Archive for 16 januari 2020


VOLEINDING

ER IS IN IEDER LEVEN  EEN MOMENT VAN VOLEINDING IN GELIJK WELKE VORM

Afbeeldingsresultaat voor SPIRITUELE OVERGANG Afbeeldingsresultaat voor SPIRITUELE VOLEINDING

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Een verstoord immuunsysteem kan leiden tot psychische klachten

Afbeeldingsresultaat voor immuunsysteem en psychische problemen

Steeds meer onderzoeken wijzen op verbanden tussen lichamelijke en psychische klachten. Hetverstoorde immuunsysteem speelt hierin een grote rol. Er zijn aanwijzingen dat naast een stemmingsstoornis ook andere ernstige psychische aandoeningen als schizofrenie, bipolaire stoornissen, vormen van autisme en postnatale depressies voortkomen uit een verstoord immuunsysteem, zo blijkt uit een artikel in de Volkskrant.

Somatische artsen weten weinig van psychische aandoeningen. Op dwarsverbanden tussen lichaam en psyche zijn ze minder alert. Omgekeerd is er bij veel psychiaters  geen aandacht voor lichamelijke klachten. Patiënten met fysieke en psychische klachten  worden daardoor niet altijd goed geholpen.

Hoogleraar medische immunologie Drexhage van het Erasmus MC zoekt al tientallen jaren naar het verband tussen ernstige psychische klachten en  een verstoord immuunsysteem.  Drexhage is op basis van de onderzoeken er van overtuigd dat, hoewel het harde wetenschappelijke bewijs nog ontbreekt, dat er twee soorten depressies zijn.  Een depressie naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen, die geen fysieke oorzaak hebben.  En een depressie  die komt vanuit de verstoring van het immuunsysteem en het daaraan gekoppelde hormonale systeem. Volgens Drexhage is deze laatste categorie het grootst. Deze patiënten hebben afwijkingen in het bloed, in de immuuncellen, in de bijnierschorshormonen.

Dat er een  samenhang is tussen fysieke en psychische klachten staat wel vast. Patiënten met een  zware depressie hebben drie keer zo vaak diabetes type 1 en type 2 – ook een ziekte met sterke immuunafwijkingen. En bij patiënten met een bipolaire stoornis zien we drie keer zo vaak een auto-immuunziekte van de schildklier. Bij de auto-immuunziekten reuma en MS is er een opvallend hoog percentage van patiënten met depressieve klachten.

Aanvankelijk werd aangenomen dat een auto-immuunziekte de kwaliteit van leven zo verslechterd dat een depressie daardoor ontstaat.  Maar nu is duidelijk dat een ontsteking er voor zorgt dat immuuncellen cytokinen aanmaken. Die cytokinen komen ook in je hersenen terecht waar ze de werking van hersencellen negatief beïnvloeden met name in het gebied dat  verantwoordelijk is voor stemming. Patiënten met een auto-immuunziekte maken voortdurend veel cytokinen aan.

Maar lang niet alle patiënten met een auto-immuunziekte hebben last van depressieve klachten. De rol van een verkeerd afgesteld afweersysteem leidt bij de ene persoon tot een auto-immuunziekte en bij de ander tot psychische klachten. Bij een klein percentage zelfs tot een combinatie aldus Drexhage.

In een  nieuw Europese onderzoek naar het immuunsysteem en psychische klachten (Moodstratification) gaat Drexhage voor het eerst proberen  het immuunsysteem te beïnvloeden en daarmee de stemming te verbeteren. Proefpersonen met een ernstige depressie en een verstoord immuunsysteem krijgen experimentele medicatie tegen auto-immuunziekten. De resultaten van Moodstratification worden in 2022 verwacht.

BRON: https://www.ggznieuws.nl/home/een-verstoord-immuunsysteem-kan-leiden-tot-psychische-klachen/

Ik las het stukje hier: https://www.hln.be/nina/psycho/het-ontstoken-brein-hoe-een-verstoord-immuunsysteem-tot-psychische-problemen-kan-leiden~a9a0f8bf/. Het sprak me aan en ging opzoek. Dat is wat ik dan vond.
Ik ben er helemaal eens mee dat psychische problemen niet alleen te vinden is in het hoofd maar in heel het lichaam. Als er iets verstoord is in het immuunsysteem ga je niet prettig voelen. En kan die psychische gevolgen hebben. Zoals te lezen is via de link hln en de jongen die een operatie onderging. De moeder had het juist maar werd niet geloofd of aangehoord.
Men zou eens heel het plaatje moeten bekijken bij psychische problemen en niet al te snel zeggen dat is werk voor een psycholoog of psychiater. Geef maar pillen. Nee zo werkt het niet. Zoek de oorzaak en ja soms moet je hard vechten tegen de reguliere geneeskunde omdat waar te maken. Door een operatie door een ziekte kan alles verstoord zijn en kan je soms psychisch heel diep gaan. Dan wordt er niet meer gekeken naar wat er vooraf ging maar naar het moment.
Wat ik erg vind is dat een specialist een arts niet naar de persoon luistert. En doen ze het wel krijg je al snel te horen ik heb gestudeerd en weet het. Maar zo zit het niet in elkaar. Het geen je voelt en zegt is niet wat ze denken. Zodat ze maar al te vaak een diagnose stellen en iets opstarten dat niet nodig is.

Gerelateerde afbeelding

https://finding-voices.blogspot.com/2020/01/het-ontstoken-brein-hoe-een-verstoord.html

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Gezamenlijke Tibet Lobby Day in maart in Washington en Brussel

Gerelateerde afbeelding

De International Campaign for Tibet (ICT) zal Tibetanen en Tibet-groepen dit voorjaar samenbrengen om aan beide zijden van de Atlantische Oceaan voor Tibet te lobbyen. De Tibet Lobby Day 2020 van ICT vindt plaats in Brussel, het hoofdkantoor van de Europese Unie, 16-19 maart en in Washington, op 23-24 maart.
Deze gezamenlijke lobby inspanning naar VS en EU ambtenaren van Tibetanen benadrukt de cruciale rol van Tibet in mondiale aangelegenheden.

Drie hoofdzaken

Tijdens Lobby Day zullen activisten leden van het Amerikaanse Congres en het Europees Parlement en hun staf vragen om de bevolking van Tibet te helpen, een historisch onafhankelijk land dat China al meer dan 60 jaar op brute wijze bezet.

Lobby Day-deelnemers zullen zich concentreren op drie hoofd thema’s:

Opvolging Dalai Lama

Het is aan Tibetaanse boeddhisten, niet Chinese functionarissen, om de opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen. China beweert dat de uiteindelijke opvolging van de Dalai Lama moet worden goedgekeurd door de Chinese regering. De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het Kabinet zich zorgen maakt over de inmenging van de Chinese overheid in religieuze zaken en dat het reincarnatieproces volgens de Chinese autoriteiten onderhevig is aan Chinese wetgeving. “De positie van het kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen.” De ontwerp Tibetan Policy and Support Act (TPSA), die de Commissie buitenlandse zaken vorige maand unaniem heeft goedgekeurd, wanneer aangenomen, zal het officieel Amerikaanse beleid maken dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap over zijn opvolger kunnen beslissen – en eventuele Chinese functionarissen zullen bestraffen die in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen. Het wetsvoorstel moet vervolgens worden aangenomen door het Huis en de Senaat, en andere regeringen moeten zich uitspreken tegen deze grove poging van China om de religieuze vrijheid van Tibetanen te schenden.

Wederzijdse Toegang tot Tibet

Hoewel Chinese burgers vrij door de VS en andere landen reizen, blokkeert China bijna altijd de toegang tot Tibet voor buitenlandse toeristen, diplomaten en journalisten. In 2018 hebben de VS de Wederzijdse Toegang tot Tibet-Wet (RATA) aangenomen, die de toegang tot de VS weigert voor de Chinese ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het buiten Tibet houden van Amerikanen. Voormalig hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie Federica Mogherini verklaarde ook in 2018: “We hebben de Chinese autoriteiten opgeroepen om Europese journalisten, diplomaten en gezinnen wederzijdse toegang tot Tibet te verlenen. ”
Tijdens de Lobby Day zullen de deelnemers het Congres aansporen om ervoor te zorgen dat RATA volledig wordt geïmplementeerd en zullen ze de EU oproepen soortgelijke maatregelen te nemen.

Bescherming milieu in Tibet

Tibet warmt bijna drie keer sneller op dan het wereldgemiddelde – en het roekeloze beleid van China van het bouwen van mijnen en dammen, alsmede de gedwongen hervestigen van Tibetaanse nomaden verergert de situatie.
Aangezien de rivieren in Tibet aan meer dan 1 miljard mensen stroomafwaarts water leveren, vormen de bouw van dammen in de rivieren in Tibet en de vernietiging van het milieu van Tibet ook een bedreiging voor de wereldwijde stabiliteit en veiligheid.
Lobby Day-deelnemers zullen deze voorstellen met Europese parlementariërs bespreken om een Europese reactie op de Chinese onderdrukking in Tibet te verkrijgen. Ze zullen leden van het Amerikaanse Congres vragen om voor de TPSA te stemmen, die maatregelen omvat om klimaatverandering en waterveiligheid in Tibet aan te pakken.

Volgens Vincent Metten, EU-beleidsdirecteur ICT-Europe in Brussel:

“Het Europees Parlement heeft altijd wereldwijd vooraan gestaan op het gebied van mensenrechten, inclusief die van het Tibetaanse volk. Na de Europese verkiezingen van vorig jaar zal de Lobby Day een unieke gelegenheid zijn om nieuwe leden van het Europees Parlement uit de eerste hand een getuigenis over de situatie in Tibet te geven en te zoeken naar concrete manieren waarop leden kunnen bijdragen aan een ambitieuzer en pragmatischer EU-beleid inzake Tibet.”

Volgens Matteo Mecacci, president van ICT-VS:

“De situatie in Tibet heeft niet alleen gevolgen voor het Tibetaanse volk, maar voor de hele wereld. Omwille van onze gezamenlijke toekomst moeten leiders in de VS en de EU actie ondernemen om het milieu van Tibet te beschermen, een einde aan de Chinese repressie en gedwongen isolatie van Tibet te eisen en pogingen van China om de vrijheid van Tibetanen om hun eigen religieuze leiders te kiezen, inclusief een toekomstige Dalai Lama, te beknotten, tegengaan. De Tibet Lobby Day 2020 van ICT zal het belang van Tibet in wereldaangelegenheden aantonen, evenals de sterke steun voor Tibet in zowel de VS als Europa, waar de publieke opinie het morele leiderschap van de Dalai Lama en de rechtvaardige ambities van het Tibetaanse volk blijft steunen. Dit evenement is al jaren een lonende en belangrijke onderneming geweest voor ICT, en we kijken uit naar nog een succesvolle Lobby Day.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/gezamenlijke-tibet-lobby-day-in-washington-en-brussel/

Schoolkinderen in Lhasa verboden in vakantie deel te nemen aan religieuze activiteiten

Gerelateerde afbeelding

Toen scholen in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa deze week aan hun wintervakanties begonnen, ontvingen ouders orders dat hun studenten tijdens de pauze geen religieuze activiteiten mochten doen. In een richtlijn van 31 december 2019 en verzonden door Lhasa Chengguan Haicheng Elementary School, wordt aan ouders verteld dat dat studenten tijdens de wintervakantie niet kunnen deelnemen aan religieuze activiteiten, en dat de ouders de hun kinderen niet naar ‘verre oorden’ mogen meenemen. De order zegt dat ouders verantwoordelijk zijn voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.

De aankondiging had zeven punten:
1. Alle aspecten van de prestaties van uw kind dit semester zijn genoteerd in het “kwaliteitsrapport” dat aan u is verstrekt. Raadpleeg het alsjeblieft en vul, nadat je het volledig hebt geëvalueerd, het “commentaar van de ouders” in.
2. Maak in overeenstemming met de feitelijke situatie in de klas passende regelingen voor huiswerk bij elk onderwerp. Het is te hopen dat ouders het verzoek van de leerkrachten aan de leerlingen volgen om de opdrachten naar behoren uit te voeren.
3. Regel dagelijkse schema’s en laat kinderen regelmatig kinderprogramma’s, educatieve programma’s, ‘Mens en natuur’ en nieuwsshows over nationale aangelegenheden bekijken. Cultiveer hun interesses en versterk hun bewustzijn om ouders en ouderen in huis te helpen.
4. Begeleid studenten om deel te nemen aan activiteiten voor levenservaring, en volgens de verschillende vereisten , essays te voltooien.
5. Ouders moeten zich houden aan de vier verboden (het is verboden om naar de rivier te gaan om op het ijs te schaatsen, het is verboden om internetcafés en andere uitgaansgelegenheden te betreden, het is verboden om gevaarlijke items zoals messen mee te nemen, en het is verboden om alleen uit te gaan), en moeten het gedrag hun kinderen in dit gedrag onderwijzen en dit monitoren, om een veilige leven voor hun kinderen te garanderen.
6. Ouders moeten het “schoolwerkplan voor de preventie en bestrijding van infectieziekten” strikt handhaven en goed omgaan met ziektepreventie.
7. Het is studenten niet toegestaan om deel te nemen aan enige vorm van religieuze activiteit tijdens de vakantie, en in principe is langeafstandsreizen met studenten niet toegestaan. Bij een ongeval zijn alle gevolgen de verantwoordelijkheid van de ouders.
Tijdens de vorige zomer- en wintervakanties in 2018 en 2019 werden ook verboden op deelname van kinderen aan religieuze activiteiten in Tibet aangekondigd. Bovendien meldde Radio Free Asia dat de Chinese autoriteiten in de stad Chamdo (Chinees: Changdu) in Tibet de Tibetaanse studenten en hun ouders in mei 2018 bevolen om religieuze bijeenkomsten en festivals te mijden tijdens de boeddhistische heilige maand Saga Dawa (de vierde maand van de Tibetaanse kalender waarop de Boeddha’s conceptie, verlichting en dood wordt herdacht en gevierd), hen bedreigend met niet-gespecificeerde straf als ze betrapt werden op het negeren van het verbod.

De Internationale Campaign for Tibet stelt dat de Chinese autoriteiten door het verbieden van religieuze activiteiten door de Chinese autoriteiten inbreuk maken op basisprincipes van vrijheid van godsdienst, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – die China heeft goedgekeurd – en het Verdrag inzake de rechten van de Kind, dat China in 1992 heeft geratificeerd. Een staat kan kinderen eenvoudigweg niet verbieden deel te nemen aan religieuze activiteiten.

De wintervakantie begon op 31 december 2019. De aankondiging van de Lhasa Chengguan Haicheng Elementary School zei dat het schooljaar op 3 maart 2020 opnieuw begint.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/studenten-uit-lhasa-verboden-in-vakantie-religieuze-activiteiten-te-ondernemen/

 

Logo International Campaign for Tibet
Header nieuwsbrief: Tibet Journaal januari 2020
Beste Bruno,
Gevangenschap van Tibetanen vanwege taal, religie en politiek is in Tibet aan de orde van de dag.
Vorige week nog werden 30 Tibetanen gearresteerd op verdenking van bezit van foto’s van de Dalai Lama. Op een vreedzame manier zetten zij zich in voor vrijheid en mensenrechten. Zij betaalden hiervoor een buitengewoon hoge prijs.

Laat deze moedige Tibetanen weten dat zij niet alleen zijn!
Stuur een bericht aan Tibetaanse politieke gevangenen, doe mee aan onze Tibet-vlaggenactie, of doe een gift voor vrijheid.

Hoe steun jij Tibet?

Foto van Tibetaanse politieke gevangene Lhamo Kyab
Geef politieke gevangene, Lhamo Kyab, een gezicht!

In 2020 brengen wij elke maand een politieke gevangene onder de aandacht. Deze maand vragen we aandacht voor Tibetaanse onderwijzeres Lhamo Kyab.
Leer deze moedige Tibetaan kennen en geef haar hoop door een persoonlijk bericht achter te laten.

Stuur Lhamo Kyab een persoonlijk bericht
10 maart: Save the date. Save Tibet!
61 jaar geleden gingen honderdduizenden Tibetanen de straat op om te protesteren tegen de onderdrukking van China. De vreedzame opstand werd in Lhasa door China bloedig neergeslagen, waarna de Dalai Lama en vele Tibetanen vluchtten in ballingschap.

Op 10 maart herdenken we wereldwijd de nationale volksopstand in Tibet.
Op deze historische dag staan we stil bij alle moedige Tibetanen die vanwege hun geweldloze verzet onder erbarmelijke omstandigheden gevangen zitten of zijn omgekomen.

Steun onze actie en toon China dat de wereld toekijkt en het Tibetaanse volk steunt in hun strijd voor vrijheid.

Lees hier wat jij kan doen
30 Tibetanen gearresteerd op verdenking van bezit van foto’s van de Dalai Lama.
Volgend op de arrestatie van 7 mensen voor een protest in november zijn nog eens 30 mensen vastgezet op verdenking van het bezitten van foto’s van de Dalai Lama, of het hebben van contact met Tibetanen buiten Tibet.
Lees het hele artikel
Hartelijk dank voor je steun!

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

Dit kreeg ik privé

Afbeeldingsresultaat voor gebedsvlaggen tibet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Een Facebookpost van Chantal Janzen (40) maakt deze week de tongen los. In het bericht roept de presentatrice vrouwen op om zich regelmatig te laten controleren op onrustige cellen. In Nederland krijgen alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar een uitnodiging om een uitstrijkje te laten maken, maar deze wordt vaak genegeerd. Waarom eigenlijk? En wat zijn de risico’s? Zeven vragen aan gynaecoloog Remko Bosgraaf.

Elk jaar wordt bij ongeveer 750 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker vastgesteld. Per jaar overlijden 200 tot 250 vrouwen aan de ziekte. Hoewel het bevolkingsonderzoek gratis is, laten nog lang niet alle vrouwen zich testen. Remko Bosgraaf, gynaecoloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, was samen met het onderzoeksteam van het Radboudumc betrokken bij de ontwikkeling van een zelfafnameset, in de volksmond ook wel de HPV-zelftest.

1. Hoeveel vrouwen negeren de oproep voor een uitstrijkje?

“Helaas neemt maar minder dan de helft van de opgeroepen vrouwen op hun 30e levensjaar deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uit onderzoek weten we dat juist in de groep die níet deelneemt, het vaakst baarmoederhalskanker wordt vastgesteld. Baarmoederhalskanker komt vooral voor bij jonge vrouwen tussen de 35 en 45 jaar. Dit is anders dan bij de meeste kankersoorten. Daarom is het extra belangrijk om vrouwen in deze leeftijdscategorie te screenen.”

“We weten uit onderzoek dat de belangrijkste redenen waarom vrouwen geen gehoor geven aan de oproep, praktisch van aard zijn: een druk leven, geen tijd hebben. Op de tweede plaats staan angst voor pijn en schaamde voor de huisarts.”

2. Waarom is een uitstrijkje zo belangrijk?

“Baarmoederhalskanker en de voorstadia daarvan zijn gemakkelijk op te sporen. In een vroeg stadium zijn ze goed te behandelen. Omdat baarmoederhalskanker en de voorstadia vaak geen of weinig klachten geven, word je niet altijd door klachten gealarmeerd. Als je er vroeg bij bent, kun je baarmoederhalskanker voorkomen.”

3. Waarom hoef je pas op je 30e een uitstrijkje te laten maken – en niet eerder?

“Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een virus: het humaan papillomavirus (HPV). Meisjes worden gemiddeld rond hun 15e jaar seksueel actief en vanaf dat moment kunnen ze besmet raken met HPV. Een HPV-infectie kan zich ontwikkelen tot baarmoederhalskanker. Gemiddeld duurt dit 10 tot 15 jaar. Daarom komt baarmoederhalskanker vooral voor bij vrouwen vanaf 30 jaar en wordt er ook vanaf die leeftijd pas getest in het bevolkingsonderzoek.”

4. Maar je kunt nu ook zelf testen op HPV?

“Ja, het HPV-virus zit in de vagina en rondom de baarmoedermond. Een HPV-zelftest is een vrouwvriendelijke zelfafnameset waarmee een vrouw eenvoudig en betrouwbaar vaginaal materiaal kan afnemen. Zo kunnen vrouwen meedoen met het bevolkingsonderzoek, zonder langs de huisarts te hoeven. Je krijgt een envelop thuisgestuurd met daarin een dunne huls (dunner dan een tampon), die een stukje vaginaal ingebracht dient te worden. Door op een knop te duwen, komt er een klein borsteltje uit het hulsje. Deze moet een paar keer rondgedraaid worden om voldoende materiaal te verzamelen. Vervolgens gaat het borsteltje weer terug in de huls en wordt de huls afgesloten. De huls stuur je op naar het laboratorium.”

5. Wat zijn de mogelijke uitkomsten van een HPV-test?

“In het laboratorium wordt het materiaal beoordeeld op de aan- of afwezigheid van HPV. Bij minder dan 1 op de 10 vrouwen wordt HPV gevonden. Dit betekent dat er een verhoogd risico is op baarmoederhalskanker en er geen vervolgonderzoek nodig is. HPV is een virus dat de cellen in de baarmoederhals kan veranderen. Bijna iedereen loopt een keer een HPV-infectie op. Dat is niet erg, want het lichaam ruimt het virus in de meeste gevallen zelf op. Lukt dit niet, dan zal blijken dat er toch afwijkende cellen zijn en is een vervolgonderzoek nodig.”

6. Is een HPV-test even betrouwbaar als een uitstrijkje?

“Ja. Met het onderzoeksteam van het Radboudumc heb ik kunnen concluderen dat met een zelftest, het HPV-virus even effectief kan worden vastgesteld als met een regulier uitstrijkje bij de huisarts. In vele onderzoeken hierna is dit nogmaals bevestigd.”

7. Hoe kom ik aan zo’n HPV-zelfafnameset?

“Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar worden automatisch uitgenodigd voor bevolkingsonderzoek. Deze uitnodiging bevat ook informatie over de aanvraag van een zelfafnameset. Alle vrouwen kunnen deze test aanvragen, via mijn bevolkingsonderzoek. Ook kun je contact opnemen met je regionale screeningsorganisatie.”

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/medisch/d%c3%adt-is-waarom-je-een-uitstrijkje-moet-laten-maken/ar-BBYZ5iN?li=BBDNPrw

Als ik dit lees vind ik dat zo erg dat vrouwen niet jaarlijks dit laten doen. Een gynaecologisch onderzoek jaarlijks is voor je eigen goed. Ik begrijp als man ook wel dat het even geen pretje is. Zeker als je jong bent en dit voor de eerste keer laat doen. Kan ik ook wel begrijpen dat het niet leuk is. Je ligt tenslotte met je benen open als ik het zo even uitdruk. Dan gaan ze er nog wat in kijken en steken ze een eendenbek er rustig in om alles goed te kunnen onderzoeken en het uitstrijkje te nemen. Dat kan zeker vervelend zijn en soms pijnlijk. Ook mogen we niet vergeten dat bepaalde vrouwen het niet willen laten doen door een trauma dat ze opgelopen hebben. Ook is het van belang om bij je gynaecoloog een goed gevoel te hebben. Het is niet verkeerd om er eerst een gesprek mee te doen voor je het onderzoek laat doen. De leeftijd om met zo een onderzoek te starten is vanaf 25 jaar.
Deze link kan dan toch nog een hulp zijn om op je vragen een antwoord te krijgen: https://www.allesoverkanker.be/baarmoederhalskanker-opsporen-het-uitstrijkje
Nu zou de mogelijkheid er al zijn om het zelf thuis te doen.
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=7300

Afbeeldingsresultaat voor uitstrijkje

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

Cherie White

Author and Anti-Bullying Advocate

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

%d bloggers liken dit: