Archive for 2 oktober 2019


SPIRITUELE KRACHT

SOMS STA JE VERSTELD VAN HOE STERK EN KRACHTIG IEMAND KAN ZIJN.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dit is het grote verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn

Het lijkt logisch dat je eenzaam wordt door vaak alleen te zijn, maar is dat wel zo? Sommige mensen vinden het immers heel fijn om in hun eentje weg de duiken met een boek. Andersom kan je ook eenzaam zijn wanneer je in gezelschap bent, op een feestje waar je met niemand raakvlakken lijkt te hebben. Er is dus een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn, we leggen het je uit. 

Het verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn

1. Alleen zijn vertelt iets over het aantal mensen rondom jou (dit is een objectieve weergave van de werkelijkheid), terwijl eenzaamheid een gevoel van isolatie uitdrukt (wat dan weer een subjectieve weergave van de werkelijkheid is).

2. Alleen zijn kan perfect samengaan met gevoelens van geluk. Sommige mensen vinden het fijn om af en toe dingen alleen te doen. Eenzaamheid en geluk passen niet samen, integendeel.

3. Alleen zijn maakt dat je extra kan genieten van bepaalde activiteiten (zoals lezen, hardlopen of slapen). Eenzaamheid daarentegen zal nooit een meerwaarde zijn in het uitoefenen van hobby’s of activiteiten.

4. Alleen zijn op zich hoeft geen nadelige bijwerkingen te hebben. Eenzaamheid daarentegen gaat gepaard met verwarring, slapeloosheid en depressie.

5. Alleen zijn kan een manier zijn om te ontstressen van een drukke wereld vol prikkels, terwijl studies aantonen dat eenzaamheid de aanmaak van stresshormonen net aanwakkert.

6. Alleen zijn heeft niets te maken met persoonlijkheid, terwijl eenzaamheid meer gebruikelijk is bij mensen met een laag zelfbeeld. Dit komt omdat mensen met een laag zelfbeeld sneller geloven dat ze de aandacht en vriendschap niet verdienen. (Wat niet waar is, gurl!!)

7. Alleen zijn op zich kent geen gezondheidsrisico’s. Eenzaamheid daarentegen is gelinkt aan een grotere kans op cardiovasculaire aandoeningen, alcohol- en druggebruik, Alzheimer en een verminderd geheugen.

Zo zie je maar dat de twee begrippen een heel andere betekenis hebben. Het grote gevaar schuilt dus voornamelijk in eenzaamheid. Voel je je eenzaam? Zie dit dan als een trigger om in actie te schieten, praat met vrienden en vertel wat je dwarszit. All will be fine, geloof ons maar.

BRON: https://nsmbl.be/verschil-tussen-alleen-zijn-en-eenzaam-zijn/

Als je aan 100 mensen vraagt kan je alleen zijn volmondig ja. Maar niet voor lang. Toch kan alleen zijn veel rust brengen. Je hoeft je niet af te zonderen van mensen, muziek of een boek. Nee dat zeker niet. Maar wat soms wel hard aankomt is. Dat je alleen voelt in een gemeenschap of op je werk. En dat kan wel zwaar opwegen tot zelfs gezondheidsproblemen geven. Nu eenzaamheid staat los van alleen zijn. Er zijn perfect mensen die alleen kunnen leven en zijn zonder zich eenzaam te voelen. Ze hebben veel om handen en genieten van het leven, ook als ze op vakantie zijn. Eenzaamheid hoor je het vaakst bij mensen die plots alleen komen te staan en zo eigenlijk in een diep gat vallen. Ze gaan zich vaak opsluiten hebben voor niets zin dan alleen voor zich uitkijken. Contacten zoeken ze niet meer, een hobby vinden ze maar niets. En zo kom je steeds meer en meer met jezelf in conflict tot jezelf eigenlijk het leven niet meer ziet zitten of aankan.

Afbeeldingsresultaat voor alleen zijn

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Je tiener bazig aanspreken werkt niet. Hoe komt het dat ze zo opstandig zijn?

Afbeeldingsresultaat voor praten met tiener

Ouders die hun tienerdochters of -zonen toespreken met een controlerende of bazige stem, krijgen minder van hen gedaan. Ze kunnen beter op een verzoenende manier praten, zo blijkt uit onderzoek aan de Britse Cardiff University bij duizend 14- en 15-jarigen.

Bij het onderzoek werd nagegaan hoe de tieners reageerden op instructies, zoals ‘Vanavond lees je een boek’, die op verschillende manieren werden uitgesproken. “De toon die we gebruiken, kan een sterke invloed hebben”, meent onderzoekster Netta Weinstein. “Als ouders met hun kinderen willen spreken op een manier die meer resultaat oplevert, dan doen ze er goed aan om daarop te letten. Het is gemakkelijk om dat te vergeten, vooral als ouders zelf moe zijn of onder druk staan. Maar als je je kinderen bemoedigend toespreekt, dan voelen ze zich beter omringd en gelukkiger. Het resultaat is dat ze beter hun best doen op school.”

Maar hoe komt het nu eigenlijk dat tieners vaak zo opstandig zijn?

Het opstandige gedrag van je tiener hoort bij het opgroeien en valt perfect te verklaren. Natuurlijk spelen hormonale veranderingen een belangrijke rol, maar daarnaast ligt een deel van de verklaring in het puberbrein. “Dat is simpelweg nog onvoldoende ontwikkeld”, zegt Sven Bussens, auteur van het boek ‘Waakzaam zorgen voor tieners’ in Goed Gevoel. “Het brein bestaat grosso modo uit drie delen: het oerbrein (gefocust op overleven), het zoogdierenbrein (met gewoontegedrag en emotionele reacties) en het moderne brein. Dat laatste deel – ook wel de prefrontale cortex genoemd – maakt ons tot wie we vandaag zijn. Het stelt ons in staat om afstand te nemen van problemen en te redeneren. Precies dat deel ontwikkelt zich het laatst. Pas op de leeftijd van 25 jaar zijn de hersenen in volle operationaliteit.” Die rollercoaster aan emoties en impulsieve reacties? Juist: het resultaat van het onvolledige brein. “Tieners handelen vooral vanuit het emotionele brein. Dat verklaart ook waarom ze vaak moeilijk grenzen respecteren. Een tienerbrein denkt niet aan gevolgen op lange termijn. Hun brein is er onvoldoende voor uitgerust. Als ouder komt het erop aan om de functie van de prefrontale cortex tijdelijk over te nemen, in afwachting van de volledige rijping van het puberbrein.”

Het duidelijk afbakenen van grenzen is dus een belangrijk aandachtspunt voor ouders van tieners. Dat klinkt misschien niet zo verrassend. Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk niet vanzelfsprekend. “Ik merk dat vele ouders het moeilijk hebben met begrenzen”, zegt Sven Bussens. “De angst om de goede relatie met hun kind te verliezen, speelt daarbij mee. Een goede band met je kind is belangrijk. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om de beste vriend of vriendin van je kind te worden. Dat houdt zelfs risico’s in. De relatie met jouw kind kan beter een ander gewicht hebben.”

Begrenzen betekent niet dat je een streng leefregime moet opstellen. Het kan ook op een verbindende manier, met een warme thuisbasis als ankerpunt. “Het gezin moet voor pubers een soort van veilige haven zijn. Een plek vanwaaruit ze aangemoedigd worden om de wereld te ontdekken én waar ze onvoorwaardelijk terechtkunnen wanneer het misgaat of ze vragen hebben. Daarbij is een zekere vrijheid belangrijk. Je kind vaart als het ware de haven uit in een bootje waaraan je als ouder een ketting voorziet. De lengte van die ketting bepaal jij, maar af en toe moet je kind de kans krijgen om de zee op te gaan, zelfs als het water wat woelig is. Als blijkt dat bepaalde verantwoordelijkheden nog niet gedragen kunnen worden, wordt de ketting weer wat ingekort.”

Aandacht

Hoe opstandig je kind zich ook gedraagt, diep vanbinnen heeft zelfs de meest rebellerende puber het verlangen om geliefd te zijn. Om te werken aan de relatie met je tiener hoef je het niet altijd ver te zoeken. Met voldoende tijd en aandacht kom je al een heel eind. “Op jonge leeftijd verliezen ouders hun kind geen seconde uit het oog, maar naarmate hun kroost ouder wordt, verzwakt die aandacht. Nochtans blijft alertheid ook later even belangrijk”, zegt de therapeut. “Ik verduidelijk het graag met een voorbeeld: stel je voor dat je aan het koken bent en je kleuter in de keuken rondloopt. Je bent je dan voortdurend bewust van zijn aanwezigheid. Hoor je een vreemd geluid, dan verscherpt je aandacht automatisch en zal je meteen checken of er iets aan de hand is. Bij een reële dreiging grijp je meteen in door het gevaar – die hete pan op tafel – weg te nemen. Kortom, we switchen bij jonge kinderen heel makkelijk en flexibel tussen drie aandachtsniveaus: van algemene oplettendheid en gerichte aandacht tot eenzijdig ingrijpen.”

Bij tieners verloopt dat proces veel moeizamer, terwijl aandacht ook bij hen cruciaal blijft. Natuurlijk hoef je niet elke stap die je puber zet te volgen. Het draait erom dat je voeling houdt met het leven van je tiener. “Dat is cruciaal voor een goede relatie en de verantwoordelijkheid van iedere ouder. Op tienerniveau betekent algemene oplettendheid dat je op eigen initiatief interesse toont in wat je kind bezighoudt, zelfs al vind je er niets aan, zoals bij gamen. Geregelde contactmomenten helpen je je kind goed te (leren) kennen, in elke levensfase. Ze maken je gevoeliger voor eventuele gedragsveranderingen, waardoor je eventuele problemen sneller opmerkt. Onderzoek heeft aangetoond dat gedragsproblemen minder vaak voorkomen in gezinnen die gezamenlijke eetmomenten inplannen.”

Duidelijke taal

Communiceren met je tiener doe je het best in duidelijke taal. “Een puberbrein is erg selectief in het interpreteren van de werkelijkheid”, zegt Sven Bussens. “Geef aan je boodschappen voldoende gewicht, zodat ze duidelijk aankomen. Benadruk bijvoorbeeld dat het hele gezin onder zijn gedrag lijdt. Verwoord je boodschap zelfs wat explicieter, ook de positieve punten. We denken nogal snel dat kinderen wel weten dat we het beste met hen voorhebben. Maar dat blijkt niet zo te zijn.” Ook de plaats waar je het gesprek voert, kan je boodschap extra kracht bijzetten. “Door je er samen voor aan tafel te zetten, maak je het gesprek vanzelf gewichtiger.”

Slaande deuren, hoogoplopende discussies, kwetsende verwijten. Als ouder van een puber wordt je geduld meermaals op de proef gesteld. Sven Bussens: “Bij een opstoot van adrenaline en cortisol gaat je prefrontale cortex – het redenerende brein – offline. Je schiet in je emotionele brein en doet en zegt zaken waarvan je later spijt hebt. Bewust focussen op je eigen gedrag kan helpen om escalaties te voorkomen. Sta eens stil bij wat je kan doen om je prefrontale cortex langer scherp te houden. Raken de gemoederen oververhit? In plaats van automatisch te reageren en je tot roepen uit te laten nodigen kan je bijvoorbeeld reageren met: “Met dit gedrag ga ik niet akkoord. Dit is niet goed voor jou. Ik kom hier later nog op terug.” Smeed het ijzer wanneer het koud is, als de emoties wat gezakt zijn.” Loopt het toch eens helemaal fout? Ook dat is menselijk. “We gaan allemaal weleens de mist in en zelfs dat geeft je kind een belangrijke les mee. Het goede aan fouten maken is namelijk dat je ze kan herstellen. Je zou zelfs kunnen stellen dat er niets zo erg is als kinderen groot laten worden bij de ideale ouders. Zo krijgen kinderen niets van wapening mee.”

Een goede relatie met je kind maakt het makkelijker om de puberjaren door te komen. Maar die sterke band komt er niet vanzelf. Daarin moet je als ouder bewust investeren, ook als het moeilijk gaat. ‘Zeker in spannende tijden worden relatiegebaren extra belangrijk’, benadrukt de therapeut. “Het lievelingseten van je puber klaarmaken, een spontaan sms’je sturen, een briefje in de brooddoos … Zulke kleine, onvoorwaardelijke gebaren tonen je liefde voor je kind, ongeacht zijn gedrag.’ Ze vergroten bovendien je aanwezigheid als ouder, een belangrijk stokpaardje van de auteur. ‘Het is belangrijk om jouw stem in het hoofd van je kind vast te houden. Daar kan je bewust aan werken. Wil je kind na school bijvoorbeeld meteen naar het jeugdhuis? Spreek dan af dat hij voor het avondeten even naar huis komt en daarna weer de deur uit mag. Op die manier ben je zelfs in het jeugdhuis aanwezig, want om halfzeven beseft je kind dat het bijna naar huis moet vertrekken. Door geregeld van je te laten horen, klinkt jouw stem ook als iemand je kind joints, pillen of de zesde pint voorstelt.’ Wees erop voorbereid dat je puber niet altijd zit te wachten op jouw goedbedoelde gebaren. “De reactie van je kind is op dat moment minder belangrijk. Het gaat niet om zijn gedrag – dat kan je niet controleren – maar om de kracht van jouw boodschap. Laat afwijzende reacties je dus niet verlammen en hou vol. Verandering vraagt tijd.”

BRON: https://www.hln.be/nina/familie/je-tiener-bazig-aanspreken-werkt-niet-hoe-komt-het-dat-ze-zo-opstandig-zijn~ac161696/

Soms krijg ik ook de vraag hoe ga je ermee om dat je kind tegenspreekt of bazig overkomt. Het belangrijkste is het je spreekt in begrijpbare taal naar je kind tiener of jonge volwassene. Ze proberen ook hun grens te verleggen en dat kan voor een ouder heel frustrerend zijn. Ook is het gewenst om je niet hoger gaan op te stellen dan je kind, maar je even groot om ermee te praten. Zowel de ouder als het kind kan zeggen van dat of dat wil ik en daar moet ook over gepraat kunnen worden. Zonder roepen zonder gebaren. Het heeft vaak te maken met compromis te sluiten naar elkaar toe. Zo krijg je een goede verstandhouding. En weten ze ook waar ze met bepaalde problemen terecht kunnen als het nodig. Maar het is zeker niet altijd makkelijk.

Afbeeldingsresultaat voor praten met tiener

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Sensoa leert studenten omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Gerelateerde afbeelding

Expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa wil studenten leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Op verzoek van de Gentse studentenraad bundelde Sensoa een aantal praktische tips, die studenten moeten leren hoe ze moeten reageren wanneer ze te maken krijgen met ongewenst seksueel gedrag. Maar liefst 1 op de 5 meisjes tussen de 16 en 27 zou wel eens te maken krijgen met ongewenste avances en gedrag dat niet door de beugel kan. Bij jongens is dat 1 op de 10. “We zien dat die leeftijdscategorie een kwetsbare groep is”, aldus Boris Cruyssaert van Sensoa. “Ook al omdat jongeren op die leeftijd volop aan het experimenteren zijn en dan soms over de grenzen van anderen gaan.”

Het is dus belangrijk dat er niet alleen bewustzijn gecreëerd wordt rond het probleem, maar dat er ook geleerd wordt hoe je zelf kan ingrijpen, wanneer je het ziet gebeuren bij iemand anders. Afleiding blijkt hierbij het codewoord te zijn. Zo kan je een kennis die wordt lastiggevallen opbellen -zelfs als je maar op een paar meter afstand staat- of de weg naar het toilet vragen. Misschien kan je zelfs ‘per ongeluk’ wat van je drankje op hem of haar morsen. Het zijn stuk voor stuk subtiele manieren om voor afleiding te zorgen en zo tussen het slachtoffer en de dader te gaan staan.

Naast praktische tips werd er door Sensoa ook een workshop in elkaar gestoken. Deze zal in eerste instantie enkel in Gent worden gegeven, omdat de tips op vraag van de Gentse studentenraad werden samengesteld. Toch verwacht Sensoa binnenkort ook vanuit andere studentensteden een soortgelijke vraag te krijgen.

BRON: https://www.hln.be/nina/familie/sensoa-leert-studenten-omgaan-met-grensoverschrijdend-gedrag~ab66dd71/

Dat ze moeten weten wat kan en mag is belangrijk. Maar ook moet men dan leren om grenzen aan te geven. Alleen mag men er zelf ook niet overgaan, en laat je er door niemand overgaan. Vaak is het zo van de ene kan men het wel verdragen van de ander niet. Net zoals de aanraking zelf. Als je dan geen grens geeft of het aangeeft dat je er niet van gediend bent dan kan het van kwaad naar erger gaan. Nee is nee en dat moet gerespecteerd worden. Is dat niet dan kan men stappen ondernemen. Grensoverschrijdend gedrag is niet alleen lichamelijk maar kan ook gebeuren via gsm of internet.

Afbeeldingsresultaat voor grensoverschrijdend gedrag

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Internationale koffiedag: zo drinken wij Belgen koffie (+ 2 heerlijk herfstige koffierecepten)

Vandaag is het Internationale koffiedag. Voor de gelegenheid peilde Panos in een uitgebreide koffie-enquête bij 3.536 respondenten naar hoe, waar en wanneer Belgen koffie drinken.

Wie drinkt wat?

Zwart, met een vleugje melk of all-in met karamel of siroop? Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen wat betreft de manier waarop ze het zwarte goud consumeren. Mannen drinken bijvoorbeeld veel regelmatiger zwarte koffie (68%) dan vrouwen (46%). Bij vrouwen is een koffierecept met melk de absolute favoriet (82% onder hen drinkt het regelmatig, versus 63% van de mannen). Ook een zogenaamde ‘verwenkoffie’ (met een smaakje zoals karamel of speculoos) scoort beter bij vrouwen (53%) dan bij mannen (41%).

Daarnaast geeft maar liefst 89% van de -18 jarigen aan regelmatig koffie met melk te drinken. Deze tieners blijken vooral fan van de verwenkoffies (71%). Voor de bittere smaak van een gewone zwarte koffie halen ze eerder hun neus op. Hieruit blijkt dat hoe ouder de respondenten zijn, hoe vaker ze zwarte koffie drinken. Deca blijkt iets voor de oudere generatie: 50-plussers drinken dubbel zo vaak koffie zonder cafeïne als tieners.

Wanneer?

10% van de deelnemers aan de enquête zei niet elke dag koffie te drinken, 60% drinkt tussen de 1 en de 4 tassen per dag en 30% behoort tot de groep van de grootverbruikers, die 5 of meer koppen koffie per dag drinken. Hierbij valt ruim 39% van de mannen in die laatste categorie, tegenover 27% van de vrouwen.

Ook de leeftijd speelt hierbij een rol: 40% van de 50 plussers drinkt 5 of meer koffies per dag, terwijl de meerderheid van de tieners en twintigers slechts 1 à 2 koppen koffie consumeert. Uit de enquête blijkt verder dat arbeiders het meeste koffie drinken, gevolgd door mensen die vaak thuis zijn zoals gepensioneerden en werkzoekenden. Zelfstandigen en bedienden drinken volgens het onderzoek het minste koffie.

80% van de respondenten gaf aan zeker ’s ochtends een kopje koffie te drinken, maar ook doorheen de rest van de dag blijft koffie populair: 53% drinkt verder in de voormiddag, 43% op de middag en 58% in de namiddag. Opvallend is ook dat 1 op 3 zich ook ’s avonds nog een kopje permitteert. ’s Nachts drinkt amper 3% van de respondenten nog koffie.

Waarom

Koffie wordt volgens de meeste respondenten (56%) gezien als een drankje dat zorgt voor een ontspannend feelgoodmoment. 49% van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan koffie te zien als een middel om gezellig samen te zijn met andere mensen. De respondenten zeggen ook nog dat ze meer koffie dan gemiddeld zullen drinken wanneer ze op een sociale gelegenheid aanwezig zijn (48%), in de herfst en winter (46%) en wanneer ze moe zijn (41%).

2 x heerlijk herfstige koffierecepten

Gingerbread Latte
Ingrediënten (voor 2 kopjes):

– 2 shots espresso
– 1 eetlepel ahornsiroop
– 1/2 theelepel gemalen gember
– 1/4 theelepel gemalen nootmuskaat
– 1/2 theelepel gemalen kaneel
– 1/2 theelepel vanille-extract
– 180 ml melk

Bereiding:
1. Neem een kommetje of beker en giet daar de slotjes espresso in. Voeg de ahornsiroop, gember, nootmuskaat, kaneel en vanille-extract toe en meng goed door elkaar. Verdeel over twee kopjes.
2. Warm de melk op tot ze net niet kookt en klop deze romig met een melkschuimmixer of door deze in een beker met deksel te doen en te schudden. Verdeel de melk vervolgens over de twee kopjes.

Mokka met gezouten karamel
Ingrediënten (voor 1 kopje)

– 210 ml magere melk
– 2 eetlepel karamelsiroop
– 2 eetlepels chocopoeder
– snuifje zeezout
– 1 shot espresso
– 1 theelepel bruine suiker
– 1 theelepel zeezout

Bereiding:
1. Meng de bruine suiker en het zeezout en zet even aan de kant.
2. Verwarm de melk, samen met de karamel, chocopoeder en een snuifje zeezout tot het mengsel net niet kookt.
3. Klop romig met een melkschuimmixer of door het in een beker met deksel te doen en stevig te schudden. Giet over in een tas.
4. Voeg een shot espresso toe en werk af met de mix van bruine suiker en zeezout.

BRON: https://www.hln.be/nina/nina-kookt/internationale-koffiedag-zo-drinken-wij-belgen-koffie-2-heerlijk-herfstige-koffierecepten~a3aa2fb4/

Een lekker kopje zeg ik nooit nee tegen. En dan mogen ze erin doen wat ze willen als het maar een heerlijke smaak heeft. Zelf doe ik er al eens een snuifje zout bij als ik koffie zet. Maar ik kan even genieten van een gewoon kopje en ja lezers ik drink toch heel wat koffie op een dag.
In koffiebonen bestaan er al zoveel soorten en smaken maar ook in sterkte.
En soms moet jezelf dingen uitproberen zodat je van je kopje heerlijk kan genieten.
Zoals in je tas wat cacao doen en de melk eens warm maken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: