Armoede dreigt voor recordaantal Belgen

Afbeeldingsresultaat voor arm en rijk"

Het beschikbare gezinsinkomen van de Belgen, de beste graadmeter voor de koopkracht, is tussen 2004 en 2017 ongeveer 10 procent gestegen. Toch zit het armoederisico op het hoogste niveau in jaren, blijkt uit een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, schrijven De Tijd en L’Echo vrijdag.

De 5 procent Belgen met het laagste inkomen zagen hun koopkracht sinds 2004 met maar 3,2 procent stijgen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek de middeninkomens ruim 10 procent hoger gingen. De 5 procent Belgen met het hoogste inkomen zagen hun beschikbare inkomen maar met 3,3 procent stijgen.

Ondanks de stabiele inkomensongelijkheid is het armoederisico bij de Belgen toegenomen. In 2018 riskeerde 16,4 procent van de Belgen in armoede te moeten leven, wat betekent dat hun inkomen lager ligt dan 60 procent van het mediaan beschikbare inkomen. Daarmee zit het armoederisico op het hoogste niveau in jaren. Lange tijd schommelde het rond 15 procent.

Belgische werknemers zijn heel productief. Wie niet aan die productiviteitsvereisten voldoet, vindt geen werk.”

Rudi Van Dam

Het toegenomen armoederisico vloeit voort uit het fenomeen dat de koopkracht van de middenklasse erop vooruitgaat, terwijl die van de laagste inkomens stagneert. Als oorzaak ziet Rudi Van Dam van de FOD Sociale Zekerheid de lage tewerkstellingskansen bij laagopgeleiden. Minder dan de helft van de mensen die geen diploma middelbaar onderwijs hebben, is aan de slag. “Belgische werknemers zijn heel productief. Wie niet aan die productiviteitsvereisten voldoet, vindt geen werk. Een grote groep mensen leeft daardoor van een uitkering, maar die ligt relatief laag, waardoor hun risico op armoede groot is”, aldus Van Dam.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/armoede-dreigt-voor-recordaantal-belgen~a55593ee/

Dit zal er allemaal nog niet op verbeteren. Er gaan nu al heel wat belgen winkelen in Nederland omdat het goedkoper is. Maar ja dan moet men weer een auto hebben. Nu los van dit. Jongeren die hun diploma behalen willen gelijk een loon van 3000euro. En nee je moet je opwerken. Maar doordat geraken ze vaak in de problemen en kunnen ze niet alles meer betalen. Ook materialisme speelt een rol hier in. Velen willen meer dan dat ze aankunnen en ja dan maken ze de put dieper. Ook de aankopen worden vaak op krediet gedaan en niet voor een ding maar voor heel wat zodat ze het niet meer overzien en ook in een put vallen. Arm en rijk dat is het enige wat nog bestaat. En met rijk bedoel ik dan de mensen die het nodige hebben en alles kunnen betalen. Vaak schiet erop het laatste van de maand ook niet veel of niets meer over.
Daarom zie ik ook wel eens graag steen rijk straat arm.
Want spijtig genoeg zijn er mensen die er ook niets aan kunnen doen om in deze situatie terecht te komen.

Afbeeldingsresultaat voor arm en rijk"

Afbeeldingsresultaat voor arm en rijk"

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM