Meer dan 1 op de 10 lijdt aan een psychische stoornis

Afbeeldingsresultaat voor psychische stoornis

Ongeveer een op de tien volwassenen lijdt aan een psychische stoornis zoals angst of depressie. Dat blijkt  uit een rapport van het federale onderzoeksinstituut Sciensano op basis van een gezondheidsenquête uit 2018. Voor het eerst werden ook jongeren en kinderen bevraagd. Die vertonen vooral ADHD-stoornissen, relatiestoornissen en emotionele stoornissen.

De meest voorkomende psychische problemen in ons land zijn angststoornissen (11 procent), verschillende vormen van depressie (9 procent) en eetstoornissen (7 procent). Jongeren van 15 tot 24 jaar worden dubbel zoveel getroffen door een eetstoornis.

Voor het eerst onderzocht het instituut ook psychische stoornissen bij kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar. Volgens Sciensano heeft ongeveer een op de tien jongeren in deze leeftijdsgroep een psychisch of gedragsprobleem dat professionele ondersteuning vereist. Jongeren hebben vooral relatiestoornissen (11 procent), emotionele stoornissen (10 procent), gedragsstoornissen (9 procent), AHDH-stoornissen (12 procent) en prosociale gedragsstoornissen (7 procent).

Toch zagen de onderzoekers dat twee op de drie van de ondervraagden zijn of haar niveau van psychisch welbevinden als positief omschrijft. “België is een van de landen waar de tevredenheid van bewoners hoog is: met een score van 7,4 op 10 scoren we hoger dan het Europese gemiddelde”, legt Johan Van der Heyden, onderzoeker bij Sciensano, uit. Maar dat gemiddelde toont geen ongelijkheden. Zo tonen vrouwen, de actieve bevolking en sociaaleconomisch achtergestelde mensen een lagere score op levenstevredenheid en andere welzijnsfactoren, verduidelijkt Van der Heyden.

Alomvattend beleid

De meest getroffen groepen met geestelijke gezondheidsproblemen ten slotte zijn vrouwen, mensen tussen 25 en 54 jaar, senioren ouder dan 75 jaar en laaggeschoolden. Om deze kwetsbare groepen te ondersteunen en te beschermen, vindt Sciensano dat er samenhangende maatregelen moeten genomen worden in alle maatschappelijke sectoren. “Alleen een alomvattend beleid dat rekening houdt met de verschillende sociaaleconomische aspecten van het probleem van geestelijke gezondheid, zal het best mogelijke kader bieden voor kwetsbare bevolkingsgroepen en hen nieuwe perspectieven bieden”, concludeert Johan Van der Heyden.

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/meer-dan-1-op-de-10-lijdt-aan-een-psychische-stoornis~ab4885e3/

1 Op de 10 gewoon weg teveel. En vaak heeft het te maken met de maatschappij waar we in leven. Angsten om allerlei redenen die het leven op een moment partner gaan spelen en zo komt de persoon in een negatief spiraal. Psychisch is het zwaar dan. Het leven verlangt maar meer en meer in alle opzichten en de mensen durven zichzelf geen halt toe roepen. Vaak om niet in de problemen te komen, ook dit weer op allerlei vlakken. Maar ze gaan dan wel telkens dieper het water in. Ze kunnen het hoofd niet boven water te houden op een moment en verzuipen. Men heeft psychische stoornissen in heel wat aandoeningen en factoren erin:
De meest voorkomende psychische aandoeningen

  • Angst en paniek stoornissen.
  • Depressie.
  • Persoonlijkheidsstoornis (o.a. borderline)
  • Psychotische stoornis.
  • Eetstoornis (anorexia nervosa en boulimie)
  • Autisme.

Soms komt het door geboorte en zijn er bepaalde angsten om het leven te gemoed te gaan. Of door bepaalde problemen of een trauma. Want ook dan kan je diep in psychische problemen te komen zitten.
Wanneer je echt negatieve gevoelens krijgt in je gedachten als je voelt uitgeblust te zijn. Zoek hulp en wacht niet. Bij anderen aandoeningen moet men de oorzaak aanpakken en dan bij het laatste is leren om ermee in het leven mee om te gaan. Je bent niet anders al denken velen dat je moet je anders kunnen opstellen in het leven. Waar anderen het dan vaak weer moeilijk mee hebben.

Wat nog een goede tekst is om te lezen is deze link: https://praktijk-hagedoorn.nl/assets/uploads/files/In_gesprek_over_Oorzaken_van_psychiatrische_stoornissen.pdf

Afbeeldingsresultaat voor psychische stoornis

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertentie