Archive for 4 februari 2020


SPONTAAN

SPONTANE LIEFDE IN IETS OF VOOR IETS KOMT NIET ZOMAAR

Afbeeldingsresultaat voor SPONTANE LIEFDE

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

bij een goede luisteraar

Zo worden we betere luisteraars voor elkaar

Samengevat: We vinden het allemaal fijn bij een goede luisteraar te zijn, zeker als we ze goed kennen. Maar veel van ons zijn zelf niet de goede luisteraars die we voor onszelf zouden willen. Gaat goed luisteren alleen maar om goede vaardigheden en tactieken, of is het misschien meer dan alleen dat?

Om echt diepe, betekenisvolle relaties met anderen te kweken, of het nu professioneel is of privé, is de helft van het werk het kennen en respecteren van hoe de ander gehoord wil worden. En daarin verschillen ze waarschijnlijk niet heel veel van jou.

Als levenscoach heb ik geleerd dat er een kunst en wetenschap zit achter luisteren, die je moet cultiveren door te oefenen en je bewust in te zetten. In mijn boek, Parables for the New Conversation, beschrijf ik in meerdere parabelen hoe problemen tussen mensen ontstaan niet zozeer door de boodschap die wordt verzonden, maar door hoe die wordt ontvangen. De ontvanger van het bericht heeft de echte controle over of het gesprek wel of niet nuttig zal blijken.

door  Richard Enos

Actief luisteren

Als we aannemen dat we een diepe wens hebben om te luisteren en dat we onze partner willen laten voelen dat ze gehoord worden, hoe zou ons gedrag er dan uitzien?

Laten we beginnen bij de basis. De meeste mensen zullen beamen dat zelf zwijgen als de ander spreekt essentieel is. Als we dan goed getimede gezichtsuitdrukkingen en verbale geluiden (‘Mmm-hmm’s) toevoegen, kan dat zeker helpen om onze partner te laten voelen dat hij of zij gehoord wordt. En dan is er dat o zo belangrijke teken dat we actief luisteren – als we kunnen onthouden en herhalen wat de andere persoon heeft gezegd, misschien in een vorm als ‘Wat ik je hoor zeggen is…’.

Deze principes behoren tot de wetenschap van het luisteren, maar niet zozeer tot de kunst ervan. Wat ik veel zag tijdens mijn training als levenscoach, met name tijdens coachende rollenspellen met andere studenten, was de stapsgewijze toepassing van de principes van actief luisteren, dat vaak een leegte en voorspelbaarheid in zich droeg. Dat is natuurlijk begrijpelijk, vooral als mensen net beginnen met iets wat ze niet gewend zijn te doen. Maar hoewel deze fundamenten belangrijke eerste stappen zijn, moeten we meer begrijpen van het ‘waarom’ van actieve luisterprocessen, en zo voorbijgaan aan de formules. Pas dan kunnen anderen ons ervaren als goede luisteraars.

Begrijpen wat mensen willen

Als je denkt aan iemand die je een goede luisteraar vindt, of terugdenkt aan een gesprek waarin je je gehoord voelde, wat bood de luisteraar je dan? Luisterden ze alleen, om probeerden ze actief te helpen een duidelijk en gearticuleerd beeld te krijgen van wat je vanbinnen voelde en dacht? Accepteerden ze alles zoals je het vertelde, of probeerden ze je subtiel uit te dagen? Voelde je dat je ontspannener werd en meer vertrouwen kreeg in wat je vertelde?

In een onderzoek van de Harvard Business Review, werd data van 3.492 deelnemers teruggebracht tot vier hoofdpunten over wat mensen onderdelen vonden van goed luisteren:

  • Goed luisteren is meer dan stil zijn wanneer de ander praat. Sterker nog, mensen vonden anderen de beste luisteraars als ze regelmatig vragen stelden die tot ontdekkingen en inzicht leidden. Deze vragen dagen oude aannames voorzichtig uit, maar op een constructieve manier. Alleen stil zitten en knikken geeft geen duidelijk bewijs dat een persoon luistert, maar een goede vraag stellen laat de spreker weten dat de luisteraar niet alleen heeft gehoord was ze zeiden, maar het ook goed genoeg begrepen om er meer informatie over te willen. Onder ‘goed luisteren’ werd altijd een dialoog verstaan, en dus geen monoloog ‘spreker tegen luisteraar’-interactie. De beste gesprekken waren actief.
  • Goed luisteren omvat interacties die goed zijn voor het zelfvertrouwen. De beste luisteraars maakten het gesprek tot een positieve ervaring voor de andere partij, wat niet gebeurt als de luisteraar passief is (of al te kritisch!). Goede luisteraars lieten de spreker gesteund voelen en uitten hun vertrouwen in ze. Goed luisteren werd gekenmerkt door het creëren van een veilige omgeving waarin problemen en verschillen open konden worden besproken.
  • Goed luisteren werd gezien als een coöperatief gesprek. In deze interacties ging de feedback soepel heen en weer, waarbij geen van de partijen zich hoefde te verdedigen tegen opmerkingen van de ander. Sterker nog, slechte luisteraars werden gezien als competitief – alsof ze alleen maar luisterden om fouten in redeneringen of logica te vinden, en hun stiltes gebruiken als een kans om hun volgende antwoord te bedenken. Dat werkt misschien goed in een debat, maar het maakt je geen goede luisteraar. Goede luisteraars kunnen ook aannames uitdagen en het ergens mee oneens zijn, maar de persoon waarnaar wordt geluisterd heeft het idee dat de luisteraar probeert te helpen, en niet een discussie probeert te winnen.
  • Goede luisteraars deden suggesties. Onder goed luisteren viel altijd ook de feedback die de ander zo gaf dat het geaccepteerd kon worden en dat alternatieve oplossingen bood om over na te denken. Deze uitkomt was verrassend, omdat het niet ongewoon is om klachten te horen als ‘Zussemezo luisterde niet, hij onderbrak me en probeerde het probleem meteen op te lossen.” Wat de data ons hier vertelt is misschien dat het doen van een suggestie niet zozeer het probleem is; het kan gaan om de vaardigheid waarmee die suggestie wordt gedaan. Een andere mogelijkheid is dat we beter bereid zijn een suggestie te accepteren van iemand die we al zien als goede luisteraar. (Iemand die het hele gesprek zwijgt en ineens komt met een suggestie kan als ongeloofwaardig overkomen. Iemand die agressief of kritisch is en dan advies geeft komt onbetrouwbaar over.)

bij een goede luisteraar

De ‘kunst’ van het luisteren

Luisteren wordt pas tot kunst als je niet alleen een proces doorloopt, op basis van een set principes, maar als je echt probeert je te verbinden met de ander, en je gesprekken grond in respect, zorg en, laten we het benoemen, liefde. De inzichten uit het onderzoek hierboven moeten meer worden dan stappen om te volgen, ze moeten je hooguit de kant op wijzen van de houding die je moet willen omarmen binnenin jezelf voordat je een goede luisteraar kan worden. En de makkelijkste manier om dat te cultiveren is om daadwerkelijk te geven om wat de ander zegt!

Maar naast geven om wat ze zeggen, is geven om waarom ze het zeggen nog veel belangrijker. Als je op een diep niveau kunt snappen waarom een persoon met je communiceert, en wat ze op een dieper niveau uit het gesprek proberen te halen, pas dan zullen ze voelen dat er echt naar ze geluisterd wordt.

Voor sommige mensen komt dit natuurlijk, en dat is waarschijnlijk waarom ze van meet af aan al behoorlijk goede luisteraars zijn. Maar veel van ons zijn niet zo intrinsiek gemotiveerd om te geven om de ander of om wat ze zeggen. Maar als je een goede luisteraar wilt worden en wilt ervaren hoe het is om je op een meer bevredigende manier te verbinden met mensen, een manier die verder gaat dan de ‘zeer effectieve gewoontes’ van goede luisteraars, dan is erom geven een behoorlijk fundamenteel onderdeel van het proces. Als dat nogal uitdagend klinkt, heb ik hier een paar beginpunten voor je om een echt goede luisteraar te worden:

Nieuwsgierigheid: in een gesprek met anderen kan ons hoofd de controle willen krijgen, op zoek gaan naar voldoening door te spreken vanuit de aanname dat we weten wat de ander probeert te vertellen. Dit geldt nog sterker bij een partner of hechte vriend(in) die we goed kennen. Het resultaat is vaak een gesprek zonder leven en dat saai, vaak zelfs confronterend, is. Om dit te vermijden hoef je alleen te besluiten om een bewuste poging te doen al je voorgaande aannames los te laten en nieuwsgierig te zijn naar wat de ander probeert te zeggen. Wees bereid voorzichtig te graven als er dingen onduidelijk zijn tot je een helderder beeld krijgt. Geniet van het gesprek alsof er een mysterie moet worden opgelost.

Openheid om te leren: als je denkt dat je alles al weet, of een gesprek in gaat met een vast perspectief dat je niet wilt veranderen, dan is het onwaarschijnlijk dat je zult luisteren op een manier die fijn is voor de ander. Probeer een gesprek in te gaan met het idee dat je er iets van kunt leren, en ga actief op zoek naar die les, ofwel over de persoon over het probleem dat ze hebben, of over het leven in het algemeen. Het perspectief van een ander mens is wat het leven tot bloei brengt, en in plaats van je te richten op de voordelen van je eigen perspectief, kun je proberen je kijk op de wereld te verbreden door zorgvuldig te letten op hoe de ander de dingen ziet.

bij een goede luisteraar

Een hoger doel: in het grotere plaatje zal de mensheid meer eenheid ontdekken naarmate we onze individuele perspectieven samenbrengen in een prachtig en complex weefsel. We kunnen hieraan bijdragen als we elkaars perspectief laten voelen alsof het waardevol is. In deze poging, die ik ‘het nieuwe gesprek’ noem, is ons luisteren doordrongen van een gevoel van diep ontzag voor het leven en onze groei, niet alleen als individuen maar ook als soort. In ieder gesprek waaraan we deelnemen, ligt er een kans in de manier waarop we luisteren om de evolutie van ons collectieve bewustzijn te doen groeien. Wat is er beter motivatie dan dat?

De les

Jezelf toewijden aan een goede luisteraar voor anderen worden, op een manier die vanuit je hart komt en niet alleen uit je hoofd, zal hoogstwaarschijnlijk je moeite tienvoudig belonen in de magische verbinding en voldoening die je voelt.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/zo-worden-we-betere-luisteraars-voor-elkaar-3/

Luisteren is niet alleen stil zijn. Is ook aanvoelen en vragen stellen op het juiste moment. Maar ook het lichaam speelt hier een belangrijke rol in mee van de luisteraar. Een open of gesloten houding kan de spreker gelijk doen aanvoelen alsof je niet naar deze luistert. Ook zit er een verschil in van luisteren in een groep of met een iemand. In groep moet je soms iets opschrijven om zo het nodige bij te houden. Met een iemand volstaat het om op de juiste momenten even in te pikken. Of de vraag stellen wil je dat bedoel, of is het zo dat je het denkt.
Luisteren doe je altijd met aandacht, en zo moet je ook lichamelijk overkomen.
Luisteren is ook kijken naar de persoon en aanvoelen. Het kijken hoeft niet in de ogen te zijn, maar gewoon gericht naar de persoon.
Op zo een manier toon je respect voor de spreker.

Afbeeldingsresultaat voor luisteren

Afbeeldingsresultaat voor luisteren

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Is de euthanasiewet aan een evaluatie toe?

Afbeeldingsresultaat voor euthanasieproces

Het euthanasieproces is afgelopen: de drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 werden vorige week vrijgesproken.
De assisenzaak in Gent riep heel wat vragen op over euthanasie en het wettelijke kader. Zowel voor- als tegenstanders stelden de euthanasiewet, die dateert uit 2002, in vraag. Is de euthanasiewet aan een evaluatie toe? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Wim Distelmans, covoorzitter van de euthanasiecommissie:

“Wij zeggen al jaren dat de euthanasiewet geëvalueerd moet worden. De wet bestaat uit twee grote delen. Enerzijds zijn er de vier grondvoorwaarden waaraan een patiënt moet voldoen: een wilsbekwame patiënt, een vrijwillig en herhaald verzoek, een ongeneeslijke aandoening en onbehandelbaar ondraaglijk lijden. Daaraan kunnen we niet tornen. Anderzijds zijn er ook een aantal procedurele voorwaarden. Zo moet de arts die euthanasie uitvoert binnen de vier werkdagen een registratiedocument opsturen naar de euthanasiecommissie, de patiënt moet een schriftelijk verzoek hebben, er moet een gesprek zijn met het verplegend personeel, et cetera. Daar is heel wat verwarring rond, zo is uit het proces gebleken.”

Mijn mening is dat er een strafbepaling in de wet moet zitten

“Die procedurele voorwaarden moeten duidelijk gemaakt worden. Mijn mening is dat er een strafbepaling in de wet moet zitten. Als een arts zondigt tegen een grondvoorwaarde, dan moet dat strafrechtelijk worden vervolgd. Als een arts een fout maakt in een procedurele voorwaarde, dan moet er een andere strafmaat zijn. De strafbepaling moet altijd proportioneel zijn met de wet”, vindt Distelmans.

“Dan kun je gaan discussiëren: moet de wet restrictiever gemaakt worden om te zorgen dat wat erin staat beter wordt gerespecteerd? Ik denk niet dat er meer garantie zal zijn door meer restricties op procedures in te bouwen”, stelt Distelmans. “Het lijkt me dat men meer vertrouwen moet hebben in het oordeel van de patiënt en hun artsen. Dat restrictiever optreden, doet me denken aan een wantrouwen naar patiënten en artsen toe. Artsen willen in eer en geweten tegemoet komen aan de vraag van hun patiënten.”

Fernand Keuleneer, de uitgesloten advocaat die optrad voor de familie van Tine Nys:

“Ik denk het wel”, antwoordt Keuleneer op de vraag of de euthanasiewet aan een evaluatie toe is. Keuleneer is de advocaat die tijdens het euthanasieproces optrad voor de familie van Tine Nys, maar uitgesloten werd toen bleek dat hij aanwezig was tijdens de zitting van de euthanasiecommissie waarop het dossier van de vrouw goedgekeurd werd.

Nu heeft men een wet, maar het blijkt moeilijk om de voorwaarden ervan na te leven

Fernand Keuleneer

“Als er één zaak blijkt uit het proces, dan is het wel dat de euthanasiewet aan een evaluatie toe is. En ook vooral: de toepassing ervan. Want de euthanasiewet zoals we die nu hebben, ontsnapt blijkbaar aan elke controle. We moeten kiezen: ofwel een euthanasiewet met bepaalde voorwaarden en dan moet men een kader creëren met mogelijkheden om te sanctioneren indien die voorwaarden niet worden nageleefd, ofwel schaffen we alles af en doet iedereen wat men wil. Het is een van de twee. Nu heeft men een wet, maar het blijkt moeilijk om de voorwaarden ervan na te leven.”

“In elk geval zouden er al meerdere controlemechanismen moeten komen. De commissie zoals die nu bestaat, is nooit opgericht om patiënten te beschermen. Dat is bedoeld om artsen te beschermen. Het is eigenlijk een scherm tussen artsen en het Openbaar Ministerie. Voor de patiënt doet het weinig. Als men wil toezien op een correcte uitvoering, moet er ook een mechanisme komen om de patiënt te beschermen. Dat ontbreekt nu. In de wet zelf zijn er ook heel wat aanpassingen nodig, maar dat is een complex en uitgebreid debat. De vraag is: gaat het om euthanasie in bepaalde omstandigheden of evolueren we naar een dood op bestelling?”

Je moet vooraf een grondige evaluatie hebben van een bepaalde casus onder clinici. Dat gebeurt momenteel veel te weinig (…)

Chris Gastmans

Chris Gastmans, directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht:

“Jazeker, de euthanasiewet is aan een evaluatie toe. Daarvoor hadden we niet op het proces moeten wachten. Het is iets wat ik al jaren vraag en ik niet alleen”, reageert professor Gastmans. Hij vindt dat de euthanasiewet op een aantal punten toe is aan een evaluatie. “Voor psychisch lijden is er een toetsing vooraf nodig. Nu wordt euthanasie uitgevoerd en pas achteraf bekeken of het volgens de regels is gebeurd. Dat is een beetje na de feiten. Je moet vooraf een grondige evaluatie hebben van die casus onder clinici. Dat gebeurt momenteel veel te weinig en zou wettelijk verankerd moeten worden.”

“Het tweede punt: een arts die euthanasie wil uitvoeren bij psychisch lijden moet twee onafhankelijke artsen om advies vragen. In de wet is niet verduidelijkt wat ‘onafhankelijk’ inhoudt”, gaat Gastmans verder. “Ook zijn die adviezen niet bindend. Als artsen zeggen ‘neen beter geen euthanasie in dit geval’, dan hoeft daarmee geen rekening gehouden worden. Ik vraag me af wat het nut is van dat advies. Er is ook een bedenktijd van een maand, maar het gaat om niet-terminale patiënten. Dat is belachelijk kort. Als psychiater heb je natuurlijk meer tijd nodig om te onderzoeken of er nog een oplossing mogelijk is. Dat is iets wat ook verankerd zou moeten worden. Bovendien moet er ook een grondige herziening komen van de evaluatiecommissie. Die stelt niets voor.”

Johan Braeckman, filosoof en hoogleraar aan UGent:

“Als men suggereert dat de euthanasiewet aan een evaluatie toe is, dan insinueert dat dat er het een en het ander fout zou zijn aan die wet. Het euthanasieproces toont volgens mij niet aan dat de wet ergens tekortschiet. Dat proces mocht er in the first place niet gekomen zijn om verschillende juridische redenen. De raadkamer in Dendermonde oordeelde al in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep.”

“Je kon voorspellen dat de drie artsen vrijgesproken zouden worden. Er was immers geen inbreuk op de euthanasiewetgeving gepleegd. Er was niet voldaan aan bepaalde formaliteiten, maar dat toont niet aan dat de wet tekortschiet. Sinds 2002 voerden artsen ruim twintigduizend keer een euthanasie uit. Nooit is er een noemenswaardig probleem geweest. Het proces was voor een heel stuk naast de kwestie. De wet kan mogelijks aangepast worden. Niet omdat hij fundamenteel tekortschiet, maar omdat nu eenmaal alles beter kan”, vindt Braeckman.

Het zou me storen dat men deze zaak nu aangrijpt om te zeggen dat de euthanasiewet tekortschiet

Johan Braeckman

“Zo staat er geen strafbepaling in de huidige euthanasiewet. Ter verduidelijking: dat was in dit proces nu niet van toepassing. Maar stel dat iemand euthanasie krijgt die niet wilsbekwaam is, dan is dat een ernstig probleem. Dat zou indruisen tegen de wet. De vraag is: welke straf volgt dan? In de wet zoals die nu is, wordt dat niet duidelijk gemaakt. Je kan dus gaan nadenken over hoe die strafmaat bepaald kan worden. Wat de formaliteiten betreft, lijkt me dat eerder iets voor de Orde van Geneesheren. Over de taak van de Orde kun je discussiëren, maar dat stelt de wet niet fundamenteel ter discussie.”

“We kunnen de hele discussie ook aangrijpen om het over de euthanasiekwestie in een breder kader te hebben”, gaat Braeckman verder. “Wat met mensen die dement zijn bijvoorbeeld? Je kunt onmiddellijk bedenken dat dat niet per se in de euthanasiewet uitgebreid moet worden. Je kan ook aparte wetten en regelgevingen voorstellen, net zoals de regelgeving rond palliatieve zorg. Ik wil van de nood een deugd maken. Er zijn allerlei zaken die nog verbeterd kunnen worden. Ook de Federale Commissie Euthanasie kan geëvalueerd worden. Het zou me storen dat men deze zaak nu aangrijpt om te zeggen dat de euthanasiewet tekortschiet.”

Waar het werkelijk om gaat, is dat er inhoudelijk effectief gewerkt wordt met de patiënt

Frieda Matthys

Frieda Matthys, psychiater en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP):

“Ik denk het wel. We moeten kijken of de euthanasiewet voldoende aangepast is aan onze populatie”, vindt Matthys. De VVP (een zelfstandige vzw die ruim zeshonderd psychiaters en psychiaters in opleiding verenigt, nvdr.) vaardigde eind 2017 een aantal zorgvuldigheidsrichtlijnen uit. De uitgewerkte procedure die artsen in eer en geweten kunnen volgen, stelt inhoudelijk meer vereisten dan de huidige wetgeving. “Een aantal dingen van die zorgvuldigheidscriteria van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie zouden best in de wet verankerd worden”, aldus Matthys.

“Om een aantal voorbeelden te geven: er moeten twee psychiaters zijn die onafhankelijk van elkaar oordelen. Ook moeten mensen die advies geven fysiek met elkaar overleggen vooraleer er een definitieve beslissing wordt genomen.” Voorts verduidelijkt Matthys dat het belangrijk is dat er genoeg tijd is tussen de eerste schriftelijke aanvraag tot euthanasie en de uitvoering. “We vinden een maand te kort, maar dat is natuurlijk moeilijk om in een wet te verankeren. Welke termijn kleef je daarop: zes maanden, een jaar? Vanaf wanneer moet je dan beginnen tellen? Waar het werkelijk om gaat, is dat er inhoudelijk effectief gewerkt wordt met de patiënt.”

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/het-debat-is-de-euthanasiewet-aan-een-evaluatie-toe~af50f36f/

Door een proces dat juist is afgerond, komt dit nu meer en meer naar boven. Ergens moeten er goede richtlijnen zijn en deze moeten nageleefd worden. Maar kan ik er niet over zeggen. Want er zal zeker nog het nodige denkwerk aan te pas komen.

Afbeeldingsresultaat voor euthanasie

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De meeste behandelingen van psychische aandoeningen als anorexia of depressie zijn weinig succesvol. Arts en systeemtherapeut Flip Jan van Oenen vindt dat we dat moeten erkennen, zodat patiënten geen valse hoop hebben. Daarover schrijft hij een opiniestuk in New Scientist.

Therapeuten en behandelaars ontkennen en negeren hun eigen ‘povere resultaten’. Van Oenen schrijft: “Je zou kunnen stellen dat het vakgebied in de greep is van een ‘mythe van vooruitgang’. Er wordt voor allerlei stoornissen al ­decennialang geschermd met ‘nieuwe, wetenschappelijk bewezen behandelmethodes’ die effectiever zouden zijn dan voorgaande behandelingen. Terwijl, als we naar de wetenschappelijk bewezen feiten kijken, deze claim ­nergens op gebaseerd is.”

De arts schrijft verder: “We kunnen alleen maar constateren dat de ene therapeut het wat beter lijkt te doen dan de andere, zonder dat we er de vinger op kunnen leggen waar hem dat in zit. En hoewel vaststaat dat ­ psychotherapie werkt, is het effect bescheiden en heeft lang niet iedereen er baat bij.”

De effectiviteit van psychotherapie is bovendien in de afgelopen decennia nauwelijks verbeterd. “Toch blijven therapeuten en wetenschappers, gedreven door een mix van doorgeschoten marktideologie, wetenschappelijke blikvernauwing en menselijke tekortkomingen, hardnekkig vasthouden aan de mythe van vooruitgang.”

Tot besluit schrijft hij: “Psychotherapie zit aan haar plafond. Veel lijden kunnen we niet wegnemen; wen er maar aan.”

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/geestenlichaam/%e2%80%9cpsychotherapie-helpt-maar-een-klein-beetje-en-lang-niet-bij-iedereen%e2%80%9d/ar-BBZBgY3?li=BBDNPrw

Het is een helpende hand. Op wekelijks 45min therapie ga je handvatten kunnen geven. Dan is het aan de persoon om die in het dagelijks leven te gebruiken. Of te zoeken voor zichzelf wat nog meer kan om uit een probleem te komen. Velen denken als ik die therapie doe dan wordt ik verlost van mijn problemen. Nee, men moet zelf ook het nodige doen. 

Afbeeldingsresultaat voor psychotherapie

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: