Een verstoord immuunsysteem kan leiden tot psychische klachten

Afbeeldingsresultaat voor immuunsysteem en psychische problemen

Steeds meer onderzoeken wijzen op verbanden tussen lichamelijke en psychische klachten. Hetverstoorde immuunsysteem speelt hierin een grote rol. Er zijn aanwijzingen dat naast een stemmingsstoornis ook andere ernstige psychische aandoeningen als schizofrenie, bipolaire stoornissen, vormen van autisme en postnatale depressies voortkomen uit een verstoord immuunsysteem, zo blijkt uit een artikel in de Volkskrant.

Somatische artsen weten weinig van psychische aandoeningen. Op dwarsverbanden tussen lichaam en psyche zijn ze minder alert. Omgekeerd is er bij veel psychiaters  geen aandacht voor lichamelijke klachten. Patiënten met fysieke en psychische klachten  worden daardoor niet altijd goed geholpen.

Hoogleraar medische immunologie Drexhage van het Erasmus MC zoekt al tientallen jaren naar het verband tussen ernstige psychische klachten en  een verstoord immuunsysteem.  Drexhage is op basis van de onderzoeken er van overtuigd dat, hoewel het harde wetenschappelijke bewijs nog ontbreekt, dat er twee soorten depressies zijn.  Een depressie naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen, die geen fysieke oorzaak hebben.  En een depressie  die komt vanuit de verstoring van het immuunsysteem en het daaraan gekoppelde hormonale systeem. Volgens Drexhage is deze laatste categorie het grootst. Deze patiënten hebben afwijkingen in het bloed, in de immuuncellen, in de bijnierschorshormonen.

Dat er een  samenhang is tussen fysieke en psychische klachten staat wel vast. Patiënten met een  zware depressie hebben drie keer zo vaak diabetes type 1 en type 2 – ook een ziekte met sterke immuunafwijkingen. En bij patiënten met een bipolaire stoornis zien we drie keer zo vaak een auto-immuunziekte van de schildklier. Bij de auto-immuunziekten reuma en MS is er een opvallend hoog percentage van patiënten met depressieve klachten.

Aanvankelijk werd aangenomen dat een auto-immuunziekte de kwaliteit van leven zo verslechterd dat een depressie daardoor ontstaat.  Maar nu is duidelijk dat een ontsteking er voor zorgt dat immuuncellen cytokinen aanmaken. Die cytokinen komen ook in je hersenen terecht waar ze de werking van hersencellen negatief beïnvloeden met name in het gebied dat  verantwoordelijk is voor stemming. Patiënten met een auto-immuunziekte maken voortdurend veel cytokinen aan.

Maar lang niet alle patiënten met een auto-immuunziekte hebben last van depressieve klachten. De rol van een verkeerd afgesteld afweersysteem leidt bij de ene persoon tot een auto-immuunziekte en bij de ander tot psychische klachten. Bij een klein percentage zelfs tot een combinatie aldus Drexhage.

In een  nieuw Europese onderzoek naar het immuunsysteem en psychische klachten (Moodstratification) gaat Drexhage voor het eerst proberen  het immuunsysteem te beïnvloeden en daarmee de stemming te verbeteren. Proefpersonen met een ernstige depressie en een verstoord immuunsysteem krijgen experimentele medicatie tegen auto-immuunziekten. De resultaten van Moodstratification worden in 2022 verwacht.

BRON: https://www.ggznieuws.nl/home/een-verstoord-immuunsysteem-kan-leiden-tot-psychische-klachen/

Ik las het stukje hier: https://www.hln.be/nina/psycho/het-ontstoken-brein-hoe-een-verstoord-immuunsysteem-tot-psychische-problemen-kan-leiden~a9a0f8bf/. Het sprak me aan en ging opzoek. Dat is wat ik dan vond.
Ik ben er helemaal eens mee dat psychische problemen niet alleen te vinden is in het hoofd maar in heel het lichaam. Als er iets verstoord is in het immuunsysteem ga je niet prettig voelen. En kan die psychische gevolgen hebben. Zoals te lezen is via de link hln en de jongen die een operatie onderging. De moeder had het juist maar werd niet geloofd of aangehoord.
Men zou eens heel het plaatje moeten bekijken bij psychische problemen en niet al te snel zeggen dat is werk voor een psycholoog of psychiater. Geef maar pillen. Nee zo werkt het niet. Zoek de oorzaak en ja soms moet je hard vechten tegen de reguliere geneeskunde omdat waar te maken. Door een operatie door een ziekte kan alles verstoord zijn en kan je soms psychisch heel diep gaan. Dan wordt er niet meer gekeken naar wat er vooraf ging maar naar het moment.
Wat ik erg vind is dat een specialist een arts niet naar de persoon luistert. En doen ze het wel krijg je al snel te horen ik heb gestudeerd en weet het. Maar zo zit het niet in elkaar. Het geen je voelt en zegt is niet wat ze denken. Zodat ze maar al te vaak een diagnose stellen en iets opstarten dat niet nodig is.

Gerelateerde afbeelding

https://finding-voices.blogspot.com/2020/01/het-ontstoken-brein-hoe-een-verstoord.html

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM