Archive for 19 december 2017


POSTZEGEL

HET LEVEN KAN MEN ZIEN ALS EEN POSTZEGEL, OP EEN MOMENT BEREIKT DEZE ZIJN BESTEMMING.

Afbeeldingsresultaat voor postzegel belgie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

ADHD-middel Medikinet goedgekeurd voor volwassenen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en andere Europese landen zijn akkoord met het gebruik van methylfenidaat (Medikinet), een middel tegen ADHD, bij volwassenen.

Dat heeft het CBG dinsdag bekendgemaakt.

Tot nu toe mocht het middel alleen worden voorgeschreven aan hyperactieve kinderen en jongeren met aandachtsstoornissen tot achttien jaar. Voor deze groep is het risico op bijwerkingen kleiner.

In de praktijk wordt het middel echter ook heel veel voorgeschreven aan volwassenen. Naar schatting gaat het om 90.000 mensen, zegt een woordvoerster van het CBG.

Bijwerkingen

Psychiaters moeten wel terughoudend zijn met het voorschrijven van Medikinet. Het kan psychiatrische bijwerkingen veroorzaken en gebruikers hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

De Europese goedkeuring moet ertoe lijden dat er meer grip komt op het gebruik ervan. Ook moeten daarmee de risico’s op langere termijn in kaart gebracht worden.

Mensen met ADHD kunnen zich vaak niet goed concentreren en zijn hyperactief en impulsief. De aandoening komt vooral voor bij kinderen, maar is ook op volwassen leeftijd nog steeds aanwezig. Medicijnen kunnen helpen om de aandacht en concentratie te verbeteren en impulsief gedrag te verminderen.

BRON: https://www.nu.nl/lifestyle/5055839/adhd-middel-medikinet-goedgekeurd-volwassenen.html

Ik ben niet echt met deze medicatie vertrouwd of heb er weinig informatie over.
Dit is de bijsluiter die ik vind via google.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MEDIKINET 5 mg tabletten
MEDIKINET 10 mg tabletten
MEDIKINET 20 mg tabletten
methylfenidaathydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want
er staat belangrijke informatie in voor u.
– Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
– Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
– Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u of uw kind
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
– Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is MEDIKINET en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken of moet u of uw kind er extra
voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS MEDIKINET EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Waarvoor wordt het gebruikt
MEDIKINET wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met
hyperactiviteit (ADHD).
· Het wordt gebruikt bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
· Het wordt alleen gebruikt nadat andere niet-medicamenteuze behandelingen, zoals
counseling en gedragstherapie, zijn geprobeerd.
MEDIKINET dient niet gebruikt te worden voor de behandeling van ADHD bij kinderen onder de 6
jaar of bij volwassenen. Het is niet bekend of het veilig is bij deze mensen en of ze er baat bij hebben.
Hoe werkt dit middel
MEDIKINET verbetert de activiteit van delen van de hersenen die te weinig actief zijn. Dit middel
kan de aandacht (concentratieperiode) en concentratie helpen verbeteren en impulsief gedrag
verminderen.
Dit middel wordt gegeven als onderdeel van een behandelingsprogramma dat doorgaans ook inhoudt:
· psychologische,
· opvoedkundige en
· sociale therapie.
1
Behandeling met MEDIKINET mag alleen worden gestart door, en gebruikt onder toezicht van een
specialist in gedragsstoornissen bij kinderen en/of jongeren. Ondanks dat er geen genezing is van
ADHD kan het door gebruik van behandelingsprogramma’s onder controle worden gehouden.
Over ADHD
Kinderen en jonge mensen met ADHD vinden het:
· moeilijk om stil te zitten en
· moeilijk om zich te concentreren.
Het is niet hun schuld dat ze deze dingen niet kunnen.
Veel kinderen en jonge mensen hebben moeite om deze dingen te doen. Met ADHD kunnen ze echter
problemen veroorzaken in het dagelijks functioneren. Kinderen en jonge mensen met ADHD kunnen
moeite hebben met leren en huiswerk maken. Zij vinden het moeilijk zich thuis, op school of op
andere plaatsen goed te gedragen.
ADHD heeft geen invloed op de intelligentie van een kind of jong persoon.
2. WANNEER MAG U OF UW KIND DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U OF
UW KIND EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken?
Als u of uw kind:
· allergisch is voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6;
· schildklierproblemen heeft;
· verhoogde druk in het oog (glaucoom) heeft;
· een tumor van de bijnier (feochromocytoom) heeft;
· een eetstoornis heeft, waarbij u of uw kind geen hongergevoel heeft of niet wil eten –
zoals ‘anorexia nervosa’;
· een zeer hoge bloeddruk of bloedvatvernauwing heeft, dat kan leiden tot pijn in
armen en benen;
· hartproblemen heeft of een voorgeschiedenis van hartproblemen heeft – zoals een
hartinfarct, onregelmatige hartslag, pijn en een onaangenaam gevoel op de borst,
hartfalen, hartziekte of een aangeboren hartprobleem;
· een aandoening van de bloedvaten in de hersenen heeft gehad – zoals een beroerte,
zwelling en verzwakking van delen van een bloedvat (aneurysma), vernauwde of
geblokkeerde bloedvaten of ontsteking van de bloedvaten (vasculitis);
· geneesmiddelen tegen depressie (bekend als monoamineoxidaseremmer) gebruikt of
heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen – zie ’Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?’;
· psychische problemen heeft zoals:
– een ‘psychopathisch’ probleem of een ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’;
– abnormale gedachten of visioenen, of een aandoening die ‘schizofrenie’ heet;
– verschijnselen van een ernstig stemmingsprobleem, zoals:
o het gevoel hebben zelfmoord te willen plegen;
o ernstige depressie, waarbij u zich erg verdrietig, waardeloos en hopeloos voelt;
o manie, waarbij u zich ongewoon opgewonden, overactief en ongeremd voelt.
Gebruik methylfenidaat niet wanneer een van bovenstaande situaties van toepassing is op u
of uw kind. Wanneer u niet zeker bent, neem dan contact of met uw arts of apotheker voordat
2
u of uw kind methylfenidaat gaat gebruiken. Methylfenidaat kan deze problemen namelijk
erger maken.
Wanneer moet u of uw kind extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u of uw kind:
· lever- of nierproblemen heeft;
· problemen heeft met slikken of het doorslikken van hele tabletten;
· een vernauwing of blokkade in de darmen of de slokdarm heeft;
· epileptische aanvallen (convulsies) of abnormale hersenscans (EEG’s) heeft gehad;
· ooit misbruik heeft gemaakt van of verslaafd is geweest aan alcohol, geneesmiddelen
of drugs;
· een vrouw is en is begonnen met menstrueren (zie de rubriek ‘Zwangerschap en
borstvoeding’);
· last heeft van moeilijk onder controle te houden, herhaalde, trekkende bewegingen
met een deel van het lichaam of geluiden en woorden herhaalt;
· een hoge bloeddruk heeft;
· een hartprobleem heeft, dat niet staat genoemd in de rubriek ‘Wanneer mag u of uw
kind dit middel niet gebruiken?’;
· een psychische aandoening heeft, die niet staat genoemd in de rubriek ‘Wanneer mag
u of uw kind dit middel niet gebruiken?’. Andere psychische aandoeningen kunnen
zijn:
– stemmingswisselingen (van manisch zijn tot depressief zijn – ‘bipolaire
stoornis’);
– agressief of vijandig worden, of een verergering van agressie;
– dingen zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties);
– dingen geloven die niet waar zijn (wanen);
– ongewoon achterdochtig zijn (paranoia);
– zich onrustig, angstig of gespannen voelen;
– zich terneergeslagen of schuldig voelen.
Vertel het uw arts of apotheker wanneer een van bovenstaande situaties van toepassing is op u
of uw kind, vóórdat gestart wordt met de behandeling. Methylfenidaat kan deze problemen
namelijk erger maken. Uw arts zal in de gaten willen houden wat het geneesmiddel met u of
uw kind doet.
Controles die uw arts doet voordat wordt begonnen met het gebruik van methylfenidaat
Deze controles zijn er om te bepalen of methylfenidaat het juiste geneesmiddel is voor u of
uw kind. Uw arts zal het met u hebben over:
· andere geneesmiddelen die u of uw kind gebruikt;
· of er sprake is van een voorgeschiedenis van plotseling, onverklaarbaar overlijden in
de familie;
· andere medische problemen (zoals hartproblemen) die u of uw familie zou kunnen
hebben;
· hoe u of uw kind zich voelt, zoals stemmingswisselingen, vreemde gedachten hebben,
of dat u of uw kind in het verleden last heeft gehad van dit soort gevoelens;
· of er sprake is van een familiaire voorgeschiedenis van ‘tics’ (moeilijk onder controle
te houden, herhaalde, trekkende bewegingen met een deel van het lichaam of
herhalen van geluiden en woorden);
· eventuele psychische problemen of gedragsproblemen die u of uw kind of andere
familieleden ooit gehad hebben.
3
Uw arts zal met u bespreken of u of uw kind een risico loopt op het krijgen van
stemmingswisselingen (van manisch zijn tot depressief zijn – ook wel ‘bipolaire stoornis’
genoemd). De psychische voorgeschiedenis van u of uw kind zal worden gecontroleerd, en er
zal worden gecontroleerd of er iemand in uw familie een voorgeschiedenis heeft van
zelfdoding, bipolaire stoornis of depressie.
Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie geeft. Dit helpt uw arts om te bepalen of
methylfenidaat het juiste geneesmiddel is voor u of uw kind. Uw arts kan beslissen dat andere
medische tests nodig zijn, voordat u of uw kind begint met het gebruik van dit geneesmiddel.
Tijdens de behandeling kunnen jongens en adolescenten onverwacht aanhoudende erecties
krijgen. Dit kan pijnlijk zijn en kan te allen tijde optreden. Het is belangrijk dat u
onmiddellijk contact opneemt met uw arts indien uw erectie langer dan twee uur aanhoudt,
vooral indien dit pijnlijk is.
Drugtesten
Dit geneesmiddel kan een positief resultaat geven wanneer er wordt getest op drugsgebruik.
Dit geldt ook voor dopingtesten bij sport.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u of uw kind naast MEDIKINET nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Gebruik methylfenidaat niet wanneer u of uw kind:
· een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer) gebruikt tegen depressie, of
een MAO-remmer heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen. Het gebruik van
een MAO-remmer met methylfenidaat kan een plotselinge stijging van de
bloeddruk veroorzaken.
Wanneer u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt, kan methylfenidaat de werking
hiervan beïnvloeden of bijwerkingen veroorzaken. Als u of uw kind een van de volgende
geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts of apotheker voor u methylfenidaat gebruikt:
· andere geneesmiddelen tegen depressie;
· geneesmiddelen tegen ernstige psychische aandoeningen;
· geneesmiddelen tegen epilepsie;
· geneesmiddelen voor verlaging of verhoging van de bloeddruk;
· sommige middelen tegen hoest en verkoudheid met bestanddelen die de bloeddruk
kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk dat u dit navraagt bij uw apotheker wanneer u
deze middelen koopt;
· geneesmiddelen die het bloed verdunnen ter voorkoming van bloedstolsels.
Wanneer u twijfelt of een geneesmiddel dat u of uw kind gebruikt in de lijst hierboven wordt
bedoeld, vraag uw arts of apotheker om advies voordat u methylfenidaat gaat gebruiken.
Een operatie ondergaan
Vertel het uw arts wanneer u of uw kind een operatie moet ondergaan. Methylfenidaat mag
niet worden gebruikt op de dag van de operatie als een bepaald type verdovingsmiddel wordt
gebruikt. Dit omdat er een kans bestaat dat de bloeddruk plotseling gaat stijgen tijdens de
4
operatie.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Inname van MEDIKINET met voedsel kan maagpijn, misselijkheid of braken helpen
verminderen.
Gebruik van methylfenidaat en alcohol
Drink geen alcohol naast het gebruik van dit geneesmiddel. Alcohol kan de bijwerkingen van
dit geneesmiddel verergeren. Denk er aan dat bepaalde voedingsmiddelen en geneesmiddelen
ook alcohol kunnen bevatten.
Zwangerschap en borstvoeding
Het is niet bekend of methylfenidaat invloed heeft op een ongeboren baby. Vertel uw arts of
apotheker vóór het gebruik van methylfenidaat wanneer u of uw dochter:
· seksueel actief is. Uw arts zal het gebruik van anticonceptie met u bespreken;
· zwanger bent/is of denkt zwanger te zijn. Uw arts zal beslissen of u of uw dochter
methylfenidaat moet gebruiken;
· borstvoeding geeft of borstvoeding wil gaan geven. Het is mogelijk dat
methylfenidaat wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom zal uw arts
beslissen of u of uw dochter borstvoeding kan geven tijdens het gebruik van
methylfenidaat.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U of uw kind kan zich duizelig voelen, concentratieproblemen krijgen of wazig gaan zien
tijdens het gebruik van methylfenidaat. Als dit gebeurt, kan het gevaarlijk zijn om dingen te
doen zoals autorijden, machines gebruiken, fietsen, paardrijden of in bomen klimmen.
MEDIKINET bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u of uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Hoeveel moet u gebruiken?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De maximale dagelijkse dosis is 60 mg.
· Uw arts zal de behandeling gewoonlijk beginnen met een lage dosis van 5 mg
methylfenidaat één of twee maal per dag bij het ontbijt en de lunch, en deze
geleidelijk, en zoveel als nodig, verhogen.
· Uw arts zal u vertellen welke sterkte van tablet u elke dag moet innemen.
· De laatste doses dienen over het algemeen niet binnen 4 uur vóór het slapen gaan
toegediend te worden om problemen met het in slaap komen te voorkomen.
Uw arts zal een aantal testen doen
· voordat u of uw kind start – om er zeker van te zijn dat MEDIKINET veilig is en van
nut zal zijn.
· nadat u of uw kind bent/is gestart – testen zullen ten minste elke 6 maanden worden
5
gedaan, maar mogelijk vaker. Ze zullen ook worden gedaan wanneer de dosis wordt
veranderd.
· deze testen houden onder meer in:
– controle van de eetlust;
– meten van lengte en gewicht;
– meten van bloeddruk en hartslag;
– controleren of er problemen zijn met stemming, geestestoestand, of andere
ongewone gevoelens. Of dat deze zijn verergerd tijdens het gebruik van
MEDIKINET.
Hoe gebruikt u dit middel?
Dit geneesmiddel is voor oraal gebruik.
U of uw kind moet de MEDIKINET tabletten innemen met een glas water. Mocht het nodig
zijn, dan mogen de tabletten in twee helften worden gebroken. Neem de tabletten tijdens of
na een maaltijd.
Als u of uw kind zich niet beter voelt na 1 maand behandeling
Als u of uw kind zich niet beter voelt, raadpleeg uw arts. Deze kan bepalen of een andere
behandeling nodig is.
Langdurige behandeling
Behandeling met MEDIKINET is niet voor altijd. Als u of uw kind MEDIKINET langer dan
een jaar heeft gebruikt, zal uw arts de behandeling moeten stoppen voor een korte periode,
eventueel tijdens een schoolvakantie. Dan zal blijken of het geneesmiddel nog steeds nodig
is.
Onjuist gebruik van MEDIKINET
Als MEDIKINET onjuist wordt gebruikt, kan dit abnormaal gedrag veroorzaken. Het kan ook
betekenen dat u of uw kind verslaafd raakt aan het geneesmiddel. Vertel het uw arts als u of
uw kind eerder misbruik heeft gemaakt van of verslaafd is geweest aan alcohol,
geneesmiddelen of drugs.
Heeft u of uw kind te veel van dit middel ingenomen?
Als u of uw kind te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt, raadpleeg een arts, apotheker of
bel direct een ambulance of het Antigifcentrum (tel. 070/245 245). Vertel hoeveel er is
ingenomen.
Verschijnselen van een overdosis zijn onder meer: braken, onrust (agitatie), beven,
verergering van ongecontroleerde bewegingen, spiertrekkingen, epileptische aanvallen
(mogelijk gevolgd door coma), een extreem gelukkig gevoel, verwardheid, zien, voelen of
horen van dingen die niet echt zijn (hallucinaties), zweten, rood worden, hoofdpijn, hoge
koorts, veranderingen in de hartslag (langzaam, snel of onregelmatig), hoge bloeddruk,
verwijde pupillen en droge neus en mond.
Bent u/is uw kind vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u of uw kind een dosis is
vergeten, wacht dan tot het tijd is voor de volgende dosis.
Als u of uw kind stopt met het innemen van dit middel
6
Als u of uw kind ineens stopt met dit middel kunnen de symptomen van ADHD terugkomen
of kunnen ongewenste effecten, zoals depressie, voorkomen. Uw arts zal de hoeveelheid
geneesmiddel die iedere dag wordt ingenomen geleidelijk willen afbouwen, voordat er
helemaal met het geneesmiddel wordt gestopt. Raadpleeg eerst uw arts voordat uw stopt met
MEDIKINET.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken. Uw arts zal de bijwerkingen met u bespreken.
7
Bepaalde bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u last heeft van een van de hieronder genoemde
bijwerkingen, ga dan direct naar een arts:
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)
· onregelmatige hartslag (hartkloppingen)
· stemmingsveranderingen, stemmingswisselingen of veranderingen in de persoonlijkheid
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)
· denken aan zelfdoding of zelfmoord willen plegen
· zien, voelen en horen van dingen die er niet zijn, dit zijn verschijnselen van een psychose
· ongecontroleerde spraak en lichaamsbewegingen (syndroom van Gilles de la Tourette)
· verschijnselen van allergie zoals uitslag, jeuk of galbulten van de huid, opzwellen van het
gezicht, lippen, tong of andere delen van het lichaam, kortademigheid, piepende ademhaling of
moeite met de ademhalen
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)
· zich ongewoon opgewonden, actief en ongeremd voelen (manie)
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
· hartaanval
· epileptische aanvallen (convulsies)
· loslaten van de huid of rood-paarse vlekken op de huid
· oncontroleerbare spiertrekkingen van uw ogen, hoofd, nek, lichaam en zenuwstelsel – als
gevolg van onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen
· verlamming of problemen met beweging en gezichtsvermogen, spraakproblemen (dit
kunnen verschijnselen zijn van problemen met de bloedvaten in uw hersenen)
· afname van het aantal bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes),
hierdoor loopt u makkelijker infecties op en hierdoor bloedt u sneller en krijgt u sneller blauwe
plekken
· een plotselinge verhoging van de lichaamstemperatuur, zeer hoge bloeddruk en ernstige
convulsies (‘maligne antipsychoticasyndroom’). Het is niet zeker dat deze bijwerking wordt
veroorzaakt door methylfenidaat of andere geneesmiddelen die worden genomen in combinatie met
methylfenidaat.
Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)
· ongewenste gedachten die terug blijven komen
· onverklaarbaar flauwvallen, pijn op de borst, ademtekort (dit kunnen verschijnselen zijn
van hartproblemen)
Als u een van de bijwerkingen heeft, ga dan direct naar uw arts.
Andere bijwerkingen zijn onder meer de volgende. Als ze ernstig worden, raadpleeg dan
uw arts of apotheker
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
· hoofdpijn
· nervositeit
· slapeloosheid
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)
· gewrichtspijn
· droge mond
· hoge temperatuur (koorts)
· ongewone haaruitval of verdunning van het haar
· ongewoon slaperig of suf voelen
· verlies van eetlust of verminderde eetlust
· jeuk, huiduitslag of verheven rode jeukende uitslag (galbulten)
· hoesten, zere keel of neus, irritatie van de keel
· hoge bloeddruk, snelle hartslag (tachycardie)
· duizelig voelen, ongecontroleerde bewegingen, ongewoon actief zijn
· agressief, onrustig, angstig, depressief en geïrriteerd voelen en abnormaal gedrag
· buikpijn, diarree, misselijkheid, maagproblemen en braken.
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)
· obstipatie
· onaangenaam gevoel op de borst
· bloed in de urine
· trillen of beven
· dubbelzien of wazig zien
· spierpijn, spiertrekkingen
· kortademigheid of pijn op de borst
· verhoging van de leverenzymen (in bloedtest)
· boosheid, onrustig of huilerig voelen, ongewoon alert op de omgeving,
slaapproblemen
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)
· veranderingen in het lustgevoel
· gedesoriënteerd voelen
· verwijde pupillen, moeite met zien
· opzwellen van de borsten bij mannen
· overmatig zweten, roodheid van de huid, rode verheven huiduitslag
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
· hartaanval
· plotselinge dood
· spierkrampen
· kleine rode vlekken op de huid
· ontstoken of verstopte bloedvaten in de hersenen
· abnormale leverfunctie, waaronder leverfalen en coma
8
· veranderingen in testresultaten – waaronder lever- en bloedtesten
· poging tot zelfdoding, abnormale gedachten, gebrek aan gevoel of emotie, dingen
steeds weer herhalen, obsessief met één ding bezig zijn
· vingers en tenen voelen verdoofd, tintelen en veranderen van kleur (wit naar blauw,
dan rood) als het koud is (syndroom van Raynaud).
Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden
vastgesteld)
· migraine
· hele hoge koorts
· trage, snelle of extra hartslagen
· een ernstige epileptische aanval (grand mal convulsies)
· dingen geloven die niet waar zijn, verwardheid
· ernstige buikpijn, vaak in combinatie met misselijkheid en braken
· problemen met de bloedvaten in de hersenen (beroerte, ontsteking van de
slagaderwand in de hersenen of afsluiting van een hersenslagader)
· droge huid
· erectie stoornis
· aanhoudende erecties, soms pijnlijk, of een toegenomen aantal erecties
· excessief ongecontroleerd praten
Effecten op groei
Wanneer methylfenidaat meer dan een jaar wordt gebruikt, kan het verminderde groei
veroorzaken bij sommige kinderen. Dit komt bij minder dan 1 op de 10 kinderen voor.
· Er kan sprake zijn van te weinig toename van gewicht of lengte.
· Uw arts zal nauwlettend de lengte en het gewicht van u of uw kind in de gaten
houden, en ook hoe goed u of uw kind eet.
· Als u of uw kind niet groeit zoals verwacht, dan kan de behandeling met
methylfenidaat voor een korte periode worden gestopt.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: http://www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en op het doosje na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste
dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
9
Bewaren beneden 25 °C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is: methylfenidaathydrochloride.
MEDIKINET 5 mg, tabletten
Elke tablet bevat 5 mg methylfenidaathydrochloride gelijk aan 4,35 mg methylfenidaat.
MEDIKINET 10 mg, tabletten
Elke tablet bevat 10 mg methylfenidaathydrochloride gelijk aan 8,65 mg methylfenidaat.
MEDIKINET 20 mg, tabletten
Elke tablet bevat 20 mg methylfenidaathydrochloride gelijk aan 17,30 mg methylfenidaat.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Microkristallijne cellulose, voorverstijfseld maïszetmeel, calciumwaterstoffosfaatdihydraat,
lactosemonohydraat, magnesiumstearaat
Hoe ziet MEDIKINET eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
MEDIKINET 5 mg, tabletten
Tablet (wit, rond) met inscriptie ‘S’. De tabletten kunnen in gelijke helften worden gedeeld.
Verpakkingsgrootten: 28 of 30 tabletten.
Dozen met tabletten in PVC/PE/PVdC/aluminium folie blisterverpakkingen.
MEDIKINET 10 mg, tabletten
Tablet (wit, rond), met inscriptie ‘M’. De tabletten kunnen in gelijke helften worden gedeeld.
Verpakkingsgrootten: 28 of 30 tabletten.
Dozen met tabletten in PVC/PVdC/aluminium folie blisterverpakkingen.
MEDIKINET 20 mg, tabletten
Tablet (wit, rond) met inscriptie ‘L’. De tabletten kunnen in gelijke helften worden gedeeld.
Verpakkingsgrootten: 28 of 30 tabletten.
Dozen met tabletten in PVC/PE/PVdC/aluminium folie blisterverpakkingen.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
10
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Duitsland
Tel: 0049(0)2371 937-0
e-mail: info@medice.de
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
MEDIKINET 5 mg, tabletten BE 381534
MEDIKINET 10 mg, tabletten BE 381543
MEDIKINET 20 mg, tabletten BE 381552
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Duitsland: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg Tabletten
Estland Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Ierland Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg Tablets
Italië Medicebran 5 mg, 10 mg, 20 mg
Letland Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Litouwen Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletės
Portugal Medicebran 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimidos
Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2017.

Afbeeldingsresultaat voor Medikinet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wat je moet weten over wierook…

In de oudheid werd wierook gebruikt als offer voor de goden. Op deze manier trok men hun aandacht voor de gebeden en vroeg men om hulp of bescherming.

2

Goden maar ook geesten, entiteiten, geleidegeesten, holy spirits, enz. zijn dol op zoete geuren. Offerwierook mag dus zoet zijn.  Hun rook stijgt op naar de hemel. Offerwierook werd en wordt op het huisaltaar gebrand, maar ook buiten, in de winkel om een goede verkoop te bevorderen, op drukke kruispunten, bij ziektes enz. Vanzelfsprekend heeft synthetische wierook deze werking niet. Deze kan alleen een prettige sfeer voor onszelf scheppen. Synthetische olie is hiervan een voorbeeld.

De oudste vorm van wierook is korrelwierook zoals Olibanum en Mirrhe. Dit is een harsproduct afkomstig van bomen uit het Midden Oosten en India. Dit wordt nog steeds als de belangrijkste wierook beschouwd en gebrand in bijv. de katholieke kerk. Olibanum en Mirrhe openen het kroonchakra en dit is nodig om ons met het hogere te verbinden. Wieroken met synthetische toevoegingen zijn: de hexpakken van Barath Darshan, Spiritual guide . Ze worden in Nederland als spirituele wieroken verkocht maar door synthetische toevoeging is de werking een stuk minder.

ZUIVERE WIEROOK SOORTEN ZIJN :

INDIA

Nag Champa,Ram, Ratha Chakra zijn zoete middelsterke wieroken.

Mother’s Fragrance zijn zachte geuren.

Goddess of Fortune zijn zeer zachte geuren.

Shivranjani is tempel wierook, sterk en reinigend.

Dasangan en Darshan Flora zijn sterk en reinigend.

Krishnan leela is middelsterk en reinigend.

JAPAN

Morning star is wierook zonder bamboestengel, zuivere zachte wierook.

TIBET

Alle soorten zijn zuiver, zonder bamboestokjes. Zachte geuren. Deze wierook wordt gemaakt van medicinale kruiden uit het Himalya gebied, gecombineerd met hout en hars soorten. Het heeft een gunstig effect op lichaam en geest en emotie en op de ruimte waarin men zich bevindt. Speciale reinigingswierook is her Jeneverbes (gemalen takje en naalden). Deze worden gebrand op kooltjes en weren de negativiteit.

1

NEPAL

Traditioneel is de Rope incense. Gemalen hout en kruiden gerold in rijstpapier. Dit is offerwierook. Andere Nepalese sooren worden op de Tibetaanse manier gemaakt dus zonder bamboestokjes. Sommige soorten worden verrijkt met etherische olie hierdoor zijn ze geuriger en de specifieke toevoegde olie heeft hier zijn werking. Het zijn zachte geuren.

USA

Indianenwierook. Salie (California sage) is de belangrijkste. Sterke reiniger voor aura en ruimtes. Wordt gebrand in abeloneschelp om de vier elementen compleet te maken. Schelp is water. Aansteken is vuur. Rook is lucht. Salie is aarde. Eerst de aura reinigen vervolgens de hoeken van het vertrek, daarna de hele ruimte.

Om de resten van de salie te verbranden kun je kooltjes gebruiken.

Rustgevende wierook is Lavendel en Sandelhout.

Reinigende of zuiverende wierook is Sandelhout, Jeneverbes, Ceder, Salie, en Olebanum.

Wierook voor meditatie is Sandelhout, Mirrhe, Olibanum.

Therapeuten en anderen die met mensen werken hebben een sterk reinigende wierook nodig om de sfeer in de ruimte schoon te houden. Dasangam wordt vaker gebruikt dan Olibanum en Salie. Deze wieroken moeten s’avonds na de werkdag worden gebrand.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2017/12/19/wat-je-moet-weten-over-wierook

Het is al zo oud en vaak vergeet men dat het voor veel doeleinden gebruikt werd en nog gebruik wordt. Denk maar aan een kerk waar een mis begint of eindigt. Denk maar aan de goden die men eert met wierook. Maar ook gewoon om de geur in de kamer te verspreiden. Het is gewoon heerlijk. Juist moet men wel zien dat baby’s en kinderen bij sommige wierook het op de luchtwegen kunnen krijgen ook dieren kunnen soms een probleem ondervinden. Daarom is het verstand om wierook niet qua geur te sterk te nemen als je huisdieren hebt of dat er kinderen rondlopen. Doe je het wel verlucht dan ook even de geur blijft toch hangen.
Ook is er veel verschil van merk dat ook te maken heeft met de zuiverheid van de wierook.

Afbeeldingsresultaat voor wierook

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: