niet vreselijk veel moeite hoeft te doen om uw wensen te vervullen, en dat leidt automatisch tot het begrijpen van:

4) de wet van de minste weerstand

Als alles gemakkelijk en zonder moeite gaat, en uw wensen steeds in vervulling gaan, begint u vanzelf de volgende wet te begrijpen:

5) de wet van intentie en wens

Het moeiteloos vervullen van uw wensen maakt het gemakkelijk voor u om de volgende wet in praktijk te brengen:

6) de wet van het afstand nemen

Ten slotte, als u alle bovengenoemde wetten begint te begrijpen, gaat u zich concentreren op het ware doel in uw leven, en dat brengt u bij

7) de wet van het dharma

Door deze wet toe te passen, door uw unieke talenten tot uiting te brengen en de behoeften van uw medemensen te vervullen, begint u te creëren wat u wilt, wanneer u wilt. U wordt onbekommerd en vrolijk, en uw leven wordt een uiting van grenzeloze liefde.

Wij zijn reizigers op een kosmische tocht, kosmisch stof dat in de dwarrelwinden en maalstromen van de oneindigheid wervelt en danst. Het leven is eeuwig, maar de vormen die het leven aanneemt zijn voorbijgaand, vluchtig, vergankelijk.

Gautama Boeddha:

Ons bestaan is zo vergankelijk als de herfstwolken.

Het gadeslaan van geboorte en dood van levende wezens

Is als het kijken naar de bewegingen van een dans.

Een mensenleven is als een bliksemflits in de lucht,

En kolkt voorbij als een stroompje

Dat van een steile berg naar beneden raast.

uittreksel is gemaakt door Janneke Griffioen

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/de-zeven-spirituele-wetten-van-succes-deepak-chopra/

Zelf ben ik een fan van zijn boeken. En hoe hij iets naar voren brengt. Succes wat is dit eigenlijk in het leven. Dat begint al met het leven van jezelf. Je geboorte je levenspad dat je van dan gaat bewandelen. Succes boek je door goed voor jezelf te zijn en wat je zelf niet wilt voelen of je aandoen dit ook niet richt op een ander. Velen denken dat succes te maken heeft met geld. Maar dan ben je niet spiritueel bezig. Deze kennen ook een keerzijde en dat zijn voor hen zware lessen. Net zoals we nu met dit probleem te maken hebben. Men kan hier nog altijd succes uithalen. Iets doen voor de medemens is voor jezelf een gevoel van succes hebben. Veel mensen houden vast aan het aardse en weten eigenlijk niet dat dit niet realiteit is. Ik bedoel alles verander al kijk je er naar, een moment later ziet het er helemaal anders uit. Wel het leven dat je voor jezelf bewandeld is ook zo. Je zegt een goede dag tegen iemand je geeft een dank woord en de persoon zie je opfleuren.
Wanneer je iets dieper gaat merk je dat heel veel gegeven wordt door gevoel door ons hart. Wat je hart geeft is energie en die kan iedereen voelen. Allee iedereen die voor deze materie openstaan. Want woorden zijn niet altijd nodig gevoel kan veel meer doen. Men mag deze tijd elkaar niet aanraken je moet afstand nemen en dat is zwaar voor velen. Maar als je even een namasté doet voel je een hele verbondenheid naar elkaar toe. Wanneer het besef er is dat we allemaal energie zijn en gelijk dan heb je succes geboekt.
Succes is een goed gevoel kennen.
Succes is delen zonder worden.
succes is geven maar niet iets terug vragen.
Want je krijg al veel door het te geven.
Succes is als een boek, slaag het open en lees voel deel.

Afbeeldingsresultaat voor spiritueel succes

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: