KIEZEN VOOR BEWUSTE CONCEPTIE

Kiezen jullie ook voor Bewuste Conceptie?

Afbeeldingsresultaat voor liefde man en vrouw

In deze nieuwe tijd komen meer en meer hoog ontwikkelde zielen naar de aarde. Zij dragen een groot eigen bewustzijnsveld. Met hun bewustzijn kunnen zij het genetische materiaal van hun ouders overschrijven. Het bewustzijnsveld van deze zielen is hoger dan dat van hun ouders.

Zij hebben hun ouders wel nodig. Voor deze zielen is het belangrijk dat zij vanaf het moment van conceptie ontvangen worden in een zo groot mogelijk elektrisch geladen liefdesveld. Dat maakt dat zij meer volledig kunnen incarneren. Zo kan een ziel meer indalen in deze incarnatie en meer van wie hij is binnen brengen.

Neemt dat jullie spontaniteit als partners weg bij de feitelijke conceptie? Dat hoeft niet. Door stil te staan bij wat bewuste conceptie is, wordt een groter bewust liefdesveld in jullie wakker gemaakt. Dat veld is dan ook vanzelfsprekender aanwezig op het moment van conceptie.

Eigen thematiek rondom conceptie en zwangerschap

Om vrijheid te ervaren in het bewuste liefdesveld rondom conceptie is het belangrijk om terug te gaan naar je eigen ervaring toen jij verwekt werd. Het lijkt misschien vreemd dat je het bewustzijn hebt om daar op in te voelen. Maar ieder mens kan een gevoel krijgen als hij in contact is met zijn of haar lichaam, hoe dat moment was en wat het met jouw gevoel van welkom gedaan heeft. Wat voor effect heeft jouw conceptie gehad op hoe jij als ziel volledig of onvolledig geland bent? En wat voor effect heeft dat dan weer gehad op de creatie van jouw lichaam? Waren er aspecten van jou (wat wij ook verloren zielsdelen noemen) die zich terug hebben getrokken? Was de conceptie liefdevol, waren jouw ouders met volledige aandacht bij het vrijen of gebeurde het gewoon?

En waar de ervaring pijnlijk was, wat voor imprint liet dat in jou achter? Wat is het effect bijvoorbeeld als een zwangerschap eigenlijk niet gewenst is of wanneer je door een ivf  of ICSI traject verwekt bent?  Jouw geschiedenis beïnvloedt jou als toekomstige vader of moeder. Door hierbij stil te staan en open te staan voor bewustwording en healing, vindt herschrijving plaats en creëer je ruimte om met jouw volle bewustzijn in het Hier en Nu deel te zijn van de conceptie van jouw kind.

Het moment van ‘Sparking’

De kracht of elektromagnetische lading waarmee de conceptie plaatsvindt, kan een enorm cadeau zijn aan de inkomende ziel. Hoe groter het elektrische vuur tussen de partners en de aantrekkingskracht van liefde, hoe meer een inkomende ziel van zichzelf kan meenemen in zijn nog te vormen lichaam. En hoe meer de ziel de blauwdruk van het lichaam en alle subtiele lichamen, kan overschrijven met zijn eigen zielen imprint. Bruce Lipton is de grondlegger van de epigenetica en heeft aangetoond dat erfelijk DNA overschreven wordt.

Bij elektromagnetische lading spreek ik over seksuele passie in samenspel met de kracht van de liefde: liefdespassie. Een liefde die de passie tussen twee mensen overstijgt. In die overgave tussen de partners is tegelijkertijd ruimte voor een derde persoon. Dit valt samen met de wil van de inkomende ziel. Die ziel wil leven! In dat elektromagnetische liefdesveld, kan de ziel zijn energetische structuur ‘downloaden’. En als eerste vormt de ziel zijn energetische hart. Is dat niet adembenemend? Zie ook mijn eerdere artikel over Conscious Conception.

Na zes weken heeft een embryo een kloppend hart. Dus ook het fysieke hart wordt als eerste gevormd. Stel je voor dat jullie door jullie bewustzijnsgroei, iedere dag met jullie liefdesveld bij de beginnende zwangerschap zijn om je kindje steeds weer welkom te heten. Hoe zou dat voor jouzelf voelen als je zo welkom was geheten op aarde?

Grondingsplatform

Kiezen jullie ook voor Conscious Conception

Het grondingsplatform is het liefdesveld tussen de partners waar een kind binnenkomt. Ik wil daarin graag Thomas Hübl aanhalen die zo’n prachtige omschrijving geeft van dit grondingsplatform. Hij beschrijft hoe de liefde van de ouders de ziel binnen ‘zuigt’ zodat een ziel na de conceptie meer en meer kan landen. De ziel kan het gehele programma van wie hij is en wat hij hier komt doen, downloaden. Dit is een basis waarop een ziel al zijn kwaliteiten kan ontwikkelen. Een ziel komt altijd om bij te dragen aan het menselijke bewustzijn en om het bewustzijn te vernieuwen.

Voor de ziel is het belangrijk dat hij voelt dat hij erbij hoort en geliefd is en dat er ruimte voor hem is. Ruimte om zichzelf te zijn en ruimte om het bewustzijn van de ouders verder te openen. Die door de ziel gevoelde ruimte geeft veiligheid en maakt dat hij kan rusten in de bedding van zijn ouders. Dit begint bij het moment van conceptie en gaat natuurlijk door van baby tot kind tot puber.

Contact met de ziel

Een ziel kondigt zijn wens om te incarneren soms al jaren voordat het juiste moment er is aan. Een ziel kan ook invloed hebben op de keuze van een partner en deze mee bepalen om de juiste bedding voor zichzelf te genereren. Een ziel kan ook na een abortus of na een miskraam alsnog terugkomen. Er is zoveel mogelijk waar wij nog niet zo veel weet van hebben. Het is niet noodzakelijk dat ouders ook dit contact met de ziel hebben op het moment van conceptie. Belangrijk is het vertrouwen dat de juiste ziel op hun pad komt en dat er een wederzijds ‘ja’ is. Hoe ik het zelf ervaar is dat een ziel ook altijd komt om de ouders de kans te geven aspecten van zichzelf te helen. Trauma’s die de ouders hebben opgelopen omdat zij in een tijdgeest zijn geboren waarin hun eigen sensitiviteit of bijvoorbeeld helderziendheid niet werd erkend of zelfs op een vrij sterke manier onderdrukt werd. Doordat zij die ruimte wel geven aan hun kind, kan ook bij hen heling optreden en kan hun eigen sensitiviteit weer opengaan. Daar is bewuste conceptie een belangrijke eerste stap in.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/kiezen-voor-conscious-conception/

Eigenlijk heb ik de tekst zelf meermaals gelezen voor ik het gevoel kreeg ik deel hem, ik schrijf mijn denken er over. Wanneer men intiem is en er wordt een embryo verwekt. Dan heeft de embryo zijn keuze gemaakt om te groeien in moeders buik. Om zo bepaalde lezen met elkaar te delen dat de baby op aarde komt. Nu is het zo dan heel wat kinderen geboren worden met een hoger bewustzijn. Ik ga geen labels erop kleven. Maar ook dat is voor de ouders een les. Net als voor het opgroeiend kind. Meer en meer zullen we daar rekening mee moeten gaan houden. Alleen spijtig genoeg zal dan onze maatschappij moeten veranderen, en ook heel wat mensen anders moeten gaan denken. Zelfs de ouders. 
Wanneer het op een natuurlijke manier gebeurd zal ook dit voelbaar zijn aan de baby aan het kind. Tegenover dat is ingebracht wordt of door omstandigheden dat de het meisje/vrouw zwanger wordt. Als men zich er voor open kan stellen om eens meer zich bezig te gaan houden met dit zal je merken dat een kind maar al te vaak snel met bepaalde dingen weg is.
Nu in de buik van de vrouw en het ongeboren kind gaat heel veel om. Weet dat een embryo heel veel meekrijgt dat bepaalde als mens niet beseffen. Net zoals sommige moeders een zwangerschapshangertje dragen om zo gezegd de rust van de embryo te gunnen. Heb je al eens gevoel hoe hard zoiets binnen komt als zit de embryo in een vruchtzak. Ook ruzie dat een stel maakt. Komt binnen en zal ook vastgehouden worden door de embryo. Dan wordt het geboren en dan ziet men dat de baby huilt of anders is dan anderen. Men vergeet vaak dat een baby al heel wat levens achter zich heeft, dat het veel meekrijgt in de buik van de moeder. Het is voor velen misschien hoog gegrepen maar eens je erbij stil staat en meer over gaat zoeken ga je merken dat een ziel niet de eerste is. Dat er al heel wat gepasseerd zijn die het kind zelfs onthouden kan.

Afbeeldingsresultaat voor embryo

Afbeeldingsresultaat voor liefde man en vrouw

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

1 Comment:

 • Ontmoet je kind voor de conceptie – Waarom je kindje nu al bij je is

  Ver voordat de conceptie plaatsvindt en de ziel zich verbindt met zijn fysieke vorm is er al sprake van interactie tussen ouders en kind

  Miljoenen en miljoenen zielen zijn vanuit alle windstreken, planeten en melkwegstelsels onderweg naar de aarde. Allemaal begonnen aan hun eigen unieke reis, met hun eigen unieke doel en met hun eigen unieke frequentie. Zielen in alle soorten en maten om de aarde te gaan bewonen en hun eigen bijdrage te leveren aan deze aarde. Velen van hen bevinden zich nog ergens buiten in het universum, andere zielen zijn al dichter bij de aarde en de kinderen die binnen nu en enkele jaren geboren zullen worden bevinden zich als golven van energie al tussen ons.

  In eerste instantie reizen ze als onderdeel van hun zielengroep en zijn ze niet te onderscheiden. Hoe dichter ze bij het moment van incarnatie komen, hoe meer de energie van het individu vorm krijgt. Maar nog steeds blijven ze als groep verbonden met elkaar. Als bolletjes van licht cirkelen ze rond hun ouders en dringen ze hun bewustzijn binnen. Ze reizen mee in hun aura en dagen hen uit tot een bewuster leven. Ze willen contact met hun ouders en proberen dat op allerlei manieren.

  Ontmoet je kind voor de conceptieVer voordat de conceptie plaatsvindt en de ziel zich verbindt met zijn fysieke vorm is er al sprake van interactie tussen ouders en kind. De ziel voelt zich aangetrokken tot een bepaalde moeder, vader of allebei of kiest bewust een gezin waar het zijn doelen kan verwezenlijken. Als de ziel heeft gekozen waar en bij wie hij wil incarneren verbindt hij zich met zijn toekomstige ouders. Hij is vanaf nu bij hen aanwezig en zal hen begeleiden naar het moment van de conceptie. Dit alles om er voor te zorgen dat op dat moment de situatie perfect is voor de ziel om zijn reis te beginnen.

  Zoals de geboorte een levensbepalende indruk achterlaat in het wezen van kind en daarmee de basis legt voor zijn verder leven op aarde, zo is ook het moment van conceptie van wezenlijk belang. De manier waarop de ziel voor het eerst contact maakt met de fysieke materie is de blauwdruk voor zijn verdere aardse ervaring. De conceptie is daarmee een eerste geboorte in fysieke vorm, terwijl de werkelijke geboorte gaat over de manifestatie van die fysieke vorm als eigen individu op aarde.

  Veel ouders zijn zich tegenwoordig bewust van de invloed van zwangerschap en geboorte op het verdere leven van hun kind. Ze doen er tijdens de zwangerschap bewust alles aan om de beste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van hun kind. Datzelfde geldt ook voor de preconceptie fase. Die kunnen we met een soortgelijke bewustwording tegemoet treden. Hoe optimaler de omstandigheden zijn, hoe vrijer en makkelijker de overgang is voor een ziel naar de dichtheid van de materie. Want dat is niet altijd even makkelijk. Het afdalen in dichtheid en frequentie is een noodzakelijke weg die veel aanpassing van de ziel vraagt. Het enorme licht en veld van de ziel zal zijn weg moeten vinden naar een fysieke expressievorm met minder vrijheid en ruimte. Dat is de reden dat een ziel tijdens de zwangerschap er nog regelmatig voor zal kiezen om buiten de baarmoeder in zijn oorspronkelijke veld te verblijven. Vanuit daar kan het langzaam wennen aan zijn nieuwe bestaansvorm. Een liefdevolle en begripvolle aanwezigheid van de ouders waarin deze zich bewust zijn van deze reis kan deze weg en daarmee het begin van een nieuw leven op aarde vrijer en liefdevoller maken.

  Ontmoet je kind voor de conceptie

  Een soortgelijke transitie treedt ook op onderweg naar het moment van conceptie. Om de verbinding aan te gaan met zijn allereerste fysieke vorm van versmelting tussen eicel en zaadje zal de ziel zijn frequentie dusdanig moeten verlagen. Dat is een uitdaging waarin de ziel wordt begeleid door zijn engelen en lichtwezens van zijn zielengroep. Maar ook als ouder kan je je kind daarbij helpen. Kan je je voorstellen dat het voor een ziel zachter en liefdevoller binnenkomen is op een plek waar zijn ouders al klaar staan om hem te ontvangen? Dat het makkelijker binnenkomen is als de ouders zelf al veel van hun trauma’s hebben geheeld zodat ze niet meer van invloed zijn op de binnenkomende ziel? Kan je je voorstellen dat een ziel zich zoveel meer welkom en geliefd voelt als de ouders ook al voor de conceptie met liefde hun kind verwelkomen? Dat zijn dingen die de reis van een ziel een stuk gemakkelijker kunnen maken. De ziel voelt zich dan welkom en kan het vertrouwen in zichzelf laten groeien.

  Voor ouders is dat niet altijd even makkelijk. Misschien zijn ze zich helemaal niet bewust van de reis die hun kind voor de conceptie al gaat. Soms hebben de ouders het gevoel dat ze geen invloed hebben op de natuur of dat de trauma’s te overweldigend zijn. Soms voelen ze hun kind al langer bij zich maar worden ze niet zwanger. Soms begrijpen ze helemaal niet waarom ze niet zwanger kunnen worden. Maar het gaat er nu net om daarin je verantwoordelijkheid te nemen en te zien dat je wel degelijk van invloed bent op de manier waarop jouw kindje bij je komt. Alleen al door aanwezig te zijn en je te openen voor je kindje zorgt al voor een heel nieuwe ervaring. En dan bedoel ik helemaal openen, met alle pijn en verdriet en trauma’s die op dat moment naar boven komen. Als je je werkelijke openstelt voor het ontvangen van een kindje kan dat gevoelens bij je oproepen. Het gevoel dat je het niet verdient of niet waard bent, angst dat je geen goede ouder zal zijn, de angst dat je toch niet zwanger zal worden na zoveel jaren van proberen, de angst om weer een kindje te verliezen. Welke angst, pijn of verdriet dat ook mag zijn door je te openen voor je nieuwe kindje zeg je daarmee ook ja tegen al deze gevoelens. En deze gevoelens hebben de ruimte nodig, zodat er ruimte kan ontstaan. Ruimte in jou om een ziel te kunnen ontvangen.

  Soms is de reis tot aan conceptie al genoeg voor een ziel om te ervaren. De ziel zal dan zijn energie terugtrekken met als gevolg dat zijn lichaam in wording sterft. Voor de ouders kan dit een heftige ervaring zijn. Om zo vroeg al hun kindje te verliezen. Maar er zijn vele perspectieven. De ziel zal het misschien jammer vinden om niet bij jullie te komen, tegelijk blijft het trouw aan zijn eigen weg. Wij, hier op aarde, ervaren zo’n verlies als intens verdrietig. De ziel weet dat alles licht is en niets eindig. Het ervaren van dit verlies kan in de ouders nieuwe poorten openen. Poorten om een nieuwe ziel met al zijn licht de ruimte te geven. De ziel is daarmee dienstbaar geweest aan de ouders en zijn eventuele broertje of zusje. In sommige gevallen bereid hij zijn eigen weg voor en komt hij opnieuw bij zijn ouders om nu wel geboren te worden.

  Elke aanstaande vader en moeder en heeft zijn eigen proces onderweg naar de conceptie. Daarnaast is er een gezamenlijk proces. De nieuwe ziel wil niets liever dan ontvangen worden in de juiste, door hem gekozen omstandigheden en zal er daarom ook alles aan doen om zijn ouders te laten ervaren wat nodig is om bij hen te komen. De ziel doet dit met uiterste toewijding en liefde. Weet dus als ouders dat je deze weg niet alleen gaat en dat je kindje nu al bij je is. Samen met alle engelen en lichtwezens die jullie ondersteunen op deze prachtige weg van bewustwording en liefde.

  BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/ontmoet-kind-conceptie/

  Voor je bewust bent dat je zwanger bent, hebben de ouders er al over gepraat. Dan is de in daling al begonnen. Maar zoiets begrijpen niet echt veel mensen. Net als een miskraam. Want dat is een teken. Dat het ukje niet op de juiste plaats gekomen is. Of dat de moeder nog iets moet leren.

  Aum Shanthi


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: